Anders Jallai

april 21st, 2010:

AG W 2 avprogrammeringen av Wennerström

  I Wennerströmutredningen finns en ’file’ som heter AG W 2. Förkortningen står för en grupp specialister som utförde psykisk avprogrammering av spioner. Gruppen leddes av doktor Jan Agrell på MPI (militärpsykologiska institutet). Under 1960-talet genomförde MPI experiment med LSD inom ramen för det så kallade projekt E 012. En typisk avprogrammering består ofta av uttröttning […]