Anders Jallai

Sanningen

AG W 2 avprogrammeringen av Wennerström

  I Wennerströmutredningen finns en ’file’ som heter AG W 2. Förkortningen står för en grupp specialister som utförde psykisk avprogrammering av spioner. Gruppen leddes av doktor Jan Agrell på MPI (militärpsykologiska institutet). Under 1960-talet genomförde MPI experiment med LSD inom ramen för det så kallade projekt E 012. En typisk avprogrammering består ofta av uttröttning […]

Local Hero

Flera av Stockholms lokaltidningar, bl a Östermalmsnytt & Lidingö Tidning, skriver idag om Anders Jallai och hans debutroman Spionen på FRA. ”Jag skulle egentligen skriva en faktabok, men så insåg jag att jag hade använt för många källor som inte kunde röjas. I boken ska man få en bild av hur det kalla kriget var […]