Anders Jallai

Sovjet styrde mordet på Olof Palme

”Sovjet styrde mordet på Olof Palme i medverkan med Iran. Mördaren var en kurd från Irak utbildad av KGB. Motivet till mordet var att Palme ansågs alltför Nato-vänlig och därför ett strategiskt och säkerhetspolitiskt problem för Sovjetunionen.”

Så skrev UD:s folkrättsexpert vid tiden för Palmemordet, professor Bo Theutenberg i ett pressmeddelande 2020-06-07 inför hans boksläpp Dagbok från UD, volym 5 som vad jag vet censurerats av all svensk press utom en tidning, Inblick. Detta trots att Palmemordet i högsta grad är aktuellt. Anledningen kan vara att Theutenbergs information inte samspelar med den av staten i dagarna framlagda nya mordteorin Skandiamannen eller Christer Pettersson 2.0. En ny ensam galning.

Bo Theutenberg skriver i sitt pressmeddelande att han inte kunnat eller vågat presentera den här informationen tidigare, dels för att informationen är hemligstämplad, dels för att den kan vara farlig för honom personligen. Theutenberg har nämligen arbetat förutom i Utrikesdepartementet även vid militära säkerhetstjänstens hemligaste avdelning OP2. Samma avdelning som jag skriver om i mina böcker och kallar SSI Inrikesavdelning med dess chef Chris Loklinth. Theutenberg har som en av få fått ta del av Säpos avlyssning av den så kallade Källa Erik. En rysk diplomat som enligt Theutenberg och ansvariga på Säpo visste om att mordet på Palme skulle ske och enligt avlyssningen satt hemma och väntade på att mordet skulle utföras. När han hör den extra nyhetssändningen på natten säger han till sin fru: ”Nu har det skett” ”Nu är han död” (Källa: Inblick 5 juni 2020)

Som en utveckling av Sovjets motiv beskriver Theutenberg dels ett kvalificerat hemligt dokument från 1963 som han personligen läst och som beskriver hur Sveriges hemliga Nato-samarbete såg ut under kalla kriget. Att Sverige skulle få hjälp av USA och Nato vid ett eventuell angrepp från Sovjet. Ett mycket hemligt dokument, och synnerligen känsligt papper för socialdemokratin. Ett dokument som ytterst få fått ta del av och som enligt Theutenberg, Olof Palme trots påtryckningar var trogen ända till slutet. Jag vet inte om dokumentet som Theutenberg hänvisar till är det från 1962 som President John F Kennedy lät utfärda som en säkerhetsgaranti till Sverige ifall vi blev anfallna av Sovjetunionen. Den säkerhetsgarantin kom till efter att dåvarande statsminister Tage Erlander varit på statsbesök i USA 1961 och avslöjades först genom den statliga utredningen Fred och Säkerhet 2002, SOU 2002:108. Palme var alltså ingen Sovjetisk spion som vissa menar utan ”tvärtom”, skriver Theutenberg i sin pressrelease. Vad tvärtom betyder kan kanske tolkas på det sätt författaren G W Persson gjorde: ”Palme var CIA-agent.” Ett uttalande han gjorde i Expressen den 4 februari 2013 och som hamnade på förstasidan och sedan aldrig mer kom att kommenteras av varken honom själv eller någon annan media.

Expressens förstasida 4 februari 2013

Theutenberg menar vidare att även Sveriges vapenaffärer kan ha varit bidragande till motivet. Han hänvisar till Bofors Indien-affär och Bofors vapensmuggling till Iran. Theutenberg skriver att Palme var emot den kärnvapenfria zonen i Östersjön som föreslagits av Sovjet. Det negativa beskedet skulle ha presenterats vid Palmes planerade resa till Moskva i april 1986. Något som alltså aldrig kom till stånd på grund av hans död. Theutenberg menar att Moskva hade förlitat sig på Palmes stöd för den kärnvapenfria zonen. En zon som var en ödesfråga för Moskva och gällde unionens överlevnad. Här menar han sannolikt det faktum att Nato i hemlighet placerat ut kärnvapenbestyckade ubåtar i Östersjön. Kanske till och med på svenskt vatten? Något som en kärnvapenfri zon i Östersjön hade förhindrat. En mordmotiv gott som något. Theutenberg pekar till och med ut en mördare som sannolikt var den person som även Hans Holmér, Ebbe Carlsson och senare Säpo-poliserna Walter Kegö och Jan Barrling avslöjade i media för några år sedan. Mannens namn är censurerat i Theutenbergs pressmeddelande men är sannolikt Muhamed Latiff Abtil Rachim, född den 8 mars 1947 i Syrien, före detta irakisk medborgare och vid tiden för Palmemordet, sovjetisk medborgare. Säpo-poliserna Kegö och Barrling beskriver honom som narkotikahandlare och utbildad av KGB (svarta operationer). Det troliga är att han haft en bakgrund i den irakiska säkerhetstjänsten Mukhabarat och på så sätt fått sin utbildning i KGB vilket var vanligt då Mukhabarat var KGB:s allierade i Mellanöstern. Läs mer om det i min bok KÄLLA ERIK.

Kurden Muhamed Latif kom till Sverige i slutet av 1985 eller början av 1986, det förekommer olika uppgifter. Men strax före Palmemordet i alla fall. Han fick bo hos en sovjetisk kvinna, sannolikt med namnet Natalja Tropinskaja, med adress Trondheimsgatan i Akalla-Husby. Bostaden hade ordnats via den sovjetiska ambassaden i Stockholm. Av den så kallade Källa Erik, den sovjetiska KGB-diplomaten som var Muhamed Latifs handledare enligt Säpos uppgifter. Intressant i det här sammanhanget är att just Olof Palme ville utvisa de här grupperna från Sverige, som han menade var vilande terroristceller. Utvisningar som också verkställdes kort innan mordet. Grupper med kurder och palestinier som jobbade under cover för den sovjetiske diplomaten Källa Erik på KGB. Mannen som drev och handledde sovjetiska illegalister i Sverige. Läs mer om det i mina böcker Källa Erik och Spinndoktorn.

Avslutningsvis konstaterar jag att Theutenbergs och min senaste teori om Palmemordet går hand i hand förutom på några punkter. Theutenberg tror exempelvis att Iran var utförare av mordet för Sovjets räkning. Jag menar att det var Irak och Libyen. Två nationer som ofta samarbetade med Sovjetiska KGB och GRU. Det så kallade vapenspåret, det vill säga Bofors hemliga vapenaffärer med Iran går att härleda till både Iran och Irak. Iran för att affärerna officiellt stoppades av regeringen och Irak för att affärerna fortsatte i hemlighet under Palmes tid som statsminister. Med eller utan hans vetskap. Hur som helst pekar vi båda ut Sovjet som anstiftare och som mörkläggare av mordet. En mörkläggning som pågår än idag. Det kunde inte bli tydligare än vid den nyligen iscensatta presskonferensen med åklagare Krister Petersson. En man som jag tror cashade in efter en lång karriär i skuggan, eller helt enkelt fick hybris av sin korta tid i rampljuset, iscensatt av SVT:s Veckans brott. Det är fler som fått hybris när de fått chansen att vara den som löser Palmemordet.

Palmeåklagare Krister Petersson, Foto Pernilla Wahlman

Innan sommaren kan en person åtalas för mordet på Olof Palme 1986. Det säger Palmeåklagaren Krister Petersson till SVT. (Källa: AB 18/2 2020)

Det är inte lätt att nå igenom bruset i dessa dagar. Du som är min läsare vet att Sverige i känsliga frågor verkar styras genom en dold allians. Jag upptäckte det efter fyndet av DC-3:an, du upptäckte det om inte förr så nyligen vid presentationen av den ”nya” Palmemördaren. En rejäl potemkinkuliss att likna vid det hemliga svenska Nato-samarbetet som jag tror är grunden till de flesta mörkläggningar här i landet, från DC-3:an till Palmemordet. Det kusliga i sammanhanget kan tyckas är att Palmes familj så enkelt ställer sig bakom vilken kuliss staten än presenterar. Då tänker jag på den förre utpekade Palmemördaren, Christer Pettersson där familjen också gick ut offentligt och underbyggde utpekandet. Hur många av oss skulle bete sig så? Sannolikt är sanningen att vi alla föds av samma mörka hand. Ha trots det en fin sommar och se till att inte bli sjuk. Jag skriver nämligen på en ny bok.

Take Care, Anders.

Statsminister Stefan Löfvén är övertygad om att Olof Palme mördades av Christer Pettersson. (Källa: DN 28 februari 2016)

Här kan du läsa vad tidningen Inblick skriver om Bo Theutenbergs avslöjande: https://www.inblick.se/nyheter/2020/06/05/sovjet-låg-bakom-palme-mordet?fbclid=IwAR3s3zwPNdGm7Zvs9Dv6VihW55ZcH631TNxz3MRzf0Mi_442B-9rM087ZCc

https://www.inblick.se/nyheter/2020/06/18/skulle-folja-med-palme-till-moskva-i-april-1986

Och här är professor Bo Theutenbergs pressmeddelande i sin helhet: https://theutenberg.wordpress.com/6-lankar/

Bo Johnson Teutenbergs Wikipedia-sida: https://sv.wikipedia.org/wiki/Bo_Johnson_Theutenberg

Intervju med Theutenberg inför hans boksläpp av Dagbok från UD, volym 5: https://www.facebook.com/100022694533830/posts/713587642741047/?d=t

Göterborgsposten om Källa Erik: https://www.gp.se/debatt/låt-palmeutredarna-ta-del-av-hemliga-källa-erik-1.23470

Expressen om Källa Erik: https://www.expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/sapomannen-i-nya-forhor-om-olof-palme/

Inblick om Källa Erik: https://www.inblick.se/nyheter/2019/01/23/jallai-pekar-ut-ud-som-morklaggare-av-palmeutredningen

Gunnar Wall om Källa Erik: https://gunnarwall.wordpress.com/2016/02/09/kalla-erik-uppgifterna-om-palmemordet-som-inte-far-utredas/

PS. Ni som ändå tror på Skandiamannen som Palmemördare rekommenderar jag att läsa min bok Landsförrädaren från 2011. Där satte jag in Skandiamannen i en större konspiration tillsammans med Stay Behind-nätverket bestående av militärer, poliser och affärsmän. En spännande komplott som ledde till att både Inga-Britt Ahlenius och journalisten Thomas Pettersson kontaktade mig om innehållet i boken. De ville veta mer om Stay Behind. Jag samarbetade med båda i deras försök att finna Stay Behind-kopplingar till Skandiamannen men utan att lyckas. Inga-Britt och jag fick till och med ett möte med den senaste ledaren för Stay Behind i Sverige, Curt-Steffan Giesecke på ett café i Stockholm. Jag pressade den gamle SAF-chefen hårt om hans kunskaper om eventuella kopplingar mellan hans organisation och Palmemordet. Men han bedyrade att de inte var inblandade. Till saken hör att Thomas Pettersson också var inne på att Skandiamannen borde ha haft medhjälpare för att kunna lyckas med att mörda Palme, vilket jag håller med om. Problemet är att varken, jag, Ahlenius, Thomas Pettersson eller Palmeutredningen har kunnat finna sådana medhjälpare. Skandiamannen som ensam mördare fungerar nämligen inte rent logistiskt vilket jag tror de flesta som fördjupat sig i mordet är överens om. Någon måste ha kallat ut honom så som det går till i Landsförrädaren. Som kuriosa kan jag nämna att jag begärde att få ut materialet om Skandiamannen från Palmeutredningen redan i oktober 2010. Dessutom intervjuade jag Skandiamannens före detta fru Margareta Engström flera gånger och några av hans andra bekanta vid den tiden. En gång träffade jag Margareta tillsammans med Thomas Pettersson. Det jag inte visste då var att Palme i största hemlighet var USA-trogen som Theutenberg idag vittnar om. Det ställer allt på ända gällande Stay Behind-spåret. Om exempelvis personal från Säpo eller polis varit inblandade i mordet som många tror så var det inte på uppdrag av USA eller högerkrafter utan på uppdrag av Sovjet. Betänk här att vi idag vet att det fanns chefer på Säpo och inom polisen som var Sovjetagenter. Läs gärna min bok Spionerna på Säpo angående detta. Men även I rikets tjänst tas spioner inom Säpo upp. Till saken hör att KGB och GRU hade spioner i samtliga västliga säkerhetstjänster. Till och med i amerikanska FBI och CIA samt i brittiska MI5 och MI6. Att Sverige skulle varit förskonat är helt enkelt inte troligt. Till sist vill jag återigen citera en polis vid sidan om Kegö och Barrling som i högsta grad var inblandad i Ebbe Carlsson-affären: ”Säpo är rädda för att släppa informationen de har om Palmemordet. För det skulle kunna skada Sverige eller Säpo själva.” Allt det här ovan är anledningen till att jag började skriva Källa Erik och Spinndoktorn, mina två senaste böcker om Anton Modins bravader.

Extramaterial: Palme som CIA-asset (förtrolig kontakt). När man ser tillbaka på Palmes aktiviteter rörande säkerhetspolitik så går det att finna en hel del som tyder på att han faktiskt var USA-vänlig, inte bara privat i form av att han länge umgicks med den amerikanske skådespelaren Shirley McLaine och den amerikanske professorn Robert Harkavy (Se Spinndoktorn) inte sällan på amerikansk mark. Eller att han föreläste på Harvard och gärna ville att hans son skulle studera i USA precis som han själv gjort i sin ungdom. Tänk själva, hur många känner ni som ”hatar” USA men samtidigt sätter sina barn i amerikanska skolor? Palme gillade helt säkert USA och den amerikanska livsstilen. Han studerade där i sin ungdom på Kenyon College och han reste runt i USA. Om Palme hade varit Sovjetisk asset så hade han inte fått inresetillstånd till USA. Efter Palmes död så hyllades han av Henry Kissinger som exempelvis varit nationell säkerhetsrådgivare åt den amerikanske presidenten Richard Nixon. Den 9 mars 1986, kort efter mordet på Palme sa Kissinger följande: ”Olof Palme and I were friends.” Hans sa också att: ”Palme´s passion was for the best in Western value.” Han avslutar med de stora orden: ”It has been an honor to know Olof Palme as a man.” (Källa: Washington Post, 9 mars 1986).

Men det finns fler mer konkreta uppgifter som att han skickade en FRA anställd till USA med data och karaktäristik om ett nytt sovjetiskt radarsikte som svenska FRA identifierat under signalspaning, och det mitt under Vietnamkriget. Han lät CIA använda Sverige som genomgångsland för understöd till den Sovjetfientliga rörelsen Solidaritet i Polen i början av 1980-talet (se Källa Erik). IB hjälpte USA i kriget mot Vietnam genom att IB-personal på den svenska ambassaden i Hanoi vidarebefordrade svenska underrättelserapporter till CIA, samtidigt som Sverige officiellt var stark motståndare till Vietnamkriget. Ett tydligt exempel på dubbelspelet Palme ägnade sig åt. Jan Guillou har skrivit och anklagat Palme för det i sina memoarer, Ordets makt och vanmakt sid 201). Ett annat intressant faktum är att från början av 1970-talet då Palme var statsminister så började det svenska försvaret öva krigsscenarier där hjälp från USA och Nato fanns med i planen. Något som inte gjorts tidigare. (Källa: Life Line Lost av Robert Dalsjö FOI, sid 212). En svensk general, Per Rudberg med kända USA-kontakter har berättat för Robert Dalsjö på FOI om att Palme efter att han återkommit till makten 1982 sagt till honom att bibehålla goda kontakter med Västalliansen. Palme hade också sagt till Rudberg att anledningen till att han publikt och utåt var så kritisk mot Västmakterna, var att han ”måste det.” (Källa: Life Line Lost, sid 239). Det som kanske mest talar för tesen att Palme var CIA-asset var hans utpekande av Sovjet som kränkare av vårt territorium i Hårsfjärden 1982, detta trots att det sannolikhet var väst-ubåtar där. Eller åtminstone ubåtar från båda sidor. Kanske skrev han på sin dödsdom redan då? Om man letar med det här perspektivet som finns det mycket mer att finna, som exempelvis att Palme var med och byggde upp den västorienterade Stay Behind-organisationen i Sverige, bland annat IB-03 som jag skriver om i Vetenskapsmannen och i det här inlägget: https://www.jallai.se/2014/06/ib-ett-svenskt-stasi

Palme var också med och byggde upp IB och dess föregångare Collector. En mycket hemlig del av den svenska underrättelsetjänsten knuten direkt till den socialdemokratiska regeringen och en organisation som vi vet idag samarbetade både med israeliska Mossad och CIA. Därav anledningen till att Jan Guillou och Peter Bratt gjorde allt för att avslöja och krossa organisationen i och med IB-affären 1973. Palme förnekade att IB existerade och blev på så sätt Jan Guillous och extremvänsterns största fiende i landet under de kommande åren. Det låter inte som Palme var en KGB-agent, eller hur? Jag tror att hela myten om Palme som Sovjetagent helt enkelt är en mycket skickligt iscensatt dimridå. Underrättelseväsendet är en värld av speglar, som någon skrev. Låt mig avsluta med ett citat ur journalisten Ruben Agnarssons intervju med diplomaten Bo Theutenberg i Inblick från den 22 juni 2017:

”Socialdemokratiska regeringar, även de regeringar som Palme styrde, har ofta fått rättmätig kritik för att anpassa Sveriges utrikespolitik till de stämningar som just för tillfället rådde i Moskva. Den bild som Bo Teutenberg ger av Olof Palmes hållning i U-båtsfrågan och kring förhandlingarna om gränserna i Östersjön stämmer dock inte överens med bilden av en statsledare som böjer sig för Sovjetunionen och som är beredd att sälja ut svenskt territorium. Istället framträder bilden av en statsminister som undergrävs av sina medarbetare och som inte får fullfölja de framgångsrika förhandlingar som hans diplomatiska sändebud hade lyckats med.
Dessa fakta kastar ett helt nytt ljus över det landsförrädarspår som förföljt Palme-utredningen i mer än 30 år. Motivbilden förflyttas därmed från dem som tyckte Palme sålde ut Sverige, till dem som tyckte Palme var för hård mot Moskva.”

Det kanske vara just detta som föranledde Hans Holmérs uttalande när han avgick som Palmeutredningens chef 1987: ”Om sanningen om mordet kommer fram, kommer det skaka Sverige i dess grundvalar.

Se avslutningsvis gärna det här teveprogrammet från TV4 om Palmes verksamhet inom IB och Stay Behind: https://www.youtube.com/watch?v=MPgTk0mlhYY

25 Comments

 1. Getingen skriver:

  Den nya boken ser vi fram emot. När släpps den mellan tummen och pekfingret?

 2. Örnklo skriver:

  En intressant person är professor Bo Theutenberg. Har länge varit intresserad av gamla svenska släkter som haft inflytande, B.T har skrivit en del om detta i sina böcker förutom: Dagbok från UD
  exempelvis, Mellan liljan och sjöbladet och Folkungar & Korsriddare.
  Jan Guillou har ju även haft det som ett tema med böckerna om Arn…
  Den franska liljan återfinns även i Sverige.

 3. Gunnar skriver:

  Det är många med mycket stor insyn på detta som håller med Bo J-son Teutenberg.
  En synnerligen tungviktare även så internationellt, med enormt tungt stöd, kunnande och nätverk.

 4. Andreas skriver:

  Jäklar vilket drag det blev i media och bland kända debattörer som G.Wall m.fl av Theutenbergs skrivelse samt Jallais kommentarer kring detsamma.Nu öppnar dom nog upp utredningen igen ska ni se…B)
  "Det som inte nämns eller diskuteras om är oftast ganska talande".

 5. Tobias skriver:

  Sovjetiska spioner på Säpo? Vem eller vilka skulle det vara? Jag ser att din fiktiva thriller i frågan kretsar kring Stig Bergling. För några år sedan läste jag Berglings självbiografi och om jag minns rätt (jag är mycket osäker på det) så trodde han att han själv hade offrats just för att skydda någon annan. Men någon tanke om vem detta skulle vara presenterade han såvitt jag kan komma ihåg inte.

  1. Peter skriver:

   Utdrag: "Olof Frånstedt träffade bara Olof Palme en gång – när han lämnade en lista över misstänkta utländska agenter i Sverige. Stats­ministern dolde inte sin kritik mot Säpos samar­bete med amerikanska spionorganisationen CIA. På listan fanns över hundra personer namngivna. Där stod också vilken organisation de var knutna till, däribland MI6, KGB – och CIA.Till Palmes förtret fanns en bekant till honom, kall­ad ”professorn P.”, med på listan – en CIA-agent som misstänktes vara dubbel­agent knuten till KGB. ­Detta gjorde statsministern upprörd och mötet ­avslutades både snabbt och bryskt."

   Frågan är: Kan man lita till 100% på f.d Säpochefen Olof Frånstedts utsagor? Det var ju faktiskt också Frånstedt som planterade "Barbropåret" som han knöt till IB. Det hade förmodligen Sovjet och KGB gillat.

 6. Greven skriver:

  Kommer du begära ut de handlingar kring Skandiaspåret som du bara fick delvis resp. inte alls nu när det är möjligt?

 7. Andreas skriver:

  "Jag tror att hela myten om Palme som Sovjetagent helt enkelt är en mycket skickligt iscensatt dimridå."
  Anders, hur ser du på möjligheten att det påståendet även gäller ex. Pierre Schori? Att han liksom Palme agerade som en trojansk häst för att underlätta arbetet framför och bakom järnridån?
  Jag vill minnas att Schori t.o.m. hade ett agentnr. på IB. Tror jag läste det i nån av O.F:s memoarer. Det borde väl vara ett tecken på var hans lojalitet låg egentligen? Att han angav svenska kommunister för registrering hos IB.

  I övrigt instämmer jag i analysen av O.P. ovan.
  Palme som person och vartåt han lutar tycker jag framgår i biografin Underbara dagar framför oss, hur han ser på världen i stort och synen på hur ett samhälle når framgång och utveckling.

 8. Agneta skriver:

  Om deep state är det som ligger bakom mordet på Olof Palme skulle flera säkerhetstjänster dvs både CIA och KGB kunna vara inblandade?

 9. Peter skriver:

  Jan Guillou och Peter Bratt krossade definitivt inte IB. Det blev en del stök, bök, svett, tårar, flytt och nyrekryteringar av chefer men krossade IB gjorde de inte. Namnet IB hängde dessutom kvar ända fram till 1978 då man valde att heta GBU – Gemensamma byrån för underättelser/nderrättelsetjänst. Undrar i vilken gemenskap IB trädde in i det året? Det har jag nog aldrig läst något om.

 10. JWM skriver:

  Jag antecknade i förbifarten att kriminalinspektör Eric Skoglund var den person som hade förhören med säkerhetsmannen på Skandia (Häggström) angående skandiamannen. Han vidtog inga ytterligare åtgärder efter att han återkommit från sin semester 1986.

  "När vi ringer upp kriminalinspektör Erik Skoglund, talar han i samma anda:

  – Det blev inget. När jag kom tillbaka efter semestern fick jag andra arbetsuppgifter. Om det var för de här förhören med Skandiamannen vet jag inte, men jag skiter i det – det finns så många andra mord att klara upp.

  "När jag påtalar att Skandiamannen inte förhörts sedan i juni 1986 svarar Skoglund:

  – Men vad säger du! Det är ju helt otroligt – är du säker på detta? Jag vet inte om Häggström gick in i Skandiamannens rum den där torsdagen, som han sa att han skulle göra. Jag blev som sagt bortkopplad från Palmeutredningen efter semester – och jag bryr mig inte om varför.

  – Hur orkar du pojk hålla på med detta! Personligen tror jag det ligger ”vapen” i botten i Palmemordet – och en sak skall jag säga dig, jag har mer information, men jag väljer att tiga och hänvisar dig till Palmegruppen, är avslutningsorden från en desillusionerad kriminalinspektör."
  http://proletaren.se/artikel/fakta-talar-mot-skan

  Kanske är dags för en ny intervju med Skoglund om både Palme och Cats. 🙂

 11. Andreas skriver:

  Från Walls blogg. Tycker detta är värt att tas upp. Notera att åklagaren försökte få två av varandra oberoende vittnen att ändra sina vittnesmål…för Lisbeths skull!
  Jag försöker få ihop detta med terroristspåret. Kan det vara nån som ville varna OP, att han skulle ta det försiktigt?
  Eller blev han hotad?
  https://gunnarwall.wordpress.com/2020/07/03/forts

 12. Claes Wahl skriver:

  Hej igen,

  En kollega har begärt att få ut alla handlingar ur Palmeutredningen som innehåller namnet "Vladimir Nezjinskij". Svaret blev att det namnet inte nämns i någon handling. Det förvånar, då Kegö och Barrling har lämnat sitt vittnesmål till Palmeutredningen och aldrig tidigare glömt nämna VN:s namn i något av alla sina mediaframträdanden. Så, varför har de inte nämnt VN för Palmeutredningen? Eller har de det?

  Jag blev först lite tagen på sängen när du skriver att "Källa Erik" är Ryssrotelns kodnamn för Mohammed Latifs kontrollör vid den sovjetiska ambassaden. Det har tidigare påståtts / antagits (av Expressen, Anders Hesselbom, Gunnar Wall m fl) att "Källa Erik" är Ryssrotelns kodord för IB-chefen Birger Elmer, som påståds/antogs ha genomfört Diplomatbuggningen tillsammans med CIA (eller fått bandutskrifterna från CIA med expressbud).

  Det reser den naturliga frågan om "Källa Erik" möjligen inte är BE:s kodnamn utan är VN:s. I så fall är det kanske "Källa Eriks" namn man ska söka efter i Palmeutredningens handlingar. I så fall har man försökt mörklägga K&B:s vittnesmål till PU inte genom att maskera VN:s namn, vilket obönhörligen väcker alla privatspanares misstankar, utan genom att helt enkelt byta ut VN:s namn med t"Källa Erik. Därmed leds läsaren av handlingen att tro att K&B talar om Birger Elmer när de egentligen talar om VN.

  Tacksam för synpunkter?

  Hälsningar

  Claes

  1. Andreas skriver:

   Inget när det gäller PU förvånar mig så det du skriver kan mycket väl ha substans. Ju mer galet det verkar ju mer troligt…eller vadå liksom!?
   Meningen med "källa Erik" har aldrig fått nåt svar. Är det BE eller VN som avses?
   Frågorna fortsätter att hagla kring PU och det får väl KP ta på sig efter sitt magplask till presskonferens.
   Och inte gör det saken bättre när man läser att åklagare Solveig Riberdahl aktivt försökte påverka de utanför Grand, två av varandra oberoende kvinnorna att ändra sina vittnesmål om vad dom såg och hörde. SR nekar naturligtvis vilket bara gör det hela 100% sant.

 13. Claes Wahl skriver:

  Det råder f n stor förvirring angående den "Muhamed Latiff Abtil Rachim, född den 8 mars 1947 i Syrien" som du, Anders (och kanske även den f d MUST-officeren Bo Theutenberg), antar/menar/vet (?) utpekades av "Ryssroteln" (d v s Näss, Kegö, Barrling m fl) som misstänkt gärningsman i mordärendet Palme.

  I polisförhöret den 4 mars 1986 med vittnet Yvonne Nieminen, som uppgav sig ha iakttagit en springande man på David Bagares Gata sju minuter efter Palmemordet, förevisades vittnet ett spaningsfoto på den "kurdiske medborgaren Abdalrahim, Mohammed Latif, f 460308-XXXX".

  Talar vi här om samme "Latif", fast med olika födelsenummer? En av "källorna" måste vara fel. Jag har svårt att tro att polisen tagit fel men visst, även poliser kan ha fel (det har vi ju om inte annat märkt i den så-kallade Palmeutredningen).

  Enligt vad som kan utläsas ur Palmeutredningens nu offentliggjorda, svårt maskade handlingar inkom redan på mordnatten ett tips till polisen från en tolk (som brukade översätta åt polisen), som var väninna med en f d "dansös" vid namn "Natalija Tapinskaja", vilken för Tolken hade berättat att hon hade eller hade haft en inneboende vid namn Mohammed Latif som var kurd och som hon misstänkte kunde vara inblandad i Palmemordet. Enligt samma handlingar hade "en kurd", alltså inte "Källa Erik" (=Vladimir Nezjinskij?), ordnat inkvarteringen åt sagde Latif hos Dansösen.

  Man kanske kan anta att Dansösens Latif är identisk med den "kurdiske medborgaren Abdalrahim, Mohammed Latif, f 460308-XXXX", då denne förevisades vittnet YN. Men det behöver naturligtvis inte vara samme person.

  Redan på mordnatten sökte polisen hemma hos Dansösen (antagligen) sagde 460308-XXXX, som då emellertid hade flyttat till annan adress. När 460308-XXXX:s nye gästigivare, som bodde på en adress i Handen, gav 460308-XXXX alibi för mordkvällen släppte polisen 460308-XXXX-spåret.

  Forts följer p g a teckenbegränsningen…

  1. Claes Wahl skriver:

   forts Spegelhuset

   Ryssrotelns chef PG Näss, som var Kegös och Barrlings chef och ytterst ansvarig för Säkerhetspolisens hemligstämplade utredning av Palmemordet, menade att VN omöjligen kunde ha försagt sig om en sådan sak i sin bostad, då en KGB-officer aldrig skulle dryfta hemligheter på en sådan plats där han kunde misstänka att han var avlyssnad. Näss uttalande avslöjar att åtminstone han inte trodde på VN:s "Kurdspår", som han således måste ha antagit vara ett ”plantat” avsett att sätta svensk polis på fel spår i jakten på Palmes mördare. Idag vet vi att det Kurdspår som Palmeutredningen följde och som även statsminister Ingvar Carlssons hemliga utredning av Kurdspåret (under ldning av Ebbe Carlsson) följde, och som Hans Holmer i sitt förhör inför Riksrevisionen uppgav kom från "en KGB-officer, "en rysk specialofficer" eller "hans chef", är ett av KGB utplanterat villospår. Det utesluter naturligtvis inte möjligheten att spetsnazsoldater av kurdisk etnicitet eller ansiktsmålade som ”anatolier” ändå kan ha utnyttjats i den attentatsgrupp som mördade Palme i syfte att leda svensk polis in på ett villospår.

   Men, varför släppte mordutredarna det Latifspår som Dansösen hade tipsat polisen om? Var det därför att den misstänkliggjorde gavs alibi för mordnatten av sin nye hyresvärd i Handen? Jag har svårt tro att man i jakten på statsministerns mördare skulle ha släppt Latifspåret bara för att den misstänkte kunde förespegla ett alibi. Eller, släpptes Näss Dansösens Latiftips då han förstod att det ingick i VN:s utläggning av villospår (d v s "Kurdspåret")?

   Näss' mordutredare Kegö och Barrling har tidigare uppgivit att gärningsmannen, alltså den man som bevisligen sköt Palme, identifierades redan på mordplatsen. Jag har därför alltid antagit att Palmes särskilda livvakter identifierade gärningsmannen med ledning av Ryssrotelns spaningslistor över misstänkta och bekräftade ryska illegalister verksamma i Norden. Enligt Kegö och Barrling ska gärningsmannen ha ankommit till Sverige med falska resehandlingar sommaren 1985 och uppgivit att han är kurdisk flykting med oklart medborgarskap (iranskt eller irakiskt) och är utbildad i Sovjetunionen. Med den informationen kan Ryssroteln inte ha misstänkt något annat än att gärningsmannen in spe var en rysk illegalist, det hade varit tjänstefel. Gärningsmannen in spe ska enligt Kegö och Barrling åt Bulgarmaffian sen ha utfört ett mord och deltagit vid ett annat i Sverige innan han mördade Palme.

   Min grundfråga är om den som bevisligen sköt Olof Palme, och som Kegö och Barrling menar identifierades redan på mordplatsen, är identisk med någon av de ovannämnda uppenbarligen två olika "Latiferna", eller om "Latifspåren" är ytterligare två villospår i det spegelhus vi kallar "Palmeutredningen".

   Klart slut.

  2. PPp skriver:

   Vem var Latiffs nya gästgivare som gett han alibi?

 14. Claes Wahl skriver:

  …forts Spegelhuset

  Man kan tolka din text på två sätt, Anders, då den kan läsas som att antingen Källa Erik (=VN) hade ordnat bostad åt Latif hos Dansösen eller att Nezjinskij ordnade bostad åt Dansösen. Hur ska jag uppfatta texten? Om den misstänkte Sverigecghefen för KGB nu verkligen ägnat tid åt att ordna bostad åt Tapinskaja uppstår följdfrågan vad han krävt i gengäld.

  Enligt vad man tror sig veta om den så-kallade Diplomatbuggningen satt den sovjetiske "diplomaten" Vladimir Nezjinskij på förhandskunskaper om antingen "kurders" eller "PKK:s" mordplaner mot Palme dagen före mordet. Enligt Theutenberg satt VN också uppe sent på mordkvällen och lyssnade på radiosändningarna och ska vid nyheten om Palmemordet ha utropat: "Nu är han död! Nu har det hänt!"

  VN:s "försägelser" i Diplomatbuggningen gav uppslag till det så-kallade Kurdspåret. Hans Holmer uppger i förhöret inför Riksrevisionen att spaningsuppslaget till Kurdspåret kom från en "KGB-officer", "sovjetisk specialofficer"; eller "hans chef" (Vladimir Krjustkov?). Det av KGB planterade Kurdspåret följdes Hans Holmer, av hans efterträdare och av regeringen Ingvar Carlsson (Ebbe Carlsson). Spåret visade sig sakna substans och var ett villospår och slutade i katastrof.

  Enligt Ryssrotelns f d chef Tore Forsberg misstänktes VN för att vara KGB:s Sverigechef, då han hade ertappats med illegal verksamhet i Sverige. Enligt Theutenberg hade han t o m ertappats i kontakter med spetsnazsoldater baserade i Stockholms skärgård. Enligt den avhoppade KGB-översten Oleg Gordievskij, som vid avhoppet 1995 var Englandschef för KGB och bl a ansvarade för Operation RYaN, utgjordes RYaN bl a ett antal mordkommandon stationerade i fiendeland och bland vars uppgifter bl a ingick att i ett skymningsläge mörda regeringschefer, ledande statsråd och militära chefer. Enligt dig Anders (Theutenberg?) kan VN och därmed KGB kopplas direkt den "Latif" som Ryssroteln (d v s Näss, Kegö, Barrling) skulle ha misstänkt som Palmes mördare.

  Din "beviskedja" (VN=KGB-Tapinskaja-Latif=Palmes mördare) är, förstås, mycket stark. Om den nu går att leda i bevis är en annan sak. H

  Jag tror inte det. Däremot blir jag mer och mer säker på att kopplingen Nezjinskij-Tapinskaja bevisar att Tapinskaja agnade Nezjinksijs Kurdspår med PKK-aren Latiff (som jag då antar är en helt oskyldig "patsy"). Palmeutredningens handlingar innehåller, misstänker jag inget av värde i Palmeörendet. Mordgotan Palmes lösning vilar möjligen under regeringens hemligstämpel. Ett avhemligande är sannolikt det enda sättet att få veta hur det ligger till.

 15. Anders Nilsson skriver:

  Sprang på den här artikeln av Ulf Dahlsten, som bidrar till bilden av Palme.
  https://kkrva.se/hot/2013:1/dahlsten_finlands_sak

  1. Anders Jallai skriver:

   Tack! Intressant, jag gillar speciellt förklaringen om triangulering i Vietnamfrågan. Lägg också märke till Dahlstens citat: "Han uttryckte till mig oro för att det kunde finnas en mullvad högt uppe i systemet." och "Olof Palme såg USA som något av hans andra hemland."
   Stöder följaktligen Theutenbergs synpunkter om Palme.

   Har själv hört informationen om att det fanns en mullvad högt upp i systemet, alltså en Sovjetisk spion nära Palme. Några bl a Frånstedt trodde att det var Palme själv men det mesta tyder på att det var någon av hans medarbetare. Ni vet vem jag tror att det var (läs I rikets tjänst och Spionerna på Säpo). MVH

   1. Anders Nilsson skriver:

    Ja, jag gillade också tranguleringspassagen. Om jag minns rätt skickade jag dig också ”bevis” på UD påstående om resan till USA, som bekräftar att OP inte saknade status hos regeringen Reagan vid tiden för mordet, något som ju vår ”mediavänster” gärna vill påskina.
    Jag lade upp länken på Gunnar Walls blogg och reaktionen lät inte vänta på sig…Jag förvånades faktiskt av den kraftiga reaktionen, så kanske är detta ett ”nyckeldokument”?

 16. LauraDanzig skriver:

  Sovjetiska spioner på Säpo? Vem eller vilka skulle det vara? Jag ser att din fiktiva thriller i frågan kretsar kring Stig Bergling. För några år sedan läste jag Berglings självbiografi och om jag minns rätt (jag är mycket osäker på det) så trodde han att han själv hade offrats just för att skydda någon annan. Men någon tanke om vem detta skulle vara presenterade han såvitt jag kan komma ihåg inte.

 17. DebbieTucci skriver:

  Jan Guillou och Peter Bratt krossade definitivt inte IB. Det blev en del stök, bök, svett, tårar, flytt och nyrekryteringar av chefer men krossade IB gjorde de inte. Namnet IB hängde dessutom kvar ända fram till 1978 då man valde att heta GBU – Gemensamma byrån för underättelser/nderrättelsetjänst. Undrar i vilken gemenskap IB trädde in i det året? Det har jag nog aldrig läst något om.

 18. Lase skriver:

  Bara en kort sakfråga. Du skriver här på sidan "… det faktum att Nato i hemlighet placerat ut kärnvapenbestyckade ubåtar i Östersjön. Kanske till och med på svenskt vatten?"

  Hur är det med kunskapsläget på den punkten, när det gäller svenska vatten? Jag trodde det var klarlagt, men kanske har jag blivit lurad av en eller annan roman (inga namn nämnda…)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *