Anders Jallai

Finns Natoagenter i Sverige?

 

 

Att det fanns KGB och GRU agenter i Sverige vet vi med säkerhet. Stig Wennerström var en. Stig Bergling en annan. Dessutom minst 50 spioner som är ostraffade, men identifierade av Säpo, OP2 och CIA/MI6. Lägg därtill runt 50 Stasiagenter, polska Z2, tjeckoslovakiska, ungerska och bulgariska agenter så får vi en hel drös av dem. Jag har beskrivit några av de ”misstänkta” på hemsidan och i mina böcker. Vi vet en hel del om dessa bl a genom avhoppare som många skrivit böcker. En är Oleg Gordievsky men det finns betydligt fler (gå in på Amazon och sök på ’KGB’).

 

Stefenson, Rudberg, Weinberger på Muskö 1981

 

Men fanns det några spioner från Natoländer i Sverige? Behövdes det? Och varför har i så fall ingen gripits? Det är en stor gåta i vårt lilla lands historia. Vart tog alla Natoagenter vägen?

En Natoagent är svår att upptäcka av den enkla anledningen att västkontakter var och är accepterade i försvaret. Idag är det t o m förordat. Men hur var det under det kalla kriget? Kunde man träffa Natokontakter hur som helst? De svenska Natoagenterna var ibland våra närmaste chefer inom försvar, politik och näringsliv. Jag beskriver det i dramatiserad form i min nya bok: Natoagenten. En utmärkande ledtråd är att de ofta gjorde kometkarriärer inom sina gebit. T ex i flygvapnet, som jag själv tillhörde, plockades några få utvalda ut redan i ett tidigt stadie och gavs specialutbildningar. De fick gå högre kurser tidigare än andra och de fick åka på utbildningar utomlands, oftast i Storbritannien eller USA. Det kunde röra sig om allt från testpilotutbildningar till kurser i underrätttelsetjänst och säkerhetspolitik. Ibland även tekniska specialkurser och då oftast i USA. När jag ser tillbaka på det idag hade flera av de utvalda en förälder som tidigare gjort karriär inom försvaret eller underrättelsetjänsten. Det gick alltså i arv precis som spioneri brukar göra. Jag är säker på att det var samma sak i de andra vapenslagen. En gammal tradition som jag tror är delvis förlegad idag. Vi har många bevis för det. Ett vapenslag som hade särskilt goda kontakter med Nato under det kalla kriget var kustflottan och senare marinen. Att bli reservofficer inom marinen var ett säkert kort in i näringslivet.

 

Tage Erlander reste till USA i april 1952 på ett hemligt möte med den amerikanska politiska och militära ledningen. Mycket tyder på att det hemliga Natosamarbetet inleddes just där i Washington 1952 och den hemliga svenska livlinan till Nato skapades. En livlina med uppgiften att skydda Sverige med kärnvapen om så behövdes, ifall vi blev anfallna av Sovjet. Det finns bevarade dokument från Erlanders möten i USA om svenska köp av radar och annan militär utrustning i utbyte mot ett svenskt Nato/USA samarbete, bl a på underrättelsesidan. Två månader senare, den 13 juni 1952 sköts en svensk DC-3:a ned öster om Gotska Sandön under ett hemligt signalspaningsuppdrag i samarbete med Nato. Samtliga ombord, däribland sannolikt en amerikansk operatör från Wiesbaden, är fortfarande saknade. (Se inläggen om DC-3:an, ”vem använde DC-3:ans nionde fallskärm” etc).  

 

Det finns en del som tyder på att när Olof Palme i början av åttiotalet bröt livlinan till Nato, den som skulle träda i kraft ifall vi blev anfallna av Sovjet, valde en falang politiker, näringslivsprofiler och militärer att samarbeta direkt med Nato och CIA. Tillsammans skapade de en ny ”hemlig-hemlig” livlina som inte ens statsministern kände till! Det är förmodligen den livlinan som kallades Aktionsgruppen Arla Gryning (AGAG). Jag beskriver den i boken Landsförrädaren. Ett annat namn som förekom är Vita Rosen. Det senare namnet kan jag inte bekräfta men AGAG fanns helt säkert. Jag har intervjuat personer som ingick i gruppen inför min bokserie. Den här nya hemliga livlinan till väst var och är självklart inte laglig på något sätt och ett uttryck för en ”liten statskupp”, vilket historiker i framtiden sannolikt kommer att benämna den som.

 

P-G Gyllenhammar

 

Det här är känsliga saker, som ni förstår och jag vill inte hur som helst skriva ut namn på personer som tillhörde denna ”lilla skara”. Men några hintar ska jag ge. Helt klart är att försvarsminister Anders Thunborg och utrikesminister Sten Andersson inte tyckte att Sverige skulle klippa banden till Nato, vilket enkelt kunde tolkas i deras uttalanden under mitten av åttiotalet. Thunborg menade t o m det handlade om att planera för ”landets överlevnad som nation”. Några andra namn som förekom är: SAF chefen Curt-Steffan Giesecke, Marinchefen Per Rudberg, ÖB Lennart Ljung, Försvarsstabschef Bror Stefenson och Volvochefen P-G Gyllenhammar. En intressant detalj är att ÖB Bengt Gustafsson, som efterträdde Lennart Ljung, påstår att han inget visste om denna ”nya livlina”. Enligt honom hade livlinan skrotats av Palme och Ljung. Bevisligen, inte bara bestod den nya hemliga livlinan, den hölls dessutom hemlig för självaste ÖB. Ytterst märkligt och den enda förklaringen jag kan komma på är att de styrande inte litade på Bengt Gustafson. Om han talar sanning, förstås …

I ”Life-line lost”, ett forskningsprojekt om det kalla kriget utfört av FOI forskaren Robert Dalsjö, beskrivs hur Sten Andersson och Thunborg motsatte sig Olof Palmes fundamentalistiska neutralitetsdoktrin (se Landsförrädaren) och ville ha ett fortsatt gott samarbete med Nato/USA. Thunborg odlade t o m egna kontakter i Washington på den militärtekniska sidan. Robert Dalsjö skriver också att Flygvapnet fick sina livsviktiga Sidewinder-robotar av L-version till Jaktviggen när samarbetet förtätades under senare delen av åttiotalet och ubåtsskyddet i hemlighet förstärktes i samarbete med US Navy. Eftersom jag själv flög Jaktviggen så vet jag att vi fick de nya sidewinder-robotarna under sommaren 1986, alltså efter Palmemordet. De kallades för robot-74 och var vitala för vårt jaktförsvar. Tidigare hade vi haft en äldre version (robot-24) som designades ursprungligen till den betydligt äldre flygmaskinen J-35 Draken. Som jag tidigare beskrivit i inlägget ”Amerikansk Sosus-anläggning vid Understen avslöjas i Landsförrädaren”, fick Sverige en amerikansk supermodern SOSUS anläggning i september 1986, som i hemlighet placerades ut utanför Understens fyr i Ålands hav i samarbete med amerikanarna. Ubåtsavlyssningsanläggningen kallades System 4 och skar av hela Ålands hav/Bottenhavet/Bottenviken för de ryska ubåtarna.

 

Giesecke, chef Nato Stay Behind

 

Mikael Holmström beskriver i sin bok Den dolda alliansen det hemliga Stay Behind-nätverket som tillhörde livlinan. T ex skulle ledande personer som Per Rudberg och P-G Gyllenhammar omedelbart i ett gryningsläge bege sig till Natohögkvarteret i Storbritannien eller till USA och därifrån fortsätta att styra Sverige. Per Rudberg skulle agera som ÖB i exil. Jag undrar om det fanns en stol för statsminister Palme i dessa högkvarter? Robert Dalsjö skriver följande om Stay Behind närverket:

 

”Valet av Curt-Steffan Giesecke (som chef för Stay Behind) reflekterade den företagarmässiga strukturen på organisationen, vars ledning hämtades från befattningshavare inom sociala och andra populära organisationer och var menat att representera det svenska etablissemanget. Organisationen hade ett litet kansli i Polishuset i Stockholm och höll kontakt med ca 100 lokala motståndsledare, tränade i sabotagetekniker och radiokommunikationer. Ett radionät upprätthölls för att säkra kommunikationerna med det svenska exilhögkvarteret och med CIA och MI6 mfl.” (Life-line lost, Robert Dalsjö, sid 247-248)     

 

Var alla dessa involverade personer, NATOAGENTER? Alltså, personer som företräder Natos intressen före Sveriges. Det är en central fråga vi alla bör ställa oss om det kalla kriget i Sverige! Jag vet vad jag tror – vad tror du?

 

Vänligen, Anders Jallai

 

 

 

 

 

Lyssna på kapitel 64 ur Natoagenten som handlar om när Anton Modin möter Barbro för första gången:

 

Läs mer: 1. Den dolda alliansen, Sveriges hemliga Natoförbindelser av Mikael Holmström – 2. Life-Line Lost av Robert Dalsjö

 

Extramaterial: Läs om Robot-74 Sidewinder till Viggen JA-37 och JAS-39:

 

JAS 39 Gripen

RB 74 Sidewinder

RB 74 Sidewinder är en luftburen jaktrobot av amerikanskt ursprung. Roboten har fått sitt namn efter en amerikansk giftorm (Crotalus cerastes) som använder värmesyn för att hitta sina byten. RB 74 motsvarar närmast den amerikanska versionen AIM-9L som började tillföras svenska flygvapnet 1986. Roboten skulle bäras av Fpl JA 37 Viggen samt JAS 39 Gripen. I robot 74 hade flera förbättringar utifrån RB 24J införts. Målsökaren hade ny IR-detektor med ökad känslighet vilket medgav att roboten kunde attackera i alla riktningar även rakt framifrån. En ny raketmotor som gav ökad effekt infördes, varvid topphastigheten ökade och gav utökat skjutområde. Kraftigare stridsdel har införts med ett nytt laserzonrör som påverkas mindre av störningar.  Källa här

44 Comments

 1. Jonas S skriver:

  En fundering…. Om vi fick Rb-74 i mitten av 80 talet så var den ju inte fullt modern. Detta då man ju redan i slutet av 1970 talet hade släppt den på förband och därtill första stridsinsats var 1981 i samband med anfallen emot Libyen.
  AIM-9M kom ju redan 1982 enligt de uppgifter jag minns. Visserligen var det et sjukt lyft att få L med dess all aspects möjligheter vilket borde ha gjort sjuk skillnad för er jaktryttare 🙂

  Dock så finns det väl en del att titta på i samand med att vi köpte RB-75…. Det påstods ju att någon nästan miste jobbet för att vi köpte dem utan politikers godkännande men vem vet kanske bara en sägen…. 🙂

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, problemet var inte att köpa utan politikers godkännande utan att överhuvudtaget få göra det för Washington. Förre handelsminister (1981-82) Björn Molin skriver om det här i sin bok "Ingen väg tillbaka":
   "Bland mina många upplevelser i USA är kanske besöket i Pentagon 1982 det mest minnesvärda. Jag befann mig som handelsminister på ett inofficiellt besök i Washington och hade av Fälldin (statsministern) ombetts att söka utverka frisläppandet av JAS motorn för försäljning till Sverige. Vid ankomsten till Pentagon meddelades att försvarsministern väntade oss. Det var ingen mindre än den hårdföre Caspar Weinberger. Han gick rätt på sak: "Jag känner till ert ärende och ni förstår säkert att det är omöjligt eftersom vi inte har några garantier att inte all känslig teknologisk utrustning som går från USA till Sverige, omedelbart går vidare till Sovjet. / — / Nu ingrep Richard Perle (med vid mötet). Perle förklarade att den svenska regeringen sedan lång tid gått i Sovjetunionens ledband och att vår neutralitetspolitik enbart var en cover up för vår sovjetvänliga politik."
   Molin avslutar stycket med orden: "Att bli utpekade för att gå i Sovjetunionens ledband var för mig både förvånande och kränkande." slut citat.
   Det här visar på att det dels var omöjligt 1982 för Sverige att köpa amerikansk högteknologi som JAS motorn och självklart även moderna jaktrobotar. Det intressanta är att vi vid den här tiden hade en borgerlig trepartiregering med Torbjörn Fälldin som statsminister!!
   Vad som krävdes för att få JAS motorn, RB-74 och Sosus mm kan ni alla förstå och går att läsa om i dramatiserad form i mina tre böcker. AJ

  2. J.K Nilsson skriver:

   Rb74/AIM-9L(i) var en mycket bättre robot än AIM.-9M för vår del. Om jag inte missminner mig så är Mike mer sprid i NATO då Lima inte fick säljas hur som helst i NATO i början. Enligt Sipri så tecknades avtalet redan 1984 och då var Mike tydligen en Rb för endast USA-bruk, därefter ersatte den i viss mån Lima men också som Rb till de operatörer som körde Aim-9P(Rb24J).

   Våra robotar licenstillverkades av Diehl och hade en svensk hårdvarumodifiering för att öka störfastheten. Om det senare blev (i)-improvedversionen vet jag inte men i November 2008 köpte USA 1240 st robotar och reservdelar för att kunna vidmakthålla Mike förråden: https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=… Lima(i) och Mike anses vara likvärdiga. Dock skiljer sig motorn åt till Mikes favör då den är mindre rökalstrande men med tanke på hur roboten är uppbyggd så är det en mycket enkel sak att köpa bättre motorer och montera på Rb.

   Så sammantaget vid införandet av Rb74 så hamnade vi nog inte prestandamässigt så långt ifrån spjutspetsen, integrationsmässigt i flyplan verkar Lima vara en enklare match än Mike trots att Mike har modernare elektronik.

   Jag kan inte låta bli att reflektera över att Sipri anger att vi köpte 864 st Rb74 samtidigt som vi hade ett okänt antal Rb24J i förråd och dessa robotar låg sida vid sida i förråden länge. Sipri anger att vi köpt in 400 st Rb98/IRIS-T men hur länge kommer vi att låta Rb74 leva ett förrådsliv om vi samtidigt har sålt av så mycket av våra förråd till USA?

   J.K Nilsson

   1. Anders Jallai skriver:

    Det jag själv minns av Rb-74 var att det gick att avfyra i framför- läge. Det vill säga, det gick att avfyra roboten mot fienden från sidoläge och t o m framifrån, vilket var en enorm förbättring från den tidigare Rb-24 som t o m hade svårt att träffa bakifrån om vinkeln var för hög. Värmesökaren tappade helt enkelt följningen. På så sätt kunde även taktiken ändras.

    1. J.K Nilsson skriver:

     Jo det är intressant att följa forskningen om IR-detektorer genom att titta på utvecklingen av sidewinderrobotarna. Hur man i början med en okyld men ändå fungerande värmesökare ökar prestandan vartefter man inför kylning av detektorn, först som modifiering av Bravo i Europa med koldioxidkylning och senare i USA med Pelitierelement fram till Papa och till sist Argonkylning eller luft till Lima/Mike.

     J.K Nilsson

 2. Erik Lakko skriver:

  Jag vet vad jag tror el tycker. Men då har jag precis läst Natoagenten. Frågan är hur dessa gubbar kunnat gå helt utan att ifrågasättas i ett helt liv. Tror precis som du gör på en skuggregering. Man ville inte hamna i samma sits som Finland gjorde med en husryss hos var politiker. Det skulle kunna försvara det hela, kanske.

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej! Ja, det finns massor av skäl som försvarar det här. Men ett äpple är ett äpple! Sveriges historia ska berättas på rätt sätt inte minst för våra barn. Objektivt och utan mörkläggningar. Tycker du inte? DET FANNS NATOAGENTER. THAT´S IT. Kan vi våga oss på att forska i vår kalla kriget historia med den utgångspunkten kommer vi i mål – annars inte. AJ

 3. Erik Lakko skriver:

  Jo, så är det. Därför svårt att forska kring. Keep up the good work!

 4. Roger Klang skriver:

  "En intressant detalj är att ÖB Bengt Gustafsson, som efterträdde Lennart Ljung, påstår att han inget visste om denna ”nya livlina”. Enligt honom hade livlinan skrotats av Palme och Ljung." Citat Jallai.

  Det kanske är så att dem som låg bakom livlinan inte önskade att näste ÖB skulle vidta åtgärder som kunde verka avslöjande inför Sovjetunionen? De såg det kanske så, men egentligen så var det naturens sätt för dem att konsolidera makt för sig själva, eller i alla fall hoppet om att konsolidera makt. Så subjektiv kan intelligens vara, om man nu tror att människor är apor.

  Roger Klang

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, ja ÖB Gustafssons påstående att han inget visste om Stay Behind och att de gått bakom hans rygg är ett av de märkligareinslagen i den här historien. Att Stay Behind bestod eller nybildades råder det inget tvivel om. Det har Mikael Holmström bevisatoch jag vet det själv genom flera av mina källor. Jag har bett Gustafsson förklara det genom ett ombud men ännu inte fått något svar. Om man läser hans bok om ubåtskränkningarna på åttiotalet får man dessutom intrycket av att det bara var WP ubåtar. Även det uttalandet/boken är märklig. Kan vi verkligen ha haft en ÖB i Sverige som är chef över MUST och SSI som inget visste? Ursäkta, men jag tvivlar.

   1. Z.X. skriver:

    Jag undrar om det dock inte är sant. Bengt Gustafsson har ju i ett antal uttalanden icke-ombedd just berättat om att han inte var informerad kring något NATO-samarbete överhuvudtaget och driver dessutom väldigt hårt tesen om att inga västliga ubåtar gick in på svenskt vatten.

    För mig känns detta så pass omotiverat att det förmodligen är sant. Att han i många debattartiklar och bok framhärdar att alla ubåtar kom från WP känns tyvärr lite som ett sätt att inte vilja inse sig lurad. För om det var så är det ju extremt allvarligt – om underrättelsetjänsten inte anser sig stå under ÖB:s befäl.

    1. Anders Jallai skriver:

     Hej, ZX!
     Håller med, det kan tyckas så. Men kan han verkligen vara så dum? Mitt stalltips är nog att han blåljuger. Framför gärna det. Han är välkommen att skriva på min sajt.
     AJ

     1. Dalmasen skriver:

      Om jag minns rätt från Mikael Holmströms utmärkta bok "Den dolda alliansen – Sveriges hemliga NATO-förbindelser" så skriver Holmström att Gustafsson var siste chefen för Stay Behind. Vore mycket konstigt i så fall om han vore helt ounderrättad om NATO-samarbetet,

      Gustafsson berättar dessutom i Holmströms bok om den särskilda krigsplaceringslista han som ÖB ärvde efter Ljung och fortsatte föra, ÖB:s chefsreserv. Där fanns ju sådana som tidigare marinchefen mfl som hade krigsplacering i London i första hand, Washington DC i andra hand.

      ÖB Gustafsson är ingen idiot.

 5. Jarl skriver:

  Var det någon som lade märke till PG i "Min sanning" på svt när han talade om OP om deras samtal hösten innan mordet….ha sa något i stil med…-sista tiden kom vi inte alls överens…….

  1. Anders Jallai skriver:

   Ja, förre Volvochefen verkar på den tiden ha haft samtal med både den ena och den andra…

 6. N.n. skriver:

  När jag läste statskunskap 1999 i Uppsala fick vi några artiklar som diskussionsunderlag inför ett seminarium. En av dessa var från SvD och om Weinbergers besök 1981 där han uttalade sig typ "jag anser inte att Sverige är ett neutralt land". Vid seminariet gick ju självklart den mesta tiden åt att de andra studenterna idiotförklarade USAs dåvarande utrikesminister, men det är en annan historia.

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, Weinbergers uttalanden om Sveriges neutralitet satte förmodligen en hård press på våra politiska ledare, även Palme och skrämde säkerligen upp militärledningen. Allt sannolikt med ett syfte. Inte långt efteråt fick vi den beryktade FSG företagsskyddsgruppen inom Säpo. En CIA filial mitt i vår säkerhetstjänst med i tort sett fria händer. De fick to m hjälp av CIA att bugga ryssar i Stockholm. Det var förmodligen det som hela buggningsaffären med Ebbe och Holmer handlade om.

 7. Carl skriver:

  Visst sjutton var dom Natoagenter men jag tycker Holmström beskriver det mycket bättre än du. Han skriver att de var patrioter och det är en stor skillnad mot landsförrädare. Utan stay Behind hade Sverige hamnat under ryskt inflytande. Det vet jag!

  1. Jan Uddgren skriver:

   Du har en klar poäng men också inte. De flesta var där med ärligt uppsåt. Sedan är det en annan sak att egna politiska övertygelser och agendor i vissa fall tog över och några som du upplevde sin insats som något annat än den var för i själva verket hade "stay behind" som sådant ingen som helst betydelse när det gäller Sovjetisk infiltration i fredstid.

   Stay behind skall verka i gryningsläge och något sådant har vi inte upplevt. Det är klart dokumenterat att det spårat ur i olika länder och att det använts som instrument för främmande makter även om de var relativt vänligt sinnade men haft dunkla agendor som inte ens de egna parlamenten hade koll på. Klart är också att en viktig del av stay behindtanken är att de inte skall gå att spåra operatörer så enkelt. För vissa funktioner är det mera viktigt än för andra. Därmed finns där hemliga grupperingar på gott och ont.

   Helt klart är dock att värdet av Stay Behind i historiens ljus är tveksamt även om det var svårt att se det så då.

 8. Magnus L. skriver:

  Hej Anders! Intressant om rb74, viggen etc. Vet du förresten om några viggenplan deltog i Nato-kampanjen 1999 mot rest-Jugoslavien? Jag har läst motsridiga uppgifter om detta. Vissa menar att Sverige inte alls deltog medan andra menar att Sverige skickade ner några specialbyggda spaningsplan av modell Viggen (inte jakt eller attack, utan en spaningsvariant). Detta skulle i så fall varit ytterligare ett närmande till Nato (ett samarbete som tidigare varit dolt men som efter 1999 blivit mer och mer offentligt).

  1. Johan skriver:

   Undrar om inte du tänkter på lite flygande signalspaning a'la FRA? Jämför med spaningen som genomfördes innan den svenska Libyen-insatsen i fjol.

   1. @albertveli skriver:

    Hmm, skillnaden vore att Libyeninsatsen hade ett FN-mandat i ryggen (UNSCR 1975), något som insatsen 1999 inte hade. Den var mer eller mindre illegal med internationella mått mätt.

    Dåvarande utrikesminister Madeleine Albright svarade så här när FN vägrade ge mandat för insatsen:

    "Om vi behöver använda våld så gör vi det. Vi behöver inte följa
    internationella överenskommelser. Vi är Amerika. Den oumbärliga
    nationen. Vi står högresta. Vi ser längre in i framtiden. Inget avtal
    kan begränsa presidentens makt."

    Jag är ingen anti-amerikan, men där gick hon klart över gränsen tycker jag. Hybris.

   2. Magnus L. skriver:

    Johan, ja enligt de rykten som cirkulerar skulle det vara något liknande ja. Men jag vet som sagt inte om dessa rykten stämmer.

 9. Anders Jallai skriver:

  Hej, vet inte om vi deltog i Jugoslavien. och gjorde jag det skulle jag förmodligen inte berätta det. Men Sverige har sedan länge samarbetat nära med Nato genom Stay Behind, SSG/SIG/SOG och underrättelsetjänsterna. Men idag sker ju samarbetet helt öppet efter beslut i riksdag. Det var smygandet som jag kan ha synpunkter på. Och att det fanns två falanger i vårt lands styre. en Natovänlig falang och en som inte var det och istället kallades ryssvänlig. Dessutom ofta i samma parti, vilket är förvånansvärt minst sagt. AJ

  1. ASUS skriver:

   Men detta eviga svenska tigande kring långvarigt svenskt NATO-samarbete under täcket…Vilka bär ansvar för den? Är det inte våra regeringar av samtliga politiska kulörer egentligen? Möjligen då VPK/VP undantaget. De enda som undanhölls sanningen om svenskt, intimt NATO-samarbete efter 2:s världskriget var ju egentligen bara vi "vanliga" svenskar? Warsawapakten och NATO visste väl exakt vart de hade oss? Hur mycket har svenska näringslivets intresse av att göra affärer med "lede fi" spelat in när våra politiker bestämde sig för den något förljugna "neutralitetspolitiken"?

 10. Martin R skriver:

  Senaste NATO insatsen var i mars 2012, med den tragiska hercules-kraschen.
  Olyckan har synnerligen oklara omständigheter, försöker man sammanställa rapporteringen blir det snart ganska underligt.
  Flygrutt oklart, höga norska militärer ombord, en Grip fanns där och letade, jägarplutoner i området, rysen hade en övning också, och så vidare.
  SVTs reporter blev stoppad av norsk militär på kebenekajse är bara ett av inslagen.
  Så nog finns det färska NATO-spår i Sverige.

 11. Jens skriver:

  Hej igen Anders. Har läst färdigt Natoagenten nu och kan bara buga och bocka åt dig. Det är en förjävla bra bok! 🙂 Dina skildringar av Modins möte med sin familj var starkt.

  Tittar man runt på din blogg efter att ha läst alla tre böcker kan man inte undgå att undra över den där Mr X. Är historien med honom sann? Har du eller någon du känner dykt på Estonia? Många med mig undrar säkert när/om du tänker släppa mer info om Mr X. Du har ju en lösenordsskyddad sida om honom som har några år på nacken nu 😉 Det är inte så att det finns en ledtråd till lösenordet i böckerna?

 12. Anders Jallai skriver:

  Hej, tanken var att först avslöja Mr X men sedan när vi märkte att ingen tidning vågade ta i det seriöst, la vi ned det. Kanske lika bra. Du ser hur det har gått med Stasispionerna. De var ju alla oskyldiga … eller?
  Det är ett svårt och känsligt ämne att gräva i. Historierna går ju att berätta utan att hänga ut enskilda personer. På sätt och vis är de också offer. Därför öppnar vi inte sidan. Ett policybeslut som gäller tills vidare.
  AJ

  1. Gäst skriver:

   Vad har du för bevis att Gunnar Anderson (bokalias i "Spionen på FRA") är Mr X och att Mr X verkligen har funnits? Tillmäts inte C. Rosén (Wennerströms städerska) för stor betydelse mht Mr X?

   Det är inte särskilt svårt att spåra bokaliaset då du publicerat väldigt tydliga "hintar" …
   http://goo.gl/RD5N0

 13. Z.X. skriver:

  En liten notering, jag tror inte det är Bror Stefensson på bilden faktiskt, dvs den med CM Rudberg och Weinberger.

  1. Anders Jallai skriver:

   Tack för info! Tycker nog att det ser ut som han men vem tror du att det är?

 14. Z.X. skriver:

  Jo, det liknar verkligen honom, men jag har läst Stefenson själv skriva någonstans att det inte är han. Bilden finns med i boken "Spelet under ytan" av Ola Tunander och jag läste en kommentar från Bror Stefenson där han (av kanske tusen påståenden) pekar på fyra-fem han menar inte stämmer, däribland att det inte skulle vara han på bilden.

  Jag skall se om jag kan hitta källan till detta.

 15. Jakob skriver:

  Var det verkligen utrikesminister Sten Andersson, och inte försvarsminister Sven Andersson, som var för en fortsatt kontakt med NATO?

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, Jakob! Sven Andersson var enligt min mening definitivt en Natoagent. Precis som Sven Aspling. Stor Sven och lill Sven kallades de och var goda vänner. Vad beträffar Sten Andersson, är det inte lika känt var han stod politiskt men uppgifter jag har är att han var en hemlig Natomedlem i sin roll som en av ledarna i Stay Behind. Uppgifterna om hans Natoståndpunkt tog jag ur FOI forskaren Robert Dalsjös bok "Life-line lost". Läs den om du är intresserad av det hemliga Natosamarbetet. Kanske det mest initierade som skrivits i ämnet i Sverige. AJ

 16. Martin skriver:

  Håll till godo med en mycket udda tankekedja.
  Hans Holmér beställde fotospaning av Flygvapnet med Viggen över Sveavägen i samband med mordet på Palme.
  Jag har alltid undrat varför inte en helikopter med kamera i en vibrationsfri gondol.
  När jag nu läser om eventuella NATO kopplingar till Holmer/Ebbe Carlsson, blir min fundering om H.Holmer hade kunskap om att Viggen hade en alldeles speciell sensor-utrustning som gjorde att det var motivet till att ett snabbt jetplan skulle göra en överflygning av hustaken i Stockholm.
  Möjligheten finns att det var ett utslag av PR med ett bullrande Viggen, men jag börjar tvivla. Tror mer på en bakomliggande orsak som inte är officiell.

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, Martin! Viggen SF37, d v s fotospaningsversionen med trubbig nos hade en hemlig amerikansk fotoutrustning på 80-talet som var mycket avancerad. Men att den skulle kunna upptäcka en revolver är nog önsketänkande. Men jag har ingen info om upplösningen på bilderna. AJ

   1. Martin skriver:

    Hej Anders !
    Nu blev jag överraskad, det stärker mig i misstanken om att det fanns speciell (amerikansk) avancerad spaningsutrustning som bara fanns på Viggen SF37. Jag misstänker att utrustningen kunde detektera ammunition, en speciell funktion som bara en begränsad grupp kände till och kunde aktivera i systemet. Förenklat så fångar man den kemiska signaturen med ’foto’spaningssystemet.
    Jag inser att mina spekulationer kanske ligger långt från den vanliga.
    Men att det finns extremt avancerade system inom NATO är inget nytt,
    det vore spännande att veta mer om Holmers olika nätverk.
    Slutligen skall jag försöka att hitta var Viggen SF37 fanns utplacerade,
    det här var intressant.

 17. Failure Analysis skriver:

  Wow, it is extraordinarily fine submit . That is regularly this may be often very straightforward and treasured blog and there rectangular measure many beneficial articles which i found out tons right here . I am very enthralled from your creative wondering and memorable declared records. Thanks tons

 18. Asia skriver:

  Nice publish … I look ahead to studying extra and get a extra energetic function within the negotiations right here, whilst also selecting up a few understanding.

 19. I am particular blessed to discover this internet site. Acknowledges for developing the servant! I'm real that it thoughts be especially prevalent. It has salubrious except valuable that means that's lots occasional these lifetimes.

 20. Jasa SEO skriver:

  I am very enthralled from your creative wondering and memorable declared records.

 21. A captivating gathering is hugeness condemn. I assume that you should scribble further on this thing, it might scarcely be a prohibited ward other than more often than not people are not really bounty to visit on such messages.

 22. Turnkeywise skriver:

  Nice post admin. I'd like to know more about the topic discussed. found something amazing

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *