Anders Jallai

Det finns ett hål i Estonia!

För åtta år sedan, 2012 skrev jag ett inlägg som hette ”Det finns inget hål i Estonia”. Jag tog bort det inlägget igår då nyheten om ett nyfunnet hål i vraket avslöjades i media. Jag blev som många andra förvånad över det jag såg på den välgjorda dokumentären på D-Play av Henrik Evertsson. I sista avsnittet avslöjar ROV:en en spricka/skada i Estonia på dess styrbordssida, mestadels ovanför vattenlinjen. En skada som mycket väl kan ha orsakats under olycksnatten, som jag ser det. Tji fick jag och många andra. Det fanns faktiskt ett hål i M/S Estonia. Den nya upptäckten borde leda till en ny haveriutredning. Det nya hålet borde vara del i olycksförloppet oavsett hur det uppkommit. Tänk exempelvis tanken att Estonia kolliderat med något i långsidan, nära vattenytan och därför i den höga sjön tagit in vatten och fått slagsida. Denna slagsida som kanske ledde till att bogporten så småningom lossnade då den kom lägre i sjön och därför utsattes för högre påfrestningar. En snabb hypotes bland säkerligen många andra som måste undersökas nu. Dessutom kommer onekligen tesen som funnits länge om att Estonia kolliderat med en ubåt upp på agendan. Något som jag själv tidigare övervägt. Med den här nyupptäckta skadan blir den teorin starkare.

Åter till mitt inlägg från 2012 ”Det finns inget hål i Estonia” som jag tog bort igår för att det kunde misstolkas. Många har det senaste dygnet frågat om jag har omvärderat min syn på ”sanningsvittnet” Håkan Bergmark som förekommer i inlägget från 2012. Bergmark påstår att han bara några dagar efter förlisningen 1994 tillsammans med en hemlig grupp militärer dök på Estonia och då fann ett hål i skrovet på dess styrbordssida. Ett liknande hål som nu upptäckts. Bergmarks hål var större och låg nära fören men annars är ju vittnesmålet intressant med tanke på det vi vet idag. På frågan jag fått det senaste dygnet om jag fortfarande tror att Bergmark är en desinformatör som jag skrev 2012 kommer svaret här: Jag har som jag skrev 2012 intervjuat Bergmark på telefon någon gång 2012. Bergmark påstod som sagt att han några dagar efter förlisningen kallades in tillsammans med minst fyra andra dykare att undersöka och filma vraket. Detta skulle ha gjorts hemligt genom försvarets försorg. Alltså hemliga dykningar som inte förekommer i några dokument än mindre i haveriutredningen. När jag ringde upp Bergmark den gången 2012 svävande han med sina svar, vilket gjorde att jag misstänkte att han aldrig dykt på Estonia, än mindre varit delaktig i en hemlig dykgrupp inom marinen eller underrättelsetjänsten KSI, före detta SSI. Jag ställde en del kontrollfrågor till Bergmark om en hemlig grupp som jag själv känner till och som borde ha varit den som kallats in om dykningarna gjorts i svensk regi. Den gruppen hette då 1994, UV-gruppen eller Undervattensgruppen. Jag känner personligen två medlemmar av denna grupp och känner även till befälhavaren. Personalen i den gruppen är bl a utbildade i USA och utbildade i tungdykning med slang. Jag frågade om Bergmark kunde namnge några av sina dykkamrater men det kunde han inte. Ej heller befälet kände han till eller viken dykbåt de använde. På min fråga om han verkligen själv dykt på Estonia svarade Bergmark: ”På sätt och vis”. Vilket förstås kan tolkas på flera sätt. Ett är att han hört talas om dykningarna eller troligare hört talas om hålet på Estonias styrbordsida som då 1994 låg under bottensedimentet och osynligt. Exempelvis har haveriutredningen, vad jag vet filmat bottenlinjen och även Jutta Rabes grupp filmade styrbordssidan vars film legat ute på Youtube. Inget hål syntes då. En teori är att det ”nya” hålet visat sig efter att vraket av Estonia vridit sig mer åt ”upp och ned”. Se bilden.

Estonias position på botten år 2000

Det jag kan tycka är intressant när jag ser bilden igen idag är att det ligger sand ungefär vid platsen där det nya hålet upptäckts. Vem har lagt dit det och när? Hjälp mig om du vet. Misstanken uppstår, om det är riktigt, att någon velat dölja den nedre delen av skadan som avslöjades i dplay-dokumentären.

Författaren under ett grottdyk i Ginnie Springs Florida 1998, s k teknisk dykning. Foto Johan Candert

Det finns fler svagheter i Bergmarks berättelse. I intervjun säger han att han jobbat i Estland på ett byggföretag 1991-92 och bodde då i Tallinn. Han ska då privat, ”av nyfikenhet” ha varit på Paldiski-basen och sett hur man avvecklade denna, alltså 1991-92. Paldiski-basen avvecklades först sommaren 1994 då man bland annat plockade ned den hemliga ubåtssimulatorn för de ryska kärnreaktordrivna Deltaubåtarna. Jag skrev om det i min bok Natoagenten. Innan dess, alltså åren 1991-93 var Paldiski stängt för utlänningar och även ester. Hur släpptes då Bergmark in där som han påstår? Han säger även att han under den här tiden flera gånger åkte med M/S Estonia. Han säger: Det var som vilken färja som helst förutom att det var kommunikationsproblem då besättningen talade dålig engelska. Till saken hör att M/S Estonia inte fanns 1991-92. Då gick hon för Wasa-Line mellan Umeå och finska Wasa och hette M/S Wasa King. Hon köptes in av Estline först 1993 och döptes då om till M/S Estonia. Jag har som ni förstår kollat upp Håkan Bergmark och fann också att han haft ett företag, Doris & Rut AB som försattes i konkurs 2018. Han satt själv ensam i styrelsen och som styrelsesuppleant hade han ryssen/littauern Remigijus Bliudzius som idag bor i Litauen. Bergmark fälldes i domstol 2016 för två fall av bokföringsbrott i Solna tingsrätt och dömdes till böter.

Till sist, dykningarna på Estonia som Bergmark beskriver ungefär på följande sätt: Jag var i andra dykpar och vi gick ned till Estonias för. Vi fann ett stort hål ca 15-20 meter från fören på styrbords sida med utfläkta kanter som om det sprängts inifrån. Det gick utan problem att ta sig in där till bildäcket. En av dykarna filmade med en stor kamera. Vi hade två tuber på ryggen och en eller två tuber på magen. Det är det här sista som avslöjar Bergmark oavsett om han är utbildad militärdykare eller ej. Det han beskriver är inte militärdykning och absolut inte den dykning som marinens röjdykare ägnar sig åt. Marinens röjdykare hade vid den här tiden så kallade rebreathers som hade ett maxdjup på 57 meter. Estonias för ligger på 85 meters djup enligt haverirapporten. Det Bergmark beskriver är så kallad teknisk dykning som jag själv höll på med under många år och framförallt så var jag en av de första i landet som började med den här typen av dykning som då klassades som sportdykning. Jag och några kompisar utbildade oss i Florida, USA på trimix-dykning som behövs på 85 meters djup. En gasblandning som består av helium och luft. Kan då Bergmark ha varit en av dessa få trimixdykare 1994? Som jag sa så var jag en av de första som utbildades på Trimix-dykning i Sverige. Om jag inte minns fel som var jag nummer två efter Johan Candert. Vi bildade en dykklubb och kallade oss Baltic Sea Tech Divers tillsammans med bröderna Lundgren från Västervik och några till. Vi var ca tio medlemmar varav alla från början inte hade trimix-utbildning vilket är den högsta certifieringen och som ger de djupaste dyken med helium i andningsgasen. På den tiden tror jag det svenska dykrekordet låg på just 85 meters djup. 85 meter i tuffa förhållanden mitt ute på havet var således ett extremt avancerat dyk på den tiden. Dessutom påstår Bergmark att de var minst två dykpar varav en hade en filmkamera med kabel från ytan. Min dykkompis Johan Candert som var certifierad trimixutbildare och jag blev en dag inbjudna till den svenska marinen för att undervisa dem i hur teknisk dykning går till. Anledningen var att de militära dykarna på den tiden inte kunde gå djupare än 57 meter som jag nämnde tidigare. Tungdykningen på marinens dykfartyg Belos var sedan flera år nedlagd på grund av att Belos dykklocka inte var godkänd. Därför kallade marinen in oss ”fritidsdykare” för att höra sig för om en informell utbildning som de kunde använda sig av i nödfall, som de sa. Som Estonia, tänker du då. Visst, det är bara ett problem. Vi blev inbjudna till marinen 1997. Det var efter våra i media omtalade dykningar på Champagnevraket Jönköping utanför Åbo, där vi dök och bärgade champagneflaskor på 64 meters djup med hjälp av trimixdykning. Dykningar som då ansågs som relativt extrema. Det var alltså 1997. 1994 hade vi precis börjat med teknisk dykning som då hette Deep Air. D v s man dök djupt på

Författaren efter dyk på den sovjetiska ubåten S7 i Åland hav 1998
Efter ett dyk på den ryska ubåten S7 i Ålands hav

vanlig luft ner till max 60 meter med en rejäl kvävgasberusning. Vi började med trimixdykning först 1996 och då som de första i landet. Inom militären visste man inte ens om oss och våra metoder vid den tidpunkten än mindre hur man blandade och fyllde trimixgas i vanliga dykflaskor. Två år innan oss, långt ute på Östersjön dök alltså Håkan Bergmark och hans minst tre vänner teknisk dykning med helium på Estonia och filmade dessutom. Tror att det räcker för att ge dig ett svar på vad jag tror om Håkan Bergmarks hemliga dykningar på Estonia. Slutligen är det nyupptäckta hålet på Estonia inte det som Bergmark påstår sig ha sett. Hans hål låg betydligt närmare fören och ett hål som jag själv skrev om i Natoagenten. Titta på bilden nedan som tagits när Bergmark intervjuades av Jutta Rabe 1999. Han pekar då ut var han ska ha sett hålet och han ritar även en skiss med hålet nära fören. Det nyupptäckta hålet ligger som bekant strax för om mitten på fartygets styrbordssida vid texten ESTLINE. Intressant är ändå att utseendet på hålet Bergmark ritar har vissa likheter med det nu upptäckta.

Håkan Bergmark pekar ut hålet han sett på Estonia för Jutta Rabe i december 1999.

Som slutkläm tänkte jag spekulera lite i varför Bergmark ändå hade ganska rätt i sin historia om att det fanns ett hål på Estonias styrbordssida. Som jag skrev tidigare så hade han ”på sätt och vis” dykt på Estonia. Jag tror/gissar att Bergmark fått uppgifterna från någon, kanske en ryss om att det borde finnas ett hål på fartygets styrbordssida. Kanske efter en kollision. Och att han därför konstruerat den här historien. Han vill förmodligen inte uppge sin källa. Han berättade det här första gången, enligt egen uppgift, redan i samband med Jutta Rabes dykningar 2000-2001 och menade att det fanns ett hål i Estonia. Ett hål som nu upptäckts.

MVH, Anders Jallai

Författarens olika dykcertifikat med årtal för certifiering. Deep Air 1995, Trimix, 1996

Intervju med Bergmark på Estoniaferrydisaster: https://www.estoniaferrydisaster.net/pdf/enclosure34.pdf

M/S Estonias haverirapport på svenska: https://www.havkom.se/assets/default/Estonia_JAICrapport_Sv.pdf

Estoniadokumentären på dplay: https://www.dplay.se/program/estonia-fyndet-som-andrar-allt

2013 ansökte jag och riksdagens Estoniagrupp om att få dyktillstånd på Estonia för att undersöka och dokumentera vraket. Se artikel i Ny Teknik: https://www.nyteknik.se/nyheter/sa-ska-han-losa-gatan-om-estonia-6397770

49 Comments

 1. Sverker skriver:

  De dykare(anställda av engelskt bolag) som på uppdrag av staten var inne i vraket och filmade liken i realtid, direkt efter förlisningen, hade inga svårigheter. Varför detta fokus på att detta skulle vara så märkvärdigt eller svårt? Deras enda huvudbry var varför de inte fick plocka upp liken när de ändå var där.
  Sålunda, att staten skyller på "etiska rådet" för att inte riskera psyket på de som skulle ta hand om liken är självklart en nödlögn. Mycket värre scener finns dagligen vid alla andra händelser med störtade flygplan, brunna/totalkrockade fartyg/bussar. Antalet döda är irrelevant. Staten(samtliga partifärger) har gjort något som de med alla medel vill dölja. Men som Ångström sa, sanningen kommer alltid fram. Denna gången kommer inte staten att kunna ljuga sig ur detta, men den kommer patetiskt och vedervärdigt att försöka ända tills t.o.m. de mest naiva inser vad vi fått, är en förbrytarstat som leder det sönderfallande och utplundrade Sverige, ända tills vi går under, eller stoppar den.

 2. Oberon skriver:

  Den famöse Håkan Bergmark kanske rent av är verksam vid Försvarsmaktens Högkvarter – mytomanerna förefaller flockas där…

 3. Claes Nordberg skriver:

  Det som nämnts i media nu är att hon ligger på 54-56 meter. Man har framhållit att det är bottennivån. Därtill kan man lägga estonias bredd.
  Ja, en hög med sand just där är onekligen misstänkt.

  1. Anders Jallai skriver:

   Så här skriver haveriutredningen angående djupet: ”Fartyget vilar på ett skikt av mjuk lera på ett vattendjup av 85 m vid fören och 74 m vid aktern. Lerskik- tets tjocklek varierar från 5 m, ungefär midskepps, till ca 15 m vid aktern och 25 m vid bogen. Under den mjuka leran består havsbottnen av fast moränlera. Fartyget har troligen kontakt med mo- ränleran midskepps. Vrakets högsta punkt är vid aktern, på ett djup av 58 m.”

   https://www.havkom.se/assets/default/Estonia_JAICrapport_Sv.pdf

   1. Lovisa skriver:

    Allt som står i haveriutredningen kan man bortse ifrån tycker jag. Vissa saker stämmer säkert men hur kan vi veta vilka? Utredningen är så bedräglig att jag skulle vara kritisk även om de så skrev att solen är gul.

    Jag hoppas att någon annan gör om och gör rätt.

    Claes Nordberg, sanden dumpades väl där när man påbörjade den där övertäckningen som sedan avbröts?

    (Å andra sidan undrar jag varifrån informationen/bilden med sand-/grushögen kommer. Det finns så många sidor med information som bilder och vittnesmål. Men det finns sällan någon källa angiven och i många fall går det inte ens att se vem som står bakom en sida. Sedan kopieras informationen till andra sidor, fortfarande utan att visa varifrån informationen kommer. Det går inte att avgöra om den är fingerad eller ej. Hade någon sammanställt all information och hänvisat till originalkällorna (myndighet x, vittne y etc.) så är jag övertygad om att hela händelseförloppet hade stått klart för oss.)

 4. Joseph skriver:

  "Det jag kan tycka är intressant när jag ser bilden igen idag är att det ligger sand ungefär vid platsen där det nya hålet upptäckts. Vem har lagt dit det och när? Hjälp mig om du vet." Sand/grus/sten lades väl ut i påstådda förberedelser för den så kallade betonggjutningen (inkapsling med betongplattor)? Och ingen har väl exakt dokumenterat dessa mineralers fördelning runt vraket, men av en "slump" råkade extra mycket av materialet hamna på samma ställe som detta hål. Om detta hål finns nära marken, med resten av fartyget som ett slags tak, måste man väl använda magiska mineraler för att de ska täcka hålet när man fyller på från ovansidan? Eller så råkade det finnas väldigt speciella strömmar som drog dit gruset. Eller något annat hjälpmedel…

 5. Dan Mattsson skriver:

  "Ett av Rabes nyckelvittnen, Håkan Bergmark, ställde upp för en tv-intervju (Der Spiegel) och för tidningen Expressen. Tv-intervjun sändes aldrig men används som »bevis« av många av dem som menar att Estonia sänktes.

  Bergmark berättar hur han som en av svenska marinens specialdykare, kallades in av Räddningsverket och marinen dagarna omedelbart efter haveriet. Han och andra specialdykare dök från flottans specialfartyg HMS Furusund. De undersökte och filmade vraket under flera dagar och såg bland annat, inte långt från bogen, ett stort hål som av en explosion inifrån med kanterna uppfläkta inifrån. Han säger sig också, ombord på Furusund, ha råkat höra ett radiosamtal mellan operationsledningen och dåvarande kommunikationsminister Inez Uusman där man enades om att hemlighålla fyndet.

  Fokus har kontrollerat Bergmarks uppgifter. Enligt arkiverade uppgifter hos Värnpliktsverket och flottans personalansvariga har Bergmark aldrig genomgått den utbildning han påstår sig fått och än mindre tjänstgjort som dykare i marinen.

  Enligt HMS Furusunds arkiverade loggböcker befann sig fartyget i och kring Hårsfjärden vid den aktuella tidpunkten."
  Källa: https://www.fokus.se/2007/09/konspirationsteorier

  1. Dykaren skriver:

   Till saken hör att Inez Uusman inte tillträdde förrän 7/10 1994, dvs flera dagar efter att han skulle ha hört radiosamtalet

  2. Fredrik Johansson skriver:

   Angående Bergmark så är det inte svårt att förstå att om det han säger stämmer, och hans bakgrund stämmer så är det inte särskilt konstigt att uppgifterna om honom är borta sen länge, troligtvis försvann dom så fort han intervjuades utav Jutta Rabe och hennes fynd på Estonia. Statsmakten ligger såklart steget före, vad har dom annars underrättelsetjänster till? Bergmark skulle självklart karaktärsmördas för att inte låta trovärdig. Han har nyligen själv gått ut med att han har sparat alla papper som styrker det han säger. Vi få se om han själv väljer att visa upp det.

   Men något som jag tycker är intressant i sammanhanget är hur Anders Jallai själv verkar svälja allt med hull och hår när det gäller kritiken mot Bergmark. Han om någon vet såklart hur underrättelsetjänster jobbar för att läckor inte ska komma ut. Nej, Anders gjorde bort sig i samma stund som han valde att gå på tugget om att det aldrig funnits ett hål på styrbordsidan, och samtidigt försöka misstänkliggöra Bergmark och hans uppgifter. Nu vann ju faktiskt Bergmark denna striden när allt kom omkring. Men just den saken att han försöker spela dum när det gäller underrättelsetjänsters tillvägagångssätt för att tysta sådana läckor som just Bergmark gått ut med är enligt mig häpnadsväckande.

 6. Anders Larsson skriver:

  Troligen är Fokus en del i mörkläggningen av Estonia-katastrofen då man försöker misskreditera vittnen – i detta fall Håkan Bergmark. Naturligtvis har dokuments förfalskats och ändrats för att misskreditera personer som vet för mycket. I Bergmarks fall till och med raderade uppgifter. Bergmark inger betydligt större förtroende än Jallai som tidigt fastslog att det inte fanns något hål och nu försöker korrigera sina vilseledande uppgifter.

 7. Rotum skriver:

  Intressant att du valde en skeppsvraks bild där bogvisiret sitter kvar på vraket. Liknande den sonar bild som publicerats, den officiella berättelsen är att bogvisiret föll av en bit från vraket.

 8. Nisse skriver:

  Kan i alla fall konstatera att Bergmark gick utbildning på sjökrigsskolan i Täby 1979 och hörde till röjdyk.
  Har betyg från krigsarkivet. Sedan om allt stämmer har jag ingen aning om. Jag hämtade ut på krigsarkivet, när jag grävde lite.

  1. Tjrlund skriver:

   Vad jag förstår och så har han jobbat på och med båtar som varit knutna till röjdykarna. Dock så har han själv inte genomgått någon röjdykarutbildning. Om det är samma dokument som vi pratar om. Flottan/Marinen har ingen anledning att ljuga, för det finns inget att hemlighålla här. Speciellt inte om den hemliga dykningen. Tyvärr är det så att många inte drar sig att tjäna pengar på andra olycka (Estonia).

  2. Writer skriver:

   Att tillhöra röjdyk innebär inte att man är en röjdykare, de har har även båtsmän, fartygschefer mm inom den divisionen. Samt jag hittar inga bevis för att han fått någon som helst militärdykarutbildning. Har även ställt frågan till Pressavdelning och fått samma svar som Fokus fick för några år sedan. Samt hittar inget som påvisar någon som sådan utbildning i Riksarkivet/Krigsarkivet.

 9. Johan skriver:

  Jag har två funderingar:
  1. Varifrån kommer illustrationen med sanden runt vraket?
  2. Fanns det teknik 1994 för att "scanna" fartyget och på sätt se hela styrbordssida? Jag har läst på en del om side scan sonars, men är fortfarande osäker på om de kan se igenom en yta.

 10. doyodaaa skriver:

  Kan det vara detta hålet som Bergmark refererar till (oavsett om han såg det personligen eller ej): https://www.youtube.com/watch?v=1aA_WGrU-as

  Tycker inte att det liknar hålet som visats upp de senaste dagarna.

  Hålet dyker upp vid 3:40.

  Tror att denna dykningen kan ha skett ca 2001.

 11. Henrik skriver:

  Bäste Anders Jallai!
  Innan jag framför mina synpunkter om ovan nämnda artikel ”Det finns ett hål i Estonia”, skulle jag vilja tacka Dig för dina utgivna böcker, som i mångt och mycket handlar om svensk försvars- och säkerhetspolitik efter andra världskriget.
  I din numera borttagna artikel från 2012 med rubriken ”Det finns inget hål i Estonia”, uppger Du nästintill ordagrant följande:
  Det finns inget hål i Estonia och om Du vill ha alla detaljer, köp och läs min bok ”Natoagenten” – detaljerna finns i denna bok.
  När det senare visar sig att ett synnerligen viktigt rekvisit för att marknadsföra sin bok, är felaktigt, nämligen att det finns ett hål i skrovet, kan man utan att överdriva nämnvärt säga att man har ”skitit i det blå skåpet”.
  För att kunna stå ut med obehagliga insikter om sina egna tillkortakommanden, tillgriper man ofta en psykologisk försvarsmekanism som benämns med projicering.
  Den största delen av ovan nämnda artikel handlar onekligen om att misskreditera Håkan Bergmarks trovärdighet, istället för att rannsaka sig själv och medvetandegöra sina egna tillkortakommanden på djupet.
  Man projicerar helt enkelt sina egna tillkortakommanden på en annan person.
  En gemensam nämnare för samtliga psykologiska försvarsmekanismer, är att dessa tillämpas på ett omedvetet psykologiskt plan. Man är helt enkelt inte medveten om att man tillämpar dessa mekanismer, utan det krävs oftast observationer från utomstående personer för att blottlägga och förstå dessa.
  Om igen, tack för dina läsvärda böcker – jag har två av dessa i min bokhylla.

  P.S.
  För övrigt har jag inga kunskaper om eller insikter i Håkan Bergmarks trovärdighet, varvid jag inte kan uttala mig i frågan.
  Du kanske kan skriva en separat artikel om din upplevelse av Håkans trovärdighet, i stället för att väva in honom i en artikel som utifrån din rubrik, rimligtvis nästintill uteslutande bör handla om att Du har misstagit Dig och även marknadsfört ett till synes felaktigt påstående.
  D.S.

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, Henrik! Läste din kommentar nyss och nyvaken med en kaffekopp i handen. Det är aldrig kul att få kritik men håller delvis med dig. Det blev mycket Bergmark i artikeln. Anledningen till att jag skriver om Bergmark nu är att väldigt många i dagarna frågat om vad jag tror om honom och hans hål och varför jag påstått att där inte fanns något hål under vattenlinjen. Ledsen om det ser ut som att jag försöker byta fokus/projicera bort från sakfrågan. Jag har redigerat artikeln nu och hoppas att den inte ser lika anklagande och raljerande ut. Det var med stor förvåning som jag tog emot nyheten häromdagen att ett nytt hål upptäckts i Estonia. Tycker kanske att du är lite väl hård mot mig då jag lagt ned mycket tid och själ på att ta reda på vad som hände Estonia. Jag har exempelvis forskat och skrivit om de hemliga vapentransporterna och mörkläggningen kring olyckan. Även Natos inblandning finns med. Har du läst Natogenten? Hålet som Bergmark beskriver nära fören finns också med i min bok. Det här nya hålet däremot är en överraskning och sannolikt något som ställer olycksförloppet på ända. Jag som många andra hoppas nu på en ny utredning och nya dykningar. Jag var under många år med i Riksdagens Estoniagrupp och  kämpade hårt för att vi skulle få dyka och dokumentera vraket. Senast 2013-14. När vi fick avslag av regeringen tappade jag kraft och lust och gick ur gruppen för att ägna mig åt annat. Bland annat Palmemordet som även det är en stor gåta.

 12. Antenn skriver:

  Såg del 4/5 idag och funderar lite: Ångström påstår att grindarna vid rampen är avsågade. Stämmer det? Hålet som syntes ser inte ut som om det vore orsakat av en explosion. Snarare som att plåten har rivits upp. Kan bogvisiret ha gett upphov till sådana skador? Finns det skador på bogvisiret? Eller kan någon ha gjort hålet i efterhand? Knappast med en vanlig svets då tänker jag finns det någon annan typ av maskin som kan skära i plåt och lämna tämligen jämna kanter. Jag är inte det minsta förvånad om Hirschfeldt har fått sanna uppgifter av militären: att det skedde 2 transporter av militärt materiel i civilbilar ombord på Estonia strax innan. Men att KSI, eller någon annan statlig organisation, skulle föra över gröna militärbilar med insmugglat material från forna Sovjet, känns fullständigt uteslutet. KSI jobbar ju inkognito. Men man skulle ju bra gärna vilja veta mer om dessa grönmålade bilar och vilka människorna iklädda militärkläder verkligen var. Men oavsett är det svårt att se att de här fordonen ändå på något sätt skulle ha orsakat Estonias förlisning. Det finns förvisso vittnen som menar att de såg vatten komma in i korridorerna under bildäck. Det är ju intressant och man menar väl att hål under vattenlinjen isåfall skulle kunna förklara det hastiga sjunkförloppet. DET är ju något man vill veta mer om. Men om en ubåt hade orsakat ett sånt här hål medvetet eller pga av olyckshändelse: hade en ubåt klarat en sån här kraftig smäll och bara kunnat tuffat vidare?

  1. Tysk media skriver:

   Godkväll Antenn!

   Lycka till med mörkläggningen!
   För att citera ditt inlägg:

   ” Men att KSI, eller någon annan statlig organisation, skulle föra över gröna militärbilar med insmugglat material från forna Sovjet, känns fullständigt uteslutet.”

   • Att så var fallet är redan bevisat, check ✔️
   • Att svenska militären använde färjan Estonia vid ett flertal tillfällen för att smuggla hemligt militärt material, check ✔️
   • Att med svenska statens (militärens) goda minne använda Estonia (med alla dess intet ont anande passagerare) som en slags sköld för sina hemliga militära transporter, check ✔️

   Förresten, du undrade också över bogvisiret.
   Tja…. haverikommissionens utredare Börje Stenström kastade atlantlåsets bult tillbaka i havet och fick då frågan av tysk media varför han hade kastat tillbaka viktiga bevis i havet?!
   Börje svarade då högröd i ansiktet att bulten (ca 50 cm lång) var för tung för helikoptern att bära…

   1. Antenn skriver:

    Nej, det är icke bevisat att svensk militär använde GRÖNA MILITÄRBILAR för att smuggla ut militär materiel från forna Sovjet.

    Att svenska militären använde färjan för att smuggla ut elektroniskt materiel i fordon vid MINST två tillfällen är bekräftat ja.

    Jag vet att svensk militär 1980 använde en civil lastfärja för att frakta hem en medarbetare med sitt relativt stora ekipage då denne satt fast i ett öststatsland i samband med att landsgränsen stängdes och bevakades hårt. Om svensk militär ville skeppa över farligt gods 1994 fanns säkert samma transportväg att tillgå även 1994. Och det sista man antagligen skulle använda sig av var gröna bilar och gröna kläder…

    Tysk media: jag lämnar dig ifred att tugga vidare dina egna konspirationsteorier.

    1. Antenn skriver:

     PS: Med detta vill jag säga att svensk militär 1980 hade andra sjövägar att tillgå vid Warsawapaktens kuster än en civil passagerarfärja om man behövde smuggla ut stora eller farliga militära föremål eller personal och 1980 var alltså ett år då Warsawapaktens kustgränser var hårdbevakade. 1994, fem år efter murens fall, måtte det ha varit a piece of cake för svensk militär att föra ut en utsmugglad missil, bomb eller t.o.m en SU 27 på ett civilt fartyg OM man hade behov av det. Hajar du?

   2. Antenn skriver:

    – Att svensk militär körde ombord utsmugglat sovjetiskt material i GRÖNA MILITÄRBILAR är icke bevisat. Check. (Hur korkad tror du svensk militär är?)

    – Att svensk militär förde ut sovjetisk elektronisk utrustning vid två tillfällen i civila fordon strax innan Estonias förlisning kan anses bekräftat. Av svensk militär. Check.

    – Estonia använd som "sköld" av svensk militär för att smuggla ut hemliga militära transporter? Vad menar du med "sköld"? Täckmantel? Förutom att använda civila lastbåtar kan naturligtvis Estonia ha använts som transportväg. Hur skulle man annars göra om man ville föra över något militären hade intresse av över vattnet? Flyg? Tåg? En Jesusfigur som går med smuggelgods över vattnet? Själv blir jag inte så upprörd över att svensk militär vill lägga vantarna på fiendens militära hemligheter. Sånt ägnar sig ju de flesta nationers militär åt och det är ju ingen statshemlighet.

    Jag antar att bogvisirets bult ganska enkelt kunde ha hämtats upp vid ett senare tillfälle för den var väl inte utrustad med simfenor? Jag vet inte hur tungt lastad helikoptern var vid just det tillfället utredaren kastade tillbaka bulten i vattnet. Vet du det själv? Check.

  2. Donna skriver:

   Här finns synvinkel från en ubåtsingenjör om saken.
   https://alandsradio.ax/aland-idag/ubatsingenjor-o

  3. Saida ;-) skriver:

   Ingo Svanson och Karl Bult kommer snart kunna berätta via stratcoms sanningskanaler hur de räddade världen på 90-talet.

   Ryssen ville starta the NWO genom att smyg exportera farligt materiel för massförstörelse till elaka Irak via super kompetenta palestinier. Då smuggelbåten sjönk skulle materielen hållas undan ondskans axelmakter och därför gjutas in i betong. För att bespara oss medborgare ångest så lindade våra ansvarsfulla politiker in sanningen lite.

   Tyvärr kunde Iranier bärga lasten och börja resan mot irak, därför fick nato ärva bördan och jaga lasten genom libyen, egypten och syrien för att rädda världen.
   Ryktet säger nu lasten listigt fraktats till venezuela. Men bara en vital president valts i the land of the free and home of the brave så kommer säkert humanitära insatser att startas och problemen löses innan de når Babel!

 13. Tysk media skriver:

  Svar till Donna:

  Ja, det är onekligen en intressant teori.
  Dessutom passar även project 633 – Romeo klass in på den artikeln.
  Man skall ju också veta att ubåtar kan bryta sig igenom metertjock is.
  Dessutom finns det ubåtstyper där skrovet är förstärkt för att kunna bryta sig igenom ännu tjockare is.

  Det är idag högintressant att se vart på Estonia som det nu dokumenterade hålet finns.
  Werner Hummel (Meyer varvet) hade en ritning i A2 storlek på färjan Estonia på väggen på sitt kontor.
  Där hade han rödmarkerat ett område vid bad & bastuavdelningen eftersom flera överlevande vittnade om att det sprutat in vatten i detta område.

  Detta rödmarkerade område på Werners ritning är EXAKT på samma plats där man nu har filmat hålet.

  Flera vittnen har också berättat om mycket kraftiga smällar (ej explosioner) och ljudet av plåt som skrapar mot plåt, dessutom skall Estonia gjort mycket häftiga krängningar när detta inträffade.

  Mörkläggningen har dock redan tagit fart i svensk mainstream media när man nu hellre skriver om bantningsmetoder, TV-doktorns första möte med Lotta, bästa laxrecepten, vem som hade halsont i idol och så vidare.

  Den största nordiska fartygskatastrofen i efterkrigstid förtjänar mer än så.
  Men jag är tyvärr övertygad om att svenska staten med haverikommissionen i spetsen återigen lyckas med bedriften att tysta ner detta.
  Man har ju tyvärr gjort det förr.

  1. Agneta skriver:

   Dessutom kan det förklara varför några av det estniska manskapet bla kapten Avo Piht som först registrerades som överlevande och sågs av flera vittnen, försvann eller troligast fördes till annat land. Två flickor underhållare/dansare på båten försvann på samma sätt. Framförallt kaptenen hade troligtvis omöjliggjort mörkläggnings versionen med bogvisiret och istället berättat om att båten troligen blivit träffad av något strax innan den sjönk.

 14. Gurkan skriver:

  Hålen som upptäcktes av Jutta Rabe och co verkar inte vara samma hål som nu upptäckts. https://www.youtube.com/watch?v=gPx1bA4Y9XY
  12:24 in i filmen

 15. Lovisa skriver:

  Så mycket dumt slarv från alla håll, både privat och icke-privat. Det omöjliggör för människor att kunna dra slutsatser. Vi vet verkligen ingenting!

  Jag har inte haft tillgång till den nya dokumentären i sex delar men sett klippet där man hittar hålet. Utifrån det visar man hålet på en modell. På modellen befinner sig hålet under sista bokstaven i ESTLINE. Men i filmen verkar det befinna sig under bokstaven S och detta kommenteras av journalisten. Vilket stämmer? Det här är en stor text på fartyget och det blir väldigt många meter fel.

  Antingen har jag missat något eller också så är detta nytt slarv. Var hålet finns är viktigt eftersom stabilisatorfenan, som installerades i början av 2004, befinner sig någonstans i början av ordet ESTLINE och inte i slutet, ungefär mellan E och S. Kan det vara krafter mot stabilisatorfenan som har orsakat hålet? Hade allt stämt hade man mycket lättare kunnat dra slutsatser om detta är möjligt eller ej. Men det kan man inte göra nu när man inte ens vet var det nya hålet finns . Hela tiden detta slarv.

  Sitter hålet vid det sista E:t (vilket det inte verkar göra enligt dokumentären men enligt modellen) så är det omöjligt att hålet orsakats på grund av att stabilisatorfenan är intryckt. Då måste det vara något annat.

  Vad säger Jallai om dokumentet i länken nedan? Väl konspiratoriskt kanske men ändå inte helt osannolikt. Ryssarna hade varnat för att de skulle stoppa smugglingen med skarpa metoder. Sara Hedrenius är en av flera som såg militärtransporten som Estonia väntade in. Sverige kan ha övervakat militärtransporten med ubåt på grund av det, av ryssarna, uttalade hotet och ryssarna kan mycket väl ha utfört det de varnat för. Varför skulle de egentligen inte göra det?

  I så fall så framstår det i nedanstående länk inte som osannolikt. Med tanke på att Holmén redan 1997 har kunnat redogöra för var Estonia blir träffad och detta stämmer med skadan som nu har hittats så framstår detta scenario trots allt som tänkbart, till och med sannolikt när vi tar hänsyn till övrig information. En oskarp torped helt enkelt. Och han befann sig sannolikt på den ubåt som flera överlevande sett.

  Enligt Holmén så öppnades bogvisiret medan färjan sjönk. Varför går bara att spekulera i. Order om att öppna när det ändå var kört för att man skulle kunna ta sig in och hämta lasten på bildäck? Man hann kanske öppna bogvisiret men inte rampen på grund av trycket. Eller blackouten. Vittnesmålet Holmén ger stämmer med de sondarbilder från Estonia, där bogvisiret ligger kvar vid båten, inte långt därifrån vilket haverikommissionen hävdade.

  Ett scenario av flera. Men så som Holmén uppger kan det faktiskt ha gått till.

  Frågan är till vem nedanstående tips var ämnat. Programmet Efterlyst? Blev personen endast betraktad som en idiot? Finns det sanning i detta eller är det rent påhitt? Har någon ens hört Holmén som ju kan vara ett nyckelvittne?
  http://www.itdemokrati.nu/msestonia/page8.html

  1. Lovisa skriver:

   En rättelse: stabilisatorfenan installerades naturligtvis 1994, inte 2004.

   1. Johan skriver:

    Den ska ha varit infälld enligt skaparna bakom dokumentären. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bnKR5B/myste

  2. sas skriver:

   Enligt dokumentären, och experterna i dokumentären, kunde de inte säkert använda ordet "ESTLINE" eftersom denna flyttats flertalet gånger och de därför inte visste exakt vart den befann sig på båten. Istället utgick de från fönstren. Och som Johan skriver såg de stabilisatorn i närheten, infälld,

 16. Andreas skriver:

  Hej Anders.
  Så här skrev du delvis inlägget https://www.jallai.se/2012/05/alternativ-borjan-t
  Hur ser du på den uppgiften idag?

  "Jag fick höra av en källa i Estland att det fanns två ubåtskärnreaktorer i Paldiski som användes i simulatorerna för ubåtsbesättningarna. Jag har själv varit där och tittat. En av dessa var den då hypermoderna reaktorn till sovjetiska Delta IV atomubåten. Den har två mindre reaktorer ombord och Delta IV är än idag Rysslands viktigaste militära plattform för kärnvapen. Min källa tipsade om att den kunde ha varit med på Estonia, precis som jag beskriver i Natoagenten. Det skulle vara logiskt och det var förmodligen den mest eftertraktade "prylen" som Nato/SSI ville ha från Paldiski."

 17. Tysk media skriver:

  Jag kommer nedan att länka till en interpellation ställd till Mona Sahlin av Lars Ångström.

  Det är en mycket intressant interpellation där Lars Å tar upp frågor kring (hemliga) dykare som iakttogs och filmades av firman Rockwaters egna dykare. (Rockwater var det företag som officiellt hade fått uppdraget att dokumentera Estonia.)

  Runt årsskiftet 1994/95 fick jag själv se delar av det videomaterial som firman Rockwater hade filmat vid sina dykningar.
  Jag kunde själv bekräfta en dykare som snabbt simmar förbi i bakgrunden.
  Denna dykare tillhörde inte företaget Rockwater vilket var lätt att förstå…

  Om dessa dykare tillhörde den svenska marinen eller någon annan nation har jag aldrig fått svar på.
  Helt glasklart är att det både hade pågått och pågick en undervattensoperation.
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokume

 18. Noblesse oblige skriver:

  Jobbar själv för närvarande med underrättelsesysslor inom marinen (dock ei i Sverige) och har de senaste dagarna bemödat mig att se några av nämnda Bergmarks Youtube-videor angående Estonia. Detta pga ett personligt intresse för händelsen. Nämnas kan att jag vid tidpunkten för förlisningen var ett barn.
  Det som slår mig med Bergmarks berättelser är hur okunnig han(I varje fall för mig) framstår att vara. Han får inte många rätt när han vevar på om militär underrättelseverksamhet i allmänhet och militär marin verksamhet i synnerhet. Han verkar inte ens ha koll på terminologin, åtminstone använder han sig inte alls av en korrekt sådan. Ställer mig smått tvivlande till att hans syfte, med att eventuellt ha diktat upp allt detta, skulle vara en desinformatörs eller ens provokatörs. Mitt tips är att det helt enkelt är en människa med övertort bekräftelsebehov som försöker göra sig intressant.

  1. Andreas Wirsén skriver:

   Eftersom du riskerar ditt anonyma rykte på att gå ut med vad du vet, måste jag tro dig.

 19. P W skriver:

  Det är ju inte bara Håkan Bergmark som har hävdat att det finns ett hål. De flesta (oberoende) experterna har hävdat det eftersom estonia inte skulle kunnat sjunka så snabbt annars. Dessutom fanns det vittnen som hävdade att de sett vatten komma in från däck 0. T.ex. sa flera experter i efterlyst estonia special från 1997 att det fanns ett hål vid bastun på däck 0. nu vet vi att det var så. Du hade fel och att påstå att det beror på att du tycker att HB verkar icke trovärdig visar bara hur dåligt påläst / alternativt / hur naiv du har varit. Du har haft fel och hade du varit duktig hade du antagligen kommit fram till samma sak som experterna kom fram till… att det fanns ett hål. Du har hakat upp dit vid HB och där förlorar du din egen trovärdighet.

 20. morgan söderström skriver:

  den där bergmark snackar bara skit.. han har inte varit nere där som han säger .. jag är mycket god vän med en som däremot varit nere på båten ganska tidigt efter förlisningen.. blev själv tillfrågad om jag kunde vara med på besiktning mm men avböjde då jag hade kontrakt med energiverket för dykningar på dammanläggningar.. jag har jobbat på muskö och bogvisiret ligger där o jag har varit in o tittat på det samt sett många av de första bilderna som alldrig blev publicerade eller nämnda.. de finns idag i min väns ägo som kopior då allt material de hade blev beslagtaget allt av bilder mm men han hade gömt kopior.. han blev ochså hotad från högre instanser att inte tala om vad de hade sett… han flyttade från sverige då det tydligen blev jobbigt med hot o annan typ bevakning avlyssning mm.. jag hoppas de bilder jag har sett kommer fram så står det nog ganska klart vad som egentligen hände…

  1. Andreas skriver:

   Kontakta din polare då. Sitta o trycka på foton o bevis när man kan vara med och skapa historia. Ingen minns en fegis kan du ju säga till honom.

 21. Bosse skriver:

  Artikeln är tyvärr låst.

  1. Andreas skriver:

   Det var den inte när jag länkade. Då har dom gjort det efteråt tyvärr.

 22. Andreas Wirsén skriver:

  Kolla vad Jan Guillou skriver att salig Jan Myrdal en gång grubblade kring vad gäller IB-avslöjandet, tankar som påminner om Anton Modins:

  "När han [Jan Myrdal, alltså – Andreas] under en tid hade för sig att IB-avslöjandet i hans egen skapelse Folket i Bild/Kulturfront i själva verket var en socialdemokratisk konspiration för att närma Sverige till Sovjetunionen gick jag naturligtvis bananer".

  Källa: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/gWW99A/nar-m

 23. Peter skriver:

  Vad nu? Ny bok Kryptören – och du har endast en liten ledtråd på din websida.. Julen räddad! Ville nu inte kapa Estoniakommentarerna. Men hoppas du kommer kunna ha underlag till fler blogginlägg om Estonia. Måste vara turbulenta tider nu hos vissa institutioner.

 24. Björn skriver:

  Ser att det kommit upp en ny bok på din sida! Vad glad jag blir!

 25. Zingo skriver:

  Alltså vissa av kommentarerna här är ju grunden till en ny spännande bok av Jallai!!!

 26. Writer skriver:

  Har du något dokument som bevisar att han har utbildats på B-dyk i Karlskrona? För jag hittar inget sådant när jag besöker Riksarkivet/Krigsarkivet. Samt så har jag har likt Fokus och andra media fråga Marinen men de säger att han har ingen sådan utbildning

 27. Writer skriver:

  Jag har bett att få se Herr Bergmarks Sir Anselm "Den är borta sedan länge var hans svar". Ber att få notera att när "Anders Tjärnlund för att utröna betydelsen av de beteckningar som fanns på den uniform som påhittades hemma hos Bergmark. Tjärnlund konstaterade att gradbeteckningarna på jackan stod för en värnpliktig sergeant i flottan, men förnekade att Bergmark var reservofficer. Bergmark själv uppger sig vara med i en hemlig del av det militära svenska försvaret." Så fanns inte emblemet för Röjdykarna på uniformen, enligt Tjärlund. Bara en enkel sergeantsuniform i flottan. Hittar inte heller några papper på att han är reservofficer, bara en till vanlig "dödlig" i flottan.

  1. Writer skriver:

   http://lege.net/politiken.biz/hemliga_dykningar.h… Här är artikeln med Tjärnlund. Notera att enligt denna artikel så användes en dykarklocka. Någon sådan fanns inte 1994. Belos var utrangerad 1993. Dykarklockan var precis som Jallai beskrev inte i bruk ”dykarna på den tiden inte kunde gå djupare än 57 meter som jag nämnde tidigare. Tungdykningen på marinens dykfartyg Belos var sedan flera år nedlagd på grund av att Belos dykklocka inte var godkänd”. Detta går stick i stäv med Herr Bergmarks andra utlåtanden. Om hur man dök på Estonia enligt https://www.estoniaferrydisaster.net/pdf/enclosur

 28. Writer skriver:

  För den som vill så finns det en bra sammanfattning och saklig om Håkan olika ”sanningar”! Han har dragit ytterligare lögner som att han på 1980-talet hjälpte SEAL Team 7! De bildades efter 9/11 under 2002. https://www.flashback.org/t3270826p654

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *