Anders Jallai

Underrättelsetjänsten misstänkte Palme för landsförräderi

Sovjetisk kärnvapenbärande Golf II ubåt i Östersjön.

 

Olof Palme visste att Sovjet såg Sverige som en USA-allierad och att atombombshotet mot svenska städer och hamnar var mycket stort. Därför förde han en politik som uppfattades som Sovjetvänlig och som direkt stred mot USA:s intressen och han kom alltmer att uppfattas som ett hot mot Sveriges tillhörighet i den västliga kretsen.

 
För lite drygt en månad sedan var det 25 år sedan Olof Palme blev mördad. Han träffades mellan skulderbladen av ett skott från en revolver. Den mantlade kulan borrade sig igenom kroppen, skar av stora kroppspulsådern och gick ut genom slipsen. Den lämnade bara ett litet hål i bröstkorgen och i Olof Palmes slips. Statsministern avled omedelbart, föll därefter framlänges och slog i asfalten. Lisbet skrek förtvivlat. Ytterligare ett skott gick av och bilar stannade på vägen. Mördaren lunkade sakta iväg genom krutröken in i mörkret på Tunnelgatan och försvann för alltid. Eller?
 
Jag blev konfunderad när jag nyligen hörde både Lisbet Palme och Ingvar Carlsson ge exklusiva intervjuer om Palmemordet. Båda uttalade sig för första gången på länge och båda pekade tvärsäkert ut den döde Christer Pettersson! Det känns okritiskt och osakligt med tanke på vad vi vet om mordet idag. Inte någon av alla insatta personer jag träffat tror längre på Christer Pettersson som Palmes mördare. Ingemar Krusell är numera tveksam liksom förre rikskrim-chefen Tommy Lindström.

Men, bara någon dag efter att Leif GW Persson sågade Christer Pettersson-spåret vid knävecken i SVT:s ”Veckans Brott”, trädde Lisbet och Ingvar fram igen. Men varför så onyanserat anklaga den döde Petterson, som redan friats i en enig Hovrätt?

Jag anser att Ingvar Carlsson och Lisbet Palme indirekt motverkat en seriös utredning av Palmemordet. Lisbet för att hon misstog sig i utpekandet av Christer Pettersson och Ingvar för att han lät den okvalificerade Hans Holmér leda mordutredningen. Jag tror att anledningen till att de envist fortsätter att peka ut den oförmögne A-lagaren som syndabock är för att dölja ett obehagligare mordmotiv.

”Låt oss hoppas att det är en ensam galning”, sa Anna Lind några dagar efter mordet.

”Innerst inne trodde jag på politiska motiv bakom mordet”, skrev Ingvar Carlsson i sin bok ‘Ur skuggan av Olof Palme’ 1999.

Landsförrädarspåret

Landsförrädarspåret är ett högst relevant mordspår enligt mina källor inom Sveriges underrättelse- och säkerhetstjänster. Att indicierna helt nonchalerats i sökandet efter Palmemördaren, eller mördarna som det sannolikt handlar om, är inget annat än ett lågvattensmärke i det svenska rättsväsendets historia. Granskningskommissionen med bl a Inga-Britt Ahlenius konstaterade att landsförrädarspåret överhuvudtaget inte tagits upp av palmeutredningen (Uppdrag Granskning 2006).

Jag har utgått från landsförrädarspåret i min nya bok men låt mig förklara för dig som inte hunnit läsa:

Den svenska säkerhetspolisen och militära säkerhetstjänsten fick redan på sjuttiotalet information som pekade ut statsminister Olof Palme som möjlig landsförrädare. Han påstods ha övergivit den västliga intressesfären för att istället ha närmat sig den sovjetiska. Underrättelsetjänsterna i väst var förstås snabba med att påpeka att Palme nu var en möjlig landsförrädare.

Visst, jag vet att många opponerar sig och bävar för ännu en galen konspirationsteori – men håll ut. Det kommer mera.

Vid den här tiden såg världsbilden helt annorlunda ut än idag. I väst rådde tung kommunistnoja! Fast det mest intressanta är egentligen inte huruvida misstankarna stämde eller inte. Det är ett faktum att ett antal obehagligt kompetenta individer inom säkerhetstjänsten på fullaste allvar misstänkte Olof Palme för att vara en landsförrädare. Flera tidigare försök att få bort honom från makten förekom också. Harvardaffären, ryktesspridning om hans många kärleksaffärer, psykiska problem och att han var hjärntvättad av KGB är bara ett axplock. Den sista uppgiften finns till och med att läsa i ÖB Lennart Ljungs hemliga dagböcker.

Jag har funnit uppgifter i både Säpo- och Krigsarkivet som bekräftar de här misstankarna mot Olof Palme. Informationen kom i huvudsak från CIA och MI6. Att som regeringschef stå under bevakning av två av världens mest aktiva säkerhetstjänster är i sig inte sensationellt, men i fallet Palme var digniteten av en betydligt allvarligare sort.

Notera att jag inte tar ställning i själva sakfrågan utan stannar vid att allvarliga misstankar fanns som ett tänkbart motiv och anledning till mordet.

Förre Säpo-chefen Olof Frånstedt har berättat för mig exakt vilka personer som framförde uppgifterna till Säpo och SSI (den hemliga militära underrättelsetjänsten):

 • CIA, från den legendariske och även ökände, James Jesus Angleton, ansvarig för CIA:s kontraspionage.
 • MI6 av underrättelseanalytikern Peter McKay.

Olof Frånstedt blev i mitten av sjuttiotalet kommenderad till USA och fick uppgifterna direkt från Angleton på CIA:s huvudkontor i Langley.
 

 

Uppgifterna från utlandet fortsatte komma på åttiotalet. SSI fick även konkret information från avhoppade KGB och GRU chefer. Budskapet var att Olof Palme var sovjetisk inflytelse-agent (agent of influence) och att hans agerande allt som oftast syftade till att hamna i Sovjets goda bok!

Professorn i underrättelseanalys, Wilhelm Agrell hävdar i sin bok Fred och fruktan att den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten fick specifika uppgifter hösten 1985. Bara ett halvår före mordet! Ett år efter mordet säger Agrell i en intervju i SVT (Aktuellt 1986-06-22):
 

 

Agerade uppriktigt för Sveriges bästa

Jag tror att Palme ironiskt nog, i sin tro handlade för Sveriges bästa och kom därmed på kant med det militära etablissemanget och Nato.

Genom sina informella kanaler till ryssarna fick han information om att Sverige skulle anfallas med taktiska kärnvapen redan i ett inledningsskede av ett krig. Mycket på grund av Sveriges hemliga Natosamarbete. Sovjet litade helt enkelt inte på svensk neutralitet. Svenska hamnar, militärbaser och andra strategiskt viktiga mål skulle slås ut i ett första kärnvapenanfall. Det bekymrade givetvis Olof Palme. Hans hårt drivna linje om att göra Östersjön till en kärnvapenfri zon och att få bort Natos kärnvapenubåtar därifrån var ett hedervärt försök att dra Sverige ut ur det kalla kriget.

Han tillät heller inte att NATO skulle få placera fast avlyssningsutrustning i svenska vatten, så kallade SOSUS anläggningar, och opponerade sig emot planerade utgrupperingar av Natoubåtar i den svenska skärgården i ett gryningsskede av ett möjligt tredje världskrig. Det var givetvis ett stort avbräck i Natos försvar av Europas norra flank och som av analytiker bedömdes förskjuta den europeiska maktbalansen i tydlig sovjetiskt favör. Olof Palme blev en säkerhetsrisk och min tes är att ett mord med forsterländskt motiv började planläggas redan hösten 1985.

I september 1986, bara sex månader efter mordet, placerade marinens fartyg Visborg ut NATO:s hypermoderna avlyssningsutrustning i vattnen utanför Understen, alldeles norr om Grisslehamn. SOSUS (Sound Surveillance System) som anläggningen hette gick även under benämningen Ålandsspärren (Mikael Holmströms Den dolda alliansen, Atlantis 2011). Det här var en viktig pusselbit i maktspelet mellan stormakterna. SOSUS gav istället amerikanarna ett strategiskt försprång. Nu kunde de ‘höra’ även de moderna supertysta sovjetiska attackubåtarna av Kilo-klass och det blev helt omöjligt för sovjetiska kärnvapenubåtar att passera obemärkta i Östersjön. Ansvarig svensk myndighet för den utplacerade amerikanska utrustningen var Försvarsdepartementet och statsminister Ingvar Carlsson.

”…skaka Sverige i dess grundvalar”

”Om sanningen om mordet på Olof Palme kom fram – skulle det skaka Sverige i dess grundvalar”, sa Hans Holmér under mordutredningens mest intensiva fas – det första året.

Är det inte dags att ta reda på vad han menade! Att fortfarande hävda att Christer Pettersson är den skyldiga, är en bekväm avslutning av fallet för många inblandade. Men jag köper det inte! Gör du …

Anders Jallai, författare till den aktuella boken Landsförrädaren.
 

 

 

 

35 Comments

 1. Roger Klang skriver:

  Du är utan tvekan en konspirationsteoretiker Anders! Jag tror att vi kan vara överens om det, i alla fall om man ska lyssna på ordet – konspiration och teoretiker. Du har inga handfasta bevis att lägga fram, men desto fler åsikter och trosföreställningar från beundransvärda källor.

  Låt mig lägga fram en egen konspirationsteori, inte om Palme, men om IB-affären. Var det inte så att IB hade en socialdemokratisk chef och förmodligen var ett socialdemokratiskt försök att infiltrera den vid tidpunkten reaktionära svenska militären? Kanske var det denna militär som såg till så att Jan Guillou och den andre kufen fick veta om IB:s existens för att de ville göra sig av med InformationsByrån? Jag tror det!

  Mvh Roger Klang

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej Roger, du får kalla mig vad du vill, så länge du läser det jag skriver. Vi hörs. AJ

  2. Rolf Eriksson skriver:

   Skillnaden mellan dig och Anders Jallai är att du kastar fram en rad teorier i en rad frågor utan att eg. ge uppge några referenser eller källor. AJ visar dock med sitt bakgrundsmtrl att hans "teorier" är lika lite osannolika som att det som händer i Harrisburg verkligen hände! Om det nu hände? Så vem av er är "teoretikern"?
   I frågan om Palmemordet behövs inte vare sig CIA eller ngn svensk underrättelsetjänst längre för att vilseleda svenska folket. Tror man fortfarande att Christer Pettersson var mördaren har ju vilseledningen redan lyckats!
   F.ö. har jag en egen teori om Palmemordet: jultomten höll i revolvern!

   1. Roger Klang skriver:

    Jag kastar inte fram teorier, jag drar slutsatser! De behöver inte vara korrekta för att vara slutsatser. Jallais bakgrundsmaterial består av intervjuer med initierade, och dessa kan ha en agenda. Eftersom aktiva underrättelsemän kan ha en agenda så är det i alla fall till Jallais favör att flera eller de flesta av dem är pensionerade för då minskar risken att de har en agenda. I alla fall om man bortser från den patriotiska agendan, men jag tror att även en f.d. SÄPO-chef har ett intresse av att historien porträtteras så ackurat som möjligt, i synnerhet om han har integritet. Konspirationer är det som Jallai presenterar per definition, och han är också en teoretiker per definition, det blir konspirations-teoretiker per definition. Alltså någon som bygger upp ett mer eller mindre plausibelt scenario med utgångspunkt från vissa indicier. Dessa indicier (och scenario) kan vara sanna, det uttalar jag mig inte om! Sedan att begreppet "konspirationsteoretiker" har en sådan negativ klang är en helt annan sak.

    Mvh Roger Klang

 2. Roger Klang skriver:

  Du har säkert blivit kallad konspirationsteoretiker tusentals gånger. Och läser det du skriver gör jag med stor behållning, jag kanske till och med håller det för troligt! Själv tror jag att Krister Pettersson var mördaren som höll i vapnet, men eftersom han saknade motiv så är det troligt att antingen någon i undre världen eller någon säkerhetstjänst ville röja Palme ur vägen och låg bakom. USA:s säkerhetstjänster har nog per se inte förmågan att kunna beordra ett mord till en av sina underordnade som blir gjort, så de försöker att använda sig av andra agenter, alltifrån andra säkerhetstjänster till kriminella eller politiskt aktiva. Men dessa har en egen vilja och en egen agenda, så resultatet kan utebli och dessutom kan det uppstå ryktesspridning som kan försvåra framtida aktioner och få CIA-chefen att tappa ansiktet. Men å andra sidan så lever CIA högt på alla möjliga konspirationsteorier och mytbildande filmer, som de hoppas ska skrämma upp utländska säkerhetstjänster som vore de sanningar. Det är därför som de aldrig dementerar konspirationsteorier.

  Forts. följer

 3. Roger Klang skriver:

  Forts.

  USA:s enda vapen mot lönnmördare och andra mörkermän är egentligen deras krigsmaskin, åtminstone så var det så fram till 2001-2003 någon gång. Vi svenskar är helt utlämnade, och det är nog därför som MUST-chefen i Sverige är tämligen hemlig för svenska folket. Vi lever inte i den bästa av världar, och tyvärr är det så att somliga gärna hotar eller slår mot anhöriga, även barn. Det är en klar svaghet att inte kunna åstadkomma lönnmord från den egna organisationen, när USA:s huvudsakliga opponent genom historien, tidigare SSSR numera bara Ryssland, kan få sådana saker gjorda, åtminstone under de rätta förutsättningarna. Rysslands största svaghet är å andra sidan att olika ryska agenter ofta agerar självsvåldigt, alltifrån flottans och flygets officerare och piloter till FSB. Det blir svårt att hålla ihop landet under sådana förutsättningar.

  forts. följer

 4. Roger Klang skriver:

  forts.

  CIA kan därför vara en trolig intrikator, ska man leta efter motiv hos han som höll i mordvapnet så får man nog leta efter en möjlig hållhake på Krister Pettersson, för några pengar fick han nog inte. Vad tror du om det?

  Mvh Roger Klang

 5. Anders Jallai skriver:

  Hej Roger, intressant det du skriver. Problemet med CP är att han enligt min analys förmodligen inte ens var i närheten av mordet. Det finns ett vittne vid mordplatsen (Lisbet), ett vid Grand (osäkert) och sedan en massa efterkonstruktioner, flera år gamla. Christer Pettersson var i stan den kvällen. Det vet vi. Resten är osäkert. Läs Gunnar Walls "Mordgåtan Olof Palme" så tror jag att du kommer att lägga ned CP spåret. Han går grundligt igenom det och även hur åklagarna styrde Lisbet mot ett utpekande, förmodligen omedvetet. Prova att tänka bort CP som trolig mördare – du kommer att upptäcka helt nya saker och spår att följa. CP spåret har nått vägs ände. Tyvärr gjorde aldrig utredningen det. Holmér körde sitt konspirationsspår efter kurderna och sedan blev det den ensamme galningen som kom i fokus i form av Christer Pettersson. Men konspirationsspåret är trots allt det mest troliga men inte kurderna. Min tes i boken är att Holmér visste vad han gjorde. Varken Christer Pettersson eller kurdspåret skulle skaka Sverige i dess grundvalar. Det skulle däremot en mindre statskonspiration med utländskt stöd göra. AJ

 6. Christer skriver:

  Jag stör mig på folk som kallar Anders för en konspirationsteoretiker bara för att han inte lägger fram bevis. Jävla dagisbarn…

  Även OM han vet något om Palmemordet (grundat på att hans synsätt är det rätta) så kan han ju ALDRIG lägga fram några bevis. All betydelsefull information han eventuellt har tagit del av lär ju vara hemligstämplad och han liksom hans källor lär vara förhindrade att yttra sig om saken oavsett vad. Underrättelsetjänsten är ju inte dum. Dom behöver inte städa efter sig som några jävla brottslingar. Dom hemligstämplar allt. Därför mynnar det hela ut i antydningar och teser. Snarare modigt att han vågar skriva om det…

 7. Christer skriver:

  Något som skulle skaka Sverige i dess grundvalar är den svenska underrättelsetjänstens inkompetens vid tidpunkten för palmemordet. Man tog det säkra före det osäkra och mördade vår statsminister därför att CIA antydde att han spelade i flera lag samtidigt. Man tog sin samarbetspartner sedan många år på orden istället för att tänka själv. Tänket gick säkerligen i stil med: "CIA var ju våra vänner redan på 50-talet och då är dom det nu också"

  Den enklaste förklaringen brukar vara den sanna. Tyvärr har den allmänna (enkla) uppfattningen varit att CP var mördaren när det i själva verket handlade om att Sverige på den tiden var ett rätt oerfaret land jämfört med våra partners. På den tiden var alla väldigt naiva och fattade inte hur man skulle förhålla sig till vänner och fiender. Den allmänna uppfattningen efter palmemordet var: "hur kan detta hända i Sverige".

  Om den svenska inkompetensen skulle bli offentlig skulle det skrämma allmänheten och verkligen "skaka landet i dess grundvalar". Men när det handlar om liv och död och när rikets säkerhet står på spel så kan man inte lita på någon annan än de egna leden. Förutsatt att de egna leden utgör en väldigt liten grupp människor förstås…

 8. Anders Jallai skriver:

  Hej Christer och tack för intressanta kommentarer! Håller med om att Sverige var naivt, och är det till viss del fortfarande, även om det blivit mycket bättre. Problemet idag är ignoransen för politik och samhälle. De flesta har fullt upp och kör bara på så länge det inte drabbar dem väldigt mycket och pengarna räcker i slutet av månaden. Få protesterar mot skyhöga elpriser så länge de har råd att betala men det kommer sämre tider snart (oj det lät domedagsprofetiskt!) Men det gör det, sämre tider och folk kommer inte att ha råd längre med korruption, monopol och klasskillnader som dödar de svaga. Det är min tes om framtiden. Då kommer vi att resa oss igen som förr och kräva förändringar. Kanske inte som proletärer utan något nytt och modernare. Men som vanliga knegare som vi flesta ju är. En stor del av min bok handlar om just dessa saker. Palmemordet är bara den röda tråden och den sammanhållande gåtan i dramaturgin. Hela min bokserie är samhällskritisk i grunden. Mina huvudpersoner vill ha en förändring. Hoppas att fler upptäcker det och inte bara ser böckerna som konspirationsteorier. Trevlig helg, AJ

  1. Christer skriver:

   Jag tycker själv att man är väldigt ignorant om man tar ställning i politiska sammanhang. Vetenskapen har nämligen otaliga gånger bevisat att vi människor, liksom resten av naturen, mår bäst av equilibrium. Därför väljer jag själv helst att inte delta i politiskt trams 🙂

   Det finns ju en given anledning till att vi har ett tvåpartisystem i det här landet med ett rött och ett blått block som turas om att "styra". Det gör nämligen att de som verkligen styr vårt land slipper tänka på demokrati 🙂 Man ger folket vad folket vill ha så att dom inte får för sig att skrapa på ytan. Till det vill jag dock tillägga att jag är övertygad om att de som skyddar vårt land gör det med landets bästa för ögonen. Det torde vara en hederssak och jag tycker faktiskt att alla medel är tillåtna om målet är just det. För att besegra en fiende som inte skyr några medel måste man vara likadan.

   Jag tror dock att Olof Palme var övertygad om att politiken var ett ärligt forum där man kunde kritisera andras åsikter utan att riskera att mördas. Han förstod inte, liksom resten av Sveriges befolkning, att ett problem uppstår när de politiska åsikterna (blåa som röda) kommer i konflikt med det som anses vara i rikets intresse…

 9. Christer skriver:

  I övrigt måste jag säga att din nya bok var väldigt bra 🙂 Det skrivs alldeles för lite om det här. Man skrattar ju nästan åt hur mycket det har skrivits om CIA och KGB/GRU jämfört med den svenska underrättelsetjänsten (KSI etc). Jag förstår inte att man inom underrättelsetjänsten ser det som ett nödvändigt negativt att exempelvis KSi är känt för allmänheten. Dom borde göra en hollywood grej av det hela precis som man gjorde med CIA i USA. På det sättet visar man folket att uppdraget man utför är av högsta vikt. Att mörka för allmänheten lär inte vara något man tjänar på i längden…

  Trevlig helg du med Anders 🙂

 10. Anders Jallai skriver:

  @Christer o Magnus:
  SSI/MUST/KSI/FRA gör självfallet sitt bästa för att skydda landet! Det är jag övertygad om, tror dessutom att de gör det ganska bra. Min kritik riktar sig inte mot intentionen utan att några missbrukar hemlighetsmakeriet, typ Watergate skandalen. Vi har massor av WG skandaler i Sverige som jag vet om men ingen bryr sig och regeringen vågar inte ta tag i det här. Ta ex DC-3 ärendet som jag jobbat mkt o länge med. Vad tror ni det är de mörklägger så här 60 år senare??? Knappast rikets säkerhet. Det är de här avarterna som någon borde ta tag i. Än så länge är det bara jag i Sverige som skriver om det här. Inte en enda journalist gräver i u-tjänsten!! I USA och England är det hundratals. Vad sjutton beror det på, om inte det otäckt tydliga; att det redan gått för långt. Det finns inte ens en motpol till u-tjänsterna i det här landet. Kommer ni ihåg hur det gick till när FRA-lagen klubbades igenom? Träffade några riksdagsmän häromdagen och fick höra att alla riksdagsmän/kvinnor som opponerade sig mot lagen är ute ur politiken idag. Skrämmande! Är det verkligen tillfredsställande att jobba i en sådan organisation? AJ

  1. Christer skriver:

   Att Sverige har en väl fungerande underrättelsetjänst betvivlar jag inte. Vi borde ju rimligtvis ha lärt oss något av vårt samarbete med NATO. Alla barn har en inlärningskurva som man brukar säga *hehe*. Med tanke på att Sverige dessutom har varit en skådeplats för ett frontkrig mellan öst och väst under en väldigt lång tid är det ju inte särskilt svårt att förstå att vi, för att överleva som land, med tiden har tvingats bli väldigt duktiga på underrättelseinhämtning. I ett land med vår historia är det nog därför väldigt få journalister med en pro-Sverige agenda (journalister är ju i många fall själva rekryterade av inhemsk u-tjänst) som frivilligt vill sätta sig på tvären och dra fram gamla lik ur "rikets garderob". Förutom du då Anders ..och möjligtvis KGB-Janne 😉

   Men jag skulle faktiskt vilja säga att jag upplever dig som en strikt motpol till Jan Guillou. Guillou har aldrig riktigt klarat av att lämna politiken utanför sina teser. Han är inte bara ute efter sanningen. Han vill vinkla den till sin egen agenda också. Vill man ha trovärdighet som granskande journalist eller författare inom ett politiskt känsligt ämne kan man inte själv ta en aktiv ståndpunkt. Du har en bakgrund som gör dig trovärdig i sammanhanget. Litar Frånstedt på dig i den utsträckningen att han ställer upp på öppenhjärtliga intervjuer så klarar jag också av att lita på dig och det du skriver ;P Jag ser fram emot nästa bok! 🙂

   1. Anders Jallai skriver:

    Hej och tack, Christer. Du är snäll du! Att vara objektiv är svårt, speciellt om man verkar i en kommersiell miljö som journalister eller författare som lever på att skriva. Jag gör inget av detta. Jag skriver för att jag tycker det är kul. Men jag tycker samtidigt att det är viktigt, att sprida kunskap. Min svaghet är kanske just det att jag nästan inte tar några som helst hänsyn. Jag skriver det jag tror oavsett hur det hamnar i den politiska debatten. Ibland stöter jag mig med läsare vilket är trist men jag tror att det funkar i längden. Åtminstone hoppas jag det. Kort sagt; precis som du säger, jag har ingen agenda med mina böcker. Artiklarna kan ibland ha den agendan att de förhoppningsvis ska sälja fler böcker och dra folk till mina hemsidor, det är allt. Hoppas det fortsätter så. Trevlig helg! AJ

 11. Roger Klang skriver:

  @Anders Jallai:

  "Än så länge är det bara jag i Sverige som skriver om det här. Inte en enda journalist gräver i u-tjänsten!!" Citat Anders Jallai

  "Vi" har ju Jan Guillou, som har grävt en del. Om det sedan finns 200 amerikaner som gräver i sin CIA, SOG och liknande så finns det även 300 000 000 amerikaner ska man betänka, och bara 9 000 000 svenskar. Därtill ska läggas att alla 16 kända underrättelsetjänster i United States Intelligence Community har en budget på 80 000 000 000 (miljarder) DOLLAR!!! Vad tror du SSG, KSI och Must har för sammanlagd budget? Så skillnaderna framstår inte som så oroväckande.

  Vi skulle behöva något liknande som "United States Intelligence Community" för att få ut mesta möjliga av informationen som inhämtas. Men i Sverige så är inte underrättelsetjänsterna så hierarkiska å andra sidan, enskilda individer samarbetar nog bra över "gränserna".

  Roger

 12. Anders Jallai skriver:

  Jan Guillou, ja! Absolut, han grävde under det förra seklet och gjorde det bra. Även Peter Bratt gjorde det. Men jag pratar 2000-talet. Alla idealister verkar ha försvunnit. Journalister skriver för sin överlevnad, de har också barn på dyra skolor, tennis och utlandsläger. Sedan kan man också fråga sig var alla dessa vänsterskribenter fick sin försörjning ifrån under det kalla kriget…
  Ditt förhållande haltar lite Roger. Noll är noll. Vi har ingen journalist i Sverige som skriver om eller undersöker underrättelse- och säkerhetstjänsterna idag. Borde vi inte ha det, åtminstone för demokratins skull? Vi har en Försvars-underrättelsenämnd i Sverige som ingen känner till. Det är ett litet "kafferep" på några personer som alla har nära kopplingar till u-tjänsten och har till uppgift att övervaka FRA/KSI/MUST. Ex var tills nyligen Anders Björk ordförande i den. Ingen tror väl att den moderate försvarsvännen och frimuraren Anders Björk är objektiv i de här frågorna.
  Jag blev däremot positivt överraskad häromdagen när JK faktiskt för första gången kritiserade MUST för att de gjorde olagligt inbrott och husrannsakan i en försvarsanställds lägenhet. Se facebooksidan "Spionen på FRA". AJ

 13. Roger Klang skriver:

  En är en, menar du väl? Du glömmer dig själv! Men visst, du har rätt i att intresset för KSI och MUST är litet i Sverige. Dock inte för FRA, där är intresset gigantiskt i svallvågorna av FRA-lagen. SSG har visat framfötterna lite på senare tid och jag vågar hävda att intresset för SSG är större, men kanske inte från undersökande journalisthåll!? Att intresset är litet för MUST och KSI kan tillskrivas att de har lyckats i sitt uppsåt att verka i det fördolda helt osynliga, tror du inte? Eller så är det för att FM som helhet har varit så ointressant för i synnerhet vänsterjournalister och svenskar i största allmänhet, fram tills helt nyligen. En svensk tiger-mentalitet har levt kvar allt för länge och har spelat ut sin roll. Den fungerade bra under vk2 och kalla kriget när vi väntade ut segraren (främst i vk2), men efter 1991-1994 så har förmodligen MUST letat efter en ny roll precis som FM i övrigt har gjort.

  Forts. följer…

 14. Roger Klang skriver:

  Forts…

  Jag tror dock att MUST håller på att delvis ompröva sin roll i praktik i det moderna Sverige där man faktiskt är tvungen att använda sig av den information man samlar på sig emellanåt, och inte ta den med i graven som ger ett allvarligt psykologiskt underläge där vi får rykte om oss att vara fega. I synnerhet för att vi deltar i ISAF-styrkan måste vi använda oss av insamlad information. Men det tar nog lika lång tid att transformera MUST som det tog att transformera FM, man kan inte bara stövla in och säga att nu ska ni använda er av information och inte bara samla på er i hög, för när man använder information man samlat på sig så förbrukar man den, och det kan man inte bara göra hur som helst. MUST måste hitta en medelväg precis som FM när Håkan Syrén proklamerade Både Och, syftandes på att vi ska ha både insatsförsvar och värnförsvar (tolkar jag det som), i sin tunna bok.

  Forts. följer…

 15. Roger Klang skriver:

  Forts…

  MUST halkar efter FM i övrigt i sin transformering. Jag vågar påstå att FM idag mer eller mindre har gått iland med sin farliga transformering från mitten av 90-talet och framåt. ÖB har till och med omvänt gamla stötar och tanter som är försvarsvänner, genom en intensiv kampanj mot pensionärer i olika försvarsorganisationer, typ allmänna försvarsföreningen (aff) och Vårdkasens läsare.

  Mvh Roger Klang

 16. Kent skriver:

  Hej Anders, läst dina två böcker nu och dom är riktigt bra! Du verkar ha bra koll på även andra liknande böcker av andra författare – skulle du kunna rekommendera några som man kan läsa under sommaren?

  En annan fråga, i Landsförrädaren så nämner du GW i ett litet hånfullt sammanhang (då fat-catsen diskuterar vilka som verkligen har koll på vem som mördade Palme), var detta någon form av vänskaplig passning till honom eller (alltså att han är ute och cyklar)?

  Vet du förresten om GW läst din bok? Om så, vad tycker han om din teori?

 17. Anders Jallai skriver:

  Hej Kent, det där med GW Olson (tror jag han hette i boken) ska du ta med en nypa salt. Anledningen till att jag skrev så, var att det skulle illustrera gubbarnas attityd mot undersökande journalister, d v s att de inte har en aning om vad som egentligen låg bakom Palmemordet.
  Att sedan namnet liknar en riktig person var skrivet med glimten i ögat, inget mot den riktige GW alltså.
  Det finns inte så många böcker i den här genren. Vet att det finns en bok som heter "Operation Nordvind" och är skriven av pseudonymen "Kaj Karlsson" Det sägs att han varit Stay Behind. Har inte läst boken själv men ska göra det när jag hinner. Annars har jag en favorit i politisk thriller som heter Ghostwriter – Spökskrivaren av Robert Harris. Skitbra!

  1. Kaj Karlsson skriver:

   Hej,

   Kul att du vill läsa min bok, Operation Nordvind. Jag är dock ingen pseudonym, gå gärna in på min webbsida och läs mer. Det skulle vara intressant att vet varifrån du hört att jag varit 'stay behind' (det stämmer inte).

   Som kuriosa så satt vi bredvid varandra på Gyllenhaals boklansering några veckor tillbaka och hälsade som hastigast.

   M v h

   Kaj

   1. Anders Jallai skriver:

    Hej Kaj! Jag har blandat ihop din bok med en annan som är på väg ut i samma genre. Den författaren är en pseudonym. Du har jobbat på SSG/SIG har jag förstått. Jag har köpt o börjat läsa din bok. Verkar bra. Kul!!
    Vi hörs o trevlig sommar. AJ

 18. Mathias skriver:

  Landsförrädaren är en riktig bra bok. Själv har jag studerat palmemordet i flera år och hela tiden hållit för troligt att det är en konspiration med poliser/säpo-/militärpersonal inblandad med Skandiamannen som skytt. Skandiahuset är centralt, inget snack om saken.

  Två frågor:

  Tror du någonsin hemligstämplade dokument som bevisar konspirationen kommer släppas?

  Tror du att Lisbeth såg att det inte var CP som sköt?

 19. Anders Jallai skriver:

  Svar:
  1. Nej.
  2. Vet ej. Hon såg två gärrningsmän först, vilket också gick ut i Rikslarmet. Två poliser har vittnat om det. Sedan sa hon även att hon trodde att mördarna kom från Ustasja, d v s professionella terrorister. Att hon sedan knappt tre år senare fick det till att bli en pundare från Sollentuna är märkligt. Jag tror att hon blev manipulerad men kanske själv någonstans i det omedvetna tyckte att det var en enkel o bra lösning, kanske för att skydda sina barn o släkt eller rent av landet. Nu får hon leva med det misstaget för resten av sitt liv, för hon kommer väl aldrig att erkänna det…

 20. Hampus skriver:

  Jag tror att det finns 4 olika sorters människor här. De som undersöker och skriver om sina upptäckter, de som läser med spänning, de som nekar till allt och säger att det är påhitt och de som vet vad som hänt/händer och väljer/är tvungna att mörka det.

  Att ha en öppen diskussion på en författares hemsida, kring saker som hände innan jag föddes känns väldigt konstigt. Det jag vet om Kalla Kriget och om Palmemordet är det som jag läst i historieböcker och på internet.

  Vad jag vet med säkerhet är att de svenska underrättelsetjänsterna, med speciell hänsyn till MUST är att de granskar otroligt mycket. Man behöver inte vara konspirationsteoretiker för att se detta i det öppna svenska samhället. Jag startade t.ex. en grupp på Facebook för FM som gick igenom en kontroll av MUST alias Informationssektionen på HKV. Gruppen var dock enbart till för att marknadsföra FM och inte för att nedvärdera något. 3 år senare startade Försvarsmakten en officiell fansida på FB för att enklare kunna hantera och administrera informationen som kunde visas för allmänheten.

  Att jämföra Sveriges budget inom underrättelsetjänster med t.ex. USA är rent av förkastligt. Som den som skrev det är USA’s budget extremt mycket större än Sveriges. Men för att vara ett litet land inom EU som står utanför NATO officiellt är vi väldigt framstående.

 21. John skriver:

  Har precis hittat till din sida Anders, jag måste säga att jag läser den med stor behållning. Har inte läst dina böcker, men kommer att göra det så fort jag får tag i dem.

  En sak som jag funderat en del över är det som berörs i inlägget ovan och troligtvis i betydligt större utsträckning i din bok "Landsförädaren"… Motståndet mot Regeringen Palme var starkt på 1980-talet inom marinen. Någon gång under första halvan av 80-talet publicerades det en ledare eller insändare i DN eller SvD som var mycket kritiskt till Palmes agerande. Jag har inte själv läst den. Artikeln var undertecknad av 12 (?) officerare ur flottan. Detta kom sedan att kallas för "Officersrevolten" eller möjligtvis "Officersrevolten på Berga". Jag är osäker på vad som stämmer. Hur som helst skall en del av dessa män ha kopplingar till såväl Contra (tidningen/förlaget/föreningen) som till en skytteklubb där en del poliser som figurerat i palmeutredningen också var aktiva. Känner du till mer om detta? Som en parantes undrar jag om palme-utredarna provsköt kronans revolvrar i kaliber .357? En del av dessa fanns ombord på jagarna för vakthavande officer enligt rykten jag hört….

 22. Anders Jallai skriver:

  Hej, John. Tror det var i januari 1986 (en månad före mordet) som marinofficerarna skrev en debattartikel i SvD. Det hade under en längre tid hetsats mot Palme och hans regering. Betänk då att Palme istället svarade med att planera ett statsbesök (april-86) till Moskva för att normalisera förbindelserna med Sovjet! Det marinofficerarna inte visste då, var att Gorbatjov faktiskt var för en avspänning i Europa och gentemot Nato. Vilket visade sig några år senare. Då i jan-feb 1986 var Gorbatjov bara en i raden av "opålitliga kommunistiska ledare". Palme kanske skrev på sin dödsdom genom att dels inte handfast svara upp mot officerarna, dels fortsätta sin planering för statsbesöket i Moskva. Sverige var förlorat i officerarnas/Natos ögon. Läs min bok Landsförrädaren, så får du mer info om det här. AJ

 23. Patrik skriver:

  Har en fråga. Började det inte surra rykten om att det fanns höga militärer i svenska försvaret, missnöjda poliser och nynazistiska grupperingar, som hade planer på att gripa makten i en statskupp i Sverige i slutet av april1986, samtidigt som Olof Palme skulle åkt på ett planerat statsbesök i Sovjetunionen?

 24. Henrik skriver:

  Tack Anders Jalli, det är verkligen med en smakfull resa man bjuds på att i att ta del av ditt arbete. Även om ämnet är ett politiskt mord . Jag undrar lite lätt , vad tror du Sossarna håller på med idag genom deras nya Ledare? Ska vi vara oroliga ute i landet för något nytt hemskt mord, personligen tror jag inte folket klarar 3 minstermord på så kort tid och ur samma parti ska tilläggas.

 25. Gäst skriver:

  Du säger i videon att du har en hygglig uppfattning om vem/vilka som sköt Palme. Man får tänka på att det vid tiden för palmemordet fanns Stay-behind organisationer i våra grannländer som inte var lika bakbundna som den svenska statsapparaten.

  Det fanns vid tidpunkten för mordet människor i vårt land som hade bakgrund i utländsk stay-behind. En av dessa var vapentränad och hade tidigare övat tillsammans med brittisk marin. Hans utseende vid tiden stämde dessutom väl överens med fantombilden. Ringer det en klocka?

 26. Göran skriver:

  En statskupp i det tysta?

  Ändrades inte Sveriges politik rätt markant efter Palmes död? Bättre relationer med USA, slut med socialistiska löntagarfonder, övergivande av Palmes beordran eller rekommendation att Säpo endast skulle samarbeta med KGB och inte längre CIA plus det här med marinens utplacering av Natos avlyssningsapparatur plus väl mera.

  Det är helt klart att "Landsförrädarspåret" borde ha haft företrädesrätt i spaningarna, men var svenska folket moget för att höra att landets statsminister eventuellt kunde ha varit landsförrädare? – Svårt att tro detta om egna landets ledare för gemene man.

  Satte gärningsmannen på sådan information om Palme att han visste att han inte skulle fällas med tanke på vad han kände till?

  Visst är det här spekulationer och visst kan det var fråga om en ensam s.k. galning, men utvecklingen i Sverige den närmaste tiden efter Palmes död, ger ett intryck av att Palme eventuellt var rätt så ensam i regeringen, så att säga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *