Anders Jallai

Wennerströms spionring


Här kommer den fjärde och sista delen i sommarens Wennerström-serie. Det är även sista inlägget före industri-semestern. Tänkte att du, när andan faller på och motorvarvet i lungor, hjärta och hjärna gått ned till tomgång kunde läsa mina fyra inlägg om Wennerström. Det är dels ett viktigt dokument om Sveriges största spion genom tiderna, ett tidsdokument över det kalla kriget i Sverige och en inblick i spioneriets värld som är aktuell än idag. För ingenting har förändrats – det ser bara så ut på ytan.

Vi har i tidigare inlägg gått igenom när Wennerström värvades av den sovjetiska underrättelsetjänsten. Officiellt är det 1948. Det årtalet stämmer sannolikt med hänseende på GRU, den militära sovjetiska u-tjänsten men Wennerström värvades redan 1933-34 av dåvarande KGB (NKVD) och överfördes ca 1948-49 till den militära sovjetiska u-tjänsten GRU.
Hur vet jag det? Tja genom en egen analys som visar att det är omöjligt att bli toppagent inom GRU på bara ett år, dels på att Wennerströms egna berättelser bekräftar att han värvades redan när han var ung och på besök i Riga 1933. Dessutom; Wennerström träffade redan under kriget 1942-43 sina kontaktmän i KGB och gav informationer om Hitlers planer. Wennerström agerade nämligen som dubbelagent. Han var en falsk tysk agent och gav tyskarna information som KGB tillställt honom. Även det finns dokumenterat i Wennerströmsarkivet på Säpo. Se tidigare inlägg. Efter kriget blev han amerikansk agent och sedermera dubbelagent för KGB och GRU.

Jag lovade att bevisa mina teser idag och jag gör det genom att presentera ett PDF dokument som är en avskrift ur Wennerströms personakt på RPS/SÄK med beteckningen P4599 volym 160. Dokumentet är kanske det enskilt intressantaste i hela det 10 hyllmeter stora utredningsmaterialet om Wennerström och hans spioneri. Dokumentet är bara publicerat på www.jallai.se och det bör f o m nu ingå i all framtida Wennerströmforskning. Dokumentet är en rapport från den avprogrammering som startades av Wennerström så fort han blivit dömd för spioneribrott och då han satt på Långholmens fängelse i Stockholm. Avprogrammeringen som utfördes 1964-65, gjordes för att; dels ta reda på det som Wennerström dolde eller inte ville berätta i rättegången och utredningen mot honom och dels för att få honom, som man sa; att bli svensk igen. Wennerström var enligt rapporten nämligen djupt indoktrinerad av det sovjetiska systemet. Han var alltså en renlärig sovjet eller kommunist om du så vill. Det står ordagrant i dokumentet. Avprogrammeringen av honom gjordes av en specialtillsatt grupp på MPI, Militärpsykologiska institutet som senare hamnade i FOA/FOI http://sv.wikipedia.org/wiki/Militärpsykologiska_institutet. Dessutom med personal från Säpo, Försvarsstabens underrättelseavdelning och Långholmens psyk-avdelning. Ett så kallat; DREAM TEAM i förhörsteknik och psykologisk manipulation. Frågan är bara om Wennerström tyckte det? Uppgifter jag har från bl a Gunnar Anderson (Mr X) är att Wennerström blev en ”grönsak” efter behandlingen på MPI. Den som ledde avprogrammeringen av Wennerström var militär-överpsykolog Jan Agrell som tillika var chef över MPI. Som kuriosa så var Jan Agrell far till Sveriges nuvarande och ende professor i underrättelseanalys; Wilhelm Agrell.

 

Jan Agrell, Militärpsykologiska institutet MPI

 

Gruppen under ledning av Jan Agrell tog sig det lite hemliga namnet AgW2, vilket gissningsvis står för ”Agrell – Wennerström- 2:a utredningen”. Det vill säga; en andra och ej offentlig utredning av Wennerströms spioneri. Jag hade före min forskning i Wennerströmärendet aldrig hört talas om den här gruppen och av dokumentet förstår jag att hela AgW2 utredningen fortfarande är klassificerad som kval-hemlig eller av ”synnerlig vikt för Sveriges säkerhet”. De få som hade vetskap om utredningen var:

 

De som fått reda på AgW2´s verksamhet är ytterst få. Det är poliskommissarie Thorsten Söderström (Säpo), P-G Vinge (Säpo-chef), läkare doktor Friis och professor (Gösta) Rylander. Ag är doktor Jan Agrell på MPI” (3/3 1965 P4599 vol 160)

 

Den sistnämnde Gösta Rylander var överläkare på Långholmen vid tidpunkten. Som kuriosa i det här fallet kan nämnas att Gösta Rylanders son som forskar i tobaksrökningens skadeverkningar, för några år sedan anklagades för att vara köpt av det amerikanska tobaksbolaget Philip Morris. Hans arbete ansågs ”som ett forskningsfusk utan motstycke”. Se mer på Wikipedia och där presenterade källor. http://sv.wikipedia.org/wiki/Ragnar_Rylander
AgW2´s utredningsresultat som erhållits genom ”speciella” metoder, är att Wennerström:

 

1. Var helt Sovjetindoktrinerad.

2. Inte velat omtala dolda uppgiftslämnare – medhjälpare – kontakter. Endast nämnt att de funnits.

3. Stora områden av tidigare utredningsresultat omkullkastats.

4. Bl a har det klarlagts att han arbetade för Sovjet långt tidigare än vad som utredningen fram till rättegången klarlagt.

5. Wennerström försökt ta livet av sig genom att sluta äta.

 

Det AgW2 lockade med var ett kortare fängelsestraff. Wennerström lovades av Säpo-kommissarie Thorsten Söderström att få komma ut inom 10 år. (vilket också skedde, min anm)
AgW2 gruppen ville också avhandla frågan om den s k ”Mr X” med Wennerström. I utredningsmaterialet skrivs följande om Wennerströms person:

 

1. Wennerström har hittills handlat som Sovjetmedborgare, detta som resultat av lyckad Sovjetisk indoktrinering. Wennerström måste reindokrineras till svensk.

2. Den isolering och avskärmning av Wennerström kommer inom några månader att försätta honom i en sådan psykisk situation att psykoterapeutiska stödåtgärder blir aktuella. Han ska få psykoterapi och reindoktrinering i gemensam dosering.

3. Rylander och Agrell bistår fortlöpande den nye förhörsledaren; ”den nye fadern” med psykologisk taktik (fadern = Thorsten Söderström Säpo).

4. Det fanns enligt Wennerström en sovjetisk spion ”på hög nivå” på den svenska Moskva-ambassaden.

5. Wennerström ansåg själv att han var dubbelagent Sovjet/USA.

 

 

Säpo X-ärendet, dokument om Gunnar Anderson. Handskriven text: ”Foto förevisat Rosén – ingen kommentar”

 

 

Av AgW2 psykoterapeutiska utredning får vi alltså ut att Wennerström värvades ”långt tidigare” än vad utredningen före rättegången mot honom kom fram till. Dessutom att han erkände att han hade medhjälpare/medspioner, och till sist; att han sa sig vara dubbelagent Sovjet/USA. Här får vi alltså reda på det viktigaste i Wennerström-utredningen och de områden som diskuterats i media nyligen. Här har du svaren. Det som AgW2 inte har dokumenterat eller kommit fram till är vilka som var Wennerströms medhjälpare. Det enda som står om det är:

 

”EGON var D…….”

 

Utan att gå in på några namn så kan jag berätta att EGON var namnet på en misstänkt spion inom den svenska underrättelsetjänsten som Säpo och militära Säk gjorde en egen omfattande utredning om (P7105, Säpoarkivet). Från början misstänkte Säpo att EGON var Mr X, det vill säga mannen som städerskan Karin Rosén sett lämna material vid flera tillfällen hemma hos Wennerströms. Det gjordes en fullständig utredning om EGON och han hölls under uppsikt med bl a skuggning. Till sist förhördes han och meddelades om misstankarna mot honom och en konfrontation genomfördes. Karin Rosén kände igen EGON och sa att det inte var Mr X, däremot att EGON var en nära vän till familjen och hade varit i huset flera gånger. Säpo skriver följande om EGON:

 

Kempe (byråchef FRA) har vid några tillfällen träffat EGON på privata tillställningar han säger att han är en trevlig sällskapsmänniska men svår att få kontakt med. På nyårafton 1960 blev Kempe, tillsammans med Wennerström och EGON, inbjudna på fest hos amerikanske flygattachén i Stockholm, Harold. (Säpo personakt P7105)

 

 

Nils Nilson FRA, Säpo-ärende HSC 197/65

 

Det fanns alltså gått om misstänkta Mr X. Det förevisades över 1000 fotografier på svenska officerare för städerskan Karin Rosén. Bland annat visade man henne en bild på den riktige Mr X; Gunnar Anderson (fingerat namn) som förekommer i min bok Spionen på FRA. Karin Rosén har enligt Säpodokumentet inte kommenterat bilden. En analys av chefen på Fst/Säk P-E Vingren låter så här angående om var den okände Mr X kan hålla hus:

 

En analys av P E Vingren 23/1 1965 säger att om X existerar så bör han vara placerad på en plats av synnerlig vikt för Sovjetunionen eftersom man tar en så stor risk genom att ge Wennerström en medhjälpare. Man skriver b l a att: ”allt talar för att i försvarsstaben kan finnas en underagent till Wennerström p g a allt material som därigenom passerar. FRA anses likaledes vara av största intresse för Sovjetunionen och X bör då vara placerad på en position där bearbetat material handhas. (Säpoarkivet P4599 X-ärendet)

 

Gunnar Anderson arbetade på avd M, sammanställningen på FRA, ”där bearbetat material handhas”. EGON arbetade på Försvarsstabens Underrättelseavdelning (underagenten till Wennerström). Gunnar Anderson har berättat för mig att han kände både Wennerström och EGON mycket väl. Dessutom förekom Nils Nilson (fingerat namn) i ”gruppen av vänner”. Nils Nilson förekommer även han i Spionen på FRA. Nils Nilsons far var ryss och moder finska enligt uppgifter jag fått från en källa. Nilson är mannen som förgiftas i sin lägenhet i Sundbyberg under överinseende av SSI-chefen Chris Loklinth i Spionen på FRA. Nils Nilson arbetade precis som Gunnar Anderson på FRA. EGON som var överstelöjtnant, arbetade på Försvarsstabens underrättelseavdelning, nuvarande MUST. Så här beskrivs misstankarna mot Nils Nilson på FRA i Säpo ärendet HSC 197/65 (år 1965):

 

FRA misstänker en spion inom organisationen p g a att Wennerström inte intresserat sig för eller utlämnat något material från FRA. En viss typ av incidenter har förekommit. Man har upptäckt vissa förhållanden inom den ryska chiffertrafiken och varje gång man löst chiffret har det bara efter en kort tid, ett par tre månader det ryska chiffret lagts om. En dylik omläggning har enligt Wäsström lagts om 1/1 1965. Det måste enligt FRA vara en hög befattningshavare som har haft tillgång till denna mycket hemliga information. Förmodligen minst byrådirektörs-nivå. En del frågetecken har uppkommit kring en person på Kempes avdelning. Byrådirektörens namn är Nils Nilson (fingerat namn). Även omständigheter runt hans person och bakgrund är skäl till misstanken, skriver Säpo och FRA.   

 

Goda vännerna EGON och Gunnar Anderson vid Slussen i Stockholm

 

Både Nils Nilson och Gunnar Anderson jobbade på FRA och båda var byrådirektörer. Läckan som det talas om ovan är förmodligen Gunnar Anderson som jobbade på avd M sammanställningen och hade även han tillgång till chiffertrafiken. Nils Nilson som höll till på avdelning S (signalspaningen) och Gunnar Anderson var däremot mycket goda vänner, t o m bästa vänner enligt deras anhöriga, och mycket talar för att det fanns en spionring på FRA under större delen av det kalla kriget. Gunnar och Nils slutade på FRA först på 1980-talet. Jag berättar inte mer om det här i sommar utan jag rekommenderar min bok; Spionen på FRA. Där finns kapitel om Stig Wennerström, Karin Rosén, Nils Nilson och Mr X som är  mycket nära verkligheten eller rent av verkligheten. Dessutom finns det ett extramaterial i slutet av pocketversionen av Spionen på FRA som handlar om Mr X och mitt möte med honom.

Vi ses igen efter sommaren. Till dess: ta hand om dig, dina närmaste, vänner, föräldrar och samla kraft inför den kalla och långa vinter som är i antågande, snarare än du tror.

 

Trevlig semester, önskar Anders Jallai.

 

 

PS. Missa inte min nya pocket NATOAGENTEN som kommer ut i dagarna.

 

 

”Rasande skickligt skrivet, där den verkliga anledningen till katastrofen med Estonia är mest häpnadsväckande.” Fyra Getingar, Expressen/GT.

 

 

 

 

 

PDF dokument om AgW2: https://www.jallai.se/wp-content/uploads/2010/04/Ag-W-II.pdf

Tidigare inlägg om AgW2:  https://www.jallai.se/2010/04/avprogrammering-wennerstrom/

Tidigare inlägg om EGON (Captain Drammer): https://www.jallai.se/2010/09/en-honungsfalla-i-moskva/

 

Källor: Wennerströms personakt: P4599, Säpoarkivet; EGON personakt P7105; Nils Nilson ärende HSC 197/65;
PM AgW2, MPI Säpoarkivet P4599 vol 160; Intervjuer Gunnar Anderson FRA och Nils Nilson FRA.

PM FRA om den misstänkta ”läckan” EGON (klicka på bilden):

33 Comments

 1. för om masten skriver:

  En trevlig sommarsemester till dig också.

 2. Micke skriver:

  Ha en skön semester..det förtjänar du 🙂

 3. Torsten skriver:

  Hej Anders,

  Tidigare har du publicerat videos där NJ (som du här kallar Nils Nilson) uttalar sig om besättningen på DC-3an. Visste han att du visste detta då eller spelade han bara bekymrad? Vad gör karln i fritt tillstånd? Han måste ha erbjudit SÄPO värdefull information kan man tänka sig.

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej Torsten! Att misstänka en spion och att gripa en spion är två väsensskilda saker. Se bara på Wennerström som var misstänkt i många år och även Bergling på sin tid. Det vanligaste är att FRA, Säpo och Und själva isolerar sina misstänkta med arbetsuppgifter som inte är kritiska. Ex placerades Wennerström på UD tillsammans med Sverker Åström då han var som mest misstänkt. Men det finns många fler fall som inte kommit i ljuset. AJ

   1. Torsten skriver:

    Presenterade du dina egna misstankar för NJ när du träffade honom? Hur förhöll han sig till det i såna fall?

    Ha en trevlig sommar! 🙂

    1. Anders Jallai skriver:

     Jo, han fick se vad jag hade. Hur han reagerade och vad vi pratade om kan jag inte gå in på. Däremot så talade vi öppet om Gunnar Anderson. De var bästa vänner. AJ

   2. Kjell Hj skriver:

    Såg att det var länge sedan det skrevs om detta men Sverker Åström känns som en typisk agent, dubbel- eller trippel.

 4. Rehnskiöld skriver:

  Hur många ingick egentligen i spionringen förutom Wennerström? Du angav fem i första inlägget, men jag får det bara till fyra här (Getingen, GA, NN och Egon)

  Trevlig sommar!

  1. Anders Jallai skriver:

   Helt riktigt. Jag återkommer om den femte. AJ

 5. MartinN skriver:

  Läser med stort intresse dina artiklar. Jag arbetatde på ett företag där fru Wennerström arbetade, hade en direkt kontakt genom arbetet, som en liten detalj för mig, när jag läser din analys.
  Som pensionär har jag inte semester men njuter av sommaren och hoppas få möjlighet att lägga ett par nät för lite färsk fisk, nu när potatisen snart är mogen att plockas.
  sommarhälsningar

  1. Anders Jallai skriver:

   Ja, det är viktigt att komma ner på jorden (havet?) ibland och bara "vara där". AJ

 6. Eric skriver:

  Då är frågan helt kort, varför förnekade Carin Rosén att hon kände igen Mr X, eller Gunnar, på fotot?

  1. Anders Jallai skriver:

   Det står mycket riktigt: "Visad för Rosén – ingen reaktion." Hon blev förevisad över 1000 personer, kanske så många som 1500. Hon pekar inte ut någon av dessa. Min gissning och även Säpo:s var att hon kunde vara rädd för att göra det. Att ha pekat ut en av GRU:s största agenter på den tiden skulle kunna ha lett till konsekvenser. Däremot ger hon väldigt många ledtrådar som om hon vill att Säpo själva ska komma på vem det är. Det finns även en liten möjlighet att hon själv var inblandad på ett hörn. Att få städa runt fritt i huset, dessutom ensam vid flera tillfällen hos en GRU spion (Wennerström) är misstänkt i sig. Hon borde ha varit "kollad" men det är svårt att spekulera i och kanske onödigt. AJ

   1. Rehnskiöld skriver:

    Hade säpo eller Fst / Und någon gång sådana misstankar om att GA var Mr X att de kunde som du säger isolera honom på en mindre kritisk befattning? Eller verkar de helt ha missat vem den verklige Mr X var?

    1. Anders Jallai skriver:

     Det är enligt mina kontakter på Säpo så att Gunnar Anderson var misstänkt för spioneri. Därför droppades namnet som jag beskriver i "Spionen på FRA". Däremot tror jag inte att de misstänkte honom för att vara Mr X. Idag säger de kanske det med facit i hand men jag är osäker. Han blev i alla fall inte "isolerad" enligt vad han själv sade. Nils Nilson blev det däremot och EGON. Problemet är som jag ser det att vi inte riktigt vet hur många spioner det fanns på FRA och kanske än idag finns? De kan ju skydda varandra. AJ

     1. Rehnskiöld skriver:

      Du har tidigare skrivit att Gunnar A tidigt värvades till Stay Behind av Kurt G. Det här måste väl dessutom innebära att Sovjet också hade insyn i SB redan på femtiotalet och kanske även efter Gieseckes reorganisation? (Det sistnämnda naturligtvis litet beroende på när GA "pensionerades" från SB)

     2. StenStureDenÄldre skriver:

      AJ, hur kommer det sig att du tror att det var Curt G som avses och inte ex. den organisatoriskt närmre Curt A?

 7. Janne skriver:

  AgW2 trir jag står för Arbetsgrupp Wennerström 2. Ag är en vanlig förkortning av arbetsgrupp i denna kultur.

  1. Anders Jallai skriver:

   Tackar! Låter rimligt. AJ

  2. Dalmasen skriver:

   Jag tror nog mer på Anders version: Agrell-Wennerström del2.

   I citatet från Säpo-akten om W som finns i Anders text står dessutom: "Ag är doktor Jan Agrell på MPI” (3/3 1965 P4599 vol 160)"

 8. Per Lindgren skriver:

  Undertecknad har med lekmanna intresse plöjt igenom litteratur med hjälp av alla dessa goda antikvariat som Stockholm och även andra städer omger sig med. Även utländsk litteratur. Gudskelov att det finns en omvärld utanför staketet (Sverige). Som världsmedborgare finns inga gränser.Tyvärr I Jantelagens Sverige tar man ej hänsyn till alla goda kunskaper. Vad jag vill mena med detta påstående är att man tror att man sitter med sanningen själv innanför staketet. -Anders du gör ett fantastiskt beundrans värt arbete. Fortsätt att syna och skriv och analysera. Du fångar mångas potentiella läsare får igång diskussioner uppvaknande bara lovord från mig och de kretsar jag umgås med. FRA-ringen den kan även haft förbindelse med Spion-ringen med Englands krets (Philby, Burgess o c/o) Eftersom att de arbetade som celler i många delar av världen.Hoppas att få en kommentar kring detta, sanningen kan ej döljas hur länge som helst. sanningen kommer alltid fram. positiv energi är starkare negativ energi. Tack för ordet Per . L

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, Per. Tack ska du ha!
   Wennerströms spionring har med all säkerhet kontakt med andra spioner i utlandet. Det finns några tips från Norge i Säpo:s Wennerström-akt om att Wennerströms spionring ska ha haft ett samarbete med en norsk spionring. Några av spionerna i Sverige finns också omnämnda i rapporter från MI6 där ex en av dem hade sitt telefonnummer i den brittiska spionen Vasalls adressbok. Vasall som var homosexuell har även umgåtts med en av svenskarna i Moskva på ett intimt sett. AJ

 9. Göran skriver:

  du har blivit refererad i Axess Forum: http://www.axess.se/imedia/?slug=anders-jallai-om

 10. Albert skriver:

  Hej Anders,
  Tack för tre fantastiskt bra böcker. Har verkligen varit spännande och givande läsning. Har i sommar läst om de två första böckerna då man alltid missar detaljer. På sida 320 i Landsförrädaren nämns en händelse i januari 1982 då en amerikansk ubåt sänktes av ryssarna och fem Navy SEALs dog. Går det att läsa mer om händelsen någonstans? Vidare står det på sida 405 att Modin läst en bok om CIAs hemliga krig 1981-1987. Vilken bok är det som avses?
  MVH Albert

  1. Veritas skriver:

   Hej Albert,
   Skulle gissa att det är Bob Woodwards bok "Veil: The Secret Wars of the CIA, 1981-1987" som "Modin" läst.

 11. Anders Jallai skriver:

  Hej, Albert! Sorry för sent svar. Helt riktigt så är det Bob Woodwards bok. Woodward arbetade på Washington Post och var en av de två som avslöjade Watergate-affären. Hans bok om kalla kriget är närmast ett referensverk om den senare delen av det kalla kriget 1981-87.
  Angående de fem Navy Seals så är själva operationen inte officiellt bekräftad. Men de omkom under uppdrag. Uppgifterna kom ursprungligen från Ola Tunander. MVH, AJ

 12. Albert skriver:

  Ingen fara och tack så mycket! Är den något att rekommendera?

 13. Anders Jallai skriver:

  Hej, boken: "CIA:s hemliga krig 1981-87 (svensk översättning Raben&Sjögren 1988) handlar om en period i CIA:s historia som inte är belyst särskilt ofta; 1980-talet. CIA chef då var Bill Casey som borde varit inblandad i många av de händelser som drabbade Sverige. Det finns också mycket unik information om NSA spionen Ronald Pelton http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Pelton
  som avslöjade NSA:s hemliga operationer på 70-80-talet med ex avlyssning av kablar under vatten och SOSUS (Holy Stones). Ett referensverk för intresserade av det kalla kriget, tycker jag.
  MVH, AJ

 14. Tobbe skriver:

  Hej Anders,

  Har du några nya intressanta artiklar på gång till din sida här? Blir det något mer om MrX & co och Ubåtsfrågan som du skrev mycket om i våras?

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, det kommer ett nytt inlägg i slutet av den här vecka. AJ

 15. Fritz Walther skriver:

  Hej Anders,

  Det här är litet off topic (med avseende på Wennerström), men nog litet intressant ändå. Du är faktiskt inte den förste att (offentligt) antyda (i ditt fall mer än så) att Barbrogruppen var ansvarig för mordet. Några år efter mordet skrev Bjarne Moelv en serie artiklar på DN debatt där han drev tesen att det hade funnits flera grupper ur säkerhets- och underrättelsetjänsterna på sveavägen på mordnatten. Åtminstone en grupp spanade på Palme, någon annan spanade på det som blev mordgruppen. I en artikel (DN debatt 5e oktober 1987) ställer hursomhelst Moelv ett antal frågor till mordutredarna. Frågorna, säger han "skall givetvis i första hand läsas som just frågor. Dock, genom det sätt på vilket jag medvetet ställer dem blir de samtidig en redovisning av ny information och en fortsättning på mina artiklar från i vintras." Den andra frågan är som följer: "Har spaningsledningen och Palmeutredarna studerat ”fribrytarnas” och de parallella säkerhets- och nderättelseorganens utnyttjande av minst sagt tvivelaktiga hjälpredor på fältet? (Åke Ortmark beskrev redan flera år före IB-affären den sk ’Grupp Barbro) med dess anknytning till FRA och Säpo samt dess olagliga aktiviteter som vapeninnehav, personregistrering och inbrottstölder)"

  Jag har svårt att tolka detta som annat än en ganska stark antydan om han satt på information om att Barbrogruppen fanns på sveavägen på mordnatten.

  Tror du att det kan ligga något i hans tes att det fanns flera grupper som opererade runt Sveavägen på mordnatten?

 16. Svenne skriver:

  Enligt Birgitta Almgrens reviderade "Inte bara Stasi" så stödde både DDR och sovjet
  entydigt APK-fraktionen vid splittringen av VPK på 70-talet.
  Socialdemokratin intar då en märklig position om man vänder sig till sovjetambassaden
  för att klaga på minskad stalinism hos Hermansson-fraktionen.

 17. Esteban Mauermann skriver:

  Tack för dina initierade, välskrivna skildringar av politikers och högt uppsatta officerare och andra inom underrättelseetablissemanget som alltjämt mörkar viktiga skeenden under det kalla kriget, alltifrån de troliga morden på Cats Falck och väninnan Lena Gräns, till spionringen på FRA. Kände f.ö. mycket väl ”Boo Brammers” aka överstelöjtnant Boo Booson Drangels son, Boo FREDRIK Booson Drangel, idag 70 år och boende i en liten etta på söder i Sthlm. 1978 luffade vi tillsammans runt i stora delar av Latinamerika och Europa under ett antal månader. Under denna tid fick jag mig många intressanta och ibland häpnadsväckande historier till livs om familjen Drangels privata umgänge med familjen Wennerström. Kanske något att forska vidare i?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *