Anders Jallai

Var Hans Holmér psykopat?

Förbannelsen

 

Den frågan ställs i en en ny bok om Hans Holmér, Anna-Marie Åshedens: Förbannelsen. Författaren skriver:

 

”En strålande vacker sommardag 2010 fick jag under en båtutflykt en fråga från en god vän som är åklagare: Stämmer det att Holmér var psykopat?”

 

Åsheden skriver att hon svarade att Holmér naturligtvis inte var någon psykopat. Lite längre fram i boken skriver hon att konspirationsteorierna frodas i åklagarkretsar om att Holmér var psykopat. Jag konstaterar att det märks att Åsheden varit ifrån hetluften ett tag. Hennes retorik är både gammalmodig och genomskinlig, för det är inte speciellt svårt att se vad det är hon vill berätta för oss: nämligen att Holmér gjorde så gott han kunde, och att han blev orättvist uthängd som ensam syndabock, för att Olof Palmes mördare inte kunde gripas. Jag får till och med intrycket att hon vill väcka liv i det gamla PKK-spåret. Hon tycker i sina kommentarer att det visst fanns fog för Holmérs misstankar mot PKK, och det kanske mest uppseendeväckande, är att hon tycker att Holmérs (olagliga) metoder var försvarbara i den viktiga mordutredningen. Problemet med hennes bok är att den istället för att rentvå Holmér, visar på hur fel ute Holmér verkligen var. Den ger också lysande exempel på hur en narcissistisk ledartyp med psykopatiska drag leder sina trupper mot undergången, förmodligen medvetet, ska jag försöka visa.

Låt oss en gång för alla – reda ut PKK spåret först. PKK eller Kurdspåret som det ibland kallades gick ut på att kurderna genom en konspiration mördat Olof Palme. Chefen för Säkerhetspolisen Sven-Åke Hjälmroth nämnde Bröllopssamtalet mindre än två veckor före mordet då han ringde till sin vän (!) Ebbe Carlsson och bad honom köpa en spionbok i Paris och under samtalet droppade informationen om att ett ”bröllop” skulle ske i Stockholm iscensatt av den kurdiska motståndsgruppen PKK. Det samtalet är kanske det mest mystiska i det här spåret. Hjälmroths position var inte operativ utan en ren administrativ tjänst. Samma tjänst som Holmér hade före honom. Varför berättar Säpo:s högste administrativa chef för en förläggare på Bonniers att man avlyssnat PKK och inhämtat information om ett förestående mord? Kanske det mest operativt hemliga man höll på med på Säpo. Det är märkligt i sig men det allra märkligaste är att själva bröllopssamtalet inte alls på något säkert sätt bekräftar att ett mord ska begås i Stockholm, än mindre på statsministern. Det är ett antagande som Säpo gör och senare Holmér, men av det avlyssnade samtalet framgår inga som helst detaljer.

Även om vi antar att det är ett mord man pratar om på Stockholms gator så finns det inget som säger att det ska ske mot Olof Palme. PKK hade tusentals fiender, och betydligt större fiender än Palme, exempelvis den turkiska säkerhetspolisen och CIA. Jag vet också genom en källa i svenska f d PKK att PKK var rejält infiltrerad av KGB vid den här tiden (1986). Vilket  även bekräftats av en KGB-källa jag har. Det visste förstås även Säpo, exempelvis P-G Näss. Därför kan vi med säkerhet dra slutsatsen att Holmér visste det, eftersom han var inblandad i buggningen av PKK. Det leder till slutsatsen: varför skulle PKK mörda Olof Palme av alla människor i världen? Palme ansågs och anses än idag ha varit den mest Sovjetvänliga ledaren i väst. PKK styrdes delvis från Moskva. It makes no sense, eller hur? Men det som allra mest skjuter hål på Holmérs bröllopssamtals-teori är att följande samtal avlyssnades endast två veckor innan mordet. Det avlyssnade samtalet löd:

 

”Under det här året ska ni under alla förhållanden hålla bröllop”. säger Remzi.

”Bröllop?”, säger Ismet.

”En släkting ska ju hålla bröllop.”

”Ska bli, ska bli. Naturligtvis får inte han lämnas över. Det får naturligtvis inte bli bröllop utan oss.”

”Det vill säga om han finns på plats så kan de naturligtvis göra det, eller hur?” säger Remzi.

”Herregud, vi kan ställa till med bröllop på gatan.”

”Hm.”

”Det här bröllopet, ska vi ställa till med det?”

”Naturligtvis, naturligtvis.”

”Det här bröllopet får inte bli kvar. Vi ska ställa till vad som än händer.”

”Naturligtvis, naturligtvis”, säger Remzi.

 

Det här är hela det berömda bröllopssamtalet. Fantastiskt, eller hur? Holmérs djupa analys av det här bandet var enligt Åsheden följande. Jag citerar hennes bok:

 

På Säpo tror man sig veta att detta betyder att PKK planerar ett mord på öppen gata. Detta betyder att Säpo haft föraningar om mordet på Olof Palme några veckor innan det skedde. Det är mycket allvarligt, säger Holmér.

 

Det här låter lite kommissarie Clouseau, tycker jag. På vilka grunder drar Holmér slutsatsen att det rör sig om ett mord på Olof Palme? Åklagare Claes Zeime som var förundersökningsledare i Palmeutredningen, säger följande om Bröllopssamtalet:

”Jag har läst det många gånger, många gånger. Jag tror inte att det med säkerhet går att säga vad de snackar om.”

Om vi gör antagandet att det för det första är ett mord man pratar om. Då kan mordet vara på vilken PKK fiende som helst! PKK hade redan skjutit två avhoppare i Sverige och det mest sannolika skulle i så fall vara att det var ytterligare en avhoppare som skulle skjutas. Men inte nog med det: Det här samtalet kom bara två veckor före mordet på Palme och det sades ”att under det här året (1986) ska det hållas bröllop.” Att från det man droppat idén i telefonsamtalet ovan; till att planera, organisera, förbereda, anskaffa mördare, anlita bevakare och fixa med flykvägar etc inom fjorton dagar är en omöjlighet. Alltså var det inte Palme man pratade om utan någon annan man skulle mörda under 1986, om det överhuvudtaget pratades om ett mord. Om jag gör en sannolikhetskalkyl på det här mellan tumme och pekfinger, får vi följande utfall:

 

1. Sannolikhet för att samtalet handlade om ett mord – 50% (max)

2. Sannolikhet för att mordet skulle ske i Sverige – 50%. Vi är nere i 50% av 50% = 25%

3. Sannolikhet att det var planerat till den 28 feb 1986 – 1/321 del (321 dagar kvar på året från 13/2) = 0,31%

Summa: 25% av 0,31% = 0,0775% Alltså under en promille! (ingen fullständig analys, men ändå)

 

På grundval av det här samtalet är Hans Holmér till 95% säker (Förbannelsen). Man baxnar! Vi talar om 0,0775% risk och Holmér om 95%! Vår procentsats ska egentligen vara betydligt lägre än 0,0775% eftersom det förmodligen är omöjligt att planera ett statsministermord på mindre än två veckor och komma undan med det. Det enda konkreta spår som pekar mot att PKK mördade Palme är det här telefonsamtalet som jag kan läsa ut av Åshedens bok. Om vi inte räknar in följande som hon skriver på sid 175:

 

När de (Palmespanarna) ser att gardinerna dras för i fönstret till den aktuella lägenheten, skärps sinnena. Efter en stund syns fotoblixtar brinna av bakom gardinerna. Spanarna vet att det inte behöver röra sig om en oskyldig fotografering. Det kan också vara så att PKK-gänget prövar en tändning krut med en fotoblixt. Det kallas för att initiera krut. Ytterligare en indikation på att de kan ha något jävelskap på gång, enligt Åsheden.

 

Hmm! Jag är ledsen Ann-Marie Åsheden: men du är med all säkerhet iproppad ”a bunch of shit”, av Hans Holmér. För jag kan inte i min vildaste fantasi tro att vår Länspolismästare och hela Palmeutredningen, inklusive delar av Säpo:s terroristrotel är så bakom flötet som det beskrivs i din bok.

Åklagaren Solveig Riberdahl säger i Förbannelsen att ”Palmeutredningen är det märkligaste jag varit med om.” Som avslutning på PKK spåret vill jag tillägga att jag pratat en del om just PKK spåret med dåvarande operative chefen på Säpo, Per-Göran Näss och han säger att han aldrig för ett ögonblick trott på PKK spåret. Han säger till och med att det är ett planterat spår, och det redan dagarna efter mordet. Smaka på den! Holmér och hans spanare, bl a Hans Wranghult har alltså enligt Näss antingen medvetet eller omedvetet låtit ett extremt tunt skenspår bli till HUVUDSPÅR i Palmeutredningen. Och då ska ni veta att Christer Pettersson-spåret är minst lika tunt.

 

 

Låt oss gripa an boken Förbannelsen med det här avklarat: I boken framkommer det att i stort sett alla Holmérs tidigare vänner, t o m Ebbe Carlsson, vände honom ryggen efter PKK-haveriet. Hans tidigare kollegor, hans närmaste familj som storebror och syster, och även Hans Wranghult. Förre Länspolismästare Wranghult var Holmérs närmaste man i Palmegruppen och han tror inte längre på Holmérs teorier. En märklig och felaktig slutsats som Åsheden gör i sin bok är det generaliserande omdömet att de flesta poliser, anser mordet polisiärt uppklarat. Ett uttalande som inte stämmer längre men kanske gjorde då Åsheden arbetade på DN på 1980-talet. De flesta poliser jag talat med tror inte att det är Christer Pettersson längre. Inte ens Ingemar Krusell är säker. En rejäl miss av Åsheden. Den förste åklagaren i Palmeutredningen, K-G Svensson tror exempelvis att ”det var en lejd mördare”.

Se Ingemar Krusell på SVT: http://youtu.be/7VhUAwi1nxA

 

Tillbaka till frågan om Hans Holmér var psykopat? Palmeåklagare K-G Svenssons omdöme om Holmér beskrivs så här i Åshedens bok:

 

K-G Svensson, den förre åklagaren. 83 år gammal betraktar fortfarande Holmér som mytoman och diktator, och än värre saker.

 

Men är det så enkelt? Att Holmér var en inkompetent galning som bland andra Jan Guillou beskrivit honom som. Jag har nog en helt annan teori. Visst, jag har talat med Holmérs tidigare arbetskamrater och tydligt fått beskrivet att han var: maktfullkomlig, manipulativ, lättretad, lättkränkt och hade svårt med djupare relationer. Det är uppenbarligen psykopatiska drag, men var ska vi dra gränsen mellan psykopat och normal. Holmér hade trots allt en gedigen track-record med mängder av lyckade mörkläggningsoperationer i bagaget och en karriär inom Polisen. Dessutom var han en av Palmes betrodda till en början. Palme gav honom jobbet som Säpochef 1970. Så här säger förre operative Säpochefen Olof Frånstedt angående Holmérs sätt att driva Palmeutredningen:

 

Holmér visste inte vad han höll på med – eller så var det precis det han gjorde.

 

Det senare är min teori efter många års studier av Palmemordet: Holmér visste precis vad han gjorde! Hans uppdrag när det visade sig att mördaren inte fick/kunde gripas med hänsyn till rikets säkerhet, var att mörklägga hela saken. Precis samma arbetsuppgifter som han fått av regeringen vid sjukhusaffären i Göteborg och Bordellaffären på 70-talet. Båda gångerna tillsammans med Ebbe Carlsson.

 

”När socialdemokraternas partistyrelse på måndagkvällen den 3 mars 1986 – tre dagar efter mordet på statsminister Olof Palme – utsåg den dåvarande vice statsministern Ingvar Carlsson till partiordförande väntade två personer i hallen utanför kongressalen i Folkets hus i Stockholm. Den ene var länspolismästare Hans Holmér, den andre var bokförläggaren (Bonniers) Ebbe Carlsson. De var sedan länge nära vänner och båda kände sedan åratal tillbaka den nye statsministern. Det egendomliga var att de tillsammans skulle informera Ingvar Carlsson om läget i mordspaningarna.”

 

Så skrev utrikeskorrespondenten och DN medarbetaren Anders Isaksson på sidan 17 i sin bok ”Ebbe, Mannen som blev en affär.” Vad ville bokförläggare Ebbe Carlsson och Palmeutredaren Hans Holmér diskutera med den blivande statsministern? Ja gissa det den som kan. Säkerligen något rörande Palmemordet men varför var Ebbe Carlsson med? Min gissning är att de berättade för Ingvar Carlsson att mordet tyvärr inte gick att utreda på grund av hänsyn till rikets säkerhet. Därför blev det som det blev – det första utredningsåret.

 

Förre riksåklagaren Magnus Sjöberg tänker ofta på Palmeutredningen. Borde han ha gått till regeringen och slagit näven i bordet? Det som skaver mest inuti Sjöberg är några frågor: Varför lyssnade justitieminister Wickbom och Harald Fälth så mycket på Holmér? Varför hade de så svårt att flytta på honom efter det misslyckade tillslaget (PKK)? Varför trodde de så mycket på kurdspåret? (Åsheden, Förbannelsen sid 269)

 

 

Det är frågor som vi måste försöka besvara idag om vi vill komma vidare med Palmemordet: Varför drev Holmér Palmeutredningen på det sätt han gjorde? Varför hade han fyra livvakter under utredningen? Var han verkligen bara en förvirrad psykopat? Eller var det istället så att de fyra livvakterna var ett tecken på att han anade en vedergällning från KGB och Sovjet? Och var hans egentliga uppgift i Palmeutredningen att skydda nationens- och kanske den återstående familjen Palmes säkerhet?

 

Vänligen, Anders Jallai

 

Läs gärna ett tidigare inlägg om Hans Holmér: https://www.jallai.se/2011/12/vad-gjorde-hans-holmer-kvallen-da-palme-mordades/

 

I veckan avslöjade Expressen att Göran Lambertz (Justitieråd Högsta domstolen) och Inga-Britt Ahlenius ( f d Riksrevisionsverket och FN) kontaktat Palmeutredningen med anledning av bl a min bok Landsförrädaren. Expressen skriver:

Men granskningskommissionens rapport kom redan 1999. Vad är det som har fått dig att agera just nu?

 – Jag har läst en del böcker, dels granskningskommissionens rapport, men också Gunnar Wall, bröderna Poutiainen och Anders Jallai och reagerat. Jag vill inte gå in på detaljer, men de är fler personer än jag som anser att det finns saker som polisen bör göra.

Göran Lambertz refererar således till böckerna ”Mordgåtan Olof Palme”, ”Inuti labyrinten” och spänningsromanen ”Landsförrädaren”. Hur kommer det sig att Inga-Britt Ahlenius och du gör gemensam sak?

 – Hon är också kritisk mot att granskningskommissionens kritik och slutsatser inte tagits på tillräckligt stort allvar.

http://www.expressen.se/nyheter/lambertz-engagerar-sig-i-palmemordet/

 

Läs Landsförrädaren som handlar om Palmemordet.

44 Comments

 1. riegert007 skriver:

  Tack åter igen Anders för att du reder ut en del av alla motsägelsefulla händelser i vår nutid. Otroligt att så många fortfarande har så mycket att förlora på folkets vetskap om hur allt egentligen ligger till. Samtidigt ledsamt att folket bara tuggar i sig den tillrättalagda historieskrivningen, och att sanningen snarare ter sig som fiktion.

 2. Gösta skriver:

  Bra artikel. Holmer och hans skenspår PKK leder till sanningen om mordet.

 3. Anton skriver:

  Vetenskaplig forskning visar att antalet psykopater i chefspositioner i samhället överlag, inklusive SÄPO-chefer, är ganska hög i förhållande till övriga medborgare så det är inte helt omöjligt att Holmér kan ha haft vissa psykopatiska drag. Men det är bara 1 av 10 som utvecklar mordiskhet tack och lov och i den kategorin tror jag inte Holmér kan insorteras under eftersom han fungerade helt socialt acceptabelt under en lång tid i samma organisation. Men jag vet ju inte.

 4. Erik Xet skriver:

  Tror du att Åsheden varit med på det här eller blivit lurad?

  1. Anders Jallai skriver:

   Lurad och manipulerad. AJ

   1. Anton skriver:

    Apropå landsförrädare: Hade du marinens tillåtelse att avslöja SOSUS?

    1. Anders Jallai skriver:

     Hej, Anton! Anledningen att jag skrev inlägget om den hemliga SOSUS anläggningen vid Understen var att den då redan avslöjats av Mikael Holmström på SvD. Han nämnde den i sin bok Den dolda alliansen. Där skriver han om ett System 4 i Ålands hav. Annars hade jag inte skrivit om den mer än i fiktion (Landsförrädaren). Se inlägget: https://www.jallai.se/2012/04/amerikansk-sosus-anl
     AJ

 5. BENSON skriver:

  Någon måste ta mig faan utreda det här med Holmer o Ebbes cirkus. Ganska uppenbart att dom är inblandade i mörkläggningen -kanske mordet också.

  1. Anders Jallai skriver:

   Det kommer nog inte ske, tyvärr. Om det är som jag beskriver – är mordet redan löst. AJ

   1. @nahoj74 skriver:

    Holmers egen bok hette ju Olof Palme Är Skjuten, "OPÄS", slumpens skördar? Viktor Ostrovsky skrev i Beyond Deception att när de riggade mord så såg de till att ha nationalistiska poliser i standby runt mordtiden bara iaf. något skulle hända så skulle första patrull på plats vara lojala, inte för att jag tror att just de gjorde detta utan snarare att det finns ett mönster som känns igen.

 6. Roger Klang skriver:

  Jag kommer ihåg hela spektaklet från tiden. Jag kommer ihåg att även jag misstänkte Holmér för psykopati. Hans bärande av det stryktåliga "hundhuvudet" föranledde kvinnor att omhulda honom. Holmérs meriter som gav honom jobbet som SÄPO-chef var att han "kunde buset på sina fem fingrar". Jag vet inte om han verkligen var psykopat, men han var lika inkompetent som Hermann Göring som var en typisk psykopatisk personlighet, fast utan morfinmissbruket. Psykopati är dock en gradfråga, precis som du säger.

  Roger Klang

  1. Anders Jallai skriver:

   Absolut! Men en hårt driven underrättelseman kan av många uppfattas som en psykopat. De har psykopatens förmågor, men de är inlärda och intränade. AJ

 7. Fredrik Carlstedt skriver:

  Om nu mordet på Palme var planerat av en viss grupp och mördaren var lejd, så är min fråga till Dig Jallai : Tror Du att Holmér var delaktig i planeringen i mordet på Palme eller var han bara tillsatt för att tysta ner sanningen om Palmemordet och dess i såfall förgreningar till vissa mäktiga personer i den svenska underrättelse- och säkerhetstjänsten ?

  En följdfråga: Tror Du att anledningen till att anledningen till att Regeringen vägrar släppa namnen på den svenska Stasilistan är att Palme möjligtvis själv skulle finnas med på denna lista ?

  1. Anders Jallai skriver:

   Svår fråga att svara på. Att Holmér är insyltad är uppenbart! Men kanske bara som grindvakt/mörkläggare. Men det är lite svårt att ta sig förbi hans chaufförs berättelse. Den sitter där, eller hur? Se inlägget: https://www.jallai.se/2011/12/vad-gjorde-hans-holm
   Om chaufförens berättelse är sann, då visste Holmér definitivt om att något skulle ske den här kvällen/helgen. Om jag spekulerar så blir det: Holmér visste att något allvarligt kunde hända den här kvällen som rörde rikets säkerhet. Han behövde ett alibi men samtidigt hålla sig i närheten ifall ordern kom. Han tog sedan tag i mordutredningen och planen att skylla på kurderna iscensattes. Den modellen har tyvärr den högsta sannolikheten. Vare sig vi vill det eller inte. Det är därför en så oskyldig teori som Christer P på fyllan får en sådan genomslags kraft. Kanske av ren överlevnadsinstinkt. Men nu har det gått över 26 år…

   1. för om masten skriver:

    Jag är som jag sagt tidigare hundra procent säker på att Palme finns på listan. Det säkras av dina tidigare skriverier Anders.

    Varför skulle annars alla partier utom ett var så överens, det måste vara något i häraden av Palme.

 8. Johnnyman skriver:

  Tack! Det var det mest klargörande jag läst hitills om kurdspåret. Snyggt!

 9. Fredrik Carlstedt skriver:

  Först för att rätta Dig Jallai, Lambertz titulering är Justitieråd ej Rådman efterom denne ifråga är domare i Högsta Domstolen.

  Om det enligt Dig icke är Christer Pettersson som är mördaren, har Du någon aning vad för sorts person som mördade Palme ? Det vill säga dennes mentala status, utseende, ålder vid mordet, yrkesstatus till exempel polis eller militär och så vidare.

  Att han var högerextremist eller starkt kritisk mot Palmes inrikes- och utrikespolitik kan Vi dock ganska säkert utgå ifrån.

  Något namn behöver Vi dock ej i nuläget utgå ifrån.

  1. Anders Jallai skriver:

   Tack, Fredrik! Ja, det heter ju domarna i HD, som du skriver. Ska ändra med en gång!
   Det var inte Christer Pettersson som mördade Palme.
   Tror inte mördaren var högerextremist. Han var däremot djupt nationalistisk. Det är en viss skillnad. Han upplevde förmodligen att han gjorde något bra för Sverige och han var helt säkert duperad och manipulerad under en tid. Tror heller inte att det går att finna någon koppling till underrättelse- eller säkerhetstjänsten ej heller polisen. AJ

   1. Tom Croker skriver:

    Bäste Anders,

    Om inget officiellt organ har med mordet på Olof Palme att göra, varför verkar man rent ointresserade av att lösa mordet?

    Intrycket är ju till och med att ingen inom SAP är särskilt mån om detta?

    Vad beror detta på?

    1. 221B skriver:

     Tror att Anders menar att mördaren inte har någon direkt koppling till någon av dessa, i varje fall inte Svensk sådan.

 10. Johan skriver:

  Välskrivet inlägg 🙂

  Vilken är din personliga inställning till Holmér? Gjorde han Sverige en tjänst om han nu var inblandad i mörkläggningen av mordet och allt du skriver stämmer? Tillhörde han och Ebbe the good guys? 🙂

  1. Anders Jallai skriver:

   Ja, du. Det är en fråga som kommer diskuteras länge. Var Palme en good eller bad guy? Lika svår fråga. Allt handlar om vilka värderingar vi är utrustade med. Kan nog inte svara på den frågan. AJ

 11. Sebbe Taube skriver:

  Grymt inlägg ! men följer disskussionen och hänger inte med nu, vadå ingen koppling ? Vad hände med AA spåret ? Är det "water under the bridge" eller omöjligt att följa upp ?

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, med ingen koppling menar jag att det inte gick/går att koppla mördaren till gruppen som hjälpte till/övervakade (AGAG). Mördaren var sannolikt inte militär eller polis men möjligen AGAG (Aktionsgruppen Arla gryning/Stay Behind) men med civil bakgrund. Det av det enkla skälet att det fanns en stor risk att han skulle åka fast. AJ

   1. Anton J skriver:

    Kan denne person ha något gemensamt med Victor Gunnarsson?

    1. Anders Jallai skriver:

     Varför inte. Men det fanns andra som rörde sig på stan den här kvällen. AJ

    2. Ola skriver:

     Har för mig att jag läst någonstans (tror det var Leopolds sida) att VG har sagt att hans största idol var JFK…

   2. Sebbe Taube skriver:

    Okej då är jag med. Tror du AGAG tog in en "hired gun" eller att dom hade odlat en skytt från någon palmehatande politisk gruppering (i så fall vilken gruppering?) Jag förstår om du inte vill yppa dina innersta misstankar men lutar du åt att det kanske kom ifrån grannen i öst ? Snarare än "inre ultraliberala" grupper med starka högerideologier. Är hemskt nyfiken på vad du tror, jag blir själv inte klok på det här. Jag tror ena dagen att jag har den perfekt motiveringen men andra dagen så läser man något annat som beprövar det man hittils trott

    1. Anders Jallai skriver:

     Jag återkommer till det. AJ

 12. John skriver:

  Håller med dig om att PKK spåret uppenbart är planterat. Förmodligen med Holmérs vetskap. Det märkliga PKK spåret är förmodligen vägen till mördaren.

 13. Oberon skriver:

  AJ,

  Hur värderar Du det så kallade "polisspåret" så som det i hans fyra böcker i ämnet beskrivs av Sven Anèr?

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, om du läst Landsförrädaren, då vet du att min uppfattning om Polisspåret är att det är ett s k "Stay Behind spår" med kopplingar till polis, u-tjänst och Nato. AJ

   1. nero skriver:

    Det man har så svårt att acceptera är att de skulle mörda honom.
    Hade de uppgifter om att han var landförrädare vore det så enkelt att först samla lite info/bevis och sedan planera den på rätt ställen(media). Palme och hela S skulle vara stendött för all framtid i Sverige efter en sådan grej.

    1. Anders Jallai skriver:

     Nej, det fungerar inte så i media. Media filtrerar bort rykten som är för besvärliga eller känsliga. De kan skrämma bort läsare och framför allt annonsörer.
     På 80-talet var KF och socialdemokratin med alla statliga företag och myndigheter den största annonsköparen och är kanske än idag. För att inte tala om presstödet, statlig radio och TV mm. Det fanns många försök att svärta ned Olof Palme under hela åttiotalet men även på sjuttiotalet när han var vid makten. Ex spreds rykten om hans hälsa mm. Du har EAP:s smutskastningskampanj mm. 1985 hade du Harvard-affären som var ett sant rykte och senare i jan 86 kom officersupproret. Ryktena spreds främst i högermedia som SvD och vänstermedia som ex Ny Dag, därför fick de inget fäste i de breda lagren, bland hans väljare. Palme verkade immun mot rykten. AJ

 14. Ulf skriver:

  Att radarparet Holmér Carlsson var där för att mörklägga även detta tycker jag är ganska klart. Det var ju som sagt inte första gången.
  Kurdspåret hade ju ingen substans alls, det tror jag personligen att Holmér hittade på själv.
  Det lustigaste är ju att då var det var väldigt troligt att det var ett politiskt mord och en konspiration. För att sedan bli helt omöjligt att det skulle vara en konspiration och att den ensamme galningen var den enda teorin som fick existera.

 15. Ola skriver:

  Har Palme aldrig skrivit något själv trots att det fanns en stor författartradition inom släkten? Hans karriär sträckte sig ändå över rätt lång period. Möjligen hade Tage Erlander fortfarande ett rätt stort inflytande ända tills då han dog 1985, vilket skulle kunna vara en delförklaring?

 16. Jakob H skriver:

  Det är inte klarlagt att Hjälmroth lämnat dessa känsliga uppgifter till Ebbe Carlsson. Det är bara rent nonsens. Det där var en del av alla de fantasier som mytomanen Ebbe försökt lura i allmänheten i samband med KU-förhören. Det är Ebbes ord mot Hjälmroths. Självklart skulle aldrig en Säpochef avhandla något topphemligt över en öppen telefonlina. Ebbe hade ingen som helst kunskap om bröllopssamtalet förrän långt senare. Den informationen nådde honom via Holmér, som ju bodde hos honom under en del av Palmeutredningens första år. Vilket mord som bröllopssamtalet kan ha syftat på togs ju också upp av Anders Björck i KU.

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, Jakob! Håller med om att det är "ord mot ord" men det är inget nonsens, långt därifrån!
   Så här ligger det till:
   1. Ebbe säger följande: "Så fort jag hörde att Olof Palme hade mördats, tänkte jag på ett samtal jag dagen dessförinnan hade fört med dåvarande Säpochefen Hjälmroth. Hjälmroth ringde mig till förlaget i ett bokärende." Under det samtalet menar Ebbe att Hjälmroth sagt att "Vi har problem med kurderna – de ska hålla bröllop, vilket betyder som du vet att de planerar ett mord och vi kan inte räkna ut vem de avser att mörda."
   2. Det är klarlagt att Säpo hade den här informationen före mordet.
   3. Om Hjälmroth bekräftat det här samtalet – skulle han samtidigt erkänna att Säpo ev skulle ha kunnat skydda Palme bättre.
   4. Hjämroth och Ebbe kände varandra och hade tidigare talats vid per telefon.
   5. Säpo och u.tjänstfolk talar visst om hemligheter per telefon. Det vet jag av egen erfarenhet. Vem skulle de vara rädda för? FRA?
   6. Hjälmroths vaga förklaring i KU att han inte kunde minnas ett sådant samtal med Ebbe på grund av en rad olika skäl som han radar upp är inte helt trovärdig enligt mig. Om ett sådant samtal inte förekommit hade han frankt kunnat sagt att: "Ebbe ljuger, något sådant samtal har inte förekommit!" Det var trots allt han som var Säpochef och Ebbe som var bokförläggare.
   AJ

   1. för om masten skriver:

    Tänk att du låter trovärdigare än de som försöker slå hål i dina tankgångar. Att påstå att en Säpochef inte skulle prata bredvid mun stämmer inte. Till mig sade en Säpo-chef att det var kurderna bara ett par dagar efter mordet.

 17. Jonas skriver:

  Hej Anders.
  Grymt bra böcker, underbart att någon står upp i samhället och informerar sådana som mig om verkligheten!

  Hur går tankarna nuförtiden? Vad sker härnäst?

 18. Erik skriver:

  Kan inte nog tacka för ett fantastiskt grävande.

  Det påstås ofta att Holmér utropat sig till spaningsledare då han ankom till Stockholm på dagen efter mordet. Till och med såpass ofta att det är en vedertagen sanning.
  I ett TT-telegram som gick ut mordnatten kl. 01.32 stod det emellertid : "Spaningarna leds av tillförordnade länspolismästaren Gösta Welander, då ordinarie länspolismästaren Hans Holmér befinner sig på semester."
  Om så skulle vara fallet är det synd att tillskriva Holmér saker bara för att lägga ved på brasan men det öppnar istället för insikten att mördaren kunde vetat med sig att han skulle få Holmér efter sig. Och det får man ju säga, var en sagolik tur.

 19. Tore Åhlin skriver:

  En krutleverans till Iran stoppads innan den ankom beställaren. Iran eller Irak. Palme agerade
  och därefter mördades han. I Iran och Irak pågick ett våldsamt krig. Sättet att mörda finner många anledningar att fundera mer än en gång…en vapeninspektör föll på tunnelbanespåren vid samma
  tidpunkt. Sverige har blivit ett falskt land med många gärningsmän. Och det bara fortsätter…

  Nu tror jag ändå att du har rätt i din spådom, Anders…

 20. Stefan skriver:

  Sanningen är nog den att Holmér, med Fråhnstedts ord, inte visste vad han gjorde. Palmeutredningen var, med en annan kännares, GW Persson, vokabulär, amatörernas afton.

 21. Anne skriver:

  Knappast! Tror att Holmér visste exakt vad han gjorde, som Frånstedt sa.
  GW är en kul kille och Guillou som tror på tomten vet vi inte riktigt var vi har.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *