Anders Jallai

Mer om Barbrogruppen

Barbrogruppen?

 
Fanns Barbrogruppen på riktigt? Det strömmar fortfarande in mail med den frågan. Barbrogruppen förekommer i både Landsförrädaren och i min helt nya bok Natoagenten. Bakgrunden till Barbrogruppen kan du läsa om i ett tidigare inlägg. Det har dykt upp ny information om gruppen eller snarare grupperna.
 
Den förste som berättade för mig om Barbrogruppen var förre Säpochefen Olof Frånstedt. Han berättade om två grupper som verkade i hemlighet på 70- och 80-talen. De ingick i den Natoledda Stay Behind organisationen, som skulle träda in i ett gryningsläge, alltså om Sverige hamnade i omedelbar krigsfara. Det intressanta är inte själva gryningsläget, som uppenbarligen aldrig uppstod, utan att grupperna verkade operativt även i fredstid.

För några veckor sedan fick jag ett tips från en läsare om boken Maktens redskap från 1971. Enligt bokens baksida handlar den om vilka redskap, metoder och personal som svenska myndigheter använder för att ”jaga och låsa in dem som avviker”. Den är synnerligen initierad och det finns ett kapitel som i detalj beskriver de speciella metoder och vilken personal som används vid människojakt, och lyssna nu: en av personerna i det här nätverket är Barbro. Ja, just det – samme Barbro som förekommer i Landsförrädaren. Jag får kalla kårar men samtidigt en behaglig ’vad-var-det-jag-sa’ känsla!

 
Jag citerar:

”För det fjärde finns det en intressant grupp människor som i sina ansträngningar att rädda Sverige undan kommunismen har kommit att ägna sig åt något som är eller gränsar till olovlig kårverksamhet, ett brott som i värsta fall kan rendera förövaren två års fängelse. När man studerar säkerhetsarbetet ute på fältet blir man delvis stimulerad och upphetsad. Man träffar upprepade gånger figurer som inte kan klämmas in i det hederliga ämbetsmannaschemat. Det kan vara en pundig gangster, en tuff matrona (stor moder) eller en ivrig skönhet. Den som normalt verkar bland skrivbord och länsstolar blir imponerad av sådana karaktärer, särskilt som de förlenar en Bondsk atmosfär åt huvudstaden. Dessa personer berättar fascinerande och ibland skrämmande historier om sina bedrifter i Säpo:s och fosterlandets tjänst. Inte sällan innehåller berättelserna anspelningar på våldsamheter med för rikets fiender förödande utgång. Man drar då, sedan man samlat sig, den naturliga slutsatsen att man återigen har blivit infångad av en mytoman, en patetisk figur som i beskäftig iver brukar plåga säkerhetsavdelningen med icke efterfrågad information. Men problemet har sina intressanta och allvarliga aspekter. Det finns gott om vapen i dessa kretsar, säregna dokument cirkulerar och märkliga aktioner företas.

Ledare för en grupp personer på denna nivå är en kvinna som vi kallar för Barbro. Hennes fullständiga namn ska inte avslöjas här, eftersom det är möjligt att gruppmedlemmarna kommer att åtalas för sin verksamhet. Barbro är ett bastant fruntimmer. Hon är kraftig, tuff, auktoritativ, humorfri och starkt misstänksam mot allt som luktar socialdemokrati, socialism eller kommunism. Hon ser med stor skepsis på det moderna samhället. Hon anser att de subversiva tendenserna inte hålls i schack. Myndigheterna är alltför oskickliga och släpphänta. Grundfelet är att landet sedan decennier styrs av socialistiska politiker. Sådana människor är opålitliga. Alla människor är förresten opålitliga, men socialisterna har nått längst. I det läget måste kraftfulla människor vara beredda att gripa in och ta saken i egna händer. Barbro arbetade tidigare på FRA, försvarets radioanstalt, en av hörnpelarna i totalförsvaret. Sedan hon lämnat FRA har hon varit verksam i FRO, alltså den frivilliga radioorganisationen. FRO är indelad i kretsar som motsvarar försvarsområdena och har ungefär 1700 medlemmar. FRO:s huvuduppgift är att utbilda och träna radiosignalister för totalförsvaret. Blir det krig kan FRO ställa radiosignalister till försvarets förfogande. (Det finns ett tjugotal frivilliga försvarsorganisationer i Sverige. Förutom FRO är det organisationer som Centralförbundet för befälsutbildning (CFB), frivilliga skytterörelsen, blå stjärnan, lottakårerna m. fl.)

Barbro märkte vid några tillfällen under sextiotalet att viss materiel stals från den plats där hon var verksam. Narkotika var inblandad i sammanhanget. Barbro blev allvarligt oroad av detta. För att bidra till lösningen av det svenska narkotikaproblemet samlade hon en grupp på ett tiotal personer kring sig. Dessa personer har sedan dess spanat efter narkomaner och langare och rapporterat sina upptäckter till polisen, dels narkotikapolisen, dels säkerhetspolisen. Barbro har till en del valt tämligen kuriösa medarbetare. Man vet inte om man skall kalla dem blomkvistare, mytomaner eller fantaster. Somliga individer skulle förmodligen ha utsikter att få ett sjukintyg av en psykiater, de flesta har en romantisk dragning till vapen, uniformer och krigsmakt. Gruppen har alltså huvudsakligen spanat efter narkomaner och langare. I ett första stadium kastas några snabba anteckningar ner på ett papper vilket som helst. En medlem i gruppen observerade t. ex. fredagen den 30 april 1971 en ”tämligen djupt intoxikerad” flicka på Stockholms central. Han antecknade hennes signalement med ett uppbåd av detaljer. Han beskrev hennes hår, ögon, ansiktsform, hy, kroppsbyggnad och klädsel, han levererade på lappen också hennes öknamn. Sådana lappar bildar basen för ett register. Två medlemmar i gruppen har försökt skaffa dels polisens formulär för signalementsupptagning, dels det s.k. personbladet. De misslyckades och konstruerade då sitt eget formulär. Det återges här. (Min anm. sid 76-77 återger formuläret).

De rapporter som har kommit från gruppen betecknas inom polisen som ointressanta. Inte i något fall har en rapport från grupp Barbro lett till ett gripande, uppges det. Det finns heller inget som tyder på att gruppen skulle ha polisens stöd. Den har tillkommit på privat initiativ, den finansieras inte genom något bidrag från polisen och kvalitén på gruppmedlemmarna är sådan att arbetsresultatet säkert är diskutabelt. Till det kommer förstås det allvarliga: gruppmedlemmarna rör sig på eller över gränsen till det brottsliga. Att flera av dem har gjort sig skyldiga till olaga vapeninnehav är klart. Vidare har en del av informationsinsamlingen skett med illegala metoder. Flera källor har bekräftat att några gruppmedlemmar t ex vid ett tillfälle bröt sig in i ett hus för att stjäla en viss personförteckning. Hösten 1971 prövar SÄPO frågan om gruppen gjort sig skyldig till olovlig kårverksamhet. Sådan föreligger om någon ”bildar eller deltar i sammanslutning” som ”lätt kan utvecklas till ett sådant maktmedel som militär trupp eller polisstyrka” (Brottsbalken 18:4). En av medlemmarna i Barbros grupp uppger att det finns fler grupper än den som Barbro leder. Åtskilliga tiotal personer – eller flera hundratal – skulle enligt denna källa vara involverade i den här sortens verksamhet. Tiden har inte tillåtit kontroll av den uppgiften. Verksamhetens delvis illegala karaktär har ett särskilt intresse. Det ska senare hävdas att den svenska polisledningen är laglydig. Det betyder med andra ord t. ex. att det i Sverige inte torde förekomma någon telefonavlyssning vid sidan av lagens bestämmelser med polisledningens vetskap. Det problemet skall senare belysas i detalj. Men vad man inte vet är hur de nu berörda gruppmedlemmarna beter sig. Det uppges att det bland dem finns personer som vet hur ”man ordnar en avlyssning”. Den legala avlyssningen i landet sker genom att den telefon som ska kontrolleras kopplas till polisens avlyssningscentral. Uppkopplingen sker i Televerkets korskopplingar. Men en illegal avlyssning kan ske i boxar i gatan eller i ett hus eller med ”buggar” av olika slag. Slutsatsen av det som har sagts i detta avsnitt blir alltså att det i den svenska säkerhetstjänsten inte finns någon ”illegal” del, som opererar med stöd av polisledningen. De ledande polismännen har bedömts som tillförlitligare källor än gruppmedlemmarna.

 

Barbrogruppen?

 

Vad tycks? Jag tappade åtminstone hakan då jag läste det här. Det var Barbro som beskrevs – utan tvekan. Signalementet som jag fick av Olof Frånstedt var klockrent! Men det kanske mest intressanta är slutsatsen som författaren drar efter att ha pratat med Säpo-ledningen om Barbrogruppen:

 

 Slutsatsen av det som har sagts i detta avsnitt blir alltså att det i den svenska säkerhetstjänsten inte finns någon ”illegal” del, som opererar med stöd av polisledningen.  

 

Den slutsatsen var uppenbarligen felaktig. Barbrogruppen och Leongruppen som Frånstedt nämner i videon, opererade åtminstone på Rikspolischefens mandat! Kan det vara dessa grupper som kallades ”knattegrupper” i samband med Palmeutredningen? Anledningen till författarens slutsatser är sannolikt att dessa grupper hamnade under epitetet ”Rikets säkerhet”. Grupperna fick sina mandat tack vare Rikets säkerhet, där även Stay Behind sorterade. Med andra ord, det var kvalificerat hemligstämplat ”av synnerlig vikt för rikets säkerhet.” Tänk att det redan 1971 var så här nära att Nato:s Stay Behind organisation avslöjades. Mitt i den starka vänstervågen då Olof Palme ledde sin socialdemokratiska regering och när Hans Holmér var chef över hela Säpo! Samme Holmér som bedyrade för författaren ovan att det inte fanns någon Barbrogrupp som opererade i säkerhetstjänsten med stöd av polisledningen!

 

 

Åke Ortmark i hans hem 2012-04-15

 

Jag bestämde mig för att ta kontakt med författaren till det här intressanta och sensationella avslöjandet. Det visar sig vara ingen mindre än den kände reportern Åke Ortmark. Han berättar att han fått reda på gruppen genom sina källor men att han inte kommer ihåg identiteten på den humorfrie och starkt misstänksamme Barbro. Han berättar också att han ”bara” kunde lägga ned tre veckor på att undersöka grupp Barbro vilket var på tok för lite. Han var också misstänksam mot Säpoledningens försäkran att Barbro arbetade utan polisledningens stöd eller mandat. En misstänksamhet som vi idag vet var riktig. Vem blir först med att avslöja Barbro?

Er ödmjuke budbärare, Anders Jallai

 

Se intervjun med Säpochef Olof Frånstedt rörande Barbrogruppen: [vimeo]http://vimeo.com/27317139[/vimeo]

62 Comments

 1. Agneta skriver:

  Hmm!!

  Jag läste Landsförrädaren och tyckte att Barbrogruppen var lite överdriven och hade svårt att tro först att det funnits något sånt i Sverige. Du har fått mig att tänka om. Anders Breivik fanns i verkligheten! Vem hade trott det och nu Barbro. Otäckt. Kommer läsa dina böcker som dokumentärromanervi fortsättningen. Hoppas det blir fler – många fler.

  1. iesho skriver:

   Att blanda fakta med dikt är som att hälla en riktigt fin konjak i ett glas med Coca Cola. Det är bara den som blandade drinken som vet hur "fin" den är.

   1. Jan Uddgren skriver:

    Du borde veta det men det är faktiskt ingen som helst sprit i din egen grogg!

    1. iesho skriver:

     Men jag är ingen romanförfattare och groggar således inte alls.

     1. Jan Uddgren skriver:

      Bra beslut att inte skriva! Dina skrönor skulle aldrig kunna publiceras seriöst så du får härja på mindre nogräknade forum istället tillsammans med Anders lika belackare.

 2. @albertveli skriver:

  Jag tror det är svårt för en medelsvensk person att föreställa sig att Barbrogruppen kan ha existerat. Men för sådana som mig, med rötter i Balkan, är det inga större problem att tänka sig detta. Problemet med sådana här avslöjanden är att det raserar myten om ett helschysst samhälle där myndigheter är 100% goda hela tiden och berättar sanningen för folket. Som SvD journalisten Holmström skriver: "Avståndet mellan vad som sagts och vad som gjorts visar sig vara osedvanligt stort i Sverige". Just detta är själva orsaken till att det varit omöjligt att prata om utrikespolitik i Sverige. Innan politiker börjar prata om det måste de först förklara hur folket förts bakom ljuset under många år, och vilken politiker är villig att börja prata om det?

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, Albert, jag hade inte kunnat säga det bättre. Med min nya bok Natoagenten, har jag skrivit 1535 boksidor, 350 000 ord om det här under fem år. Dessutom i modern lättläst prosa med sex våld och en spännande framåtdrivande handling. Åtminstone tycker jag det själv. Jag får lite över 100 000 läsare per bok vilket inte är fy skam men långt ifrån vissa storsäljare som skriver om overkliga lustmord i Sandhamn.
   Man undrar om någon verkligen vill lyssna på det här??? Eller är det rent av för sent …

   1. @albertveli skriver:

    Spännande! Jag är ett stort fan av de två första böckerna. Framför allt Landsförrädaren. Den här boken är naturligtvis given att köpa när den kommer ut med.

    Hoppas att sanningen om nato-samarbetet också kommer fram så småningom så att vi kan börja tala klarspråk om vad Sverige vill med sin utrikespolitik, vilka mål man har, vilka punkter man inte ger vika på osv. Hur ska militären användas? Massor av frågor som folket inte varit delaktiga i de senaste decennierna. Och det är inte bra ur ett demokratisk perspektiv. Förhoppningsvis blir det bättre framöver.

 3. Jan Uddgren skriver:

  En intressant fråga är varför OF berättar men ändå är så kryptisk med närmare information kring grupperna. Kanske är det mer komplicerat än det först verkar?

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, ja säkert kan det finnas mer info och fler laget av sanningen. En god regel är att aldrig lita fullt ut på en underrättelseman. Men bara att OF låter sig intervjuas av mig och berättar så här mycket är unikt. Fråga vilken journalist i Sverige som helst. Han måste ha en saftig livförsäkring någonstans…

   1. Jan Uddgren skriver:

    Jo någonting vill han skall komma fram helt klart utan att riskera att kliva över linjen. Bra jobbat!

   2. iesho skriver:

    Det låter förnuftigt. Och tack för den fina konjaken.

 4. Fredrik Carlstedt skriver:

  Om detta verkligen stämmer så är detta mycket allvarligt. En särskild säkerhetspolisiär
  insatsgrupp i Sverige utan insyn i Riksdag och Regering har alltså existerat i Sverige om Vi får tro Åke Ortmark. En insatsgrupp som i överdrivet patriotiskt nit verkar som Jury, Domare
  och Riksskarprättare.

  Av detta ställer Jag två frågor till Dig, Anders :

  1) Tror Du att Du har tillräckligt med starka indicier nog att gå med detta
  officiellt i Riksmedia ?

  2) Har Du några aningar om Vem som döljer bakom låtsasnamnet Barbro ?

  Tacksam för svar.

  2) I

 5. Anders Jallai skriver:

  1. Jag går inte ut i riksmedia längre som du märker. Vill du veta sanningen ska du läsa här på min sida. Vet inte vad du har för uppfattning om riksmedia men det är inte Jesus direkt. Du kanske menar Bonniers eller statens egen tv och radio?? Du kan jämföra svenskt media klimat med Italien eller t o m Ryssland.
  2. Jag vet inte vem Barbro är men ja, det finns folk som vet och de har nog börjat skruva på sig.

 6. Erik skriver:

  Ja, efter genomläsning av Ortmarks text: Barbrogruppen är helt klart en möjlig mördargrupp. Dessutom faller den väl in i polisspåret som den ju tangerar. Därför skyddas de. Ingen vill leta efter beställaren!

 7. Jarl skriver:

  Tycker att allt faller sig ganska rimligtnu med tanke på att det är satt en belöning på 50 milj angående Palmemordet……en signal till alla inblandade….dvs om någon tjallar så är den eller dem borta….

 8. Gösta B skriver:

  Har hört av "bekant" att det fanns mördargrupper inom underrättelsetjänstens IB03. Kan det vara AGAG som menas?

 9. Jan Uddgren skriver:

  Ja det är AGAG som hade sådana uppdrag. Leon var ganska säkert en sådan spicialiserad grupp som i fredstid lokaliserade säkerhetsrisker för ett gryningsläge inom förvaltning, polisen, Posten, vapenindustri televerket mm. I händelse av gryningsläge hade de listor med sådana som skulle "oskadliggöras" för att hindra eventuellla sympatisörer att bli "qvislingar".

  Kanske dags för OF med flera att berätta varför man intresserade sig för dessa men hade så lite insyn. De lär ha utökat sin verksamhet i fredstid till kontraspionage i direkt konkurrens med Säpo t ex.

  MIn gissning är att när Säpo avvisade alla de misstankar som framfördes kring OP vilket t ex OF vittnar om så inledde de själva spaning mot OP kanske för att se om han hörde till dem som skulle med på listorna. Därvid litade man på personer med åsikter långt i marginalen som OF tydligen misstänker kan ha varit inblandade på ett eller annat sätt.

 10. Anders Jallai skriver:

  Ja, det kan röra sig om samma. AGAG sorterade administrativt under IB03 som senare bytte namn när det hamnade i SSI med ny chef. Med det handlar om det som jag i böckerna beskriver som SSI inrikesavdelning. D v s Sveriges inre säkerhet.
  AGAG kartlade garanterat potentiella kvisslingar, läs kommunister för att i ett gryningsläge neutralisera "de värsta" som kunde misstänkas hjälpa en ev ockupationsmakt.
  Se gärna den danska storfilmen "Flamman och citronen". Den handlar om den danska motståndsrörelsen som efter kriget blev just Stay Behind. I filmen lönnmördas potentiella nazi-medlöpare eftersom fienden var Nazityskland men skulle lika gärna ha kunnat vara kommunist medlöpare 40 år senare.

  1. Jan Uddgren skriver:

   Hur ser du på uppgifterna att AG skulle ha sysslat allt mer med kontraspionage och då direkt i Säpos kontraspionages revir?

   Kan det vara kopplingen som förklarar sambanden SSI med krigsplacering i AG och det kontraspionage som SSI anställde Donald Forsberg, som på hela Gotland sagt sig vara inblandad i i centrala Stockholm den där natten 86. kan det ha varit Säpos (OF:S) intresse men bristande insyn i verksamheten att hålla koll på?

   Detta att AG började ”fuska” med kontraspionage är det något som kan sammanfalla med Holmers styre av Säpo omorganisation av avslöjat IB där det ju var omvittnat si och så med förtroendet mellan Holmer och Säpos kontraspionage där Homer var den store affärsmörkläggaren och IB försvararen?

   1. Anders Jallai skriver:

    OF tror jag, i alla fall enligt egen uppgift, gjorde bara personalkontroller på Barbro och Leongrupperna på uppdrag av rikspolischef Carl Persson och faktiskt Alvar Lindencrona. Tror att det var IB/SSI som drev grupperna. Det tror även Åke O. Buggningsutredarna om du kommer ihåg skuggades av personer som ingen kunde placera enligt Gunnar Walls bok. Är ganska säker på att det var de här grupperna. Om du läst mina tidigare inlägg om Ebbe och Holmer så vet du att det var SSI inrikes som smugglade in buggningsutrustning och fastnade i tullen. Därför är det lätt att placera både Ebbe och Holmer i den sfären. Alltså, Ebbe och Holmer använde Barbrogruppen för sina egna syften, vilka de nu var …

    1. Jan Uddgren skriver:

     Jo Carl Persson bör ju också ha varit oroad av att AGAG sysslade med "kontraspionage" det störde ju deras verksamhet. Han var enligt Holmer en av dem som rekommenderade honom som Säpochef men de kom inte bra överens praktiskt vilket jag kan förstå då Holmer var mycket vilda western medan Carl Persson var mera traditionellt lagd. Något hände i samband med upprinnelsen till bordellhärvan. Holmer fick gå och blev polismästare i Stockholm.

     Så här framstår det i Calle Perssons egen bok enl DN 2007.12.05

     "I memoarboken skriver han att samtalet med Palme varade i drygt en och en halv timme. "Palme sade i förbigående att han tänkt sig vissa ändringar i regeringen efter valet. Vederbörande statsråd skulle då ändå avgå". Persson skriver även att Palme uttryckte skepsis inför förslaget om en undersökningskommission eftersom sådana kommisioner "kunde åstadkomma skador som inte gick att utplåna". Någon kommission tillsätts heller inte. Däremot har Hans Holmér, då nytillträdd chef för stockholmspolisen, två dagar efter Perssons möte med Palme gjort en egen utredning och sammanfattat uppgifterna kring Lennart Geijer och andra kända bordellbesökare som "rykten och struntprat" "

     Man kan gissa att Holmer efter att ha förlorat sin position i underättelsetjänsten valde att söka sig andra vägar och varför inte då genom utvecklad konkurrekande verksamhet inom Säpos område som sedan återkommer i Palmeutredningen. Plötsligt står det klart varför och hur han omgav sig med de illustra kretsar han underhöll som Spaningsledare.

     Ingen är väl fläckfri i underrättelsebranchen men Calle Persson verkade helt klar mer kocher än Holmer i det fallet som ville ljuga rakt ut.

     Uppenbart är också att det var SSI som lagt sig i Palmemordet och inte SÄPO fast det ibland blir förvirrande för allmänheten då Säpo och Polisen får bli de som tar smällen eftersom "de andra" inte ens finns.

 11. Ajn ads skriver:

  När kommer din nya bok, Anders??

 12. Anders Jallai skriver:

  Hej, på tal om något helt annat, he he

 13. fd moderat skriver:

  Det heter väl ändå skymningsläge och inte gryningsläge, eller?

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, ja kanske. Skymningsläge används ofta av journalister för att beskriva något hemskt som är på väg att hända. Ex: det råder ett skymningsläge i landet. Beror kanske på perspektivet. Gryningsläge är när något är i vardande som ex ett anfall från Sovjet. Jag menar att något är i vardande. Kanske att du ska fråga någon på svenska akademin men då har du nog kommit lite fel.

   1. fd moderat skriver:

    Hahahaha… Jag delar fullt och fast din analys av DN:s kulturredaktion. Dock är skynmningsläge det begrepp som användes under mina år tjänst hos FM. Det beskrev just skedet före det förestående anfallet från Stormakt Röd. Gryningsläge har jag däremot aldrig hört talas om. Det kanske bara är jag som är obildad.

    1. Anders Jallai skriver:

     Nej, du är inte obildad! Det är jag som sannolikt myntat ett nytt uttryck. Stay Behind gruppen "AGAG, Aktionsgruppen Arla Gryning" har ju varit hemlig tills nyligen. Det är därifrån namnet kommer. AJ

 14. Bror PS skriver:

  Hej

  Anders du skrev: "Jag går inte ut i riksmedia längre som du märker." anledning till detta är? Böckerna säljer väl bättre om du får uppmärksamhet i riksmedia?

 15. Anders Jallai skriver:

  Jo, Bror, så är det ju förstås. Men jag tänker inte stå med mössa i hand och be om uppmärksamhet och kärlek, eller berätta om min taskiga barndom. Däremot skulle jag gärna vara med i Melodifestivalen om någon frågade. Jag var en hyfsad låttextförfattare en gång i tiden.

 16. Anders skriver:

  Hej Anders och tack för spännande och mycket intressanta böcker! Jag har precis börjat läsa om första boken för att kunna läsa alla tre i följd. Även om man "vet vad som händer" i böckerna, är det ännu intressantare andra gången, eftersom man nu har ett större sammanhang och kan lägga märke till fler detaljer.

  En fundering återkommer, som jag hade även första gången jag läste Spionen på FRA. Modin går ganska hårt åt SSI-chefen C.L. Det är inte alltför svårt att hitta verklighetens motsvarighet, med samma initialer. Eftersom det har spekulerats en del i recensioner av böckerna om likheten mellan dig själv och Modin, kan jag inte undgå att undra över vad du personligen har för relation med den verkliga C.L. Man hittar t.ex. lätt på google att han medverkat i DC-3:ans haveriutredning 2004. Känner du honom? Vet du hur han reagerat på böckerna och den här bloggen?

  1. Anders skriver:

   Frågan verkar vara lite för känslig för att svara på här i alla fall. Men nog måste du ha fått samma fråga flera gånger förut?

   1. Anders Jallai skriver:

    Hej, Anders. Visst, den frågan får jag självklart ofta – vilka mina karaktärer föreställer? Jag har som policy att inte berätta det. Dels beror det på att många karaktärer helt enkelt inte har några förebilder, andra är löst baserade på någon förebild medan några få är relativt lika förebilderna. Men det vore fel att gå in på det eftersom det hämmar mitt skrivande. Jag vill inte behöva tänka tanken: Kan jag verkligen skriva det här om honom/henne? Vad ska han tycka o s v. Jag har ingen hemlig agenda där jag medvetet kränker personer genom mina karaktärer. Att några känner igen sig är väl bara bra. Då skriver jag helt enkelt trovärdigt. Det läggs många värderingar i mitt skrivande. Allt är tyvärr inte rätt men det är väl så en god bok ska vara: Något som berör och tumlar om lite. Hoppas det räcker som svar. AJ

 17. Jens skriver:

  Gällande barbrogruppen och stay behind så vet jag genom egna källor att det mycket riktigt fanns sådana här grupper i våra grannländer. Dessa grupper hade från början sina rötter i den anti-nazistiska motståndsrörelsen med starka band till Storbritannien. Under efterkrigstiden spanade man efter sk stickerskor (angivare) och utförde likvideringar i vissa fall. Dessa grupperingar övergick sedan till att spana på kommunister eftersom man snabbt såg hotet från öst. Till sin hjälp hade man fd tyska underrättelsemän med Ryssland som specialområde. Dessa underrättelsemän insåg tidigt Hitlers galenskap och hjälpte b.la. till att rädda livet på en hel del judar. Vissa av dessa underrättelsemän hamnade som chefer i de nya organisationer man byggde upp tillsammans inom NATO. Allt var med andra ord sanktionerat av britterna och amerikanarna. Dessa tyskar satt nämligen på ovärderlig kunskap om den ryska björnen, kunskap som man inte kunde bortse ifrån oavsett hur kontroversiellt det var att låta dessa individer stå vid rodret.

  1. Anders Jallai skriver:

   Intressant, Jens! Tack för info.

   Som jag skrev tidigare: den danska filmen Flamman och citronen, belyser det här riktigt bra, vad en människa är kapabel till i rikets intresse. Den handlar bl a om den danska motståndsrörelsens mord på egna under det andra världskriget. Problemet ”vi svenskar” förmodligen har är att vi inte varit utsatta för ett rejält krigshot. Det närmaste vi kom var under åttiotalet med ubåtskränkningar och spioner i skog och mark. Kommer ni ihåg polska tavelförsäljarna och TIR lastbilarna.

   1. Astor skriver:

    Jag kommer ihåg!! Det var lite hysteri på åttiotalet. Inget snack om den saken. Att någon eller några I den turbulensen tog saken i egna händer för att rädda som dom såg friheten i Sverige är inte osannolikt. Verkligen inte.

 18. Jan Uddgren skriver:

  Fast de Östhoten och kommunismen var inte enda fienden om man skall vara noga.

  Under slutet på 60 talet och sjuttiotalet tog en annan "fiende" form.

  Det visar sig i t ex Sjukhusspionaffären och i Ekbergs jobb för Israel med att spåra och registrera PLO-sympatisörer att IB deltog i detta. Enligt t ex Gyllenhal fick denne särskild träning av israeliska marina underrättelseförband inför uppdrag i mellanöstern och värvades senare direkt till dem.

  De kretsar som varit med och byggt upp dessa Staybehindnätverk samarbetade också internationellt pågående operativt med Mossad i t ex Nicaragua med Contras-Iranaffären mm.

  Varken denna verksamhet eller samarbetet med Mossad hade stöd i de valda församlingarna i USA utan detta var sk "rövar CIA" verksamhet med svarta operationer där även organisationer som WACL spelade aktiva roller. Inte heller i Sverige skulle det nog ha funnits parlamentariskt stöd för det som pågick. Perosn och åsiktsregistrering för främmande intressens räkning.

  Det finns även direkta personkopplingar mellan AGAG och WACL i Sverige samt internationellt.

  Bilden vid denna tid var alltså mer komplex än strax efter kriget då verksamheten byggdes upp och det var i början av privatiseringen som idag präglar stora delar av verksamheten till stora delar utom statens kontroll. Ännu en aktör som hade motiv att misstro OP och hans politik fanns därmed med i spelet som måste räknas in.

 19. @albertveli skriver:

  Aha, nu fattar jag. Natoagenten är alltså nummer tre i serien. Jag trodde den skulle handla om Estonia (men det kanske den gör också). Vi får se när den kommer. Jag väntar med spänning.

  En fråga till Anders medan du verkar vara online. Vad tror du om Utrikespolitiska Institutet? Jag har sett teorier om att UI är med och bestämmer utrikespolitiken, oavsett regering. Å andra sidan säger de själva att de bara är en tankesmedja (vad som nu menas med det). Förmodligen samma sak som i utlandet kallas NGO.

  Allt eftersom jag läst dina böcker, Mikael Holmströms bok och några till har jag börjat förstå mer om hur utrikespolitiken hänger ihop. De flesta journalister svamlar bara (om demokrati, kvinnors rättigheter, humanitära interventioner eller vad det nu är som för tillfället används för att sälja in saker till folket). De få gånger jag hört folk veta vad de pratar om så kommer de antingen från Försvarshögskolan eller från UI. Så min fråga är: vad är UI för filurer egentligen? Mvh.

  1. Jan Uddgren skriver:

   Jodå Estonia är huvudnummer men allt hänger ihop;) Trevlig läsning. Man hoppas att Anders kommer att fortsätta skriva efter den spännande Natoagenten.

  2. Anders Jallai skriver:

   Hej, har ingen koll på Utrikespolitiska institutet men någonstans ifrån får de sina pengar …
   En viktig instans idag rent säkerhetspolitiskt är och har varit, Utrikesnämnden. Där är Kungen ordförande för representanter från olika partier och där bestäms mycket av Sveriges säkerhetspolitiska hållning. AJ

 20. Aze skriver:

  Intressant… Aprop

  1. Aze skriver:

   Sorry, sladdade med tassarna. Inte alldeles lätt det här med ipad i början… 🙂

 21. Aze skriver:

  Spännande. Apropå telefonavlyssning, så kommer man spontant att tänka på två välkända polare som båda haft säkerhetsklassade jobb på Televerket… 😐

 22. Jens skriver:

  Så Anders.. vad säger du om männen på Carlssons tak? Var det barbrogruppen? Och vad ville dom Herr Carlsson i sådana fall? Jag tänker mest på om de ville Carlsson samma sak som de ville Palme? I sådana fall så förstår jag varför man klättrar omkring på taket. Vill man bara prata gamla minnen är ju dörren ett bättre val.. men det kanske bara är jag som tycker så 🙂

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, Jens!
   Ärligt talat så vet jag inte. Det kan vara en fyllegrej som råkar sammanträffa med Ingvar Carlssons avgång. Ibland narras slumpen även om det inte är så ofta. Det intressanta är förmodligen vad Ingvar Carlsson trodde – om han blev skrämd av det här? Han avgick trots allt morgonen efter utan att ge ett seriöst skäl. Men han blev säkert också skrämd av TV4 inslaget samma som du kan läsa om i mitt inlägg om \”Vad gjorde Hans Holmér på mordnatten). Uppgifter jag fått är att Barbrogruppen bestod av unga män runt 20-25. De var lätta att påverka, övertala och byta ut. De ska vara vuxna men inte hunnit bilda familj eller bygga karriärer. Då är de inte längre användbara till uppdrag på fel sida om lagen. Det är de männen som i \”vuxen ålder\” kommer tillbaka för att tysta Anton Modin i Landsförrädaren. Därför är bilderna på \”de unga männen\” intressant men inget bevis för att de tillhörde någon grupp, mer företeelsen i sig. Om man vill, går det säkert att ta reda på namnen. Något för Flashback kanske? De har ju varit framgångsrika tidigare i veckan …

  2. Anders Jallai skriver:

   Hej, Jens! Ärligt talat vet jag inte. Det kan ha varit en efterföljare till Barbrogruppen men likaväl en fyllegrej. Men den tidsmässiga tajmingen med statsminister Ingvar Carlssons plötsliga avgång är intressant. Han meddelade sin avgång tidigt morgonen efter att \”de unga männen\” klättrat på taket. Kanske kände han en extra press just då. Tror däremot att det var TV4 inslaget kvällen innan som var droppen. Där tas mycket känsliga saker om Palmemordet upp som en huvudnyhet och hans ansvar är väl ganska klart, tycker jag. Se extramaterialet till inlägget \”Vad gjorde Holmér på mordnatten?\” Barbrogruppen, som verkade på sjuttio och åttiotalen, bestod enligt mina källor av \”unga män\” runt 20-25. De var lättast att styra till att göra saker på fel sida lagen. De hade gjort lumpen, ofta som jägarsoldater men samtidigt inte hunnit bilda familj eller snickra på karriärer. Det finns flera som blivit trakasserade av dessa. Bl a en \”Palmespanare\” som hette Lingärde och som jag skriver om i extramaterialet i pocketversionen av Landsförrädaren och i epilogen på http://www.landsförrädaren.se. Men som sagt: jag använder bilderna som en extra krydda till inlägget. Inlägget handlar om Barbro och inte hennes killar.
   PS. Barbrogruppen var den yngra av grupperna medan ex Leongruppen hade äldre medlemmar vilka sannolikt användes till andra mer sofistikerade uppgifter. (kanske att radera filer på Tingsrätten…) AJ

   1. Jens skriver:

    Intressant 🙂 Om vi antar att det var folk inom den svenska tjänsten eller NATO som sköt Palme så är det inte ett långskott att påstå att det var "ryssar" (läs svenskar på uppdrag av ryssar) som klättrade omkring på Carlssons tak för att skrämma vederbörande. Jag antar då givetvis att Ingvar Carlsson var en av de som godkände mordet på Palme och att ryssarna ville skrämma Carlsson till avgång för att återställa balansen och ge NATO på käften.

    Å andra sidan kan man tänka sig att männen var från den svenska tjänsten eller NATO och ville skrämma Carlsson till avgång därför att han satt på information om mordet och/eller jobbade för ryssen även han.

    Det är märkligt att ingen har analyserat de där männen närmare. De kan ju mycket väl vara en nyckel till mordet på Palme…

    Fyllegrej är det sista jag tror på. Det fanns alldeles för många papperskorgar att pissa i för att någon skulle tänka tanken att rumla omkring på statsministerns tak…

   2. Jens skriver:

    Jag tror trots allt att det var svenskar som jobbade för ryssen som gjorde hembesök hos Carlsson den där kvällen. Att jag tror det beror på att den svenska tjänsten (oavsett om det hade rört sig om barbro- eller leongruppen) inte hade behövt klättra omkring på taket för att uppnå sitt syfte. De hade fått "audiens med påven" på vanligt sätt även om det gällde något så drastiskt som ett avgångskrav. Man hade kunnat skrämma Carlsson till avgång utan att för den delens skull behöva dra på sig kvällstidningarnas uppmärksamhet…

    På tal om din nästkommande bok så längtar jag verkligen efter Natoagenten. Har redan läst både Spionen på FRA och Landsförrädaren. Du är den enda inhemska författaren som är värd att läsa idag och det är inget dåligt betyg från mig med tanke på att jag läser rätt mycket. Alltid spännande och alltid väl underbyggda påståenden. Du är som Jan Guillou fast bättre och dessutom med hjärtat på rätt ställe… 🙂

 23. Danne skriver:

  Satan i gatan vad dina böcker är bra !
  En sak är jag helt övertygad om, svenska folket är blinda får som inte har en susning…

 24. Peter Lind skriver:

  Tack för ytterligare en väldigt bra bok Anders. Jag skrattar hejdlöst åt Clinton och denna Kim. Enda detaljen som känns alltför krystad, men som i verkligheten är omvänd. Det är ju secret service agenterna som gör bort sig.

 25. Johan skriver:

  Hej Anders!

  Några funderingar jag har…

  Lingärdes PM då? Det talas om grupper som organiseras lokalt i landet men utanför IB och istället under utlöpare från SSI "hemliga byrån". Dessa skulle enligt Lingärde rekryteras ur bl.a. hemvärnet och lokalt styras av milots säkerhetsavdelning. Enligt Lingärde var de ganska "galna killar" och vad jag minns så stod det att de ringaktades från centralt håll, men de var också de som ibland "syntes" när militären opererade. Det är ju ett sådant gäng Ortmark beskriver?, galna MÖPare med intresse för uniformer och vapen men säkerligen politiskt pålitliga ute på högerkanten. FRA/FRO kopplingen fungerar, likaså andra möjliga beröringar där man kan hitta pålitliga resurser ex. försvarsskytteföreningar m.m

  Vad tror du om Lingärdes PM i övrigt? Han tycks ju mer vara inne på att AGAG är en mordkomplott än något som sorterade under IB03 (som enligt Lingärde var fortsättningen på sossarnas åsiktsrgistrering). Felinformerad eller desinformation?

  Den här 58-åringen som var försvunnen en tid i vintras och som hade sagt att om något händer med personen i fråga så har det med mordet att göra. Vad tror du om det? Fd. Medlem i en barbrogrupp?

  Får annars tacka för bra historier. Har beställt sista boken, väntar på leveransen!

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, Johan. Lingärde skickade in dokument till Palmeutredningen om den här gruppen. Det går genom dokumenten att tyda vad Lingärde trodde eller visste och min bedömning är att han inte riktigt visste var den här gruppen höll hus. Däremot beskriver han dem noga och han har säkerligen källor inom gruppen. Min bedömning är att gruppen/grupperna handlade om Stay Behind som sålunda organiseras under SSI inrikesavdelning eller som det hette tidigare: IB-03. Men det kan även ha handlat om freerunners som kördes blint. D v s de visste inte ens själva vem som styrde dem. Det finns historier om det i Europa där Stay Behind utnyttjats eller rättare sagt missbrukats.

   1. Albert skriver:

    BBC gjorde en dokumentärserie om detta för drygt 20 år sen. Vet inte om den någonsin sändes på TV, men den finns på internet. Sök på "gladio" på t.ex. video.google.com. Tre delar var det. Ringmasters heter den första. Minns inte vad del 2 och 3 heter, men det går att söka reda på.

 26. Magnus H skriver:

  Hej Anders! Jag lyssnade på P3 dokumentären "Operation Cobra" där Krister Hansén SÄK bekräftar en grupp vid namn "Palmhusgruppen" (40:45 min in i dokumentären) och som agerar på, som Krister beskriver lite komiskt, "eget bevåg" ute på stan.

  Yttermera i likhet med det som en "Björn" bekräftar i Lars Borgnäs dokumentär; "Mannen, mordet, mysteriet" program 3 del 3 (13:25min in i dok.): http://www.youtube.com/watch?v=5AYuM5i59R8

  Och fortsättningsvis, efter "Björns" beskrivning av en grupp "moraliska soldater" vilken Sten Andersson skildrar som en "ljusskygg" grupp vilka agerar på egen hand (15:56 min in i samma dok.)

  Jag undrar om du pratat med Krister Hansén SÄK, vilka personerna i Palmhusgruppen var, och vad de personerna gjorde vid tiden före mordet på OP? Sannolikt är detta något du redan kollat upp, men jag tycker det är intressant ändå.

 27. Spectre skriver:

  Barbro N*****ström vid FM HRC? Eller för ung?
  Eller skall det vara Sa**ell som det dryftats tidigare?

 28. vet clinic skriver:

  Its continually fine while you examine some thing that isn't only informative but enjoyable. I will bookmark it. I have been trying to find records approximately this situation depend for years and yours is the excellent I even have located. I truely loved your website publish.

 29. Asia skriver:

  This became a genuinely outstanding put up. In theory I'd want to compose like this too – taking time and real effort to make a stable article…

 30. Server Vietnam skriver:

  Han tycks ju mer vara inne på att AGAG

 31. Too comely similarly extremely good piece you get posted. Its same beneficial, i include recognise further bookmark this spot moreover devise advise it to once more one of a kind persons.

 32. Jasa SEO skriver:

  Tycker att allt faller sig ganska rimligtnu med tanke på att det är satt en belöning på 50 milj angående Palmemordet.

 33. Goodness! That is well known prompt! It's really bewildering. Recognizes for sharing this.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *