Anders Jallai

IB – ett svenskt Stasi

Dokument om IB-03 organisation och budget från 1963.

IB-03 eller Fst/B (Förssvarstaben avdelning B) som det formellt hette var ett svenskt Stasi, en politisk underrättelsetjänst likt diktaturer har. Det är vad jag alltid misstänkt, trots dementier från många håll. Inte minst från socialdemokratin. Skillnaden idag i juni 2014 är att jag kan bevisa att det var så – IB var ett svenskt Stasi. Så här började det:

Det damp ner ett brev i postlådan med en bunt dokument häromdagen från en mycket trovärdig källa. Jag la inte någon särskild vikt vid det till en början eftersom jag ofta får brev med tips och uppslag om olika märkliga, mestadels hemliga företeelser i landet. Dagen efter vid frukost öppnade jag dock brevet och fann kanske det intressantaste kalla–kriget dokument som jag hittills kommit över. Det var en promemoria (PM) från 1963 som handlade om hur IB-03 eller Fst/B skulle organiseras. Alltså, hur det som ibland kallas för Krigs IB skulle organiseras. För att åskådliggöra det bättre för dig som kanske inte är så insatt i ämnet så är det att jämföra med om du idag skulle komma över ett dokument som visade hela det hemliga KSI:s organisation,uppdrag och budget. Spännande, eller hur? Bara att publicera tänkte jag först. Nu får alla tvivlare, dementörer och andra diverse historiker och journalister som försökt förminska IB-03:s uppdrag och art, käften fylld med cement …

Det är bara ett problem. Dokumenten är KH, kvalhemliga. Det står ”Av synnerlig betydelse för rikets säkerhet” på stämpeln omgivet av en dubbel röd ram. Det mest hemliga vi har i landet och med en hemligstämpel som gäller i 70 år med möjlighet till förlängning. Ska jag våga publicera? Risken är att jag blir åtalad för befattande med hemlig handling. Men i och med att jag öppnar brevet så befattar jag mig ju ovetandes med hemlig handling. Skadan är redan skedd av den som skickade mig promemorian.

Jag frågar om råd av en expert på området som inte vill att jag publicerar hans namn. Bara att han vet om dokumenten gör honom i viss mån medskyldig, får jag höra. Lagen säger ”befattande med hemlig handling” och alltså inte ”besittning av hemlig handling”. Min expert skummar lite på förstasidan och bläddrar lite försiktigt i dokumenten och säger sedan:

Om du lägger ut det här på din hemsida så är det: som att lägga en rävsax för dig själv.

Vad göra? Här har jag det första dokumentet i svensk historia som visar och bevisar IB-03:s hela omfattning och organisation. Det som diskuterats, dementerats och förminskats i åratal både av politiker och ibland av historiker. Jag har svaret i mina händer. Så här var det! Dokumentet är viktigt för svensk historieskrivning och du har rätt att få veta. Jag kommer att tänka på professor Birgitta Almgren som skrev boken ”Inte bara spioner”. Hon blev anmäld för att ha brutit mot tystnadsplikten när hon fick se Stasiarkivet på Säpo och senare skrev sin bok om det. Justitiekanslern la senare ner åtalet. Olof Frånstedt blev också anmäld av Säpo för sin bok ”Spionjägaren Del 1. Jag konstaterar att det alltså innebär vissa risker att i Sverige, år 2014, publicera dokument från 1960-talet, som rör underrättelsetjänsten och Säpo. De dokumenten som jag fått i posten är betydligt känsligare än de som Almgren och Frånstedt anmäldes för. Jag har dokument som rör den hemligaste underrättelsetjänstens grundande och organisation i demokratin Sverige. Dokument som sägs ha varit destruerade för många år sedan. De finns kvar! Någon har tyckt att de bör bevaras för framtiden och tur är väl det för jag har bestämt mig att berätta för dig om vad som står i dokumenten. Däremot kommer jag inte att publicera dem i sin helhet trots att det gått mer än femtio år. Den risken tar jag inte. Jag är författare, jag skriver fiktion och har det bra. Men lite frestande är det …

IB-03 agenter och deras organisation. Totalt 807 agenter från starten 1963.

Promemorian kommer, tror jag, från mikrofilm som gjordes av IB:s hela arkiv. Ett arkiv som idag är till stora delar bränt. Om vi börjar från början så står det på första sidan: ”PM rörande Fst/B organisation och anslagsbehov.” Det vill säga det som benämns IB-03 eller Krigs IB. Av dokumentet från 3 april 1963 framgår det att en organisation av agenter ska byggas upp i Sverige som ska ha till uppgift att övervaka svenska medborgare, ett så kallat inrikesspionage. Svensk militär underrättelsetjänst skulle alltså börja spana på sina egna medborgare, främst kommunister. Det man var ute efter var säkerhetsrisker på exempelvis arbetsplatser, myndigheter och anställda vid ”mål för sabotage” som det står i dokumentet. Antal objekt och mål för sabotage som skulle övervakas var minst 10 000 enligt dokumentet. Intressant att nämnas i sammanhanget är att avdelning B (IB) vid den här tiden hade anställda som Birger Elmér, Ingvar Paues, Karl-Erik Pettersson och Bertil Wenblad mfl. Dessutom några värnpliktiga som var socialdemokraterna Anders Thunborg (blivande försvarsminister), Ingmar Engman (kansliråd Försvarsdepartementet), Rolf Landén och Sture Ericsson (utrikesutskottet). Försvarsstabens avdelning B med chefen Birger Elmér, sorterade under Fst/Sektion 2 med dess chef vid tidpunkten, Bo Westin. Ett faktum som bevisar att de ansvariga förstod vidden av vad de skapade är att IB ansågs för känsligt för att finnas kvar i Försvarstaben. Istället flyttades verksamheten ut till en villa i Lidingö på Astreavägen 9 och bolaget Collector AB blev täckmanteln. Nu kommer jag till det kanske mest spännande i den här historien. Nämligen att den kände socialdemokraten Sten Andersson, bl a utrikesminister i Palmes regering, sagt till Säkerhetskommissons-utredningen SÄKO att Olof Palme var med och bildade IB och Collector. Även T-kontorets Bo Anstrin menar att företaget Collector bildades av Birger Elmér och Olof Palme tillsammans. Sten Andersson menar också att statsminister Tage Erlander måste ha varit informerad då Palme vid IB:s bildande var Erlanders sekreterare. Intressant, eller hur? En svensk politisk underrättelsetjänst, som sagt var …

Varför är det här viktigt kanske du frågar dig när du kommit hit? Jo, säger jag. Det är viktigt för det visar den hemligaste svenska militära underrättelsetjänstens vagga, SSI och KSI:s föregångare. Det handlar om det jag försöker beskriva i mina böcker om Anton Modin. Det har att göra med amerikanska Watergateaffären, IB-affären, Sjukhusaffären och har kanske även att göra med ubåtskränkningarna och Palmemordet om du frågar mig. Det som organiserades, åtminstone i Sverige under 1960– och 70–talen finns med all säkerhet även idag men kanske inte i samma omfattning då mycket av den ”mänskliga” spaningen ersatts av teknik på FRA och NSA. IB-03 spionerade och övervakade våra egna invånare och allt skedde under radarn. Det är problemet som jag ser det. Det fanns och finns ingen seriös kontrollfunktion för den här verksamheten och då riskerar det att spåra ur, vilket sannolikt också skedde i slutet av kalla kriget både här i Sverige och i andra länder. Kan det vara så att Birger Elmér och Olof Palme tillsammans skapade ett monster som sedan började äta Sverige …

Jag tänker avsluta med att berätta om vad som skrivits om IB tidigare och sedan avslöja storleken på den här hemliga IB armén av agenter som kan liknas vid Stasi i både i styrka och relativ storlek. Den socialdemokratiska forskaren Lars Olof Lampers gjorde i början av 2000–talet en ensamutredning (?) om IB med namnet ”Det grå brödraskapet”. En habil och omfattande utredning som presenterades som en statlig utredning med namnet SOU 2002:92. Utredningen som från början bestod av flera medlemmar, reducerades efter hand till att bara bestå av Lampers. De andra hoppade enligt uppgift av under utredningens gång. Varför är kanske inte så svårt att förstå då Lampers är en känd socialdemokratisk politruk. Lampers har förmodligen fått se det här dokumentet som jag skriver om. Däremot utan att reagera i någon större omfattning, som jag läser ut av hans utredning. Kanske mörklägger han det? Han beskriver promemorian som: En redogörelse över IB-organisationens personal– och utbildningsbehov i krig som fred, samt de närmaste fem årens utbildningstakt. Han avslutar med att säga:’

Förslaget, som i övrigt innehåller utkast till en förhållandevis stor organisation, kom så vitt är känt inte att omsättas i praktiken i någon större omfattning. (SOU 2002:92 sid177-178)

     

Lägg märke till den professionellt luddiga texten: ”så vitt är känt inte att omsättas i praktiken i någon större omfattning”. Jag har sett liknande texter otaliga gånger då känsligt material utreds i Sverige. Vad säger Lampers ordalydelse egentligen, inte omsättas i praktiken – åtminstone inte i någon större omfattning! Det kan i praktiken betyda vad som helst. Det vi vet idag är att IB-03 eller Krigs IB existerade. Det avslöjades 1988 av Aftonbladet i en serie artiklar men innan dess av Curt Falkenstam, informationsdirektör vid Rikspolisstyrelsen i en artikel i SvD 11 juni 1988. Han skriver bl a att i den ökända Sjukhusaffären, som jag tidigare skrivit om, (https://www.jallai.se/2011/05/sjukhusaffaren-–-starring-ebbe-carlsson-hans-holmer-och-carlos-schakalen/) var det varken Säpo eller IB som agerade. Ni vet affären där Ebbe Carlsson och Hans Holmér åkte ned till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och klippte av några sladdar för att lugna fackföreningen och svenska folket. Enligt Falkenstam var det en hemlig organisation som heter Krigs IB som låg bakom arbetsplats–spionaget på Sahlgrenska sjukhuset. Ebbe Carlsson och Hans Holmér tillhörde alltså bevisligen Fst/B i och med att ”Sjukhusspionen” på Sahlgrenska avslöjades. En organisation som vi nu vet användes även i fredstid som ett slags inrikesspionage. Ebbe Carlsson och Hans Holmérs uppdrag var att för IB:s räkning se till att den här organisationen med 807 hemliga agenter inte avslöjades för det svenska folket. Och det lyckades de med genom sin riggade utredning som istället gav Säpo skulden för spionaget på sjukhuspersonalen i Sahlgrenska. Dessa två till socialdemokratin kopplade IB-agenters nästa uppdrag blev som bekant att dölja spåren efter Palmemordet.

Enligt förre operativa Säpochef Olof Frånstedt som på sin tid gjorde säkerhetskontroller på IB:s personal, fanns det hemliga spaningsgrupper i slutet av 1970-talet. Det var ”många grupper över hela landet”. Bland annat känner vi till Barbro– och Lennart–grupperna som jag skrev om i förra inlägget. Låt oss se efter i mitt hemliga dokument igen. Jag läser att agent–verksamheten organiserades på följande sätt: Högsta chef var CFst/inrikes, Försvarsstabens inrikesavdelning, nuvarande Säk inom Must. Därefter kom det 6 stycken regionala chefer plus administrativa enheter. Under de regionala cheferna fanns Länscheferna, 28 stycken, under det länskontakterna, 306 stycken, under det, tätortscheferna, 77 stycken och längst ned tätortskontakterna, 396 stycken. Totalt 807 IB–agenter plus administration och utbildning. Utbildningen bestod av 2-veckors grundkurser för samtliga och senare påbyggnadskurser. Nu vet vi vad som skedde vid IB:s kursgård Valla Torp i Sörmland, IB–villan som Bratt och Guillou avslöjade i FIB Kulturfront 1973.

IB-03 organistion ska vara detsamma i fred och krig. (Krigs-IB)

Till sist: Var det här verkligen bara en organisation som skulle verka i krig? Vad tror du? Eller var det ett svensk politisk underrättelsetjänst med sannolikt över tusen hemliga agenter som skulle övervaka den egna befolkningen dygnet runt, året om, så som Olof Frånstedt beskrivit det i sin bok Spionjägaren del 2. Här kommer svaret i mitt hemliga PM i brevlådan. Där står:

Utgångsvärden för Fst/B verksamhet är att freds– och krigsorganisationen skall överensstämma i största möjliga utsträckning. 

Att organisationen hålles dold i såväl krig som fred.

Det var alltså samma organisation i krig som i fred! Alltså fler än 800 avlönade IB–agenter ute på fältet dagligen, varje vecka och året runt! Så här säger IB–chefen själv, Birger Elmér i en intervju tagen från Det grå brödraskapet SOU 2002:92 sid 469,

Jag fick plocka ett och annat vettigt folk från exempelvis LO. Och de puttade man inte in i den ordinarie Stay Behind– organisationen, de ingick i IB:s krigsorganisation och personalreserven, och de fanns aldrig redovisade på IB som sådant.

Birger Elmér, chef IB

Vi får här ett svar på att det även fanns en Stay Behind–organisation vid sidan om IB:s 807 agenter. Först den ”reguljära” Stay Behind–organisationen (ledd av Försäkringsdirektör Lindencrona fram till 1978 och sedan Giesecke från SAF), dels IB-03:s alla agenter som skulle användas både i krig och fred. Saker börjar klarna! Det kan tyckas märkligt att ingen av de utredningar och undersökningar som gjorts om IB genom åren kommit fram till det här; att Elmér och Co faktiskt byggde upp ett enormt nätverk av agenter som verkade även i fredstid ex Barbrogruppen som jag skrivit om i mina böcker om Anton Modin. I Lampers utredning konstateras i alla fall att:

En rimlig förklaring till de motstridiga uppgifterna om vad det egentligen var för krigsorganisatorisk verksamhet Elmér bedrev på 1970-talet, torde vara att Elmér fortsatte med sitt arbete att parallellt med Lindencronas Stay Behind–organisation rekrytera och utbilda personal ur främst arbetarrörelsen men också den politiska sfären i övrigt… 

Nu vet du och nu vet jag; och kanske även Lampers vad det var Elmér gjorde på riktigt: han utbildade sina 807 agenter enligt den hemliga promemorian som jag fick i brevlådan häromdagen, och som Elmér kallade för en krigsorganisation, Krigs IB eller ”personalreserven”. 807 agenter som enligt den hemliga promemorian skulle verka både i krig och fred. En betydligt större organisation än Gieseckes och Lindencronas Stay Behind-organisation.

Ta hand om er, ha en fin sommar och dagdröm gärna om den Elmérska  personalreserven IB-03.

Anders Jallai.

51 Comments

 1. Trollunge skriver:

  Mkt intressant förstås. Det är dock inte så märkligt att en utredning kommer till slutsatsen "..inte troligt.. så vitt känt… i någon större omfattning…" osv. Det är ju ett bekvämt sätt att varken förneka eller bekräfta.

  Fortsätt grävandet! Sanningen behöver komma fram, hur svårt det än blir att acceptera för de flesta.

 2. Stig W. skriver:

  Att du publicerar kval hemliga dokument är inte bara en skandal det är pinsamt. Det här tillhör rikets säkerhet och inte gamar på en skandal blogg.

  1. intetnavntak skriver:

   Jeg bliver nødt til at læse det her igennem, det her er seriøst.

   – Den nordiske nordiske viking.

   1. intetnavntak skriver:

    Kan ikke tro mine egne øjne da du skrev det Stig W. Du er en landsforræder.

    Statsansatte soviet stasi kommunister der ikke repræsenterer det nordiske folk, er information der tilhører hos folket. Alle statsministre siden 1960'er tallet skal stilles til ansvar for dette, inkluderet kommende Stefan Löfven.

  2. @scaber_nestor skriver:

   Detta är och var olagligt, att gömma brott mot de mänskliga rättigheterna ska beivras, inte belönas och hållas som något nödvändigt av nyttiga idioter som dig.

   1. Magnum Force skriver:

    Helt riktigt som du påpekar. Denna typ av personer som rekryterats för sina åsikter inte för sin kompetens ser dock aldrig sakliga argumentationer som straka utan det är deras dubbelmoral som är lagen.

    Vad många dock nog ej inser är att det rör ett stort antal personer också inom Partiet och Facket som utsatts för övergreppen med regelrätta operationer med inbrott, infiltration och avlyssning i jakt på "oliktänkande" en jakt som gav skjuts åt myglares karriärer samtidigt som partiet drevs åt ett annat håll per automatik. Långsiktigt gav det en osynlig politisk värld där man höll varandra om ryggen i alla situationer av fiffel och nepotism. Uppriktigt sagt tror jag att några av dem som ovetandes om omfattning och agenda var inblandade i god tro välkomnar avslöjandena även om timingen är diskutabel.

  3. Mars Moricon skriver:

   Vad som är pinsamt är personer som inte kan svenska. Är du amerikan?

 3. En som vet skriver:

  Den organisation är inte på något sätt nerlagd bara om strukturerad.

 4. En som vet skriver:

  Jag känner personen som hade order att undanröja en viss journalist innan det avbröts och blev en fängelse dom de var mycket nära för dessa journalister satt på betydligt värre saker en vad som kom fram.

  1. hillbilly skriver:

   Det vore intressant att veta vad det var de satt på…

 5. En som inte vet skriver:

  Hej Anders, tack för ditt arbete. Vad du beskriver är i princip ett verktyg. Hur detta verktyg fungerade (r) är förstås mycket intressant. Men för mig är det än mer intressant att förstå vem slutanvändaren är.

  Det finns variabler i sammanhanget som är konstanta oavsett vilken politisk makt som styr Sverige vilket får mig att anta att slutanvändare och därmed också den som designat verktyget finns utanför Sverige, d.v.s.en främmande makt.

  Vad är ditt perspektiv på detta?

 6. Roger Klang skriver:

  "Ta hand om er, läs den uppdaterade versionen av Spionen på FRA 2.0 som kommer i slutet av juni, ha en fin sommar och dagdröm gärna om den Elmérska personalreserven."

  Är det boken Spionen på FRA i en nyutgåva eller andra utgåva? Jag menar, är det samma bok men modifierad, eller en helt ny bok?

  Stig W som i Wennerström?

  Det är ingen skandal alls. De enda som kan ha något emot att sanningen kommer fram är kärntrupperna, gråsossarna och Palmekramarna typ Mona Sahlin. Glöm inte att det var just dessa som hemligstämplade dokumenten! För det var det väl? Dessutom om Anders Jallai blir åtalad så ska också berörda socialdemokrater åtalas, för de har uppenbart brutit mot lagen å det grövsta och Jallai har bara avslöjat ett brott.

  Jag har länge haft en teori, kan det ha varit den riktiga svenska militären som befunnit sig i ett informationsunderläge och i en maktkamp mot IB, som har manipulerat den där kände journalisten till att avslöja IB? För att de där reaktionära officerarna skulle bli av med Palmes inflytande över FM.

  Roger Mikael Klang, civis Lundensis

 7. Lasse skriver:

  Jag tror du överdriver betydelsen av IB:s inrikesspionage. Med eller utan dokument. Och jag tror inte heller din användning av beteckningen "agent" är korrekt i inrikesammanhang. Informatör är nog mer korrekt tror jag. Eller möjligen meddelare. Och sedan kanske man borde häpna över att antalet övervakade kommunister i Sverige uppgick till hela 10 000 personer. men om man jämför den siffran med SÄPO:s 300 000 så vet jag inte om det är så mycket att förfäras över egentligen. Och sedan verkar du glömma en viktig sak: Kalla kriget pågick mellan öst och väst och naturligtvis även också på svensk mark. Vad tycker du att (s)regeringen och svensk militär jämte u-tjänsten borde ha gjort? Suttit stilla i båten eller?

  Du och Frånstedt verkar vara så hämndlystna. Varför är ni det?

  1. Magnum Force skriver:

   De där argumenten är ihåliga och känslomässiga utan substans. IB:s övervakning var selektiv och omfattade och drabbade i icke ringa omfattning också de egna leden vilket borde oroa en del och ge andra en ahaupplevelse. Sossar i maskopi med sådana som Ekberg…. och Donald Forsberg. Barbro och Ebbe… känns det som en bra folkrörelse eller som att någon våldtagit och manipulerat denna folkrörelse i en viss riktning?

   1. Sten skriver:

    Drivkraften bakom IB var främst att kartlägga kommunister inom de egna leden. Anders beskrev i ett annat inlägg kampen mellan höger- och vänsterfalangen inom socialdemokratin. För IB-agenterna (som även var socialdemokrater eller som hade rötter inom arbetarrörelsen) handlade det alltså inte främst om att skydda Sverige som nation utan om att inte förlora makt över partiet. Socialdemokraterna sågs av kommunisterna som klasskampens största svikare. Skulle kommunisterna vinna makten över det socialdemokratiska partiet skulle ledningen kunna hälsa hem, det visste man. Tittar man i backspegeln borde man ha fattat att det inte var en bra idé att låta ett parti ha kontroll över en militär u-tjänst. Det i sig är nämligen behäftat med risk. Med rysskräcken som rådde då låg å andra sidan totalt fokus på att vinna kampen och då var allt tillåtet, inklusive att övervaka människor som kanske inte alls hade något att dölja. Man frågade inte allmänheten, man agerade. I efterhand kan vi säga att det var en dålig idé men det vi vann var att vi faktiskt slapp bli slavar till sovjetimperiet. Det bör inte glömmas bort. Det var nämligen syftet med IB.

    1. Elsa skriver:

     Alla IB-agenter röstade inte på socialdemokraterna. Kände en med med genuin arbetarbakgrund som jobbade för IB utrikes och han röstade på Moderaterna. Fråga mig inte varför. Och han kan ju ha varit käringen mot strömmen. Vad vet jag? Det enda jag vet med säkerhet är att den IB-agenten inte gillade totalitära system och diktatoriska styrelseskick som förtrycker individen och beskär individens åsikts- och yttrandefrihet.

 8. Lennart Alvhult skriver:

  Sannolikt så finns en del av förklaringen till utredningarna om ubåtskränkningarna i det här.
  Man fortsatte utreda tills det blev "Homeopatisk förtunning" av det hela, undrar vilken roll Bodström hade.

  LA

 9. Rolf Eriksson skriver:

  Det faktum att du från "en mycket trovärdig källa" får detta dokument dig tillsänt visar att du, även i de kretsar som har insyn, åtnjuter ett stort förtroende.
  Jag tror du kan publicera det mesta. Du har ju redan med detta mail avslöjat det viktigaste, nämligen att Krigs-IB var (är?) lika med Freds-IB. Om man önskar åtala dig finns nog således redan underlag för ett sådant åtal.
  Hoppas bara att ansvariga inser, att ett sådant åtal skulle väcka en än större och avslöjande debatt i frågan, att det bästa för dem är att låta bli.
  Ser fram emot att få läsa mer!
  MVH//Rolf Eriksson

  1. Dalmasen skriver:

   Håller med Rolf. Jag skulle vilja se hur ett sådant åtal skulle vara formulerat. Det gäller ett över 50 år gammalt PM som i sin helhet inte rör rikets säkerhet ett fördömt jota.

   Om ingen har noterat det tidigare så har världen förändrats och det som till nöds var menligt för riket 1963 torde inte vara det längre. Detta var ju dessutom i Wennerström-tider så Gud vet vad ryssen redan kände till. Några år senare så har vi den brittiske spionen som lämnade ut en hel del svenskt också.

   Summa summarum så tror jag inte på ett åtal, finns som sagt inget kvar av säkerhetshot mot riket. Bara saker för vissa att skämmas över…

 10. Stämplarn skriver:

  Finns även gröna hemligstämplar.

 11. Lars_Gunnar skriver:

  Hur mycket försöker det "Officiella" Sverige påverka vad du skriver och märker du om din omgivning är satt under press för att få tyst på dig.

 12. Sten skriver:

  Att likna IB vid STASI är någonting du uppenbarligen gör medvetet. Varför kan man ju fråga sig. När det kommer till underrättelsetjänster handlar allting, som du redan vet, om SYFTET eftersom medlen till stor del ofta är de samma. IB användes för att hålla ögonen på de kommunister som fanns i Sverige vid den här tiden. Kommunisterna var det största hotet mot Sveriges säkerhet.

  Ingenting av det du skriver i det här inlägget bevisar att IB var en u-tjänst direkt understående KGB, vilket torde vara fallet OM IB var ett svenskt STASI. Därför är det helt befängt, för att inte säga lömskt, att försöka fästa en STASI-stämpel på IB. Du menar alltså att IB och STASI hade samma syfte trots att man stod för diametralt olika saker. Den ena organisationen stod för en socialistisk världsordning medan den andra upprätthöll den demokratiska ordningen, om än med regelvidriga medel.

  I din värld skulle det vara ok om kommunisterna tog makten i Sverige genom att infiltrera etablerade partier och därefter vinna demokratiska val. Det är fullständigt naivt.

  Kontentan av det du har sagt sedan dagen du startade din blogg är:

  "det är USA:s fel, det var NATO:s ubåtar, IB var olagligt etc.".

  Det låter nästan som om det är hämtat ur Putins självbiografi.

  1. intetnavntak skriver:

   For det første er det et demokratis ansvar at informere befolkningen, ellers er det ikke et demokrati. Ja der er hemmeligheder men de fleste er åbenlyse. Så som militær teknologi.

   For det andet, det er rimlig klart det her har at gøre med Olof Palme, der har foregået noget ulovligt bag den politiske scene.

  2. Dalmasen skriver:

   Och något du uppenbarligen gör medvetet är att missuppfatta liknelsen med Stasi. Jag läser det definitivt inte som att AJ menar att IB-03 (eller vad man nu vill kalla den delen av IB) var en filial till KGB, så som östyska Stasi var.

   Däremot är det en liknelse för att förstå syftet med IB-03, att övervaka stora delar av befolkningen av politiska skäl. Precis så som Stasi gjorde i DDR. Liknelsen skall förstås bildligt, inte bokstavligt.

   Men du har väl en medveten agenda att misstänkliggöra, så som du anklagar AJ för. En klassiker, kasta skit på budbäraren, grumla vattnet så sikten blir dålig.

   1. Sten skriver:

    Jag är inte ute efter att "grumla vattnet". Helhetsbilden som läggs fram på den här bloggen är att AJ försöker förmå läsarna att ta ställning mot IB, mot NATO, mot USA.

    IB:s uppdrag var att kartlägga kommunister i sina egna led för att skydda landet. Kommunister har alltid sett socialdemokraterna som klasskampens svikare. Av det skälet hatar kommunister socialdemokrater. Precis som stay-behind använde sig av gamla tyska naziofficerare för att kartlägga ryssen, använde sig IB av socialdemokrater. Kartläggningen som IB sysslade med gillades dock inte av SÄPO som ville ha ensamrätt på inrikesspionaget. Fokus kom därmed att hamna på internkonkurrens istället för att fokusera på att tillsammans bekämpa fienden. Ett gäng jävla skolflickor om du frågar mig.

    Att påstå att IB som organisation var ett svensk STASI är att agera som en rubriksättare på Aftonbladet. Det säljer men bygger på lögn. De IB-agenter som hade kontakter med KGB var en högst begränsad grupp människor, en spionring om du så vill. Jag kan dock förstå att man på SÄPO hade flera anledningar att vilja göra slut på IB. Dels internkonkurrensen som jag nämnde tidigare men även det faktum att IB till viss del upplevdes som så amatörmässig att den blev ett lätt mål för KGB. SÄPO ville av förståeliga skäl inte ha en toppstyrd och partidominerad underrättelsetjänst vid sin sida som man inte hade kontroll över. Tar man kontroll över partiet, får man kontrollen över u-tjänsten på köpet. Många politiker är som vi alla vet inte bara otroligt naiva utan tidvis rent av dumma.

    Ironiskt nog var det en lättledd journalist som i samarbete med en kommunist av värsta sort avslöjade IB. Dessutom gjorde man det i demokratins namn. Komik på hög nivå 🙂 Jag undrar hur relationen mellan Schori och Guillou har varit de senaste åren 😀

    1. maj skriver:

     "Ett gäng jävla skolflickor" skriver du. Det var riktigt roligt. Du skriver också att IB till viss del upplevdes som amatörmässig? Enn Kokk skriver i sin blogg att SÄPO ansågs omdömeslös och inkompetent av ledande socialdemokrater och av på folk på IB. Var det verkligen så illa ställt i Sverige att ingen u-tjänst fungerade så som den borde ha gjort? Jag mötte en gång en svenskofficer (armén) som i civila kläder hade haft kontakt med KGB. I Sovjet. Sibirien tror jag det var. Han bjöd Putin på ärtsoppa och pannkakor en gång när Putin kom på besök. Undrar om möjligen denne officer kan ha tillhört den spionring du talar om. Kanske inte så konstigt då att ryssarna skickade över lite ubåtar i protest 1982, om denna svenska spionring avslöjades?

     Men ibland undrar jag om inte det här med spioneri länder emellan (Sverige inkluderat) är sådan vardagsmat för de inblandade och för de ansvariga, att det faktiskt inte blir någon större bilateral affär/skandal då spionerna avslöjas? Eller blir det det?

 13. l-hs skriver:

  Det finns grupper ännu i Sverige som i åratal , efter suspekta värvningsförsök, håller folk under uppsikt och även med trakasserier som kan jämföras med tortyr, att dessa sagt sig vara sossar mfl känns inte konstigt med de dokument du publicerat .

  Jag håller på med en bok själv som sträcker sig från 1997 till dags datum och blir jag klar med den så kommer nog mycket stå klart för folk … en länk jag döpt till Hundra gubbar , där jag rabblar några personer och metoder … http://l-hs.blogspot.se/2012/05/hundra-gubbar-sna

 14. Andreas skriver:

  Kanske inte så konstigt om det fanns personer som även var skeptiska mot Palme i slutet av hans liv. Förutom detta med IB. Han tog ställning för Ortega och hans positiva inställning till ANC sågs också med misstänksamhet. Man får inte glömma att ANC var rätt radikalt innan dom fick makten. Även om apartheid var ett groteskt system får man inte glömma hur vissa kunde tänka. Dessutom fanns det säkert många intressen i sydafrika som hade med ekonomi att göra vilket Palme hade rykte om sig att vara helt oitresserad av. Om detta har med hans öde vet jag inte, men man undrar lite hur Palme skulle ha reagerat när USA angrep Libyen april 1986? Skulle han ha kritiserat på samma sätt som han gjorde när USA var Vietnaom? Oavsett så tyder ju mycket på att Palmes öde hade med stormaktspolitik att göra, därför att så lite har kommit fram. Det skulle även kunna ha varit från sovjetiskt håll, då man kan ha ansett att Palme var en helt opålitlig samtalspartner och som ansågs förfölja vänstergrupper inrikes.

  1. Nicke Nyfiken skriver:

   Läs gärna Birgitta Almgrens bok om Stasi där hon berättar om brevet som Palme och Schori skrev till Östtysklands ledare Erich Honecker och i mycket hårda ordalag krävde att Östtyskland skulle stänga flyktingvägen in till Sverige för afrikaner och araber för att man inte ville ha in dessa till Sverige.
   Gällande ANC så stödde sossarna dem helhjärtat trots att ANC bokstavligt talat slaktade Inkatha-rörelsen. Märk också i sammanhanget att alla vinster från guld- och diamantgruvorna i Sydafrika både under apartheidtiden och idag förflyttas till Israel. Israel anses av ANC vara ett värre apartheidsystem än vad Sydafrika var under de hårdaste åren. Men det gäller väl att som vit svensk sosse veta vilken röv man ska sparka på och vilken man ska kyssa.

 15. Lennart Alvhult skriver:

  Det är bra att sådant här kommer fram i dagsljuset. En demokratisk stat där ett demokratiskt
  parti bildar en egen säkerhetstjänst för att övervaka sina egna medborgare är inget annat än diktaturfasoner. Sedan får syftet vara vad det vill. Min misstanke har i många år varit åt det här hållet, och det känns som att jag får lite bekräftelse nu. Och jag är övertygad att ubåtskränkningarna vi hade i Sverige under 80 talet var sovjetiska operationer. EfterO Palmes samtal med Finland 1983 så pekade han aldrig finger" åt ryssarna något mer. Eftermälet har varit marinens falskspel med västmakterna, medan det i själva verket var sossarnas" egen elit som agerade Moskva lakejer" Då är det lätt att förstå att det inte gick att peka ut kränkande nation, vilka det tekniska indikationerna än var sompekade åt ett och samma håll.
  LA

 16. ARGUS skriver:

  Det där med "damp ner i postlådan". är samma som då det "plötsligt en morgon stod en kartong utanför min dörr" som en ÖB uttryckte sig. Ponera att ÖB ställde ut kartongen räknade till tre och öppnade och blev förvånat över varför det stod en kartong utanför dörren. Känner piloten till vad det var för klimat som rådde i Sverige i synnerhet under sextiotalet? Förmodligen inte. Om piloten gjorde det skulle han förstå att man med alla tillbuds stående medel var tvungen att bemöta den främmande verksamhet som pågick i landet,som understöddes av ett antal helt vanliga civila medborgare vars hjärta brann för att Sverige antingen leddes från Peking eller Moskva, inte Stockholm.

 17. En som inte vet skriver:

  Intressant att notera hur svårt det kan vara för en del att acceptera information som utmanar deras djupt rotade världsbild.

  En ev effekterna av perception management är kognitiv dissonans, d.v.s. en oförmåga att acceptera fakta när dessa fakta omkullkastar världsbilden vi baserar vår trygghet och säkerhet på.

  Jag är ingen underrättelseperson men så mycket kan jag förstå att underrättelser som filtreras genom ett i förväg definierat program om vilka aktörer som är bra och vilka som är dåliga förvandlas till värdelös information, d.v.s. desinformation.

  Det jag uppskattar med AJ är att han verkar försöka titta på det som kommer fram från ett neutralt perspektiv.

  Det är mer än några av de system-robotar som kommenterar här klarar av.

 18. Nicke Nyfiken skriver:

  Frågan man måste ställa är vem/vilka som alla dessa "svenska" säkerhets- och underrättelseorganisationer arbetar för. Arbetar de för Sverige och det svenska folket eller är uppgiften att med alla till buds stående medel skydda Socialdemokraterna och deras ljusskygga kamrater? Socialdemokraterna både i Sverige och i alla länder som de har verksamhet i gör ALDRIG något som inte i första hand gynnar dem själva. Och detta är de beredda att gå över lik för att åstadkomma.

  Någon som har undersökt möjligheten att det var socialdemokraten (och KGB-spionen) Bernt Carlsson som var målet vid Lockerbiekraschen 1988? Både Carlsson och Palme ansågs ju ha svikit partiet i och med att de närmade sig Sovjet på ett sätt som inte var friskt. Båda dog ju dessutom väldigt lägligt för partiet som då slapp erkänna den största spionskandalen i Sveriges historia. Informationen borde finnas med även i Rozenholtzdokumentet som nu CIA har full tillgång till men som varken Säpo eller CIA vill offentliggöra.

  1. maj skriver:

   Det råder ingen som helst tvekan om att OP och regeringen (s) tillhörde västsidan under kalla kriget. Men att OP och (s) självklart ansåg att små staters territorium och självbestämmanderätt skulle respekteras av båda stormakterna. Inklusive Sverige!

   1. Nicke Nyfiken skriver:

    Problemet var ju att varken Sovjet eller USA respekterade små staters territorium. Jag säger inte att det var fel att välja stödja västmakterna under kalla kriget men jag ifrågasätter Socialdemokraternas agenda. Läser man exempelvis Birgitta Almgrens bok om Stasi så inser man att det finns hur mycket skit som helst att gräva fram om sossar som gladeligen avslöjade statshemligheter till Warszawapaktens olika underrättelseorganisationer på dagtid och sedan gjorde samma sak på kvällen med USA:s ambassadpersonal. Visserligen är Carl Bild idag en än värre rövslickare för främmande (läs USA) makt men han är så patetiskt tydlig att han trots allt måste betecknas på samma sätt som amerikanska UD gör, dvs "a small dog with a big bark".

 19. ARGUS skriver:

  "En som inte vet" Förstår vad du menar. Men att avgöra vem som var, god eller mindre god, av dem som hade delade meningar om varifrån Sverige skulle ledas, Peking. Moskva eller Stockholm, torde inte vara allt för komplicerat.

  1. Magnum Force skriver:

   Tja de där tunna ursäkten att Sverige hotades av horder som ville att Sverige skulle styras från Moskva eller Peking som endast kunde motas av Krigs-IB är en ren historieförfalskning. Det har aldrig funnits mer än en handfull personer med sådana illusioner och agendor varav de flesta helt maktlösa och dessutom under god kontroll från Polisens underrättelsetjänst.

   Det vi talar om här dvs Krigs-IB dolde ett omfattande nätverk av illegala angivare och "agenter" som genomförde lika olagliga som moraliskt tvivelaktiga politiska rensningar och kartläggningar. Det handlade om att hålla den politiska kontrollen över alla former av "egna" organisationer från SSU till lokala fackklubbar. Hela sjukhusspionaffären handlade om en handfull personer med koppling till KFML:r som bildade ganska ohemliga celler inom facket för att sym,boliskt försöka radikalisera facket och driva frågor där de ansåg att makten sålde ut sig till Kaptalet. Problemet var dock att de samtidigt kämpade mot andra vänstergrupper. Man måste vara både inbilsk och orealistisk för att tro att det var ett reellt hot som tarvade extraordinära åtgärder av en gäng glada amatörer. Nej det verkliga syftet för dessa var att ha politisk kontroll över sina egna eller att driva personliga agendor. Många är de som fått sina politiska eller fackliga karriärer grusade i en "demokratisk" organisation utan att kanske ens förstå det eller på vilka lösa grunder det skedde. Hantverkarna i detta värv var sådana med låt oss säga en livfull och politiskt omogen analys som ansåg det legitimt att försöka radikalisera dessa grupper att göra våldsdåd och de skrev rapporter som proffsen misstänkte starkt var rena fabler. Säpo tvivlade t ex på mullvaden Ekbergs rapporter och krävde att han skulle förete inspelningar med belägg för sina dramatiska påståenden om ni minns. Att istället IB infiltrerades av och arbetade för intressen kopplade till den radikala sionismen och världsanikkommunismen som ansåg att Socialdemokrater per definition är latenta kommunister syns väl ganska tydligt så här i historiens ljus.

 20. maj skriver:

  Under andra världskriget internerades aktiva kommunister och ev. kolloboratörer i svenska arbetsläger. Under kalla kriget valde man istället att övervaka dem under frihet. Vad är humanast i en demokratisk stat som ligger i krig? Internering eller övervakning? För ingen normal människa kan väl tycka att regeringen (s) bara borde ha struntat i "det ryska hotet" under kalla kriget? Isåfall man nog mer än lovligt naiv.

 21. Gunnar Wall skriver:

  Tack Anders för ditt oförtröttliga arbete med att kartlägga dolda delar av svensk samtidshistoria. Detta är spännande!

  1. JHK skriver:

   Kul att "se" dig här Gunnar. Följer din blogg också men där har det ju varit tyst ett tag. Har du något på gång?

 22. Svenska STASI är värre än DDR:S STASI eftersom DDR:S STASI öppnat sina arkiv. Jag är en akademiker som frystes ut på arbetsmarnaden, sannoliktr för att jag blev registrerad som kommunist för att vi var några studiekompisar som köpte aktier i ett kommunistiskt bokkafé på Drottninggatan i Stockholm. Tro du det finns chans att svenska stasis arkiv öppnas under vår livstid?
  Mitt tips i Palmemordet är att det var ett lyckat skenmord och att Palme bytte identitet och var en kompromiss i en maktkamp i det ständigt myglande SSDAP (SAP). Informationsexperten Palme torde väl ha varit medveten om Bofors massiva dolda export via DDR och STASI till Iran samtidigt som han var fredsmäklare i Iran-Irak-kriget. Då hoppas jag han fick plikta med livet! Vilken iskall djävul och dubbelnatur hök och fredsduva samtidigt! Vem som dödade honom spelar ingen roll ju, svinar man på det sättet är dödsstraff motiverat. Han fick ju besök på morddagen av två irakiska män från Iraks ambassad och Plame var mycket upprörd under lunchen den dagen. Det kan man ju förstå om de irakiska besökarna berättade att de visste att han inte var fredsmäklare utan i första hand en iskall vapenhandlare i stor skala och med en patologisk psykopatisk frozen personality som unik kompetens, plus en omättlig, på sossepampars vis, penninghunger. Jag var ung då han stod på topp och jag hatar att bli grundlurad, jag vill inte tro att jag är så dum att jag låter mig bli lurad ..jag trodde verkligen Palme var a good guy….kanske han själv insåg att det brann i knutarna och arrangerade ett skenmord? Killen kan ha varit en iskall paranoid kommunistjägare bakom en radikal officiell fasad. En officer inom spioneri på sitt gete folk och därmed en dubbelnatur och galen skurk med perfekt täckmantel som radikal jämlikhtespolitiker med vapenhandlarförmögenhet på nummerkonton i Schweitz.

  1. Byk bör tvättas och hängas på tork i solljuset.

   1. Magnum Force skriver:

    Visst är det en byk som skall tvättas men vilda verklighetsfrånvända teorier som dina är inte särskilt konstruktiva tyvärr. IB:s personarkiv finns väl inte ens kvar men åtminstone jag förstår att det sätt du resonerar på (Palme lever vidare efter ett skenmord) kan både väcka legitimt intresse från myndigheter som skall ha koll på säkerhetshot och nära omgivning samt arbetsgivare vilket nog utgör hela förklaringen till din upplevda "utfrysning". Aktier i ett kommunistiskt bokkafe tror jag inte har med saken att göra men däremot är det nog många som liksom jag skulle vara försiktig med att släppa fram folk i karriären med stolleteorier. Tyvärr har det visat sig att IB å sin sida använde stollar som Donald Forsberg med eget parti (som försökte stämma staten för konspirationen han ansåg 3G master var) så det är lite märkligt att de inte rekryterade dig;) Du kunde ha platsat.

    Att den paniska rysskräcken fortfarande lever är lika märkligt. Idag vet vi nog att det aldrig förelåg något direkt invasionshot mot Sverige för att kasta oss under kommunismens ok. Man hade fullt sjå att hålla koll på sitt eget där hemma och ekonomiska problem att hålla en stark militär makt. Sovjets militära intressen gentemot Sverige handlade om att säkra vattenvägar ut från Baltikum och att hindra Nato från att utnyttja Svenskt territorium och Svenskt vatten i händelse av storkonflikt. Hotet som Putins eskaleringar och provokationer av militära art utgör idag är högre. Men Putins pojkar gör big buisness med intressen i väst så få talar om det.

  2. maj skriver:

   Och när man läser ditt inlägg börjar man ju fundera om inte OP kan ha mördats av en person som hyste vänsterextrema åsikter och kanske inte av några högerextremistiska poliser? Mördats av någon som hatade både Palme och kanske även IB? Men någon "helt ensam" galning var förmodligen inte Palmes mördare, eftersom mördaren använde sig av specialammunition som kunde forcera en blyväst. En ensam vänsterextremist som "löpte amok" vid en slumpmässig åsyn av OP på Sveavägen skulle väl knappast tänka på lämpligt val av ammunition och ännu mindre ha sådan ammunition liggandes hemma eller i rockfickan?

   1. Magnum Force skriver:

    Maj hur vore det att sakligt argumentera för sin sak istället för att i brist på argument försöka bita budbäraren. Gör du en analys av Sovjets taktiska behov , resurser och de observationer som finns av militäraktivitet ser man ett tydligt mönster. Från nedskjutningen av DC3:an till konstaterade kränkningar i luften, på land och på och under havet kan man se ett mönster av defensiva åtgärder snarare än mönster av förberedelser för ockupation (i händelse av storkonflikt). Än mindre finns tecken på att man förberedde att lägga os under ett kommunistiskt OK. Målen synes rent militärstratgeiska och inte politiska. Sovjet intresserade sig för områden där det fanns förberedda vägar in för Natoresurser eller deras transpondrar samt deras signalspaningsresurser. Politiskt sett var de mera intresserade av att veta Sveriges inoficiella hållning i olika frågor av betydelse än av att värva revolutionärer. Med andra ord är det en myt att hävda att Sovjet ville göra Sverige Kommunistiskt som en ytterligare lydstat Sovjetimperiet. Kring 80 talet var det än tydligare med Natos upptrappning som skrämde dem att deras intressen inte var offensivt aggressiva. Hade vi saknat försvar och haft ett kommunistiskt parti med säg 25-30% av folkets stöd är det möjligt att de kunde närt andra ambitioner gud förbjude men då hade tuffingar som jag stått i frontlinjen med bajonett på.

    Därmed inte sagt att de inte kunde utgöra ett hot mot oss och att situationen tarvade ett relativt avskräckande försvar.

    Putins hot mot sina grannar är allvarligare.. det är ekonomiskt snarare än ideologiskt understött med militära resurser. Därför behöver vi ett försvar som kan göra annat än att säkra regeringens reträtt i händelse av krig.

    När det gäller Palmemordet finns absolut ingenting som pekar mot några vänstergrupper efter alla år och de spåren utreddes i botten redan tidigt utan att minsta substans kunde finnas.

    Däremot finns allt fler allt konkretare saker som pekar åt helt andra håll. Att Palmes initiativ kring säkerheten runt vårt innanhav låg stick i stäv med militärens (och också delar av Partiets) analys av att vi behövde stärka resurserna för att kunna stå emot hotet de såg om just en Sovjetisk invasion med en både öppen och dold konfrontation dem emellan med en annan stormakt i bakgrunden.

    1. maj skriver:

     Hur vore det om du istället reagerar mer eller mindre "normalt" på det som skrevs i tidigare inlägg av en "Herr Wessén" och kräver lite mer av saklig argumentation från denne istället för av mig? Du tycker visst det "saklig argumentation" att:

     1. Likna IB vid STASI?
     2 Att som Herr Wessén "gissa" att mordet på Palme var ett skenmord och att Palme bytte identitet?
     3. Att OP hade full insyn i Bofors vapensmygglingsaffärer samtidigt som OP,, "den iskalle djävulen och dubbelnaturhöken", agerade fredsduva och att om så var fallet så hoppades Herr Wessén att "OP isåfall fick plikta med livet"?

     Man saknar ord för idiotierna.

 23. laggargunnar skriver:

  Hej Anders,
  några frågor: det IB som avslöjades 1973, var det freds-IB ?
  Och att krigs-IB avslöjades först 1988 av Falkenstam ?

  Och att båda organisationerna startades ca 1963 ?

 24. Anders Jallai skriver:

  Det var i huvudsak det s k freds-IB som avslöjades 1973. En och annan Krigs-IB del och personal avslöjades förmodligen i samma veva; bland annat kursgården Valla Torp i Sörmland där ett utbildnings-center låg.
  Krigs-IB såg ljuset första gången 1975 i och med Sjukhusaffären. Det har av en del inblandade kallats för "den andra IB-affären". Den gången lyckades man tysta ned det hela. Men 1988 avslöjades organisationen som egentligen var en slags IB-inrikes avdelning, och det gjordes av som du säger Falkenstam och senare Aftonbladet. Skade-minimeringen som gjordes då var att kalla organisationen för en krigsorganisation av de inblandade, därav namnet Krigs-IB. Krigs-IB som i själva verket var en organisation som användes både i krig ock fred som beskrivs i dokumenten ovan. Det skapades förmodligen efter 1963 då underlaget togs fram, och sedan växte det under hela 1970-talet. Det du kallar freds-IB startade runt 1957. Krigs-IB började sannolikt organiseras i och med att verksamheten placerades i skenföretaget Collector och flyttades från Försvarsstaben 1962. Det som är själva pudelns kärna är att IB som ursprungligen var en ren militär underrättelsetjänst, inte fick bedriva inrikesspaning. Så här skriver Lampers i sin utredning om IB och det är nog ganska nära sanningen:

  "Sammantaget pekar uppgifterna på att Birger Elmér fick uppdraget att fortsätta med inrikes-övervakningen vid sidan av IB:s egentliga arbetsuppgifter. Troligen skedde detta utom ÖB:s och försvarsstabens kännedom."

  MVH, AJ

  PS. I mina böcker kallar jag den här organisationen ibland för: "SSI inrikes" där karaktären Chris Loklinth regerar.

 25. Henrik skriver:

  Stämmer verkligen det att Ebbe mer eller mindre "hängde" runt Sveriges Riksdag och blev genom detta ett bekant ansikte för många och på sikt "polare" med den inre S-ledningen?

  1. Jonas Bohman skriver:

   Se gärna filmen om Ebbe Carlsson, Ebbe-the movie. Där får du veta det mesta om Ebbe. Trevlig sommar.

 26. Hans Lundgren skriver:

  Ni som tvivlar på att spioneri på Svenska befolkningen ägt rum i någon form liknande ”Stasi”
  Läs gärna Tunnel 29 av Helena Merriman en mycket bra dokumentär bok om livet i 2:a världskrigets slutskede och inte minst ”kalla kriget” och inte minst i Berlin både öst & väst angiveriet frodades och mycket annat som gjorde livet till ett helvete
  Du gör ett väldigt bra arbete A J

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *