Anders Jallai

maj, 2011:

Sjukhusaffären – Starring: Ebbe Carlsson, Hans Holmér och Carlos Schakalen

Frågan om IB/SSI var inblandad i den mycket omtalade Sjukhusaffären 1975 har diskuterats bland landets journalister i årtionden. Idag vet vi svaret! Det var IB/SSI:s krigsorganisation Krigs IB eller som Birger Elmér väljer att kalla dem: Personalreserven. ”Det finns i arkiven inte några handlingar eller rapporter som med säkerhet går att knyta till den verksamhet […]

”AVLOPPSLEDNING – INGEN UBÅT”

  Dagens Nyheters rubrik igår för tankarna till Sovjet eller Östtyskland under det kalla kriget. En tid då den lilla människan inte skulle bekymra sig om rikets säkerhet. Allt från avloppsrör, minkar, flytbryggor, isflak har framställts som troligare alternativ än vad det verkligen ser ut som; en ubåt! Det finns självklart stora möjligheter till en […]