Anders Jallai

Palme stoppade Nato – Nato stoppade Palme

Brittisk Porpoise klass ubåt 1982 med plats för två miniubåtar DSRV

 

I min bok LANDSFÖRRÄDAREN lanserar jag teorin om att Säkerhetsstaten låg bakom mordet på Olof Palme. Med Säkerhetsstaten menar jag underrättelse- och säkerhetsorganisationerna i landet. Det kan vara FRA, MUST, SÄPO och deras mycket hemliga enheter som varit operativa men de har inte agerat självständigt i den här frågan utan ordern måste ha kommit från annat håll. En fråga som handlade om att Säkerhetsstaten skulle träda in och så att säga fininställa demokratin i landet med ett mord i Rikets intresse.

Atomubåtar besökte den inre svenska skärgården regelbundet under 1980-talet. Det sägs från Nato håll att det gjordes för att öva inför ett krigsläge, testa det svenska försvaret eller kanske leta efter uppehållsplatser i krigstid. Det har inte bara USA:s Försvarsminister 1981-87 Caspar Weinberger vittnat om (SVT2, 7/3-2000), utan även Brittiska Sir John Walker på brittiska militära underrättelse-tjänsten (Associated press, 7/3-2000) och Sir Keith Speed, Brittisk Marinminister (SVT2, 11/4-2000). Olof Palme ville stoppa Natos kärnvapenubåtar från att använda Muskö-basen utanför Stockholm, och Karskrona-basen. Han ville ha ett kärnvapenfritt Skandinavien. Förmodligen var det den avgörande orsaken till att Skuggregeringen eller Deep State som det kallas inom den statsvetenskapliga forskningen, bestämde sig för att neutralisera Palme på det ena eller andra sättet. Om Palme fått bestämma, talar mycket för att Natos norra flank fallit ihop i och med Palmes Moskvabesök 1986. Sannolikt bra för Sverige, Norge och Danmark vid den tidpunkten men en ren katastrof för övriga Natoländer som ex Storbritannien. Palme ville undvika att Skandinavien drogs in i en kommande kärnvapenkonflikt, vilket sannolikt hade varit fallet med det svenska hemliga Natosamarbetet. Det har idag bekräftats av gamla Sovjetiska ledare. Svenska hamnar och flygplatser hade blivit ett Sovjetiskt atombombsmål om ett krig med Nato brutit ut (general Cheremnikh 1994). Det var nämligen helt avgörande för de kärnvapenbestyckade Natoubåtarna att få tillgång till Östersjön och den svenska skärgården för skyl och skydd. Sovjet hade nämligen flyttat sina kärnvapen till små enheter i de Baltiska skogarna och kunde på så sätt nå sina mål före Natos robotar, från sina ubåtar i Atlanten. Sovjet skulle med Palmes förslag om en kärnvapenfri zon i Norden få en förstaslags-kapacitet. Läs mer om det här i mina böcker LANDSFÖRRÄDAREN och NATOAGENTEN.

I efterordet till LANDSFÖRRÄDAREN (pocketversionen) finns uppgifter som journalisten Allan Francovich fick fram om Palmemordet. Han hade en källa inom CIA som arbetat i en hemlig Nato-organisation med namnet ACC/SOPS (Special OPS) som iscensatte så kallade BLACK OPS (dolda operationer) och PSYOPS (psykologiska operationer). Källan inom CIA lämnade över dokument från möten med svenska representanter, bl a amiral Carl-Fredrik Algernon som enligt uppgifter jag har, arbetade på SSI/inrikes under Högkvarterets OP2, operationsavdelning 2, det som idag är Säkerhetstjänsten inom MUST. Algernon deltog i mötet som förmodligen hölls på ACC/SOPS Oslokontor, på uppdrag av ÖB Lennart Ljung sägs det i dokumenten. Läs efterordet här: http://landsförrädaren.se/epilog-till-landsforradaren/ 

Eller hela dokumentet här: ITAC 1

 

Det här dokumentet kom Dagens Nyheter till del 1992 men de valde att inte tro på innehållet vilket jag förstår då det kan vara förfalskat. Mycket tyder däremot på att vissa delar av innehållet kan vara äkta. DN skrev att dokumentet ingick i en desinformationskampanj. Frågan är vem det egentligen var som desinformerade? Dokumenten kom i alla fall inte svenska folket till del 1992 utan har legat hos den gamle DN reportern Olle Alsén i alla år. Min egen teori är att uppgifterna är det som CIA källan själv samlat ihop och sedan sammanställt i form av delvis förfalskade dokument, kanske på uppdrag av KGB eller någon annan organisation. Ungefär så som Ulf Lingärde gjorde med sina uppgifter om mordet vars innehåll är tämligen lika med DN:s källa. Därför ska man vara försiktig med att sprida namn som förekommer både i Lingärdes och DN:s ACC/SOPS dokument, då de kan vara rena gissningar. Jag drar här likheter med vissa polismän som ofta pekas ut på ren hörsägen eller spekulation.

Om vi väljer att tror på de stora dragen i de här teorierna och dokumentens huvudsakliga innehåll, vad betyder det då för Palmemordet? Jo, följande med reservation för att innehållet kan vara falskt: att Nato och de västliga säkerhetstjänsterna gav order om att Olof Palme måste avlägsnas, och det före Moskvabesöket som skulle ske i april 1986. Det var då som det hemliga avtalet om Skandinavien som en kärnvapenfredad zon skulle skrivas på av Olof Palme och Sovjets ledare Gorbatjov. Om inte svenskarna själva tog hand om SPM (Swedish Prime Minister), skulle Nato med sina organ ta hand om det. Det handlade alltså mer eller mindre om en order till den hemliga Nato-medlemen Sverige och det blev ”det andra Sverige” som fick ta hand om det, det s k Deep State. Många försök hade gjorts för att få bort Olof Palme på s k icke fysisk väg men tiden började rinna iväg. Snart var det bara en månad kvar till den fruktade Moskvaresan. Vi kan självklart aldrig med säkerhet veta om Olof Palme skulle skriva på ett avtal och stänga ute Nato från Skandinavien men det var i alla fall vad säkerhetstjänsterna trodde, enligt dokumentet och enligt flera av mina centrala källor fanns det en mötesagenda som innehöll den punkten. Det var det som skulle skaka Sverige i dess grundvalar, som Hans Holmér sa vid ett svagt ögonblick. Hans Holmér nämns även han av Francovich. Han ska ha ingått i en parallell-organisation till organisationen som fått uppdraget att eliminera Palme, nämligen Stay Behind grupperingen AGAG. Aktionsgruppen Arla Gryning. En grupp som förmodligen aktiverades på 1970-talet och hade som huvuduppgift att stoppa kommunismens utbredning i Sverige. De skulle stoppa en svensk s k finlandisering, ett närmande till Moskva och gruppen styrdes av den svenska Säkerhetsstaten, Seurity State, bestående av individer från militärkomplexet med underrättelse- och säkerhetsorganisationerna, näringslivet och betrodda, utvalda individer inom myndigheter. Personer jag möter i den här dolda staten, Deep State, kallar sig ofta för svenska patrioter, vad det nu är…

 

Tage Erlander på hemligt besök hos USA president Truman 1952

 

Kan låta som hieroglyfer idag men inte då på 1980-talet efter U-137 grundstötning 1981 och ständiga ubåtskränkningar i våra inre skärgårdar. Det troliga är att AGAG och Nato även var med och bidrog till en hel del av dessa kränkningar, speciellt de mest djärva, långt inne i exempelvis Hårsfjärden och Musköbasen 1982. Jag kan bli så trött på att en hel generation förts bakom ljuset av dessa välregisserade BLACKOPS/PSYOPS. Men ärligt talat: är inte vi svenskar bra lättlurade? Har svårt att tänka mig att det här fungerat i ett annat västland. Det ska vara Norge i så fall. Vi har en lång tradition av mörkläggningar i Sverige som började på allvar redan efter första världskriget då hela etablissemanget var Tysk-orienterade. Inte minst Säpo och vår militära underrättelsetjänst. Det handlade inte ”bara” om några transiteringar av tyska soldater till Norska fronten under andra världskriget, utan mycket mer. Bl a ett mycket tätt samarbete på underrättelsenivå. Järnmalmen till Hitler var det som syntes. Det andra föregick i största hemlighet. Jag tänkte citera en ledande forskare på området, professor Ola Tunander på Peace and Research Institute Oslo som skriver i en alldeles nyligen publicerad bok: The Dual State: Parapolitics, Carl Schmitt and the National Security Complex (Eric Wilson red., Ashgate 2012)

 

”Det här kapitlet kommer att handla om Sverige. Det kommer att visa att en stat, som ofta anses vara en högst respektabel demokrati, också har en dold, parallell säkerhetsstat, som med Morgenthaus ord kan lägga in sitt veto mot beslut som tas av den vanliga demokratiska staten. Denna dolda stat – Deep State – definierar när ett undantagstillstånd ska uppstå och Säkerhetsstaten – Security State – ska träda in.” (Den tysk-judiske statsvetaren Hans Morgenthau, som framförallt verkade i USA, har av många beskrivits som den moderna statsvetenskapens fader).

”Security state” är en parallell maktstruktur som kan hänvisa till frågan om liv och död, där det fria valet inte längre existerar, d.v.s. det demokratiska valet har ersatts av undantagsprincipens ”nödvändighet”. Begreppet ”Deep State” har sitt ursprung i Turkiet och är i många avseenden överlappande med begreppet ”Security State”, men i fallet ”Deep State” refererar man också till de kriminella aspekterna av denna stat och dess band till beskyddarmakten USA.

 

Med ovan menas att underrättelsetjänsterna (Security State) och Skuggreringarna (Deep State) styr världen, enkelt uttryckt. Precis som min huvudperson Anton Modin säger i böckerna, gärna under påverkan av en och annan rusdryck… Det är alltså en vetenskaplig teori (Morgenthau) att en Skuggregering med sin säkerhetsstat träder in och så att säga fininställer (finetune) den demokratiska processen i landet när det behövs. Kanske inte alltid med lönnmord men sannolikt smutskastningskampanjer i media, ekonomiska fällor, sexfällor och annan utpressning (jmf Toblerone-affären). Frågan är bara vem som beslutar vad som behöver fininställas?  Olof Palme bröt uppenbarligen mot den dolda statens normer i och med att han drev den ortodoxa neutraliteten och ville stänga ute Natoubåtarna etc. Den folkhems-neutralitet som svenska folket trodde att vi redan drev men som Tage Erlander och säkerhetsstaten redan hade undergrävt i slutet av 1940-talet i och med att det hemliga samarbetet med Nato inleddes. Det är därför DC-3:an och händelserna kring den fortfarande är känsliga och till stora delar hemligstämplade. Du och jag ska nämligen inte få tag i den lilla tråd som nystar upp hela garnbollen, d v s den dolda staten.

Sverige var en delad nation redan efter valet 1932 då Per Albin Hanssons folkhemsmodell vann den demokratiska makten i Sverige. Socialdemokraterna drev en neutral utrikes- och säkerhetspolitik, medan Skuggregeringen (Deep State) bestående av näringslivet och militären, behöll sina nära band till Tyskland. Tyskarna beskrev sig själva som en beskyddarmakt till Sverige ända sedan början av 1920-talet. Det kan förklara hur Sverige som nästan enda nation i Europa inte drogs in i andra världskriget. Vi var redan allierade med Tyskland genom vår skuggregering/säkerhetsstat. Det intressanta är hur enkelt vår svenska dolda stat bytte från Tyskland till USA/Nato efter andra världskriget.

 

Gustaf V delar ut Svärdsordern till Hermann Göring för tapperhet i fält 1939. Prins Gustaf Adolf till vänster (vår nuvarande kungs far)

 

Trevlig helg önskar er egen Deep State reporter, Anders Jallai

 

 

Läs två tidigare inlägg om Sveriges Deep State: https://www.jallai.se/2012/04/sveriges-hemliga-skuggregering/

https://www.jallai.se/2012/05/finns-natoagenter-i-sverige/

Läs gärna den här artikeln av forskarna Mats Deland och Daniele Ganser som rör Stay Behinds kopplingar till Palmemordet: Was the Stay Behind Army involved in the murder of Olof Palme? 

Missa inte denna djuplodande artikel i ämnet av Professor Ola Tunander: Democratic State VS Deep State

56 Comments

 1. Johan skriver:

  Håller med dig 100 procent!
  Inte fan var det ryssen som körde längst ini Musköbasen
  Med tända strålkastare.
  Århundradets Blackops?

  1. Anton skriver:

   U137 kom ju rätt så långt in i svenska vatten…

   1. Rzx skriver:

    U137 kom också i övervattensläge, tända strålkastare och bullrande dieselmotorer..

 2. Anders Jallai skriver:

  Har inget minne av att jag dissat Tunander. Han är väl den i landet som fick pusslet rätt först med sin bok Hårsfjärden år 2000. Anders Hasselbohm 1984, inte att förglömma. Det här är trots allt 30 år senare. Ibland är illusionstricket så bra att det tar många år att lista ut hur trollkarlen gjorde. Jmf DC-3:an!
  AJ

  1. Sonny skriver:

   Läser just Bengt Gustavsson bok om Ubåtar. Han sågar Tunander rätt hårt. Han påstår att alla kränkningar i princip var Warzawa pakten. Han borde ju ha koll, rimligtvis. Samtidigt vet man inte vems ärenden han går. Otroligt hopplöst att försöka förstå när det är dåligt med klockren bevis. Han påstår i och för sig att det finns bevis som övertygar militären själva. Men vad vet jag……

   1. Anders Jallai skriver:

    Se mitt svar nedan. Mycket tyder på att Bengt Gustafsson inte hade koll. Men osvuret är bäst.
    På tal om bevis så finns det sådana nu. Åtminstone tillräckligt goda i form av bottenspåren i Hårsfjärden. De pekar entydigt mot Nato. AJ

    1. Lukas111 skriver:

     Kan du berätta lite mer om bottenspåren i Hårsfjärden. Varför finns det bevis nu och inte då? Är den NR1 eller den Italienska miniutbåten?

     1. Anders Jallai skriver:

      Det har nyligen släppts nya dokument från Hårsfjärden och ubåtsjakten på 1980-talet. Det jag har fått se stärker bevisen som pekar på Nato. Det är min bedömning. Kommer presentera det på hemsidan snart.
      Rent generellt kan jag säga att bottenspåren är lite som fingeravtryck, de är svåra att "snacka bort" som en del gör med ex vittnesmål. Dessutom bevisar de utom rimligt tvivel att det fanns undervattensaktivitet. Det förklarar också bra varför våra höga marinofficerare släppte ut ubåtar titt som tätt. Ex i Töre och Singöfjärden!

     2. Anton skriver:

      Varför kan man inte tro att både WP och NATO "härjade" i svenska vatten samtidigt? Med eller utan svenskt medgivande?

     3. Anders Jallai skriver:

      Det kan man absolut göra. Men Hårsfjärden-händelsen 1982 med miniubåtar långt in i vår Musköbas är förmodligen inga ryssar och det visar även bottenspåren och vittnesuppgifterna. AJ

     4. Lukas111 skriver:

      vilka dokument har släpps och av vilka?

     5. Anders Jallai skriver:

      Det kommer säkerligen presenteras snart. Kan inte säga mer just nu. Men kommer följa upp det här på sidan när det är dags. AJ

     6. Pelle skriver:

      Rent logiskt låter det ju extremt korkat att jaga NATO-ubåtar i den svenska skärgården när vi redan hade ett hemligt samarbete med NATO. Vi vet ju redan att ryssarna har erkänt att de dels använde den svenska kusten som övningsområde, testade det svenska försvarets kvalitet och letade efter bra lägen att placera sina kärnvapenubåtar så att NATO inte skulle kunna slå ut dem.
      Börjar ni inte att jaga era egna svansar nu när det gäller att hitta en förklaring till hela ubåtsfrågan? Snart hamnar ni väl i minkfrågan som kommunisterna hävdar?

     7. Rzx skriver:

      Vad har du för källor på att ryssarna / Sovjet erkänt dessa saker? Vad jag vet finns inget sådant.

      Gällande eventuella NATO-ubåtar i svenska vatten så "jagades" nog dessa ytterst försiktigt, det var nog högst ömsesidigt bra att dessa observerades så ofta som möjligt = ökad svensk misstänksamhet mot Sovjet, ökad svensk försvarsvilja, möjligen ökade försvarsanslag osv.

   2. Anton skriver:

    Jag tror ÖB har ganska god koll. Statsvetaren Tunander tror jag går i sossarnas och moderaternas spår och bidrar nog mest till ett fortsatt mörkläggande av den tvivelaktiga "neutralitetspolitiken". Så där som våra politiska makthavare alltid har gjort av någon outgrundlig anledning. Jag tror att gamle ÖB är uppriktigt indignerad över att mörkandet fortsätter och att ingen svensk militär ges någon credit överhuvudtaget för sina militära insatser av varken riksdag eller regering. Det är aldrig kul att lyda under ett ledarskap som inte står upp för någonting.

    1. Anders Jallai skriver:

     Bengt Gustafsson är en stor gåta!
     Har svårt att to att han skriver en hel bok med desinformation, medvetet.
     Jag har erbjudit honom att kommentera det men ännu inte fått något svar.
     Som jag skrev tidigare så var nog inte alla betrodda med informationen om Natoubåtarna. Anledningen kan vara som Ola Tunander skriver att de opererade under CIA kommando. Då fick bara deras betrodda agenter uppgifterna. De som jag kallar Natoagenterna. AJ

     1. Tom Croker skriver:

      Bengt Gustafsson ljuger nog inte, men han är nog av lagen bunden att inte berätta allt och eventuellt skyla något.

      Vi har samövat med NATO vilket ju är känsligt. Dock är det inte troligt att en ubåtskapten från NATO skulle gå in i en Svensk ubåtsjakt och tro att han har något slags skydd från Ubj-styrkan som vädrar ryssblod. Detta då vårt samarbete västerut inte är allombekant eller gillat i Marinen.

      Planerad katt och råtta vid väl valda och förberedda tillfällen, absolut, men knappast med Elmagranater från alla flottans flytetyg, minlinjer och KJ-komp med GRG på kobbarna.

  2. bladetquiz skriver:

   Men i denna artikel sågar du Kadhammar och Mankel som hävdar att ubåtarna var från NATO. https://www.jallai.se/2010/05/okunskap-eller-brist
   Men skit samma, håller helt med ståndpunkterna i din senaste artikel, Hårsfjärden var tidernas största Blackops och Palme vill ur fällan, kanske avslöja men då tog det stopp.

   1. Anders Jallai skriver:

    Hej, det stämmer inte riktigt. Jag vänder mig mot att Kadhammar låtsas som om ubåtarna aldrig existerade vilket är högst obegåvat. Han skriver:
    (Kadhammar i Aftonbladet 28/4) “Nu vet vi att Lennart Bodström hade rätt och alla andra fel. De fientliga farkosterna var fantasifoster, fiskstim, dumpade kylskåp och propellerljud från en båt med spejande journalister. Ubåtshysterin var en masspsykos”.

    Mankell skriver att Palme inte visste att ubåtarna kom från WP vilket också är fel. Han hade fått information om det. Frågan är idag, om informationen var korrekt?
    Jag har talat med Ola Tunander om det här, och mycket talar för att vår politiska men även stora delar av den militära ledningen blev lurade precis som vi. Det är därför Bengt Gustafsson skriver en bok som lite panikartat pekar ut WP ubåtar. Om det var BLACKOPS/PSYOPS från Natos och CIA/MI6 sida då talade man förmodligen inte om det mer än till sina högsta agenter, de som jag beskriver som Natoagenter. Därför denna soppa. Frågan idag är om Carl Bildt, Emil Svensson och Bror Stefensson, känner sig lurade eller bara ler lite i smyg… AJ

 3. Adam skriver:

  "Om Palme fått bestämma, talar mycket för att Natos norra flank fallit ihop i och med Palmes Moskvabesök 1986. Sannolikt bra för Sverige, Norge och Danmark vid den tidpunkten men en ren katastrof för övriga Natoländer som ex Storbritannien. Palme ville undvika att Skandinavien drogs in i en kommande kärnvapenkonflikt, vilket sannolikt hade varit fallet med det svenska hemliga Natosamarbetet. Det har idag bekräftats av gamla Sovjetiska ledare. "

  Så trovärdigheten hos Sovjetiska ledare är helt plötsligt hög? "Bra för Sverige om NATOS norra flank föll etc."??

  Som anhörig till människor i rikets tjänst vänder jag mig emot detta. Vems sida står du egentligen på Jallai?

 4. Adam skriver:

  Att Sveriges "skuggregering" stod på Tyskarnas sida efter andra världskriget finns det otvetydiga belägg för. Att familjen Wallenberg lagrade tyskt naziguld i svenska gruvor är en annan femma.. oavsett hur mycket de vill lyfta fram Raoul Wallenberg som hjälte 😉 Dessutom gav den svenska regeringen en hel del tyskar fristad i Sverige och möjlighet att fly till Argentina.

  Det finns mycket ruttet i vårt land MEN tror du på fullaste allvar att Stalin hade varit ett bättre alternativ? NATO skyddade Sverige och det är jag tacksam för. Att föra oss närmare en socialistisk diktatur vore en katastrof. OM detta var anledningen till att Palme sköts så förstår jag NATO:s svåra beslut (mina tankar till Palmes söner).

  Var man har sin uppgift i livet och får plikta för de val han gör…

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, Adam! Jag tycker inget om det här. Förutom att jag är förbannad för att ha blivit lurad. Har som du vet själv varit militär. T o m stammis. Men rätt ska vara rätt! Det är vad historieforskning går ut på. Annars blir det lätt Nordkorea över det hela. AJ

   1. Adam skriver:

    Lurad? Det kan väl knappast ha kommit som en chock för dig att militärer i grunden är nationalister? Vad som är rätt och fel varierar ju beroende på vem man frågar. Ibland måste man göra saker i livet som är jobbiga. Vad sa man till dig som fick dig att känna dig lurad? Eller trodde du gott om Palme?

    1. Jonas skriver:

     Så här i efterhand måste man väl kunna säga att det framstår som rätt klart att NATO hade sålt ut Sverige tidigt i inledningsskedet av ett eventuellt krig med östblocket. Vi är att betrakta som buffertzon för att vinna dyrbar tid.

     På så vis måste man säga att Palme med facit i hand var nationalist, resultatet av förd politik blev att Sverige något kontraintuitivt blev en viktigare spelare i detta spel och faktiskt kunde kräva utfästelser av amerikanarna.

     Vilken säkerhetspolitiskt block Sverige tillhörde, och tillhör, råder det knappast något tvivel om för en normalintelligent människa. Att Palme i hemlighet skulle ha dyrkat Stalin faller på sin egen orimlighet (särskilt med tanke på bakgrund, studier, militärtjänstgöring etc.).

     1. Anders Jallai skriver:

      Din analys, Jonas, kan vara intressant för dina närmaste vänner så här 30 år efteråt. Mer intressant är vad experterna på den tiden Säpo, MI6 och CIA gjorde för bedömning.
      Se intervjun med Säpochefen Olof Frånstedt (från den tiden): http://www.youtube.com/watch?v=uK4PV3ERJ6w

 5. Axel skriver:

  Apropå sexfällor, smutskastnng och den djupa staten. Vad tror Du om den djupa statens inblandning i Assangeaffären. Och om möjligheten att Sverige utlämnar Assange till USA om han inställer sig här?

  1. Anders Jallai skriver:

   Jag tror Assange är ett offer för starka krafter. Kanske samma som ovan. AJ

   1. Ulf skriver:

    Utan tvivel, hans brott är ju det värsta man kan tänka sig. Avslöja överhetens hemligheter…

    Hans "sexbrott" var en setup är jag övertygad om, det var nog meningen redan från början att han skulle åka fast och bli utlämnad. Men det gick inte riktigt enligt planen och blev mer komplicerat…

 6. Astrid skriver:

  Klockrent!
  Det förklara en hel del som hänt i vårt land.

 7. iesho skriver:

  Tycker att den allmänna teorin om sequrity state och deep state är intressant och att den tillför intressanta perspektiv till mordet på Olof Palme. Några invändningar skulle vara att begreppen kanske legitimerar uppenbart anti-demokratiska samhällskrafter, för trots allt handlar det i grunden om plutokrati: hur de stora ägarintressena i världen vill kunna ta vara på sina ekonomiska och politiska intressen utan inblandning från demokratiskt valda politiker.

 8. Rehnskiöld skriver:

  Hej! Jag har förstått att du har ett antal hemliga källor till säkerhetsstatens inblandning i mordet på Palme som du inte kan säga något om. Men kan du säga något om Lingärde, som ju är en källa som inte är hemlig längre? Du har tidigare sagt att han jobbade för SSI och fick uppgifter från Elmér. Själv säger han att han hade något slags hemligt bemyndigande att undersöka saken. Skall man förstå det här som att en gren av SSI undersökte mordet och upptäckte att en annan gren var skyldig? Eller agerade Lingärde och Elmér helt på egen hand? (Det låter litet besynnerligt att SSI både utreder mordet och bär skulden för det)

  1. Anders Jallai skriver:

   Tänker inte utveckla det här hela vägen eftersom det är komplicerat men kort: Elmer och Palme värvades till u-tjänsten samtidigt och skapade IB för att de var just socialdemokrater. Att Elmér senare vill ta reda på vad som hände Palme är inte så konstigt med tanke på vad de gjorde och byggde upp tillsammans. Dessutom slutade Elmér på SSI redan 1982. AJ

   1. Rehnskiöld skriver:

    Intressant! Så Elmér agerade så att säga på egen hand? Och kanske tom placerade Lingärde på SSI för att få litet insyn i verksamheten?! (Eller det sista kanske var väl konspiratoriskt?)

 9. @nahoj74 skriver:

  Sverige har ju fina traditioner inom området hemlig lagstiftning och säkerhetstjänst i samarbete med näringslivet, minns jag läste boken "Säkerhetstjänstens egen berättelse" som handlar om den hemliga "Allmänna säkerhetstjänsten". Visserligen är det en annan tid och ett annat krig men om man bara tittar på mönstret hur man organiserar sig så blir man ju inte förvånad över att samma strukturer går igen iterativt i kommande organisationer som blivit kända. Du brukar ju skriva att man inom säkerhetsetablissemanget rekryterar internt inom familjer vilket inte är så konstigt då man inom organisationsläran brukar skriva om att organisationer regenererar sig själva dvs. det finns ett motstånd mot organisatorisk förändring vilket styr hur man rekryterar. Om det finns ett motstånd mot förändring så är det inte så konstigt att såna här strukturer överlevde och frodades under det kalla kriget. Hur ser det ut idag? Hursomhelst, de som är intresserade av IB/SSI borde ha nöje av att läsa boken jag nämnde!

  1. Anton skriver:

   Den boken handlar om den hemliga polisiära säkerhetstjänsten och inte om den militära underrättelsetjänsten IB/SSI, två vitt skilda saker.

 10. Urban skriver:

  Frågan är om inte säkerhetsläget är ganska annorlunda nu. Men av rätt förståeliga skäl är det inget man går ut och berättar om direkt. Men man kan undra om sådana affärer som t.ex. Hesselö-affären skulle kunna uppkomma idag

 11. Pelle skriver:

  Du missar ju den gyllene frågan Anders. Vilka intressen styrde den svenska industrin och media och hade stora möjligheter att påverka regeringen både med interna och externa (utländska) påtryckningar? Det fanns många som hatade Palme, men vilka var det egentligen som förlorade mest på att Palme fick leva? AGAG är fel spår. Följ den röda tråden. Börja med Mellanöstern-Mossad-Sydafrika och Wallenberg.

  1. Undrar skriver:

   Varför säger du Wallenberg? Släkten Wachtmeister skulle väl kunna vara lika intressant i så fall för att ta ett exempel. Eller nästan vilken släkt som helst… Vill gärna veta mer vad du menar med Wallenberg

   Varför kan man inte ha gjort en bedömning efter hur tillförlitlig någon är? Och då menar jag inte från amerikanskt håll utan det skulle lika gärna kunna handla från rysk sida också. Sedan den fråga som ingen verkar ställa sig (eller vill ställa sig?) är hur Palme själv reagerade/agerade på alla mer eller mindre direkta anklagelser? Han var ju statsminister och det är högst osannolikt att han då inte var helt omedveten om allt som pågick. Vad gjorde han? Låg han bara lågt och mer eller mindre struntade i det, eller dementerade han det som var riktat mot honom?

 12. Anton skriver:

  Det här "AGAG-spåret" kommer väl från Ulf Lingärde och är helt obekräftat. Varför bygga ett helt slott på ren luft? Vem tror dessutom på allvar att eventuella mordplaner finns bevarade i skrift?

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, Anton! Ulf Lingärde intervjuades av Granskningskommissionen och ansågs som "trovärdig men mystisk". Han var hemlighetsfull med sina källor och förmodligen rädd för konsekvenserna. Tänk att det här bara var några år efter mordet. Men Lingärde hann berätta före sin död ( ca 50 år gammal) att han fått uppdrag av förre IB/SSI chefen och Palmetrogne Birger Elmér att fråga runt bland Elmers förtrogna inom u-tjänsten. Det passade nämligen inte för en avgående chef att själv snoka runt om Palmemordet. Helt logiskt, tycker jag. Lingärde skrev sedan en PM om sina resultat som är mycket intressant, då den stämmer med annan information som vi har idag. Ex de hemliga Natodokumenten. Själv använder jag Lingärdes uppgifter som komplement till annan information. De är för spekulativa för att användas utan stöd från annan information. Men de kan ligga nära sanningen är uppgifter jag både fått och kommit fram till själv. AJ

 13. Jonas75 skriver:

  Anders,
  Du skriver jäkligt bra och spännande böcker men nu börjar det bli magstarkt.
  Att ta upp Ola Tunanders påståenden är bara löjligt.
  Ola Tunander är en "nyttig idiot" som alltid gått Moskvas intressen till mötes.
  Jag vet att din idé om ubåten NR1 kommer från Tunnander han skrev om det i en av sina böcker från sent 80-tal eller tidigt 90-tal.
  Att USA/NATO skulle riskera sina strategisa atomubåtar i Östersjön är trams. De enda ubåtar i Östersjön som varit bestyckade med atomladdningar (förutom torpeder) är de Sovjetiska GOLF II ubåtarna.

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, Jonas. Tack för att du gillar mina böcker.
   Kul att mitt inlägg även nått dig och dina kompisar. Jag väntade mig en del kritik på den här artikeln precis som jag väntade mig med Palmeartikeln tidigare i höst (Palme var stor – men inte så stor som Palmedokumentär visar).
   Först vill jag säga att Tunander förmodligen är den som kan mest om det här. Inte bara i Sverige, utan i hela världen. Han har forskat brett och visat mig många av sina källor. Att kalla honom för nyttig idiot, idiot-förklarar bara budbäraren själv.
   Jag har själv intervjuat många inblandade som ex Emil Svensson, mängder med ubåtsjägare, dykare, helikopterpiloter och självklart även Tunander och jag är bestämd i den åsikten. Men det är en het potatis. NR-1 har jag berättat om för Tunander. Fick nämligen den informationen från mina hemliga källor. Därför är den med i senaste boken, Natoagenten. Många av operationerna på 80-talet var mycket tekniskt avancerade och få undervattenssystem kunde utföra dem. Ex att ta med sig minor och klippa sönder ubåtsnät. Det vara bara NR-1 som kunde utföra sådana operationer. Dessutom finns det många spår efter den, i form av bottespår. NR-1 finns även beskriven i litteraturen som ett arbetsredskap för SOSUS arbeten (uv-avlyssning).
   Angående större Natoubåtar så passerade ofta dessa in i Östersjön genom Stora Bält, vet jag. Bl a Oberon och Porpoise men enligt mina källor även Los Angeles vid några enstaka tillfällen, även om det var britter och tyskar som oftast var här.
   That´s a fact, och därför berättar jag om det. AJ

   1. Jonas75 skriver:

    Hej Anders,
    Med "nyttig idiot" menar jag en person som ofta utan att själv veta det går annan stats intressen genom att sprida "sanningen". Jag tror Tunander är en sådan. KGB och GRU var duktiga på sådana operationer. SRV är inte sämre..
    Jag tror också amerikanska Los Angeles klass ubåtar sporadiskt var i Östersjön. Los Angeles är dock en SSN, hunter killer, alltså en attackubåt. Denna klass ubåtar bär inte strategiska kärnvapen utan "bara" Tomahawk kryssningsrobotar som förvisso kunde förses med kärnstridsspets. Tomahawk var ett taktiskt kärnvapen med mindre stridsspets.

    Jag ska inte helt avfärda dina teorier men som sagt, jag skulle ta de för otroligt.

    Hoppas du fortsätter skriva böcker i samma genre. Dina böcker får en onekligen att fundera.
    Och du, jag tror faktiskt också att Palme mördades av en organisation – vilken ska jag låta vara osagt.

    /Jonas75

    1. Anders Jallai skriver:

     På tal om KGB: Hårsfjärden var för 30 år sedan. Underrättelsetjänsten fungerar inte så idag. T o m allianserna ser annorlunda ut. Tunander började skriva om Hårsfjärden efter Sovjetunionens fall på 90-talet och hans bok "Hårsfjärden" kom ut år 2000. Dessutom betalar Peace Research Institute Oslo (PRIO) hans forskarlön. De får sina pengar i form av bidrag från bl a näringslivet och den norska staten som bekant är ett Natoland. Därför låter det bara knasigt när du försöker svartmåla hans person. Men när argumenten tryter…
     AJ

 14. KP47 skriver:

  Test

 15. Lars skriver:

  Palme spelade antagligen ett psykologiskt dubbelspel halva sitt liv. Han gick från att vara en klar anti-kommunist under sina tidiga år till att försöka sig på en förbrödring med Arbatov och Milstein. Snacka om att byta fot (såvida han inte spelade Sverige ett spratt från första början då förstås :P).

  Det som krävs för att som utomstående förstå Olof Palme och för att i förlängningen lösa mordet på honom är att man VET var vår svenska underrättelsetjänst stod i sakfrågorna. Och här uppstår ett problem. Underrättelsevärlden är en värld av speglar där genuin information konstant blandas med desinformation. Att försöka äta soppa med gaffel är aldrig en bra idé. För att reda ut vad som är vad måste man ha nyckeln till chiffret. Man måste helt enkelt veta den ena partens ståndpunkt. Detta är nästintill omöjligt som utomstående då det finns väldigt lite obestridd fakta i "speglarnas värld".

  Du Anders, verkar ju veta en del. Eller spelar du också ett dubbelspel? 😉

 16. Bo Montgomery skriver:

  Tack for ditt arbete och dina intressanta inlagg. Gott Nytt Ar

 17. jack skriver:

  Hej, Jag ar en polak, har bott i Sve rige ach numera i Polen. Jag tycker att de ar viktigt at svenskar borjar titta pa ert historia fran tysk ach polsk perspektiv. Mycket larsamt. Det fins ju manga document som vittnar ert agerande mot andra nationer och lander.
  Tack Anders for dina bocker.
  Jack

  1. Anton skriver:

   Skulle vara jätteintressant att höra om du har någon teori om "spionen" Bertil Ströberg, där polska underrättelsetjänsten och svenska SÄPO var synnerligen inblandade. Denna händelse skedde 1983, tre år före mordet på Palme. Kan det finnas några kopplingar?

 18. Tomas skriver:

  Hej Anders! Tack för att du har mod att berätta.

  Om vi mjukstartar: Du skrev här på din sida i en replik att den svenska pressen är kontrollerad och att det är därför du inte går "ut" den vägen.
  Min fråga är då, hur är det egentligen ställt med svensk press och dess förmåga att vara neutral i frågor som de du tar upp? Eller förmåga att ta upp frågorna, överhuvudtaget?
  Sensationspressen är ju altid sugna på scoop.
  T

  1. Anders Jallai skriver:

   Varför skrev ingen om Kungens kvinnoaffärer förrän efter att Kungaboken kommit ut? Det var helt tyst i minst 20 år. Trots att alla inom media var "scoop-sugna" och visste. Vem stoppade dessa skriverier? AJ

   1. Anton skriver:

    Kungen står väl under både näringslivets och militärens högsta beskydd gissar jag? De två storheterna slår nog den tredje statsmakten, media, på fingrarna när och om det behövs.

 19. Lelle skriver:

  Varför fick vi order, stäng av utrustningen, om inte för att inte nationaliteten på ubåten skulle avslöjas?

 20. Anders Hedberg skriver:

  Körde det omkring kärnvapenbestyckade Nato eller Warzawapaktubåtar i Horsfjärden var det nog ganska klokt att släppa ut den istället för att spränga eländet… en kärnvapenolycka hade inte varit så skoj att ta hand om.
  Det hade troligen tvingat Sverige in i en kärnvapenfri zon ganska kvickt oavsett nationalitet på båten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *