Anders Jallai

Landsförrädarspåret – Stay Behind

 

Det är Landsförrädarspåret som Göran Lambertz, GW Persson och Inga-Britt Ahlenius talade om i höstas men ingen vågade säga rakt ut. Det spåret har fått rejält fäste bland landets juridiska experter. Det märkliga kan tyckas, är att vi idag tycker det är ett logiskt spår. Men glöm inte att det bara för några år sedan i stort sett bara talades om Christer Pettersson. När hörde vi om pundaren Christer senast? Landsförrädarspåret är det spår som bara för något år sedan var så känsligt att ingen vågade ta i det, än mindre nämna det. När jag lanserade teorin i min bok LANDSFÖRRÄDAREN förra året (2011) var tystnaden nästan total. I år däremot, när pocketversionen kommit ut och spridningen blivit större, talar alla om det i olika former. Det är bra! För det kan vara rätt spår. Det finns några olika vinklingar av spåret. Några tror på utländsk inblandning i form av Sydafrikanska BOSS, Brittiska MI6 eller Amerikanska CIA, andra tror på inblandning av näringslivet. I boken LANDSFÖRRÄDAREN kombineras dessa olika scenarier. Själv tror jag att mordet till största delen sköttes av svenska operatörer, förmodligen med utländskt stöd. En organisation som  var som gjord för sådana Black Ops 1986, var den dåvarande Stay Behind-organisationen AGAG med stöd från Nato/CIA/MI6. Gissningsvis med svenskt stöd av militära underrättelseavdelningen SSI (Sektionen för särskild inhämtning).

Det som saknas i de flesta Palmemordsteorier är ett tillräckligt starkt motiv. Jag tror nämligen att gruppen som planerade och utförde mordet sannolikt hade skydd uppifrån, kanske så högt upp som i högsta militärledningen. Därför går hela Palmeutredningen på tomgång idag av förklarliga skäl. Det går inte att komma längre utan att vrida ut och in på Svea rike. Det finns t o m källor i mitt material som påstår att mordet redan är löst och därefter hemligstämplat med hänsyn till rikets säkerhet. Det skulle förklara den passivitet som vi ser hos utredare och åklagare. Du kan som sagt läsa om hela scenariot i min roman LANDSFÖRRÄDAREN.

Jag kom under min research fram till den logiska slutsatsen att mördarna måste ha haft ett mycket starkt motiv. D v s inte: ”De hatade Palme”, ”De var nazister”, ”De hatade socialdemokratin” etc. Utan något mycket mer konkret och politiskt kontroversiellt.
Det enda motiv som kan ha motiverat polisledningen, Säpo, underrättelsetjänsten och regeringen att lägga hela utredningen på is borde vara det så kallade Landsförrädarspåret (se video). Olof Palme misstänktes sålunda för att vara landsförrädare, eller i ett sådant mentalt påverkat skick att han hotade rikets säkerhet. Hur den mentala påverkan exakt skulle ha sett ut, tänker jag inte gå in på eftersom det finns flera möjliga teorier som alla är till Palmes nackdel. Men låt oss bara konstatera, utan att ta ställning till sanningshalten i påståendet om mental ohälsa, att misstankarna fanns där, både inom säkerhetstjänsterna och kanske även Palmes egen regering. Jag har i flera tidigare inlägg försökt belägga det här: misstankarna om Olof Palme som en misstänkt landsförrädare. Olof Palme planerade att resa till Moskva i april -1986 och träffa Gorbatjov för att med honom bl a diskutera den kärnvapenfria zonen i Skandinavien. Därför faller sannolikhetskalkylen på att det var väst, ex Nato eller USA/CIA/MI6 som initierade mordet. Allt annat är högoddsare.

 

Carl Gustaf Östling

 

Om vi jobbar med hypotesen att det rör sig om ett landsförrädarmotiv och att det är förankrat inom underrättelse- och säkerhetstjänsterna i landet eller någon fraktion därav, så finns det en person som sticker ut, nämligen den före detta polisen Carl Gustaf Östling. Han har förekommit i flera tips om mordet och är förhörd av polisen flera gånger. Dessutom finns han relativt grundligt beskriven i Granskningskommissionens rapport SOU 1999:88 kapitel ”Polisspåret” sid 318 som polisman A. Därför finner jag det inte oetiskt att nämna honom vid namn, eftersom det finns en från myndigheter dokumentrad misstanke om att han var inblandad. Granskningskommissionen skriver:

 

Polisman A var en vapenintresserad och vapenkunnig polis som vid tiden för mordet tjänstgjorde vid Stockholmspolisen, där han arbetade vid Norrmalmspolisens piketstyrka. Kort efter mordet lämnade han sin tjänst för att driva egen verksamhet med vapenhandel, något han påbörjat redan tidigare. Verksamheten bedrevs tillsammans med en f d militär. I den rollen levererade polisman A vapen och skyddsutrustning till polisen, bl a till mordutredningen (Palme) under Hans Holmér. En tid efter mordet anställdes han vid Televerket radio, en anställning han dock inte innehade särskilt lång tid. Hans namn aktualiserades tidigt i utredningen genom ett tips angående vapeninnehav och hans intresse för nazismen. Intresset för polisman A återuppväcktes och kulminerade i samband med uppdagandet av hans inblandning i den insmuggling av buggningsutrustning, som förekom i den s k Ebbe Carlsson-affären. Stora mängder vapen och ammunition togs då i beslag hos A, liksom diverse föremål som tydde på att A sympatiserad med nazismen. (källa SOU 1999:88, Polisspåret)

 

Det har enligt Granskningskommissionen förekommit åtminstone sex utredningsvändor angående Carl Gustaf Östling och det är sannolikt han som är huvudanledningen till Inga-Britt Ahlenius och Garnskningskommissionens omdöme om att Polisspåret inte utretts tillräckligt. Det som jag tycker gör Polisman A intressant är att han behandlats med silkesvantar av både Säpo och Hans Holmér. Han var exempelvis den som anlitades för att smuggla in buggningsutrustningen till Ebbe Carlssons ”privatutredning” av Palmemordet (se ett tidigare inlägg: https://www.jallai.se/2011/08/ebbe-carlssonaffaren-avslojade-anarki-inom-sapo/). Kan Ebbes och Holmérs intresse för Carl Gustaf Östling vara, att han var en av ledarfigurerna i Aktionsgruppen Arla Gryning, AGAG? 

Carl Gustaf Östling var drivande i den militära och Stay Behind-sammanlänkade Stockholms Försvarsskytteförening och var enligt mina källor den som ledde Aktionsgruppen Arla Gryning inom Stockholmspolisen. Han var skjutledare och vapenexpert. Arbetade dessutom under en period, i anslutning till mordet, på Televerket Radio som säkerhetsansvarig. Tullkriminalen fann, under utredningen av smugglingen efter den s k Ebbe Carlssonaffären, under en husrannsakan, den speciella ammunition som mördade Palme, nämligen Winchester Metal Piercing, Tungsten Carbide. En ammunition som är vanlig inom underrättelse- och säkerhetstjänsterna för att den kan skjuta genom skyddsvästar. Östling hade dessutom ett svagt eller inget alibi för mordnatten. Han påstod att han var sjuk efter en operation men han skrevs ut från sjukhuset på morgonen, morddagen, utan anmärkning och sex dagar efter operationen. Det försvagar alibit om det överhuvudtaget är ett godtagbart alibi? Östling kom aldrig tillbaka till sin tjänst inom polisen efter Palmemordet. Han började istället arbeta på Televerket Radio och i december 1986 slutade han även där för att på heltid ägna sig åt sitt privata vapenföretag Strateg Protector. Affärerna hade nämligen börjat gå mycket bra, trots att företagets i princip enda kund vid tillfället var Hans Holmér och Stockholmspolisen! (källa: Inuti Labyrinten sid 629, Poutiainen) I boken Inuti Labyrinten från 1994 ställer sig författarna frågan:

 

Den gängse visdomen i media har ju varit att Holmér och Ebbe var socialdemokrater med ett brinnande intresse att lösa Palmemordet.  / — / Hur kommer det sig att dessa två ”socialdemokrater” och påstådda Palmevänner var så nära lierade med en person som Östling, som hela sitt vuxna liv umgåtts i högerextremistiska och Palmefientliga kretsar? Det är något som inte stämmer här. (källa: Inuti Labyrinten sid 631)

 

Det kom in ett intressant tips om Östling sommaren 1988. Följande är klippt ur ett brev från den 20/7 1988 från överåklagare Ola Nilsson i Malmö som fått ett telefonsamtal från en polisman på VD 1 vid Norrmalmspolisen. Brevet är delvis maskerat:

 

Ca ett halvår efter Palmemordet var NN befäl på en radiobil. Han skulle ta en transport från polishuset till amerikanska ambassaden. De som skulle transporteras visade sig vara polisman G och polisman A. Båda var civilklädda, upprymda och nyktra. De sade att de visste vem Palmemördaren var och att det aldrig går att ta reda på mördaren. Detta sades på ett rått sätt. Båda är kända för att hata Palme./…/ NN är orolig för att hans namn kommer ut. Han har tidigare inte tordas berätta. Alla i piketen har haft våldshistorier på fritiden. De är utbildade till jägare i det militära. Man tystar den som ställer upp och berättar. Det har hänt förr. De har goda kontakter i polisledningen/…/På fråga av Ola Nilsson säger NN att kärnan i piketen är bruna till mörkblå. Polisman A och G är värst.”

 

Den gemensamma nämnaren mellan Östling, Holmer och Ebbe Carlsson stavas: Aktionsgruppen Arla Gryning! 

 

Bakgrund: Mycket talar för att AGAG aktiverades under sjuttiotalet. Ett årtal jag fått är 1974, alltså under Palmes tid som statsminister. Det blev en förlängning/fortsättning på Krigs IB. Några av dem jag kommit i kontakt med i AGAG är födda 1957-58 och borde ha gjort sin militärtjänst runt 1977-78. Carl Gustaf Östling agerade som vi vet hemlig agent åt Ebbe Carlsson och Hans Holmér, då han greps för insmuggling av den hemliga avlyssningsutrustningen som senare kom att benämnas som Ebbe Carlsson-affären. Ebbe och Holmér ingick enligt mina källor båda två i IB-03, vilket var underrättelsetjänstens hemligaste enhet med huvuduppdraget att skydda Sverige om/när en invasion av landet inleddes. Men IB-03 hade även hand om Sveriges inre säkerhet, något som militära IB och SSI enligt svensk grundlag inte fick syssla med. D v s spioneri mot den egna befolkningen. Bland det olagliga ingår också upprättandet av listor på kommunister på svenska arbetsplatser. IB:s krigsorganisation eller Krigs-IB, brukar den kallas, sorterade en tid under Försvarsstabens OP2 (jmf OP5). IB-03 försvinner senare in i det hemliga SSI i början av 1980-talet. IB-03/AGAG var en del av den Nato-ledda Stay Behind organisationen som fanns i samtliga Europas västländer. Även icke-Natoländer som Sverige, Schweitz och Finland. I dessa ”alliansfria” länder var självklart Stay Behind-organisatonen ytterst hemlig, inte bara av sekretesskäl utan också av politiska skäl. Socialdemokratin i dessa länder ville inte skylta med att det fanns ett hemligt Nato-samarbete ifall länderna skulle hamna i krig mot Warszawa-pakten. I dessa förberedelser ingick att Sverige tillät Nato, göra krigsförberedelser i svenska vatten. Exempelvis ubåtsövningar, rekognoscering för krigsuppehållsplatser för Nato-ubåtar och hjälpmedel för navigering. Dessutom det kanske allra viktigaste: bevakningsutrustning mot fientliga WP ubåtar, som avlyssningssystemet SOSUS mm. Du kan läsa mer om det i Landsförrädaren eller i inlägget: https://www.jallai.se/2012/04/amerikansk-sosus-anlaggning-vid-understen-avslojas-i-landsforradaren/

 

Sovjetiskt frimärke som utkom 1986 efter mordet

 

Strax innan mordet lades en proposition från regeringen Palme om att polisen inte längre skulle få ingå i kuppförsvaret, tillika Stay Behind. Något som jag vet väckte upprörda känslor inom Stay Behind, polis- och militärkretsar och användes av Palmes fiender som bränsle för landsförrädarspåret. Lagförslaget genomfördes aldrig av regeringen Ingvar Carlsson efter mordet.

Min bok Landsförrädaren, bygger på tesen att det var Stay Behind-organisationen AGAG, Aktionsgruppen Arla Gryning som användes som utförare av den svarta operationen mot Palme, Eller Black Ops som det heter inom CIA och de västliga underrättelsetjänsterna. Flera socialist- och kommunistledare har eller har misstänkts mördats på det sättet. Bl a Patric Lumumba, men även Aldo Moro och kanske också John F Kennedy. Och visst, det är svårt att tänka sig att det sker i Sverige – eller hur? Men politisk terror sker även här, det vet vi av historien och för att ta ett nära exempel för länge sedan – mordet på Gustav III.

I Black Ops instruktionerna som jag tagit del av, använder man en ledningsgrupp på hög nivå, innehållande några generaler, några på regeringsnivå, FRA, Säpo och underrättelsetjänsten. Inte så krångligt som det låter eftersom dessa personer har för vana att samarbeta på det här sättet exempelvis i frågor som rör kuppförsvar och terroristbekämpning. Sedan anlitas en operationsgrupp I, OP1, med uppdraget att skydda OP2, mördargruppen. Op 1 tror jag var Arla Gryning. En perfekt konstellation att använda, eftersom de är hemliga, vältränade, antikommunister och helt lojala mot Försvarsmakten. Dessutom med en naturlig koppling till Nato och de västliga underrättelse- och säkerhetstjänsterna. Op 2, bestod sannolikt av två eller tre man. Civila, ideellt motiverade och för uppdraget, speciellt utbildade. Anledningen till att Arla Gryning sannolikt inte användes för själva morduppdraget, är att det inte ska gå att spåra mördarna till statsapparaten. Exempelvis använde sig CIA aldrig av egen personal för Black Ops mer än i lednings och planeringsfasen. De båda grupperna, Op 1 och Op 2 ska vara helt skilda från varandra och inte ha någon kontakt. Därför är det inte ens säkert att Arla Gryning visste vem som sköt skotten mot Palme. Op 1s uppdrag var att skydda Op 2 och se till att de inte åkte fast. Men även att förse dem med exempelvis Safe Houses, flyktbilar, vapen och ammunition. Det uppdraget kan Östling och hans grabbar inom Arla Gryning ha haft. Därför är det fel enligt min mening att jaga Arla Gryning. De upplever sig bara ha utfört ett viktigt uppdrag i Nationens och Natos Intresse.

Det fanns en relativt känd amerikansk undersökande journalist med namnet Allan Francovich som bl a gjorde dokumentärer åt BBC. Han avled 1997 då han skulle passera tullen i Houston, USA, i en hjärtattack. Han var då på väg att träffa en av sina källor inom CIA. Francovich hade fått uppgifter från en CIA-källa att Olof Palme mördades genom en s k Black Ops. Beställare av mordet var Natos avdelning SOPS, som under sig hade Natoländernas samtliga företrädare för de militära underrättelsetjänsterna. Faktiskt även Sverige som enligt Francovich uppgiftslämnare representerades av amiral Carl Fredrik Algernon som på den tiden jobbade eller hade jobbat åt underrättelsetjänstens hemligaste enhet SSI/inrikes. Ja, samme Algernon som tog livet av sig, eller mördades ett år efter mordet i tunnelbanan i Stockholm. Vi vet inte vilket. Algernon var som sagt under en tid chef för SSI:s inrikesavdelning som skötte skyddet av rikets inre säkerhet och hade nära CIA/MI6 kontakter. Och som vi vet, vi som kan ämnet: en gång SSI – alltid SSI.

 

 

Motivet Nato Sops hade, var enligt Francovich, att man menade att Olof Palme hotade stabiliteten inom Nato. Palme förordade ett kärnvapenfritt Norden och han hade fått med sig Norges statsminister, Gro Harlem Brundtland på sina idéer. Samme Brundtland som Anders Breivik planerade att mörda nyligen. Dessutom stödde Palme Sydafrikas frihetsrörelse ANC med både pengar och vapen och hotade därför ett annat Nato-fäste i Afrika – den sydafrikanska Apartheidregimen. Stay Behind i Sverige hade enligt mina uppgiftslämnare mycket goda kontakter med Stay Behind i Sydafrika. Det tredje ”onda” Palme gjorde var att han enligt Francovich uppgiftslämnare, godkände en leverans av anrikat Uran 235 från svenska lager, till Indien via Bofors. Förmodligen för att Pakistan hade kommit långt i sitt kärnvapenprogram. Indien lyckades senare också bygga upp ett eget kärnvapenprogram och är ett kärnvapenland idag trots USA:s protester och sanktioner mot landet. I utbyte mot svenskt uran 235 köpte Indien mängder av vapen av Bofors vilket är den egentliga grunden till Boforsaffären enligt Francovich teorier. Indien var på den här tiden nära allierad med KGB och Sovjet, om än i hemlighet. Detta enligt uppgifter från bl a KGB avhopparna Gordievsky och Mitrokhin. Det fanns således flera starka  motiv att få bort den ”besvärlige” svenske statsministern. Men det starkaste motivet enligt Francovich var att Palme ville förbjuda USA att använda Östersjön, som ubåtsbas. D v s Sosus-anläggningarna skulle bort och det skulle bli slut med Natoubåtar i svenska vatten. En rejäl förskjutning av maktbalansen i Europa och ett dråpslag mot Natos norra flank som Palme och hans kärnvapenfria zon i så fall skulle radera ut. Det fanns även rykten om att Palme skulle förhandla om ett Nato-utträde för de nordiska länderna i utbyte mot att Sovjet gav garantier om att aldrig invadera de nordiska länderna. Liknande avtal som det Kennedy gav, om att inte invadera Kuba, till Sovjetunionen 1962 efter Kubakrisen.Det här har flera säkerhetspolitiska forskare skrivit om och min bedömning är att det på den tiden 1986, var ett tillräckligt starkt motiv för att låta mörda Olof Palme. Så här skriver Francovich i en fransk tidning om ett Natomöte som skulle ha ägt rum i England strax före mordet:

 

SOPS (Nato) godtar den svenska hållningen som intas av den svenske representanten för ÖB Ljung (Algernon) och av vännerna i Stockholm och menar att frågan om den svenske statsministern får handläggas som ett internt problem för Sverige och skötas av de svenska vännerna, under förutsättning att hotet mot den norra flanken behandlas med framgång. / — / Man beslutar att ledningen av denna operation (Black Ops) sker lokalt och att teknikerna importeras. Fullständig åtskillnad mellan grupperna förutsetts. (källa: Allan Francovich för tidningen L Evenement du Jeudi nr 655 22/5 1997)

 

Det intressanta med Francovich uppgifter är att han omöjligt kan ha vetat alla turer kring mordet i Sverige. Han hade en ”säker” källa inom CIA som dessutom gav honom kopierade dokument (ev falska). Hur kunde den källan veta exempelvis att en stor del av medlemmarna i Arla Grynings egen skytteförening: Stockholms Försvarsskytteförening på ett eller annat sätt var inblandade i utredningen av mordet genom FMV, FOI och SKL eller att några av medlemmarna jobbade som poliser i det distrikt där Palme mördades och faktiskt var i tjänst vid tiden för mordet. Två av dem var t o m bland de första poliserna på platsen. Vilka som var medlemmar i Arla Gryning har varit hemligt. Hemligt har det även varit att Hans Holmér och Ebbe Carlsson var medlemmar i Stay Behind, sannolikt också deras livvakter och de inblandade i Ebbe Carlssonaffären. Francovich skriver som han gör, eftersom hans uppgiftslämnare berättar det, men han vet inte vad jag/vi vet idag genom mina svenska källor! Francovich skrev följande i sina artiklar:

 

Det kan konstateras att Hans Holmér tillhörde en parallellorganisation till Nato:s Stay Behind, bestående av poliser, underrättelsefolk och militärer. Vilket borde betyda: Aktionsgruppen Arla Gryning eller Krigs IB/SSI inrikes (min anm).

 

Jag påstår inte att Arla Gryning är mördare men de hjälpte kanske till på ett eller annat sätt i Nationens Intresse. Ni var soldater och jag tror inte ens ni själva visste vilka som egentligen styrde er. Ni var en extremt lojal och motiverad grupp som ibland beordrades att göra olagliga saker. Det skedde i fler länder än Sverige. Ni gjorde fel 1986 men det finns omständigheter som förklarar ert handlande. Om jag nu vågar skriva så. Men så funkar en elitsoldat!

Åter till Ingvar Carlsson: Den 17 augusti 1995 skrev Kjell-Olof Feldt i DN om polisspåret och hans misstro mot Palmeutredningen. Artikeln hette: ”Vem lita på om inte sina egna” Feldt i DN 1995. Artikeln väckte stor uppmärksamhet, även utanför Sveriges gränser och de flesta medier hängde på med löpsedlar som exempelvis: ”Kjell-Olof Feldt kräver ny granskning av Palmemordet.” TV4 Nyheterna hade på kvällen ett känsligt och avslöjande inslag om polisinblandning i mordet, och dagen efter inslaget kom den stora bomben: Sveriges statsminister Ingvar Carlsson meddelade sin avgång, utan att ge något konkret skäl, mitt i en mandatperiod och utan att ha informerat sina närmaste. Något som han kommit på mitt i natten? Inte ens hans medarbetare på Rosenbad informerades i förväg. Det är förmodligen den märkligaste politiska avgången i svensk politik – dessutom av självaste statsministern med foten i gips den morgonen! Tilläggas ska att det var sommar och semesterstängt i Riksdagen. Bara Palmemordet  var på tapeten vid tillfället i och med att bröderna Poutiainens avslöjande bok om mordet (Inuti Labyrinten) kommit ut och kommenterats i positiva ordalag av Kjell-Olof Feldt. Vad visste Kjell-Olof Feldt egentligen om mordet och varför avgick plötsligt Ingvar Carlsson? Misstänkte han möjligen att bubblan skulle spricka till slut? Eller trodde Carlsson att Feldt nu skulle ge igen för att han sparkades ur regeringen några år tidigare. Ge igen genom att berätta! Eller – var han bara rädd? Klockan 01.45 samma natt efter TV4-Nyheterna, gick larmet till Stockholmspolisen att två män, 22 och 25 år gamla setts på taket till Utrikesdepartementet och Rosenbad, bara 20 meter från Ingvar Carlssons bostad, där han låg och sov. Inkräktarna hade krossat ett fönster på UD för att ta sig in. Dagen efter kom en lite märklig dementi om att det rörde sig om två överförfriskade Vattenfestivalbesökare som ville imponera på sina kompisar. Tro´t den som vill…

Läs artikeln i Aftonbladet: Två gripna på taket

 

 

 

Kom igen nu, gubbar! Ni pensionärer på väg mot livets slutstation – BERÄTTA! Snart finns ni inte längre hos oss, och den dagen kommer någon annan att berätta er historia, och kanske någon oppositionspolitiker släpper hemligstämpeln med rättmätigt tolkningsföreträde.

 

 

 

 

 

 

 

Vänligen, Anders Jallai

 

 

EXTRAMATERIAL:

Se inslaget från TV-4 Nyheterna som sannolikt bidrog till att Ingvar Carlsson, dagen efter avgick som statsminister. Behöver vi mer bevis/indicier på att Ingvar Carlsson vet något som han inte vill delge oss – det svenska folket och ägare av makten i vår demokrati. Nu har Finansminister Feldt, kriminalprofessor GW Persson, f d Generaldirektören för Riksrevisionsverket Inga-Britt Ahlenius, f d justitiekansler Lambertz (för en gångs skull!) och hundratals mer eller mindre kända journalister ansett att Palmemordet ska granskas på nytt. Hur mycket behövs det egentligen för att slå hål på bubblan! Eller räcker det att dela ut nya bananer till folket?

”Kjell-Olof Feldt kräver sanningen om Palmemordet i TV4 Nyheterna (1994-08-17)”
http://www.youtube.com/watch?v=OsUjqkcp0Ok

Granskningskommissionen skrev följande om polisman A (källa: SOU 1999:88 Polisspåret): http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/12/44/295e5712.pdf  (Läs avsnittet om Polisman A)

Se min intervju med f d Länspolismästare och Säpochef Olof Frånstedt om Landsförrädarspåret: http://www.youtube.com/watch?v=uK4PV3ERJ6w

Läs mer om Östling i den här artikeln av Expressens Niklas Svensson från 1996: Carl Gustaf Östling Expressen

Missa inte dessa Nato-dokument från Francovich källa: ITAC 3 ITAC 1
Kjell-Olof Feldts artikel i DN: Feldt i DN 1995
TT:s nyhet om Kjell-Olof Feldts utspel: FELDT VILL GRANSKA POLISSPÅRET
Tidigare inlägg om Aktionsgruppen Arla Gryning https://www.jallai.se/2012/04/mer-om-barbrogruppen/

Kanske gjordes det bästa utredningsarbetet i Palmemordet av SVT Striptease stjärntrio Lars Borgnäs/ Tomas Bresky/ Fredrik Laurin i feb 1996. I programmet kallas Carl Östling för ”polisman Ö”. http://www.youtube.com/watch?v=G4qfX4P72ww

Se också den här utländska dokumentären. Den säger det mesta och bästa om mordet på Olof Palme förutom det egentliga motivet, och återigen: måste all känslig journalistik komma från utlandet? http://youtu.be/9QTYvxlk2yQ 

TV-reportage från 1991 av den senaste Augustprisvinnaren Göran Rosenberg: http://youtu.be/ek96jnICRSE 

Till sist – när du hinner: Läs eller lyssna på Landsförrädarspåret i romanform:

 

 

 

 

 

 

180 Comments

 1. Dalmasen skriver:

  Jag minns nyheterna 1/3 -86 när kameran fångade ministrarna på väg upp i Rosenbad på natten. När Feldt hastade förbi fick han någon fråga från journalisterna och muttrade tillbaka "Vi trodde aldrig det skulle behöva gå så långt men nu har det hänt". Eller något liknande med den innebörden.

  Jag minns att jag undrade direkt då vad i helskotta han for efter, vad han menade. Visste han något, anade något? Nu kanske han känner tiden inne för att utveckla sina tankar mera.

  Snöbollen rullar nu av sin egen tyngd och det går fort, fort. Äntligen!

 2. Sonny skriver:

  Det är så svårt med detta är ju att det är ju lätt att tillsätta en utredning. Väljer man rätt personer och begränsar tid/pengar/information så kommer den inte komma fram till något nytt alls. Yet another pappers tiger! Kanske skulle du och GW ingå i den för att få trovärdighet.

  Bästa vore kanske att materialet släpps fritt så får var och en göra sin egen uppfattning. Flera personer som kan sådant här skulle kunna göra egna analyser, tänker då på dig, GW, Borenäs och andra journalister.

  Tycker det är bra att ni skapar tryck! Ni skulle behöva läcka starka indikationer så att bollen kommer i rullning.

  Om det ni påstår är sant så kommer det ju att ha effekter på vårat samhälle. Hur skulle man hantera det? Risken är uppenbar att det dyker upp extremist organisationer som suger upp folk som är besvikna på samhället. Det är inte riskfritt!
  Men jag håller med sanningen måste fram! Vi kan inte ha ett demokratiskt samhälle där en liten elit gör hur de vill.

  1. RiddarMagnus skriver:

   Varför tror du man tog bort preskriptionstiden i Sverige? =)

   Hur skulle det sett ut om förundersökningssekretessen hade upphävts och hela utredningen blivit publik?

   Hade nog inte tagit många veckor för en sådan som Anders eller Inuti Labyrinten-Kari att lösa detta om Säpo-utredningen också bifogats.

   Forsätt gräva AJ! Du är en hjälte!

 3. Anne skriver:

  Anders, du får ursäkta men DC-3 är bara nummer två nu! Det här är jävligt stort. Jag får rysningar.

 4. Markus skriver:

  Om man bortser från vilka motiv, förmågor, vänner, understöd, farkoster, logistik mm som CIA, USA, UK, Nato etc, hade i och utanför Sverige, för tiden vid ubåtskränkningarna och vänder på det… Vilka motiv, förmågor, vänner, understöd, farkoster, logistik hade Sovjet för den här typen av enormt svåra och omfattande operationer i Sverige? Stockholms skärgård är i många stycken en mycket ogästvänlig och svåråtkomlig plats förutom då för Sovjetiska specialförband som tycks behärska den som om den vore ett väl tempererat badhus med cafeteria och ett närliggande Scandic Hotel i någon av Stockholms förorter. Vad Sovjet visade upp vid grundstötningen av U137 i Karlskrona, helt oavsett varför den hamnade där, går inte riktigt hand i hand med vad som försiggick i skärgårdar och kuster runt om i Sverige de följande 12-13 åren…

  1. Erik skriver:

   Sovjet hade betydligt större förmåga än NATO att genomföra undervattensoperationer. Man brukar tala om ubåtar och miniubåtar som om det vore någon sorts science fiction, men redan under andra världskriget användes miniubåtar till särskilt viktiga uppdrag. Att något låter konstigt för en okunnig svensson betyder inte att det ÄR konstigt. Jag skulle vilja påstå att det skulle vara mycket konstigare om sovjetiska sabotageförband INTE hade övat i svenska vatten. Minns mycket väl ett nummer i tidingen Båtnytt där man förundrade sig över hur mycket bättre sovjetiska sjökort över svenska skärgården var jämfört med svenska.

   Motiv: anfallsförberedelser, övning
   Vänner: Warszawapakten, svenska agenter
   Understöd: Warszawapakten
   Farkoster: (listar här enbart ett urval miniubåtar och farkoster speciellt utvecklade för marina sabotageförband ) Project 907 Triton 1, Project 907 Triton 2, Project 865 Piranha, Sirena, Proteus 1/2/5 m fl
   Logistik: Östersjömarinen

   1. Pär skriver:

    Det var WP-ubåtar här vilket naturligtvis fick NATO att skicka skicka egna båtar för att kolla läget och öva med den svenska marinen. Jag fick en gång en f d säkerhetschef från brittiska flottan att säga "We had a lot of fun in your waters!"
    Så det är inte antingen eller det handlar om.

    1. Anton 1 skriver:

     Nä, det tror inte jag heller. Jag tror att både WP och NATO plaskade omkring i våra vatten lite som de ville och hade lust. Hade det som ett spännande övningsområde helt enkelt. Kanske lekte lite katt-och.råtta med varandra. Undrar om någon svensk marinofficer gick bärsärk pga supermakternas fräckhet i svenska vatten någon gång? De där sjunkbomberna som fälldes…undrar om de fälldes "på riktigt" eller visste man kanske att inga båtar oavsett nationalitetsbeteckning skulle skadas av dem? Var den svenska ubåts-jakten kanske bara ett spel för galleriet dvs svenska folket som satt och trodde på "neutralitet" och "alliansfrihet"? Kul att spekulera och fantisera kring Hårsfjärden är det iallafall. 🙂

   2. Anders Jallai skriver:

    Hej, Erik. Håller med om att WP hade alla motiv att undersöka den svenska skärgården. Det gjorde man med all säkerhet också fram till ca 1981. Efter U137 borde man ha vidtagit åtgärder, typ: det här får aldrig hända igen etc. Att man då ett halvår senare (maj-juni 1982) drar igång den största hemliga undervattensoperationen världen sett i fredstid, långt inne i Sveriges hemligaste marina bas (Muskö), lirar helt enkelt inte. Sedan fanns en försäkran, vad den nu är värd, från sovjetiska militära ledare, att inte kränka Sverige från ca 1982. Det finns beskrivet i ÖB:s hemliga dagböcker. Som en jämförelse så kränkte aldrig Sovjetiska flyg, medvetet svenska gränser i luften på 80-talet. Det går att spekulera vidare , men det viktigaste är trots allt att det inte finns några tydliga spår efter sovjetisk undervattens-verksamhet. Och det är vad samtliga ubåtsutredningar utom den med Bildt och Stefenson 1983 kommit fram till. Det kommer mer ubåtsinlägg så fort Palme svalnat lite. AJ

    1. Markus skriver:

     Anders mfl, jag håller med dig som jag antyder i mitt inlägg. Sovjetunionen… Det lirar inte. Det lirar inte för att jag tror att Sovjet helt enkelt inte var kompetenta och "Sverigeintegrerade" nog, på väldigt många plan, att genomföra den här typen av operationer vid så många tillfällen i en miljö som är allt utom enkel. Dessutom hade de väldigt lite att vinna men allt att förlora. USA mfl lyckades dock, i efterdyningarna av U137, med exakt det som de var ute efter, dvs, att utnyttja den uppkomna situationen och lura skjortan av svenska politiker, svenska försvaret och den svenska allmänheten att tro att vi hade att göra med en fenomenalt skicklig, farlig och obehaglig motståndare; Sovjet.

     Vi må ha delade meningar om varför U137 gick på grund djupt inne i militärt skyddsområde, men helt oavsett varför, så kan väl få vara imponerade av Sovjets absoluta spjutspets i det hemligaste av hemliga operationer under kalla kriget? (Om den nu var del av tio år med Sovjetiska kränkningar av svenska vatten…). Men utan grundstötning av U137 hade vi med all säkerhet inte haft den våg av operationer som vi såg de följande tio åren. Det hade inte funnits utrymme för det. Inget ”case” för de som utförde dem helt enkelt…

 5. Dalmasen skriver:

  Med Holmérs eventuella koppling till Stay-behind så får man onekligen en ny syn på Dahlgrens berättelse om hur han hämtade HH nå´nstans i Dalarna. Jag har alltid trott att han berättade för Martinger på uppdrag från någon, oklart vem.

  Han är ju märkligt tystlåten om hur och exakt var han hämtade HH (även om han säger till Gösta Söderström att det är i Falun). Varför så tyst om detta när han berättar fritt om så mycket annat, mer uppseendeväckande?

  Han antyder att han inte har mandat att säga något om detta men kanske kan återkomma. Luktar inte detta SB så vet inte jag. Hela hans berättelse luktar SB.

 6. Lars skriver:

  Du skriver att AGAG gjorde fel.

  "Ni gjorde fel 1986 men det finns omständigheter som förklarar ert handlande. Om jag nu vågar skriva så. Men så funkar en elitsoldat!"

  Vad gjorde de fel? Var det fel att hjälpa till att släcka en landsförrädare?

  1. Dalmasen skriver:

   Dödsstraffet är avskaffat i Sverige eller visste du inte det? Några ståndrätter skall inte heller få existera i ett demokratiskt samhälle.

   Vad än Palme ansågs ha gjort eller skulle komma att göra så är det straffbart att ta bort honom med våld. Det är mord och att betrakta som en statskupp i det fördolda.

   1. Lars skriver:

    Vi pratar i det här fallet hypotetiskt inte om en hederlig statsman utan om en förrädare. I ett akut läge har man kanske inget val. Om valet står mellan att låta Sverige falla i händerna på Sovjet eller att ha ihjäl landets statsminister är valet enkelt då folkets bästa måste gå före.

    Även om man i ett demokratiskt samhälle självklart föredrar den normala processen är ibland verkligheten en annan. Demokratins kvarnar maler sakta. Tror du att det alltid går att fängsla en person utan att det vidtas konsekvenser från fienden? Här pratar vi om en fiende som är mäktigare och militärt starkare.

    Historien har lärt oss ett och annat om ondska och det är att man inte har råd att vara naiv.

    1. Dalmasen skriver:

     Fara i dröjsmål? Vilket kvalificerat trams. Eller du har kanske trovärdiga bevis för att ryssen stod på tröskeln?

     Det är att tillmäta EN man en oerhört stor vikt, att allt rasar ihop pga hans beslut. Det säger mer om den hysteriska miljön på 80-talet än om Palmes farlighet.

     Visst, en del kanske faktiskt trodde så som du skriver men att än idag hävda att det var rätt och riktigt verkar rubbat som jag ser det.

     Som Jallai skriver, man deltog som de orderbundna soldater man var men fel var det likförbannat.

    2. Niklas Starow skriver:

     Vem är egentligen landsförrädaren/arna?
     Den av svenska medborgare valda eller de Paramilitära styrkor som tar order från främmande makt?

     För min del är det inte den valda, även om jag anser att det är fel val ger de inte mig, dig eller någon annan rätten att mörda.

     1. Lars skriver:

      Vanliga Svensson lever i fantasin att demokratin skyddar sig själv. I den naiva sinnebilden ingår också att man har väldigt svårt att acceptera att säkerhet och icke-aggression inte är samma sak. Det här är huvudanledningen till att verksamhet av känslig karaktär alltid måste ske bakom ridåer och i det fördolda. Den vanliga surdegsbakande hipstern tror att man kan lösa allt här i världen med en kopp te och ett uttömmande samtal. Det är löjligt.

      Du kan inte ta emot din egen undergång med öppna armar bara för att du ogillar våld. Sverige har exempelvis idag knappt något försvar alls och vi är inte medlem i någon militär allians. Gör detta Sverige till ett säkrare land eller inbjuder det en potentiell fiende att ta sig friheter han annars inte skulle ta? Jag anser att det är korkat att tro att vi blir säkrare genom att stoppa huvudet i sanden. Det är att ta sin egen frihet för given.

      Fanns det bevis för att Palme var en förrädare anser jag att man gjorde helt rätt. En vald förrädare och anti-demokrat förtjänar inte att omfamnas av rättstatens beskyddande famn…

     2. Dalmasen skriver:

      Förrädare och antidemokrater förtjänar inte att omfamnas av rättstatens beskyddande famn.

      Det håller jag med om (fast inte riktigt som du menar antar jag…). Men lik förbannat är det rättstatens förbannade skyldighet och plikt att hävda likhet inför lag.

      OM nu det fanns så blytunga bevis mot Palme så skulle ett avslöjande sänka inte bara honom utan hela socialdemokratin. Då vore man ju av med problemet. Eller skall vapnen tala om någon annan politiker dyker upp som har avvikande agenda?

      Att sätta rättsstaten ur spel för att skydda densamma är orwellianskt för att inte säga kriminellt till överdrift. Jag har inte bett om ditt eller andra "patrioters" sk beskydd eller att ni tar er rätten att bestämma vem som får leva eller dö, "i nationens intresse".

      Jag har inte lagt en hel del av min vuxna tid i uniform för att dina gelikar skall få leka Gud allsmäktig. Fy för den lede!

     3. Lars skriver:

      Uppenbarligen drog man slutsatsen att ett avslöjande inte skulle vända situationen till det bättre. Sverige var ju inte direkt ett land utan motsättningar. Det fanns marxister i varje hörn, inte minst inom media. Ingen visste vem som var lojal. Dessutom förstod man antagligen att en olycka sällan kommer ensam. Sverige är ju än idag ett av få länder i Europa som inte har gjort upp med sin egen nutidshistoria.

      I fallet Palme handlade det inte om en avvikande agenda. Det handlade om Sveriges framtid. Löntagarfonder eller en fri marknad? Diktatur eller demokrati?

      Du verkar inte har det minsta grepp om varför du har spenderat din vuxna tid i en uniform. Medborgaren ber sällan om beskydd men gråter likförbannat och letar ansvariga när skiten träffar fläkten. Demokratin skyddar inte sig själv.

     4. Dalmasen skriver:

      "Sverige är ju än idag ett av få länder i Europa som inte har gjort upp med sin egen nutidshistoria".

      Det har du helt rätt i och det vore en välgärning om vi kunde få möjlighet till det. Då kunde var och en bilda sig en egen uppfattning om hur man vill ställa sig till vår gemensamma historia, på gott och ont.

      En demokrati som behöver försvaras med odemokratiska metoder har snart upphört att vara en demokrati.

      Tycker man att man gjorde rätt som deltog i avlägsnandet av en statsminister då borde man väl kunna stå för det eller hur? En förment patriotisk handling som ingen behöver skämmas över. Eller…?

     5. Lars skriver:

      Man kan likna ett demokratiskt land vid ett fartyg med en kapten och en måldestination. Vad gör man om kaptenen visar sig vilja sänka skeppet? Sitter man då lugnt i båten som den klanderfria människan man är eller kastar man kaptenen överbord för att rädda besättningen och resten av passagerarna? Att skydda demokratin genom passivt motstånd fungerar endast så länge kaptenen erkänner din rätt att yttra dig. När diktaturen är ett faktum är det för sent. Vapen väljer man alltid efter omständighet förstår du.

     6. Anders Jallai skriver:

      Hej, en intressant liknelse.
      Utan att dra några direkta paralleller till Palme så finns det en regel i det flygbolag som jag arbetar i. Den lär ut att styrmän (co-pilot) ska observera sina befälhavare på tecken till inkapacitering i form av vimsighet, trötthet, senilitet, sjukdom etc och i det läget säga: "My controls". Kaptenen har då skyldigheten att lämna över kontrollerna och befälet till styrmannen utan dröjsmål. Sedan ska händelsen utredas på marken. Ett av de svåraste beslut för en styrman att ta. Men det händer som tur är. AJ

     7. för om masten skriver:

      Det fungerar bra i teorin i praktiken mycket svårare. Händelsen när LIN höll på att flyga in i Nacka-masterna är ett praktexempel på när det inte fungerar, eller LIN:s haveri i Ängleholm.

      Dessutom har du hela Asien med tappa ansiktet-problemet som förorsakat ett stort antal haverier i bl. a Thailand.

    3. Anton1 skriver:

     Du låter precis som överste Jessep (Jack Nicholson) när han sitter och försvarar ett regelrätt mord på en av sina soldater i filmen "A few good men". Och alla som har sett filmen vet ju att det var överste Jessep som slutligen förlorade mot Fru Justitia och fick krypa in i finkan.

     1. Lars skriver:

      Jadu Anton. Livet är inte en film…

     2. Anton skriver:

      Nä. men det svenska samhällslivet kanske kan bli mer likt ett amerikansk film? Där det goda segrar över det onda? Det vore ju himla bra och trevligt tycker jag.

     3. Louis A. skriver:

      Jovisst. Ditt liv är tydligen rentvättad Hollywood. Akta dej bara – så inte finnarna tar reda på vart du bor…

     4. Anton skriver:

      Vill bara upplysa dig (och finnarna) om att vi är flera som heter Anton härinne. Bara så att de gäringa "finnarna" får tag på rätt gubbe liksom… 😀 😀 😀

    4. Jonas skriver:

     Sverige i händerna på Sovjet? Om det är något vi kan lära av nutidshistorien så var det väl att Palmes utrikespolitik snarare räddade oss från Sovjet än tvärtom. Hade vi varit öppna med NATO-samarbetet hade läget från Sovjet varit än värre.

     Palmes CIA-kopplingar i ung ålder är väl att anse som väl dokumenterade för övrigt.

    5. Jonas skriver:

     Hypotetiskt. Men Palme var ingen landsförrädare, vad vi vet.

     Historien ger snarare hans politik rätt. Det omvända hade varit värre för landet. På så vis kan man säga att Palme var nationalist.

     1. Lars skriver:

      Du kan inte dra slutsatsen att Palmes politik var rätt bara för att det slutade väl. Allt hänger på huruvida Palme sköts i nationens intresse eller inte. Palme var en komplicerad person med en lojalitet som utåt sett alternerade med tiden något oerhört.

      Sovjetunionen var ett otroligt stort hot mot Sverige på den tiden. Vår räddning var att marinens psyops i den svenska skärgården skickade signalen till Sovjet att Sverige var militärt välförberedd. Jag VET att NATO bedrev ubåtsövningar i östersjöområdet för att förbereda länderna där för en invasion. Man ville visa ryssen att de inte skulle göra sig något besvär. Palme däremot angrep Sverige ur en annan synvinkel. Han ville reformera systemet inifrån m.h.a. löntagarfonder och ett uppmuntrande till kollektivism. Det blev hans fall.

  2. Anton skriver:

   Ordet 'landsförrädare' verkar vara fritt för tolkning här. Vad är landsförräderi, att förhindra att Sverige blir en DDR-liknande stat med alla oöverskådliga konsekvenser och långsiktigt lidande eller att släcka en demokratiskt vald statsman som försöker(?) åstadkomma just detta?

  3. Rasmus skriver:

   Nu är det här är ett svar på ett flera år gammalt inlägg så ingen ser det. Men. Palme var ingen landsförrädare! Den som mördar en folkvald statsminister är däremot en landsförrädare däremot. Det har ju också visat sig att höga Säpo- militärchefer läckt hemliga information om svensk politik och socialdemokratiska politiker till främmande makt (amerikansk underrättelsetjänst). Något som även Carl Bildt gjort. Det om något är landsförräderi. Och vidare så är all högerpolitik till sin definition landsförrädisk. Socialister och kommunister kämpar för det stora flertalet av befolkningens bästa. Högern är beredd att sälja ut allt till utländska företag. Att vara höger är per definition att vara landsförrädare. Ett land är sitt folk. Folket hade valt Palme. Mordet på Palme var alltså solklart landsförräderi, i synnerhet om man samarbetade med utländska säkerhetstjänster..

 7. Jossan skriver:

  Vad som förvånar är att en del likställer de intressen som Stay-Behind (NATO->USA->etc.) representerar med "Sveriges" intressen. Vilken grupp försvarar Sveriges intressen i detta spel? Det blir för simpelt om alternativen bara är slav till USA eller kommunist.

  Det blir ironiskt att kalla det "landsförrädarspår" eftersom det som utgjorde det starkaste motivet och som hotades att bli förrått av Palme inte var Sveriges intressen, utan NATO/USA's intressen.

  Det borde kallas USA-förrädarspåret 🙂

  1. Dan skriver:

   Din ståndpunkt förutsätter att NATO skulle få för sig att svika sina partners, något som inte är särskilt troligt med tanke på att hela NATO-samarbetet då skulle riskera att falla. NATO är och förblir Sveriges vän, det har man visat mer än en gång.

   Sveriges intresse under den tiden var att inte hamna i händerna på kommunisterna, vilktet även råkade vara NATOs intresse. Världen var inte uppdelad i nationer på den tiden utan i block. Antingen höll man på den blåa hästen eller också så höll man på den röda.

   Faktum är att Sverige inte skulle klara sig särskilt länge på egen hand, oberoende av huruvida vi skulle kunna mobilisera en miljon människor eller inte. Sverige är ett litet land med ett utsatt geografiskt läge. Det är vår svaghet och det går inte att ändra på…

   1. Jonas skriver:

    Vän och vän… I valet mellan ett beslut som gynnar USA och ett beslut som gynnar Sverige så vet jag var NATO står.

    Att man "höll på ett block" är en närmast skrattretande historiesyn. Hade Sverige varit öppna med NATO-samarbetet hade den säkerhetspolitiska situationen gentemot Sovjet varit sämre, inte bättre.

    1. Lars skriver:

     Danmark har varit NATO-medlem sedan organisationens tillkomst och klarade sig väldigt bra under kalla kriget. Ett öppet NATO-samarbete hade knappast gjort situationen värre. Det hade snarare avskräckt fienden från angrepp. Din fiende blir ju inte mindre farlig för att du stoppar händerna i fickorna.

     Motsättningarna inom den svenska politiken på de tiden hindrade oss från att bli NATO-medlemmar. Socialdemokraterna med Palme i spetsen vägrade. Det man från militärt håll då gjorde var istället att låta den svenska vänstern TRO att Sverige var neutralt. På ena sidan hade vi sossar och kommunister som var nöjda med ett neutralt Sverige, samtidigt som de aktivt arbetade för ett närmande till Sovjet. På andra sidan hade vi oppositionen, näringslivet och militären som lät vänstern tro på neutraliteten samtidigt som de samarbetade med NATO. Palme överskattade folket och underskattade sin egen organisation (Stay-behind).

     1. anna skriver:

      Nej men nu har du fått saker om bakfoten, Lars! Regeringen Palme samarbetade NATO och var inte "nöjda med ett neutral Sverige". De var möjligen nöjda med att svenska folket var nöjda med ett neutralt Sverige. Och vad har du för belägg för att regeringen Palme arbetade för ett närmande till Sovjet? Palme var antikommunist och älskade demokrati och frihet (även frihet för folk under högerdiktaturer). Vi kunde inte gå med i NATO bla eftersom det skulle ställa saken på sin spets mot Sovjet och de då isf förmodligen skulle gått in i Finland, och då skulle kalla krigets spelare stå front mot front och risken för att det hela skulle gå över i ett varmt krig skulle bli överhängande.

     2. Lars skriver:

      Palme var antikommunist i sin ungdom, det är det inget tvivel om. Vad som hände sen är ett mysterium. Palme hade mot slutet av sitt liv bekantskaper som en svensk regeringschef inte ska ha.

      Vissa hävdar att Palme inte trodde på löntagarfonderna som han så ivrigt predikade om. Det tror jag inte en sekund på. Palme var en envåldshärskare som alltid pekade med hela handen när han ville något. Han körde med folk som han behagade, både inom partiet såväl som i talarstolen. Fråga Ulf Adelsohn om du inte tror mig.

      OM palme hade haft någonting emot löntagarfonderna hade han ALDRIG varit för idén från första början. Han och alla i näringslivet visste att löntagarfonderna skulle reformera hela det svenska ekonomiska systemet, något som hade fört oss väldigt nära Sovjet.

      En antikommunist smugglar inte vapen via DDR till Indien. Han hamnar dessutom inte på frimärke i en kommunistdiktatur…

     3. anna skriver:

      Vilka bekantskaper var det han hade? Kan det inte bara ha varit kontakter han hade för att hålla kommunikationen öppen med olika parter för att i förlängningen rädda freden? Jag förstår inte varför vissa målar fan på väggen så – är det nåt jag inte ser/förstår när det gäller Palmes bevekelsegrunder? Utgångsläget måste väl ändå vara att han ville Sveriges väl så länge man inte kan bevisa annat? Men det är mest en massa rykten och åsikter som läggs fram som argument för hans förmodade svekfullhet. Det KAN ju faktiskt vara så att han gick konstiga vägar för att rädda freden. Men visst, det KAN ju varit så att han hade en verkligt sinister second agenda. Det faktum att andra sossar uppfört sig så konstigt i samband med frågor kring mordet får mig att inte känna mig så säker – därför vill jag veta mer. Det här är intressant – bättre än en TV-serie! 🙂

     4. floxer skriver:

      fundera även då på vilka bevekelsegrunder Palme hade för att ljuga om IB-affären, Catalinan, Geijer-affären… var det också i någon slags fredsivran??
      Det jag stör mig på är glorian som finns, när det är så uppenbart att Palme ansåg sig själv vara lite bättre, klokare och förmer så att det faktiskt är rätt att ljuga för folket som valt honom

     5. anna skriver:

      Det där var innan de hade lärt sig att göra pudlar.. 😉
      Ja, det är störande att han ljög så uppenbart om saker, men det var väl för att han var rätt arrogant. Men de uppförde sig väl så förr (minns bara en sån sak som Klararivningarna som startades i hemlighet medan folk var på semester), innan internet och mobiltelefoner – folk kunde inte meddela sig med varandra hur som helst och hur snabbt som helst, och ingen kollega kunde filma Palme när han fick vredesutbrott och lägga ut det på youtube (är det därför folk inte vågar säga nåt om honom – de var skiträdda för honom men kunde inte bevisa hur han uppfört sig mot dem bakom stängda dörrar?) I dagens läge hade han aldrig kommit undan med ett sådant uppförande.

     6. Lars skriver:

      Varför inte fråga Anders om kontakterna? 🙂 Det finns både den ene o den andra KGB/GRU agenten.

      Det finns dessutom indikationer på att en viss person som rörde sig i Palmes kretsar på den tiden försöker sopa igen allt efter mordet. Han vill inte att vi ska veta.

  2. Giffel skriver:

   Jossan har visst inte förstått att den svenska motståndsrörelsen (i händelse av krig) startades upp på Erlanders regeringstid. Menar Jossan att Erlander/Palme var landsförrädare pga av att uppbyggnaden av motståndsrörelsen gjordes i samarbete med USA och ett europeiskt nätverk?

 8. anna skriver:

  Vad var det man var rädd för att Palme skulle göra i Sovjet? "Sälja ut Serige", är ju vad som nämns, men vad innebär det? Vad kan en enda människa göra som kan omkullkasta en halv värld? Var det "bara" det att man var rädd för att han skulle berätta hemligheter för Gorbatjov? Visste man att Palme visste saker som man inte ville att Sovjet skulle få reda på? Men snälla, KGB hade väl koll på det mesta, inklusive att Sverige var NATO:s hemliga 17:e medlem.. Jag kanske är mer är lovligt naiv här, men hur kan man tillmäta en ensam människa så stor enskild makt att ett mord på vederbörande eliminerar faran?

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, Anna! Ryktet sa, och det kan vara sant enligt mina källor, att Palme skulle förhandla om en pakt med Sovjet och få garantier om att Sovjet inte skulle anfalla Sverige om vi drog oss ur det hemliga Natosamarbetet och dessutom ta med oss Norge och Danmark. Ett tillräckligt motiv för att mörda honom enligt både mig och mina källor i UD bl a. AJ

   PS. En liknande pakt skrev J F Kennedy på angående Kuba i stor hemlighet 1963.

   1. anna skriver:

    Hej Anders!
    Men hur i hela friden skulle han ha kunnat gå iland med det helt på egen hand? Han var ju regeringschef – inte envåldshärskare! Utan stöd från övriga regeringen och riksdagen så hade han väl aldrig kunnat åstadkomma något sådant? Hade han försökt så hade han väl kunnat bli åtalad för brott mot rikets säkerhet eller nåt sånt? Och någon pakt hade aldrig kunnat kommit till stånd? Och Norge och Danmark skulle vara med på noterna oxå.. Låter så osannolikt..?

    1. för om masten skriver:

     S hade väl egen majoritet i riksdagen vid den tidpunkten. Vem tror du skulle våga att säga emot OP i regeringen?

     1. anna skriver:

      Var det så illa… Jag vill gärna inbilla mig att folk är mindre auktoritets-trogna idag och har bättre civilkurage att säga ifrån om så självaste chefen är på väg åt nåt håll som inte rimmar med ens egen moraluppfattning.. Och framför allt lyfta upp det på bordet! Men som sagt, jag är nog oerhört naiv här… (Det var nog dagens understatement ;o)

    2. Anders Jallai skriver:

     Anna, märker att du är skeptisk. Men det är inte en analys som jag själv gjort utan några säkerhetspolitiska forskare. Sveriges hemliga Natosamarbete var inte något som avhandlades i riksdagen än mindre våra underhandskontakter med Sovjet och USA.
     Det finns gott om hemliga pakter i historien, men jag vet att det är lätt att tänka: sån´t händer inte i Sverige. AJ

     1. anna skriver:

      Nja, jag försöker bara förstå hur man (eventuellt) kunde dra så in i hoppsan drastiska slutsatser av risken med den kommande Moskva-resan så man kände sig tvugna att ta bort honom. Och att han ensam skulle ha kunnat ändra på hela Skandinaviens försvars-setup.. Men jag begriper väl inte hur världen fungerar (därför jag följer detta med stort intresse -det här börjar ju bli riktigt spännande! :o)

     2. Anders Jallai skriver:

      Om du orkar och vill lära dig mer. Rekommenderar jag en lång men mycket initierad artikel av Ola Tunander på Newsmill. Den ger många svar på varför saker gick som det gick. Ett utdrag ur artikeln:
      "och efter att ÖB Lennart Ljung 1984 gav order om att bränna den hemliga s.k. NATO-pärmen, som innehöll redogörelser för svenskt operativt samarbete med västländer, sa en svensk amiral till mig att denna typ av information inte skulle finnas på papper (men i huvudet på centrala personer). Det militära intima samarbetet fortsatte, men det betyder inte att den politiska ledningen med Olof Palme höll fast vid optionen om att omedelbart ta emot US Air Force flyg på svenska flygbaser. I USA tycks det ha gett upphov till föreställningen om en delning mellan "det politiska Sverige" och "det militära". Sverige hade en tudelad statsmakt." http://www.newsmill.se/artikel/2011/08/22/var-ub-

 9. anna skriver:

  Räckte det alltså med att oskadliggöra Palme för att oskadliggöra hotet? Det låter så konstigt i mina öron, men jag har ingen erfarenhet i dessa miljöer, jag har bara snöat in på Palmemordet för att förstå den atmosfär av Palme-hat som jag växte upp med men aldrig förstod – och med det slukat det mesta av vad som skrivits i ärendet.. Jag begriper ju att det var ett politiskt mord och tror att du, Anders, är närmast sanningen, men jag skulle vilja förstå hur de tänkte och hur deras världsbild såg ut.

 10. anna skriver:

  Fascinerande för övrigt att det nu helt plötsligt dyker upp allt fler som uttalar sig om landsförrädaspåret, allmänheten är väl fast i Christer P-lösningen, i alla fall enligt min erfarenhet.. Är detta droppande en förfas till ett offentliggörande av lösningen så att svenska folket är mentalt förberedda? Hur ställer du dig Anders förresten till Sven A:s teori om C-G Östling som part i walkie-talkiekonversationen med Anti A i Dekorimahörnet och den senares roll i händelseförloppet? Du har såvitt jag sett aldrig nämnt Anti A:s roll i det hela (jag kan ha fel här). Spåren slutade ju dessutom i höjd med C-G:s kontor på Regeringsg/David Bagares g…

 11. Fredrik Carlstedt skriver:

  Jag håller med om att det är dags att utreda detta landsförrädarspår.

  Har i dagarna lånat Hans von Hofstens bok "I kamp mot överheten". Boken ger intrycket av en redbar patriot som var ärligen övertygad att det var Sovjetubåtar i våra farvatten. Om det är så att det skulle ha varit NATO – ubåtar i våra farvatten, så är sådana som honom och Carl Bildt nyttiga idioter för USA. Min egen hållning är att Vi på grund av ideologisk
  stelbenthet inte bara utgår från att det bara var NATO-ubåtar, utan även måste räkna med möjligheten att det då och då fanns Sovjetubåtar i våra farvatten.

  Det ena behöver inte utesluta det andra.

 12. Lukas skriver:

  Märkligt utspel av Gammel ÖB http://www.newsmill.se/artikel/2013/01/13/finns-i
  Kanske känner han att det börjar rasa och att han vill rentvå sig själv och Marinen

  1. Anders Jallai skriver:

   Håller med. En av årets märkligaste artiklar. AJ

   1. Sonny skriver:

    Vet inte riktigt om jag håller med faktiskt.
    Det kan ju vara så AJ att du vet saker som vi vanliga inte vet. Men av den info som finns tillgänglig för oss vanliga så finns det inte mycket som tyder på att det skulle vara StayBehind. I och för sig finns det väldigt tunt med info åt alla håll. Motivbilder finns det däremot gott om. Men vi skall inte hänga läpp för det. Du och andra skall få chansen att visa det ni säger är sant. Så jobba på, jag lyssnar! men jag lyssnar också på era kritiker.

    1. Anders Jallai skriver:

     Anledningen att artikeln är märklig beror på att just polis och militärspår finns det gott om i utredningen. Det är därför Inga-Britt Ahlenius gick ut på DN debatt igår. Hon satt som du vet i Granskningskommissionen och vet vad som finns i utredningen. Du kan själv läsa utredningen här, gällande militär- och polisspår: http://www.regeringen.se/content/1/c4/12/44/295e5
     Att då en ÖB går ut med den här typen av artikel, gör för oss som kan det här, att han helt sabbar sin trovärdighet i ex ubåtsfrågan också. Men samtidigt är det logiskt. Du tror väl inte att en svensk ÖB går ut och erkänner att under hans aktiva tid så hjälpte minsann landets underrättelse- och säkerhetstjänster till att mörda vår statsminister! AJ

     1. Lukas skriver:

      Ja jag tänkte på det också, ljuger han om ubåtarna så ljuger han ju om detta också, han avslöjade sig själv lite med den där artikeln, men han viste väl inte vad som skulle komma.

     2. Anders Jallai skriver:

      Utan att avslöja för mycket om hur jag jobbar så kan jag nämna att: när säkerhetstjänsten kartlägger personer så ser man sällan till vad de säger tillfälligt utan man tittar på mönster i agerandet. Ofta under en längre period. Ex ÖB SG här som hela tider dementerar allt känsligt under en längre period, gör att man kan dra slutsatsen att han inte agerar med ett ärligt uppsåt. Han har dessutom en record från DC-3-tiden där han ljög om de faktiska händelserna. Hans fall är ganska enkelt att analysera. Svårare då med de riktiga proffsen. De vet om det här och agerar därför mer irrationellt för att dölja spåren. AJ

     3. snurre skriver:

      Anders, menar du nuvarande ÖB?

     4. Frisen skriver:

      AJ, skulle det kunna vara så att just denna ÖB faktiskt inte hade (har) kännedom om militärens ev inblandning i mordet på OP? Teoretiskt så hade kanske SSI (motsv) ledning inget förtroende för BG (i denna affär)?

 13. Nikodemus skriver:

  Lever Östling? Tidigare har det stått att han flyttat till Tyskland och dött i ganska låg ålder. Död eller annan identitet?

  1. Anders Jallai skriver:

   Håller det inte för omöjligt att han fått ny identitet. Kanske i utlandet – kanske i Sverige. Men vet ej. AJ
   Läs mer om honom i länken i slutet på inlägget: https://www.jallai.se/wp-content/uploads/2012/10/C

   1. Markus Långström skriver:

    Officiellt dog CGÖ den 9 september 2010 i Tyskland. Detta enligt Skatteverket. Finns icke bekräftade uppgifter att han dog på sjukhus och tror jag läst någonting om vilken sjukdom det skulle ha varit. Har han fötts på nytt under nytt namn bor han nog knappast i Sverige.

  2. Nikodemus skriver:

   Jag tycker det är jävligt konstigt om ingen vet vad som hände med cg Östling. Om han är död är det lika skumt som tex Algernons och Peräs död.

   Och Avsan. Vad var hans roll mordnatten? Inte fan för att han var hemma med frun i alla fall, hon som är hans alibi. Sedan är det minst sagt underligt hur baseball polis kan bli domare och moderat riksdagsman.

   1. Nikodemus skriver:

    Vill tacka för bra böcker Anders! Har läst Landsförrädaren och Natagenten.

    Är det inte konstigt att inte någon intervjuar Avs., Grundb. eller t ex Östling om han lever?
    Carol P som deltog i skytteföreningen men som nån gång tagit avstånd mot att utbilda nazzar borde kunna uttala sig om övriga medlemmar. Eller han är för mycket involverad i AG med Barbro? (Barbro Nord-n-t-ö- eller S?)

 14. Pär skriver:

  För att återgå till Palmemordet. Min kompis Christer J (som byggt it-system åt ASEA, Pentagon m fl) hade fått namnen på två poliser som skulle ha gjort det. Han ringde därför sin bekant Herbert Söderström (känd som undersökande journalist med it-intresse) som satt i den kommission som skulle bättra på utredningens skamfilade rykte.
  Herbert satte sig raskt på tåget från Uppsala och de möttes på Sth C mellan två tåg. Söderström ville bara veta en enda sak: Varifrån kom uppgifterna? Han tjatade om detta hela tiden och frågade inte ens om namnen. Sen åkte han hem.
  Det säger en del om syftet med den granskningen.
  Ubåtarna har jag kommenterat tidigare härovan. Om ena parten var här som var den andra snabbt här för att kolla. Nästa fråga är vem som gjorde vad.

  1. Anton 1 skriver:

   Ja, men det är väl självklart att Herbert frågade efter källan? Journalister måste ju som mjölnaren kunna skilja agnarna från vetet och ryktesspridning från sanning. Det är bara "konstnärer" likt Call Girls manusförfattare som (dessvärre) går fria när de blandar fiktion med rena lögner.

 15. Anders Jallai skriver:

  Tack för intresset idag! Utan er kommer vi ingen vart. Inga-Britt Ahlenius har varit modig idag och tagit bladet från mun på DN debatt. Hon om någon är insatt bland myndighetspersoner i sin förra roll som utredare i Granskningskommissionen av Palmeutredningen. Förmodligen mer än många av utredarna som sitter med det här idag.
  Såg nyss på TV4 att Thomas Kanger utalade sig om Stay Behind i Nyheterna. Han tyckte att Ahlenius bara var ute och spekulerade. Till dig Thomas säger jag bara: "Håll käften!"
  Jag har haft med Thomas att göra i samband med att han för TV4 skulle filma en fejkad DC-3 expedition tillsammans med Bengt Grisell och hans amerikanska fru från en trebokstavskombination. Jag hoppade självklart av och har sedan dess varken lyssnat eller läst något som Kanger gjort. Det om det! AJ

  1. JHL skriver:

   Tack för tipset om Thomas Kanger. Jag har varken lyssnat eller läst något som Kanger gjort förrän idag på TV4 – http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/palmemordet-kra… . Jag återgår till att inte lyssna eller läsa något som Kanger gjort 🙂

  2. Dalmasen skriver:

   Jag såg det och blev mycket förvånad över vad Kanger säger. Särskilt som jag läste vad han och Oscar Hedin tidigare skrivit om just Stay-Behind. Helomvändning skulle jag vilja säga och mycket märkligt men nu känner man ju sina pappenheimare… 😉
   http://www.kanger.se/main.asp?page=artiklar.asp&a

 16. Tomas skriver:

  Skjutas på grundval av att man har börjat tänka om gällande kärnvapen? För att man vill ha ett kärnvapenfritt Norden? Att man ville begränsa NATO och Usa i Skandinavien?

  Landsförrädare?

  1. anna skriver:

   Ja, jag tycker oxå att det verkar så overkill (…) Vad exakt var det man var rädd för skulle hända? Att sovjetiska tanks skulle rulla in via Finland och stridsflyg komma in via Baltikum och Östtyskland? Men då hade ju tredje världskriget brutit ut och NATO hade svarat direkt eftersom Sverige och Östersjön på den tiden var fronten mot fienden som behövde hållas oavsett vad eventuella svenskar tyckte om saken (idag är det ju Baltikum som är fronten, så idag kan vi ju inte räkna med nåt stöd från NATO, ens pga deras egen självbevarelsedrift – så länge vi inte blir fullvärdig medlem – vi är nog numera mest bara obsolete, all left out, and out of time.. ;o)

  2. anna skriver:

   Men om man var så övertygad om att undergången var nära så var det väl därför man agerade – och den allmänna inställningen till Palme i dessa kretsar gjorde väl inte beslutet svårare direkt.. Fast jag undrar ändå om det inte bara handlade om att bevara kalla krigs-situationen så att krigsindustrin kunde hållas igång, det är ju gubevars den som driver världsekonomin. (Följde en länk till The creature from Jekyll Island från en annan kommentar på denna sajt.. Mycket intressant.)

   1. Frisen skriver:

    Anna, du har tidigare skrivit att du kanske är naiv, inget fel med det. Om jag får gissa är du född på 80 eller 90-talet? För många av oss gamla gubbar från 50-talet, som var med om det kalla kriget så låter resonemanget inte främmande. Därmed inte sagt att det skulle vara vare sig moraliskt eller juridiskt rätt.

    1. anna skriver:

     Haha! Nej jag är faktiskt 65:a.. :o) Och jag försöker fortfarande förstå hur världen funkar (och den verkar inte alls funka som jag tror..). Jag växte upp med Palme-hatet omkring mig och fattade inte vad det handlade om. Nu på senare år har jag börjat intressera mig för Palme i allmänhet och mordet i synnerhet och blir alltmer förundrad över vad 17 det hela egentligen handlade om. Vem var han? Vad ville han och vad förmådde han? Var vi helt förda bakom ljuset då? Eller är vi fortfarande förda bakom ljuset i annat avseende idag?

     1. Frisen skriver:

      Oj så fel jag hade i min bedömning om din ålder!
      Ett mycket bra sätt att förstå den militära tidsandan är att läsa SvD försvarsreporter Mikael Holmströms bok ”Den dolda alliansen". Den beskriver på ett mycket bra sätt hur svenska folket blev helt förda bakom ljuset avseende den sk neutralitetspolitiken. Jag tror att mycket av hatet mot OP går att återfinna där. Socialdemokraterna spelade under täcket. Allt detta har AJ på ett fantastiskt sätt beskrivet och knytit ihop i sina tre (som jag upplever) mycket trovärdiga böcker.

     2. anna skriver:

      Jodå, jag har läst allihopa, Holmströms och Jallais. Men jag minns att mina föräldrar sa att om det skulle bli krig så hjälper amerikanarna oss, så jag fick uppfattningen redan på 70-talet att vi stod under deras beskydd på något sätt. Men att vi inte kunde vara öppna om det för att inte reta den ryska björnen.. Så det mesta jag läser om NATO bekräftar bara det jag trott mig veta. Och då var inte mina föräldrar någon del av etablissemanget – inte alls, tvärtom. Vanliga knegare som såg Palme som en intelligent och god människa.. Om han skulle varit en landsförrädare så var vi verkligen förda bakom ljuset..

 17. Ulf skriver:

  Jag har i många år haft en känsla att C-G Östling är den som höll i revolvern.
  Pga deltagande i de omtalade "mötena" i gamla stan, han fanns med i "skytteföreningen", han hade tillgång till en lägenhet på David Bagares Gata, tjänade massor av pengar på att leverera utrustning till utredningen från Strateg Protector som han drev tillsammans med en annan polis. Han är förhörd men nog aldrig egentligen intressant för utredningen, hans enda alibi var att han satt ensam hemma och såg på TV vid tiden för mordet har jag för mig…
  Vad jag minns så försvann han till Schweiz, det är det sista jag läst om honom.

  Nu sen allt om AGAG kommit fram så är jag än mer övertygad, som du skrev att det är där man hittar hans anknytning till Holmér och Ebbe.

  1. anna skriver:

   Jag tror att Östling satt i sin smygkontoriserade lägenhet på Regeringsgatan och hade walkie-talkie-kontakt med Anti A. som stod i Dekorimahörnet. Sen sprang Anti upp till David Bagares g och in i en port där, över gården och in i den rätta porten mot Regeringsgatan från baksidan (Östlings lägenhet hade väl adress på Regeringsg även om det var i hörnet Regeringsg/David Bagares g?). Nej nu hittar jag bara på… men kul är det! :o)
   Hur det än är så skrattar han väl i sin himmel nu, Östling..

  2. Ingemar skriver:

   Östling försvann till Berlin, där han lär ha levt fram till sin död. Han anmälde också personerna bakom den tyska Palme-filmen för förtal eftersom han blir utpekad med namn och bild i komprometterande sammanhang på några ställen i filmen: http://www.youtube.com/watch?v=87LEs7LbhOQ

 18. bente skriver:

  Stämmer det att Holmer och Ebbe var insyltade även i stay behind så anser jag mordet på väg mot sin lösning. Stig Engström borde väl belysas mer i utredningen. Stig var ju "elefanten i porslinsbutiken, som Holmer uttryckde det. Stig var nära att sabba hela skiten.

 19. Anders Jallai skriver:

  Jag går och lägger mig nu (24.00). Tack för en händelserik dag. Kanske en historisk dag. Vi får se.
  Ni är just nu 60 personer inne på sidan samtidigt! Fortsätt hela natten om ni vill. Jag svarar på kommentarerna i morgon bitti. Sov gott! AJ

  1. Lukas skriver:

   Bra jobbat!!

  2. Frisen skriver:

   AJ, jag skulle inte bli förvånad om det inom en 3-års period visar sig att din blogg har verkat som en katalysator för att mordet på OP blir löst! Otroligt seriöst arbetet!

 20. Snurre skriver:

  Kanske en väl detaljerad fundering – men vad är er syn på varför Lisbeth Palme någonstans på vägen från mordplatsen till Sabbatsbergs sjukhus, hoppar ur ambulansen och byter till polisbil och i samma veva även byter kappa? Jag får inte ihop det…

 21. Andreas skriver:

  Hej Anders!
  Tack för ytterligare en välskriven artikel. Sållar mig till alla som tycker att det är på tiden att det sätts press på beslutsfattare när det gäller alternativa teorier till CP som Palmemördare och att "landsförrädarspåret" med allt vad det innebär utreds på riktigt en gång för alla. Med de senaste veckornas bombardemang av artiklar (man blev ju lätt paff när man möttes av rubriker om MOP på BÅDE Expressen och Aftoblanadet i morse), tv-serier, nya vittnesmål etcetera så är ju läget bättre än på väldigt länge för att ta ett par kliv framåt i utredningen om MOP. Samtidigt blir man lite trött när man läser att Pierre Schori, Ingvar Carlsson och andra gamla socialdemokratiska trotjänare och nära medarbetare till OP inte längre tycker att det är värt att utreda (deras kommentarer appropå GWs tv-serie). Suck!
  Vad tror du förresten om den nya spaningsledaren för Palmegruppen?

 22. Jossan skriver:

  @Dan >NATO är och förblir Sveriges vän, det har man visat mer än en gång.

  NATO är en spratteldocka som tjänar USA's intressen som i sin tur nu öppet styrs av en liten elit av privata centralbanksägare. Dessa individer har inga andra intressen än sina egna. De använder Sverige som det behagar dem. Föreslår att du slutar titta på TV.

  @Giffel >Jossan har visst inte förstått att den svenska motståndsrörelsen (i händelse av krig)
  >startades upp på Erlanders regeringstid. Menar Jossan att Erlander/Palme var landsförrädare
  >pga av att uppbyggnaden av motståndsrörelsen gjordes i samarbete med USA och ett europeiskt
  >nätverk?

  Det som orsakar problem är när främmande makts underrättelsetjänster börja styra den svenska politiska agendan genom politiska mord. Det är skillnad mellan att samarbeta och vara totalt under kontroll.

  Det är också stor skillnad mellan dagens USA och det USA som baserades på den amerikanska konstitutionen, som var ett frihetens land men som gradvis togs över av centralbankirerna.Nej, jag menar inte det. Jag tror inte de förstod konsekvenserna av att göra affärer med djävulen.

  Jag ifrågasätter inte Stay-Behind's legitimitet som funktion, problemet för Sverige är om den inte kontrolleras och styrs av Svenska politiska intressen kommer den kontrolleras av andras politiska intressen. Det är väl troligt att Stay-Behind startades med hjälp av pengar från CIA.

 23. Gästen skriver:

  Snurre ·"Kanske en väl detaljerad fundering – men vad är er syn på varför Lisbeth Palme någonstans på vägen från mordplatsen till Sabbatsbergs sjukhus, hoppar ur ambulansen och byter till polisbil och i samma veva även byter kappa? Jag får inte ihop det…"

  För att det förmodligen ej har hänt ? Hon ska ha hoppat in i en SAAB som kördes av LC. På bilden är det en Volvo , samt att det redan står flera bilar där så är inte den första bilen på plats. Tidpunkten är senare och om det är Lisbeth på bilden så är hon vid bilen av annan orsak , kanske att möta upp Mårten som kom med en annan polisbil senare. Eller så är det Anita Gradin eller Kerstin Niblaeus på bilden det ser åtminstone mer ut som någon av dem om man ser på frisyren. Tyvärr en av alla detaljer som en del "privatspanare" helt har snöat in på.

 24. Anders Jallai skriver:

  Och så händer det vanliga! Idag går Expressen ut och försöker döda Landsförrädarspåret. Man kan inte låta bli att imponeras över att de lyckats samlat ihop alla skeptiker på en gång. Guillou, Thure Nässén (känd polisskojare), Ingemar Krusell (Christer P fanatiker), Lars Gyllenhaal (vem fan är det?) Curt Steffan Giesecke (lever han än??) och tyvärr lyckas de även få Mikael Holmström att vackla (jag vet precis vad han tror, egentligen). Men vem vill framstå som "sagoberättare" (Thure Nässén i Expressen) inför det svenska folket? AJ

  1. Lennart Alvhult skriver:

   Guillou är väl skeptiskt bara för att han inte själv har rollen som Edvard Persson,för en gångs skull.Att Lars Gyllenhal överhuvud taget ingår i denna debatt förvånar mig mycket.
   Men antagligen är potatisen för het,och man vet att huvuden kan rulla både till höger och vänster,och mest troligt rakt upp också. Slå dig ihop med Leif GW P,han och du kan nog bli en nagel i ögat på dessa självutnämda tyckare och allvetande besservissrar.

  2. Ulf skriver:

   Haha ja då saknas väl nästan bara Ölvebro, ser framför mig fortfarande hur han sitter och nickar hos Aschberg och berättar vilka bra och duktiga poliser de utpekade i dåvarande "polisspåret" är.
   Krusell har väl aldrig ens sett en möjlighet till nån annan lösning än Christer som mördare, maken till enkelspårig människa. 😉

   1. lennart Alvhult skriver:

    I den brittiska dokumentären så syns osäkerheten och rädslan tydligt i Ölvebros ögon.
    Han är garanterat hotad,som Ingvar C mfl.Håll käft eller så fixar vi dig också.
    Börjar faktiskt undra idag också hur många journalister som kan ha blivit hotade,därav tystnaden.Eller allt dravel om teorier och spekulationer.För Svenska media brukar annars vara som iglar,men nu hörs knappt ett pip.Och det stämmer inte.

  3. Dalmasen skriver:

   Läser man noga vad de flesta säger så svara de antingen inte direkt på frågorna, misstolkar vad Ahlenius faktiskt skrivit eller så svara de så allmänt att det går att tolka hur som helst.

   T ex Holmström rör sig i periferin utan att för den skull gå i polemik direkt med debattartikeln Ahlenius skrivit. På samma sätt kan man läsa Gyllenhaal (som ju har en del historia tillsammans med Åke Ek).

   Båda dessa herrar bör ju känna till att alla motståndsrörelser i historien sysslat med utomrättsliga avrättningar. Det är känt från våra grannländers tid som ockuperade t ex.

   Sabotageuppgifter ingick som särskilda uppgifter bland andra uppgifter i det svenska Stay-Behind så avrättningar ligger inte heller de långt ifrån uppgifterna. Förklarligt nog inget man vill prata om eller kännas vid idag.

   Säger inte att det är så men det hemliga svenska motsåndsrörelsen måste belysas och när man gör det så kommer med säkerhet en hel del fram. Kanske också med bärighet på MOP.

 25. Anders Jallai skriver:

  Vet inte vad ni tycker? Men för mig är det så uppenbart vad artikeln har för syfte. Att sänka budbäraren, i det här fallet Inga-Britt Ahlenius. Att hon har gjort mer nytta för landet och har till skillnad mot samtliga reportrar och chefer på Expressen, ett internationellt renommé, verkar inte bekomma dem. Trist och lågt. Sedan när Oisin Cantwell dyker upp i AB och gör exakt samma sak, med det tillägget att han försöker sparka liv i Christer Pettersson-spåret. Då vet man vilka som ligger bakom … AJ

  1. Ulf skriver:

   Ja det är väl som vanligt dags att skapa misstro mot den som inte följer den officiella sanningen, för att göra det enkelt.
   Räknar med massiv mediapropaganda framöver.
   Ett program på TV3 med ett gäng "experter" är ju självskrivet, där man kategoriskt avfärdar allt som påhitt av konspirationsteoretiker…
   Kanske finns några gamla knarkare kvar sen den tiden dom kan dra fram som trovärdiga vittnen också, som säger sig vara säkra på att det var CP.

   1. Anders Jallai skriver:

    Det vanliga är att man sår tvivel. Ungefär som det görs med vittnet Johan.
    Men i fallet Ahlenius är det snarare en avrättning där man tar alla till buds stående medel.
    Det är lite scary.
    Tänk alla skitspår som Expressen tidigare hängt på. Alkisar och knarkare som vittnar om märkliga saker. Sydafrikaspår, Jugoslavienspår etc. Alla har fått stort utrymme. Nu vill man bunta ihop landsförrädarspåret med de andra spåren. Det är ganska uppenbart. Man fullständigt negligerar att jag själv, GW, Ahlenius, Lambertz, Borgnäs, Wall mfl. noggrannt har gått igenom det här och kommit fram till liknande slutsatser. Hur många måste mobiliseras för att det ska tas på allvar?? AJ

    1. Ulf skriver:

     Dessvärre hjälper det nog inte hur många man mobiliserar, om dessa inte tycker rätt saker kommer det ändå att kunna fås att försvinna i mängden.
     Det är alltför många av "vanligt folk" som tror att CP var mördaren eftersom det är vad media matat dom med, det "trovärdiga vittnets" utpekande blev till sanning. Och den stora massan bryr sig helt enkelt inte längre tror jag, dom tänker att det var nog CP som gjorde det ändå.

    2. Björn Larsson skriver:

     Vi ska inte glömma att framtiden är nätet! Expressen, Aftonbladet etc är gårdagens källor för informationsinhämtning för den breda allmänheten. Dagens källor, och framtidens, är nätet. Där kunniga, insatta och engagerade människor (sådana som du själv Anders) gör slarvsylta av den undermåliga journalistik som tidigare nämnda prasselmedia presterar idag.

     Att Ahlenius tar upp saken är i mina ögon en garanti för att det kan finnas substans i detta. Har alltid varit imponerad av henne, ända sedan hennes tid som generaldirektör(?) på RRV. Henne är det ingen som "kör" med, och hon brukar veta vad hon talar om. Alla dementier, förlöjliganden osv från tidigare inblandade i Palmeutredningen nu är ju självklart i stället ett tecken på att det verkligen KAN vara rätt spår.

     Och att Algernon skulle ha tagit livet av sig tror jag inte en sekund på……minns att det först sades på nyheterna att det fanns vittnen som sett honom bli knuffad….men sedan ändrades det till att han själv hoppade….fan tro´t!
     Kör hårt Anders!

   2. Anders Jallai skriver:

    Jag glömde nämna TV4:s egen stjärn-researcher med mängder av scoop och utmärkelser bakom sig: Fredrik Laurin, som tillsammans med Tomas Bresky och Lars Borgnäs gjorde det här Striptease inslaget 1996. http://www.youtube.com/watch?v=G4qfX4P72ww

    1. Ulf skriver:

     Ett intressant program, som var en del av det som fick in mig på min åsikt om att Östling är inblandad.

 26. StenStureDenÄldre skriver:

  Krusell har sett en annan möjlighet, en gång i tiden, för länge sen. Sedan drabbades han av andnöd, kårandenöd.

  "Alla objektiva fakta visar att det låg en konspiration bakom mordet", "Ett politiskt mord med högerextremistiska förtecken", "En grupp, ett kollektiv, bakom gärningen"

  1. Ulf skriver:

   Ja nu när du säger det, så dyker det upp ett svagt minne av nåt sånt ja.
   Men sen blev ju det en omöjlighet, när det bestämts att gärningsmannen måste vara "den ensamme galningen" From då fick inga andra teorier finnas…

   1. Anton skriver:

    Eftersom den "ensamme galningen" var den bästa lösningen så är den är ju mest PK. Men visst är det intressant att se hur det nu jobbas från olika håll att motsäga att det inte finns någon substans i LF-spåret 🙂 Tänk vad jobbigt det skulle vara om fler träder fram och berättar !!…det bör ju rimligtvis finns några stycken som kanske funderar på att lätta sitt samvete….?

    1. Dalmasen skriver:

     Var väl t o m så att Krusell begärde hos UD att man skulle be USA kolla om CIA hade något med det hela att göra. Man fick visst hicka däruppe under kristallkronorna och Schori förklarade för Krusell att han kunde glömma sin propå.

     Sedan blev Krusell helfrälst på CP-spåret och på den vägen är det. Jo tjena…

     1. Anders Jallai skriver:

      Det har du helt rätt i. Tack!
      Krusell trodde stenhårt på en konspiration. Sedan begär han att få kolla upp CIA-spåret och får nobben av Schori eller om det var Sverker Åström? Vad var de rädda för? 5 points till dig! AJ

     2. Dalmasen skriver:

      Tror det var Schori själv. Vad Sverker Å hade för uppgift att fylla det vete den lede. Han var ju pensionerad och skulle väl bidra till Holmérs internationella vetande.

      Man undrar ju vad dom tog till för att tufsa till Krusell på det viset som skedde. Han verkar ju helt ha fått ryggraden utdragen. Otäckt!

     3. Anders Jallai skriver:

      Tror personligen att någon svensk myndighet kanske i samarbete med en utländsk har en rejäl dos hållhakar på ovan nämnda personer. Likaså Ingvar C mfl. Deras agerande är inte bara oacceptabelt utan även märkligt. De vill uppenbarligen inte få reda på sanningen är intrycket man får. Sanningen är nog snarare att de redan vet vad som hände. AJ

     4. StenStureDenÄldre skriver:

      Krusell fick säkert förklarat hur fel han tänkte, kanske fick han en parafras på Bodströmdoktrinen förklarad för sig, "Poliser bör inte kritisera andra poliser på grund av deras politiska konstruktion. Vi har att uppfatta poliser sådana som de är. Det måste vara deras sak att bestämma sina egna förhållanden. Någon allmän värdering av andra poliser bör poliser inte göra."

     5. Ulf skriver:

      Krusells artikel omnämdes i Norra Magasinet från -92, så det stämmer att dom då var helt övertygade om att det var en konspiration som sagt. Det hade jag tydligen glömt bort…
      Alla 3 avsnitten av Norra Magasinet finns på Youtube om nån vill se dom. 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=ijsjmpDmJyY https://www.youtube.com/watch?v=il1WDCfoQDw https://www.youtube.com/watch?v=7BzftneBtek

     6. Tom Croker skriver:

      Intressant med tanke på allmänt snack om Schori och dina egna vassa skrivningar på getingen.

 27. floxer skriver:

  Trägen vinner… det kommer dessvärre inte finnas någon som vill lätta på sitt samvete. De som vet är alltför insyltade för att svärta ner sig eller den organisation de har företrätt.

  Se bara på sosse-pamparna, Palmes alla "kompisar" – inte ngn (Feldt undantagen) vill ha reda på sanningen (=att vi skall få veta sanningen), utan vill att ryktena skall dö den där natten och låt honom vila i frid…

  jag ogillar skarpt det svenska cyniska politikersynsättet på medborgarna. riktigt illa är det..

 28. Clever skriver:

  CP-spåret borde vara begravet för länge sen eftersom 1) inget av de ursprungliga mordplatsvittnesmålen stämmer in på honom (fladdrande rock, inte Krille stil) 2) LPs identifiering helt oseriös (okänd person i motljus/mörker 'foto'memoreras i 2.75 år…glöm det) 3) CP klarade en seriös lögndetektortest galant 1994
  Därför mycket bra att fokus åter kan riktas i rätt riktning nämligen mot Palmehatare med god skjutkunskap. Tror däremot inte mycket på superkonspirationer med stay behind m m. Det räcker så gott med en (max) handfull t ex poliser/militärer som efter von Hofstens uppviglande artiklar i november 1985 bestämmer sig att gå från ord till handling. Lite amtörskuggning på helgkvällarna utanför bostaden var allt som behövdes.

 29. Veritas skriver:

  @Clever
  "Lite amtörskuggning på helgkvällarna utanför bostaden var allt som behövdes."

  Med tanke på att knarkspans samtliga lägenheter utmed Sveavägen blev beordrade att utrymma på mordkvällen några timmar före mordet tyder allt på att minst en hög chef var inblandad i mordplanen.

  1. Tom Croker skriver:

   Om det är som du säger är det uppseendeväckande. Hur vet du att det var så?

   1. Veritas skriver:

    Det finns bl.a. med i utredningsmaterialet, dock ej längst upp 😉

  2. Anton skriver:

   Kan man inte tänka sig att lägenheterna tömdes på "knarkspan" för att ersättas av exempelvis poliser från SÄPO:s kontraspionage m.fl. Kan man inte tänka sig att paret Palme med full vetskap agerade "figuranter" i en operation som kan ha handlat om t.ex spionage? Palme brukade aldrig gå på bio och när han väl gör det så går paret iväg utan livvakt. Tänk om det var en fullt medveten handling som även SÄPO var införstådd med? Tänk om hela operationen var signerad SÄPO (elller för all dem miltära underrättelsetjänsten) men som dessvärre, och helt oförutsägbart, gick åt helvete? Skulle SÄPO vilja berätta det isåfall för hela svenska folket? Eller skulle våra politiker vilja göra det? Det tror inte jag.

   1. StenStureDenÄldre skriver:

    Klart man kan tänka sig det, en gång i tiden tänkte man att jorden var platt. Fortsätt tänk du.

    Eller så är det personer och inte organisationer som är inblandade, personer i förtroendeställning men inte med bemyndigande eller formellt beslut i ryggen. Personer som använde sin tjänsteställning och roll för att släcka OP, som visste att utnyttja "systemet" till sin fördel.

   2. Veritas skriver:

    Nja, måste dessvärre tillskriva ett sådant scenario där landets Statsminister tillåts agera lockfågel åt landets säkerhetstjänst en hög grad av osannolikhet.

    Däremot har jag fått berättat att OPs livvakter som sagt blev ombedda att "stanna hemma" men det var INTE paret Palme som bad om detta.

    1. Tingeling skriver:

     Drar mig till minnes att Palme var befälsutbildad, jobbade ett tag inom underrättelsetjänsten och blev god vän med IB.s chef Birger Elmér. Mikael Holmström har gett Palme epitet "kall krigare" i en artikel på senare tid.. Varför skulle inte Palme då har kunnat tänka sig att agera lockbete OM det hade gynnat en stor och viktig sak som exempelvis avslöja en svensk spion?

     1. Olof skriver:

      Ännu mer intressant blir det om man antar att spionen som skulle avslöjas är en komprometterad justitieminister med alkoholproblem som efter Palmes död själv tillsätter folk i palmeutredningen…

 30. Rehnskiöld skriver:

  Anders: Är ITAC1 och ITAC3 dokument från samma möte? På den sistnämnda får man ju nästan intrycket att det är den svenske representanten (Algernon som Ljungs representant på ITAC1) som driver linjen att Palme är inflytelseagent och att åtminstone ordföranden (är det klarlagt vem det är?) är skeptisk: "Chair refuses to believe assertion of Stockholm Friends that SPM is agent of influence".

  En annan detalj: I Expressen idag citeras Giesecke, som hävdar att Stay Behind bara bestod av 40 man plus styrgrupp. Det låter väldigt litet…

  1. StenStureDenÄldre skriver:

   Men Giescke förtydligar sig inte, 40 man+styrgupp, freds- eller krigsorganisation?

   1. AgentGarbo skriver:

    Enligt tingsrätten klarade ju en ensam person att klippa Palme och sedan komma undan om än på målsnöret. 40 man betyder 40 gånger så bra chans, om man räknar efter tingsrättens teorem.

   2. Rehnskiöld skriver:

    Det kan ju vara så att Giesecke hade 40 man under sig, men att dessa i sin tur hade ytterligare underordnade och att identiteten och numerären på dessa inte var kända för Giesecke. Man måste väl hursomhelst ha planerat för en större motståndsrörelse än 40 man?!

  2. Dalmasen skriver:

   Läste dokumentet ITAC3 och det verkar vara någon form av minnesanteckningar, troligtvis inte från samma möte som ITAC1. Berör dock delvis samma frågor.

   Licio Giorgieri och René Audran som nämns mördades båda. Giorgieri 20/3 1987 (av Röda Brigaderna?), Audran 25/1 1985 (av Action Directe ?). Båda jobbade med vapeninköp och liknande materialfrågor i Italien respektive Frankrike.

 31. Markus skriver:

  Hej Anders! Hur väl stämmer Lingärdes PM med dina uppgifter? Innehållet är sprängstoff och den översättnng av persongalleriet som finns tillgänglig på nätet får väl anses som sensationell.

 32. Snurre skriver:

  kring ämnet men inte direkt kring komplotten, så skriver DN's film/tv-kritiker idag ett hedervärt inlägg, se: http://www.dn.se/kultur-noje/johan-croneman-nej-f

 33. Nemokrati skriver:

  Andra världskriget tog ju aldrig slut. Och nu kommer all skit i dagen. Nazister tilläts fortsätta verka i det fördolda, det kalla kriget fortsatte och håller nu på att utvecklas till det iskalla kriget parallellt med alla heta krig med rötter i kalla kriget (fött ur andra världskriget) som pågår. Polariseringen ökar. De postnazistiskt färgade "visionerna" förverkligas neokonservativt i the Clash-of-Civilizations-variant.

 34. […] inspiration – det hemliga nätverket, Lars Gyllenhaal – Stay Behind och Palmemordet, Jallai – Landsförrädarspåret, Ganser – Deland om ”Nato’s secret armies”, AB – Deland: Svenska […]

 35. Louis A. skriver:

  Har länge undrat på vad Olof gjorde i Lovisa, veckan före han sköts – förutom att hälsa på familjen: http://historiska-personer.nu/min-s/p8a5a94cc.htm

  1. Anton skriver:

   Jag tycker du ska göra två saker "Louis": Tala ur skägget karljävel och sluta hota folk med okända "finnar".

 36. Anton skriver:

  Tänkte på en sak. Han den mannen som myntat uttrycket SKRÄPO. Enligt denns egen uppgift skall han en tid innan MOP blivit uppvaktad av en yankees med erbjudande om pengar mm att åta sig uppdraget som hitman. Mannen skall sedan ha kontaktat bla SÄK och lämnat redogörelse för vad som hänt, och utöver SÄK lämnat samma redogörelse till två andra personer som var inom det politiska (s). Båda två säger att det stämmer men personen på SÄk förnekar att det skulle ha hänt….Vad säger en sannolikhets kalkyl på detta ? Kan det vara sant?
  Om det kan vara sant..är det inte korkat att försöka göra en sådan simpel rekrytering ? eller är det ett sätt i konsten om desinformation/ villospår

 37. Ingemar skriver:

  1960-talet var civilförsvaret organiserat på landsbygden enligt systemet med rotar, vissa var avdelade att svara för livsmedelsförsörjningen och var krigsplacerade i civilförsvaret. Intressant är att länstyrelsen organiserade pålitliga högermän att fungera som rapportörer om befolkningens försvarsvilja och i övrigt politiska sympatier för fienden.
  Hemvärnen organiserades något senare att vid larm infinna sig vid avdelade platser, t ex förråd i berg, knutpunkter etc.
  Att mordet på Palme påskyndades av Palmes förestående Moskvaresa är rimligt. Försvarets män verkade vid denna tid påverkade av konfrontationslust, s k patos.

 38. Christer skriver:

  Är det inte sant att lagförslaget som gällde polisens och militärens status i händelse av en invasion, och som förmodas ha kommit till på Palmes begäran, även hade Sten Wickboms godkännande? Om jag inte tar fel så fanns väl bådas namn på lagförslaget? Sten Wickbom är ju även den som pekas ut som uppdragsgivare åt Ebbe och Holmér i bojen "En spion i regeringen". Där hävdar man ju att Palme sköts därför att han hade avslöjat spionen i regeringen, vilket torde vara Wickbom.

  Frågar du mig så är den oheliga trion Åström, Schori och Wickbom värda att granska under lupp 😉

  1. Gästen skriver:

   Sanningen är väl att det har varit planer på liknande förslag senare och att det inte var så konstigt som det låter. Fast en del vinklade det och gjorde anti-Palme propaganda av det. Det är väl så enkelt att om man låter polisen stå under den ockuperande nationens förfogande så behålls kontrollen i samhället och man slipper kaos. Samtidigt så får folket poliser som egentligen står på deras sida och slipper brutala militärpoliser från annan nation. Och det gäller ej kuppförsvaret. Så har åtminstone jag tolkat det.
   "Regeringens proposition 1985/86:15
   om polisens ställning i krig
   Prop. 1985/86: 15
   Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokollet den 28 november 1985,
   På regeringens vägnar Olof Palme , Sten Wickbom
   Propositionens huvudsakliga innehåll
   I propositionen föreslås att polisen i fortsättningen skall ha samma upp­gifter i krig soiVi i fred och att den i princip inte skall kunna tas i anspråk för militära
   uppgifter. Ett undantag föreslås dock för kuppförsvaret. Förslaget innebär att den nuvarande lagstiftningen om polisens ställning under krig upphävs och att vissa
   ändringar görs i polislagen (1984:387) och brottsbal­ken.
   Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 1986.

   1. Christer skriver:

    Då utgår du ju ifrån att ockupationsmakten respekterar att polisen är civil, vilket är föga troligt. Brutala militärpoliser hade vi ju knappast sluppit för den sakens skull. Att anta att "man" vill oss väl är ju att ta i från tåspetsarna…

  2. Anne-Marie skriver:

   Schori ville ju själv gärna granska sin egen SÄPO-akt under lupp för att ta reda på samma sak men förvägrades. Varför då kan man undra? Kalla kriget är ju över för länge sedan.

 39. Tomas skriver:

  Du Anders, vad anser du om GW Perssons Pilgrimsserie, nu när sista avsnittet har gått?

 40. Anneli skriver:

  Anders vilket fantastiskt jobb du gör. Ser fram emot ditt nästa inlägg. I Expressen i dag fortsätter charaden när läsarna får chatta med de två erfarna reportrarna Tommy Schönstedt och Leif Brännström som båda verkar tro på teorin om CP eller en ensam Galning. Låter ganska otroligt med tanke på att de har bevakat fallet så länge. I den utländska dokumentären som du länkade till får man veta att polislarmet om skottlossning först gick ut på en specialfrekvens och inte den vanliga frekvens som brukar användas men detta är inte något som tas upp/nämns i granskningskommisionens rapport. Hur kommer det sig?

  1. Anton skriver:

   Får jag gissa? Jag tror inte att det hela är mer komplicerat än att polisväsendet sjabblade med palmemordet från början till slut, från botten ända upp i toppen och att många inblandade snabbt lade ner mycket krut på att dölja det, vilket vi uppfattar som "mysterier" och tolkar som en polisiär mordkonspiration idag. Tror inte det är svårare än så.

 41. JohnDoe skriver:

  Jag tror mer på att Anders Jallai använder denna sida för att i första hand sälja sina böcker än att försöka få klarhet i vissa frågor. Det blir alldeles för mycket James Bond i det hela. Dessutom har Jallai samma utgångsfel i analysen som Leif GW Persson har där de socialdemokratiska värderingarna får alldeles för stort värde.
  Här kommer lite mer verklighetsbaserad information: (uppdelad i tre kommentarer)

 42. JohnDoe skriver:

  1) Palme mördades av Israeliska Mossad som hämnd för att Palme planerade att låta Israel genomgå samma bojkott som Sydafrika genomgick. Mossad hyrde in en sydeuropeisk mördare som dock misslyckades med att döda Lisbeth Palme samtidigt med Olof. Troligtvis en inte alltför tränad mördare och dessutom ovan vid vapnet som behövde vara tillräckligt kraftfullt för att genomborra skyddsvästar om Palme ändå fick SÄPO-skydd i sista stund. Annars brukar Mossad använda en 22-kalibrig ammunition för skott i huvudet på nära håll. Mördaren avrättades kort efter mordet på svensk mark. Detta vet Ingvar Carlsson och Kjell-Olof Feldt om. Men som oftast i Sverige "så kan man alltid skylla på nazisterna."

  1. Richard Roe skriver:

   Nog var det så alltid, från Italien, hette Nomen, Nomen Nescio. Han hade mestadels använt andra vapen så det kraftfulla vapnet var ovant i hans redan blodbesudlade händer. Mossad hade inte gjort sin hemläxa, lagt ut det hela på entreprenad istället för att göra som Mossad brukar göra och ordna det själv. Varför man gjorde så var för att inga spår skulle kunna leda till Mossad. Men den gubben gick inte, för du och jag John vi vet!

   1. Dalmasen skriver:

    Nomen Nescio…! Jo, tjena, "Jag vet inte namnet" på latin… N.N.

  2. Lennart skriver:

   Tror inte ett smack på din teori.Mossad skulle knappast använda sig av en "inte alltrför tränad mördare"eller någon som inte är van vid vapnet.Mossad är proffs inom sitt gebit.Jallai är garanterat på rätt spår,men man har sopat undan alla spår effktivt,och förvanskat det eventuella vittnesuppgifter och vad i övrigt finns som kan härleda till vem som utförde det hela.Och det som sitter inne med sannigen vågar inte snacka.

   1. StenStureDenÄldre skriver:

    Vågar inte, nja, det är nog snarare så att man inte vill.

    1. Gästen skriver:

     Menar du att Jägar-Nisse var inblandad ? eller glänser du bara med din poesi 🙂

     1. StenStureDenÄldre skriver:

      Jag menar det jag skriver.

 43. JohnDoe skriver:

  2) Stay-behind eller AGAG som ni kallar det bestod endast av ett litet antal svenska makthavare som skulle agera distansregering i USA om Sverige blev ockuperat och tvingades ställa om till guerillakrigföring. Ebbe Carlsson och Hans Holmér var inte med i denna grupp. Deras uppgift var att leda bort Palmeutredningen från Mossadspåret, vilket de lyckades med.

  1. Richard Roe skriver:

   På ett riktigt bra sätt också, ingen misstänker Mossad, riktigt fyndigt av mörkläggardemonerna från SAPO. Stay-Behind är trams, det var ett fåtal personer som skulle leda Sverige från USA, man behövde inte folk på plats i Sverige för det handlade ändå om en exil-regering som kunde kommunicera med de fortfarande svenskkontrollerade delarna innan Sovjet ockupationen var total. Man skulle skapa en ny folkarmé av den svenska diasporan i USA och luftlandsätta i i Norrland, sedan skulle man återta Jämtland och utropa en fri republik. Lingärdes PM säger tydligt att det var jämtar som ingick i AGAG.

 44. JohnDoe skriver:

  3) Den sovjetiska militären använde den svenska skärgården i första hand till två saker. Det ena var att utbilda marina insatstrupper (Spetsnaz m.m.) och testa ny militär teknik och taktik. Det andra var att kartlägga hela den svenska kusten i allmänhet och skärgårdarna i synnerhet för att vid behov kunna placera kärnvapenubåtar utom räckhåll för NATO. NATO skulle då tvingas kärnvapenbomba hela den svenska kusten i jakten på dessa ubåtar, därför gav den svenska regeringen i hemlighet tillstånd till NATO att kartlägga var Sovjet (Warszawapakten) planerade att gömma dessa kärnvapenubåtar. Därav att vissa ubåtar "släpptes ut" när den svenska marinen lyckades omringa ubåtar som en liten del av militärledningen då visste tillhörde NATO. MUST hade för övrigt ganska bra koll på den ryska aktiviteten i Östersjön p.g.a. strategiskt placerade uppgiftslämnare, men NATO ville se med egna ögon vad Warszawapakten höll på med i den svenska skärgården.
  ——————
  Kan vi slippa tjatet om nazister och påståendena om NATO:s övergrepp på den svenska demokratin nu eller?

  1. Henry Ford skriver:

   Håller helt med, det enda övergrepp som begåtts och begås är av den evige…..

 45. Gästen skriver:

  Tack JohnDoe för att du förklara allt för oss. Något bevis eller liknande för dina uppgifter får vi självfallet leva utan 🙂 Att ha teorier är inte svårt då Palme stod på minst 25 dödslistor. Det som är svårare är att hitta teorier där man kan få flera övergripande pusselbitar att falla på plats. Om du ska leka killen som vet allt så får du allt presentera lite mer än tomma ord.

  1. floxer skriver:

   ja gösses, JohnDoe lever i fablernas värld, men har inte ens vettet i behåll att försöka hålla sig inom sin uppgjorda ram, utan måste vobbla ut lite och förvrider nog hela påståendet så att till och med en 10-åring kan genomskåda fabeln.

   Det luktar lite den där konspiratoriska token som påstår att 9/11 och Estonia gick till på list "annorlunda" sätt..

   Också intressant att se den kreativa gärningen att svara sig själv med andra alias… orka som min son skulle sagt…

 46. StenStureDenÄldre skriver:

  Till flydda tider återgår
  Min tanke än så gärna,
  Hur gick det till i forna år att fosterlandet värna.
  Välan, vem följer nu mitt tåg
  Till Tunnelgatans dunkla håg?

  Jag lärde känna där en man,
  Soldat för längesedan,
  Nu ägde löjtnants titel han,
  Men lyckan var i nedan.
  Gud vet det, hur han kom en dag
  Att bo i samma gård som jag.

  Jag rökte ”svaga Menthol” jag
  Och hade aldrig vart i knipa
  Den gamle tog tobak av ”Hamilton” slag
  Ur en välriktad fallskärmsjägarpipa
  Om pipan en gång varit rät
  Hade dimman ståt sig tät

  Men Jägar-Nisse satt med gravöl
  Förgäten i sin koja;
  Han sög sin rök, i påsen ej renaste mjöl
  Och lät oss andra stoja.
  Vasserra, mot en sådan en
  Vad man sig tyckte vara ren.

  Att även gubben haft sin dag,
  Då han var ung i världen,
  Att han gått flera steg än jag
  Och prövat mer på färden,
  Var jag för höglärd att förstå,
  Det kom ej för min tanke då;

  Ej att han stått med gladiatorsvärd i hand
  Och glad sitt hjärtblod givit
  För detta samma fosterland,
  Som genom landslaget kärt mig blivit.
  Jag var så yr, jag var så ung,
  Han löjtnant var, jag mer än kung.

  Men hur det hände sig en gång,
  Fann jag mig mätt av ruset.
  Det vinter var, min dag blev lång,
  Fast den var kort till ljuset;
  Det var så ovant mot förut,
  Jag ville aldrig få den slut.

  Jag tog den första bok, jag fann,
  Blott för att döda tiden,
  Det var en skrift av onämnd man
  Om sista svenska striden;
  Den låg där häftad, som på nåd,
  I Försvarsmaktens stora bokförråd.

  Jag tog den på mitt rum och satt
  Och bläddrade i bladen,
  Jag vet ej, hur jag så fick fatt
  På ”Motståndsrörelse”-brigaden,
  Jag läste en rad, läste två,
  Mitt hjärta började att slå.

  Jag såg ett folk, som kunde allt,
  Blott ej sin ära svika,
  Jag såg en här, som rös och svalt
  Och segrade tillika;
  Mitt öga flög från blad till blad,
  Jag velat kyssa varje rad.

  I farans stund, i stridens brand
  Vad mod hos denna skara!
  Hur kunde, arma fosterland,
  Du dock så älskat vara,
  En kärlek få, så skön, så stark,
  Av dem du tackat med en spark!

  Min tanke genom rymder lopp,
  Som förr den aldrig spanat,
  Ett liv gick för mitt hjärta opp,
  Vars tjusning det ej anat,
  Min dag flög som på vingar bort,
  O, vad min bok mig syntes kort!

  Den slöts, och kvällen likaså,
  Dock glödde än min låga,
  Jag fann så mycket återstå
  Att forska om och fråga,
  Så dunkla svar i flashbacktråd.
  Till gamle Jägar-Nisse jag gick för råd.

  Han satt på samma plats som förr
  Och samma syssla skötte.
  Jag såg, att ren i stugans dörr
  En missnöjd blick mig mötte;
  Det var, som om han frågt därvid:
  Får man ej ens till natten frid?

  Men annat var det nu med mig,
  Jag kom med ändrat sinne:
  "Jag läst om Sveriges sista krig,
  Och jag vill svaren finne.
  Min håg blev tänd att höra mer,
  Kanhända får jag det av er?"

  Så var min hälsning. Gubben såg
  Förvånad upp från ölen,
  En glans uti hans öga låg,
  Som om han stått ovan mörkläggningskölen:
  "Jo, därom kan jag ge besked,
  Om herrn så vill, ty jag var med."

  Jag satte mig på sängens halm,
  Han började berätta
  Om Rudbergs mareld, om Ek å Thede Palm ,
  Om mången bragd för detta;
  Hans blick blev ljus, hans röst så klar,
  Jag glömmer ej, hur stolt han var.

  Han sett så mången blodig dag,
  Så många faror delat,
  Ej segrar blott, men nederlag,
  Vars sår ej tid har helat;
  Så mycket, som ren världen glömt,
  Låg i hans trogna minne gömt.

  Jag satt där tyst och hörde på,
  Och intet ord förspilldes,
  Och natten hunnit halvt förgå,
  När jag från honom skildes;
  Han följde mig till tröskelns rand
  Och tryckte glatt min bjudna hand.

  De sägner, här i sång jag satt,
  Från gubbens läpp de stamma,
  Jag hört dem mången stilla natt
  Vid pärtans matta flamma.
  De tala några enkla ord,
  Tag mot dem, dyra fosterjord!

  1. Anders Jallai skriver:

   Vackert! Tillåt mig fortsätta …

   Bertil W, han hade en gång
   En Ruger Black Hawk så blank och lång
   Han följde sin order att stoppa en sång
   För Sverige och Norden en kung blev hans fång

   1. Varjan skriver:

    Bra jobbat StenSture d.ä. och apropå Anders Jallais kommentar:
    ”Och så händer det vanliga! Idag går Expressen ut och försöker döda Landsförrädarspåret. Man kan inte låta bli att imponeras över att de lyckats samlat ihop alla skeptiker på en gång.”

    … så kan även den här versen passa in:

    Jag kom igen, som förr jag kom,
    Och gjorde samma narri om.
    /JLR

   2. StenStureDenÄldre skriver:

    Och så avslutar jag….

    En kung, en "sting", en professorsring
    Ett skott, en träff, ett blodspår
    Ett liv, en dröm, ett dödsår
    En knekt, en dam, en järnring

   3. Fredrik skriver:

    Jasså Anders!

    Du antyder att det var Bertil Wedin som var snipern!?

    Vad har du för belägg för det?
    Han hade väl kopplingar till apartheidregimen!?

  2. Gästen skriver:

   Jaså Jägar-Nisse säger du ? och Jallai kontrar med en annan Löjtnant.

   1. Lennart skriver:

    Känns som att diskussionen börjar "Balla ur " nu.

    1. Gästen skriver:

     Tycker det börjar bli intressant. Vi har här fått två namn. Nåt som kan backas upp ? Man vill ju veta om det finns substans för påståenden eller det bara är gissningar.

    2. StenStureDenÄldre skriver:

     Detta spårade ut för länge sen.

  3. Gästen skriver:

   Är det verkligen ingen som har följdfrågor ? här nämns två namn dock lite kryptiskt och utan att man får nåt vidare kött på benen men trots allt två tänkbara gärningsmän. Folk måste väl vilja veta mer oavsett sanningshalten ? Varje inlägg brukar följas av +100 inlägg med pseudo-diskussioner. Är det så att folk inte vet vilka frågor de ska ställa ? Jag vill iaf veta varför Jallai pekar ut BW och mer från StenStureDenÄldre om hans tid med Jägar-Nisse.

 47. Sonny skriver:

  Och dog den debatten som aldrig existerat…..

  1. Bror P skriver:

   Vad sa du Sonny…..Björk?

   1. Sonny skriver:

    Sorry. Det jag menar är att jag är rädd för att debatten dör nu utan att sanningen kommer fram.

    1. Anders Jallai skriver:

     Nej, debatten kommer inte att dö. Vi måste skynda långsamt. För två år sedan trodde majoriteten att Christer P var mördaren. Nu tror bara de mest inskränkta och de "köpta" att det var så. Ett stort steg bara det. AJ

     1. Sonny skriver:

      Det som är svårt är att det måste ramla ut information som sätter press på de som vet nått. Informationen måste vara av karaktären att den enkelt kan kollas att det stämmer. Först gäller det att ha sådan information, hoppas du har det AJ. Samtidigt kan det bli farligt. Är du aldrig rädd för din egen familj AJ?

     2. spacemoose skriver:

      Hej!
      Har följt din blogg nu ett tag och finner detta mycket intressant.

      Såg du/ni Efterlyst på tv3 igår (2013-02-27) och deras Christer P anklagelse? De hade hittat en gammal vän till Christer som har hört hans bekännelse och hela förloppet. Lät lite för enkelt och i nästa andetag, så meddelades det att utvalda inspelningar från Palmerummet saknades…
      Hade varit intressant att höra era synpunkter på Christers vän, hans historia, Hasse Aro samt reportaget. 🙂

    2. StenStureDenÄldre skriver:

     Du kan nog vara lugn Sonny. Det blir ingen sanning, ;). För svenskt Stay Behind är väl inte nerlagt…..vi har väl kvar det än idag, i en annan form men likväl. I vårt västra grannland gick Stay Behind i graven 101203, upphörde att vara en del av beredskapsorganisationen 110101.

     1. StenStureDenÄ skriver:

      Ett antisabotage-/antiinfiltrationsförband med regional anknytning som skulle agera QRF. Dold i en redan befintlig försvarsstruktur med lydnadsställning direkt under Försvarssjefen. Så sent som 2006 prövades larmberedskapen, den var fullgod. Riksrevisjonen har flaggat för ett kommande kommissionsarbete gällande den bristande spårbarheten visavi beslutsdokumentation för förbandet inom Forsvarsdepartementet. 2000-tal och ett Förvarsdepartement har inte koll på dokumentation för ett hemligt ”paramilitärt” förband, brister kort och gott i sitt myndighetsutövande. Ställer man det i relation till, kanske till och med i paritet till, rådande situation i Sverige på 80-talet kanske det inte är konstigt att det gick som det gick…..

 48. Mulle skriver:

  AGAG finns fortfarande enligt aftonbladet

  1. StenStureDenYngre skriver:

   Nej, enligt en person som försöker "tvätta" sin byk via Aftonbladet.

 49. Per Andersson skriver:

  Det kom in en man ni min butik och lånade tygprover. Han hade ett stort rött födelsemärke på ena kinden. Skulle köpa tyger och kom ifrån Knivsta, pratade hela tiden om Palme, att han ingick i en grupp som typ "hatade" Palme och kunde inte förstå mitt ointresse. Sade att han och "några", flög till en farm i USA, Texas tror jag, för att bearbeta detta med Palme. Har hans namn någonstans, eftersom jag hade tryckt upp papper för utlåning av tygprover, ofta mycket dyra tyger. Inte var det Krister Pettersson. Där ljuger samtliga. PAP

 50. FeelPlanet skriver:

  The Finns soon became seriously hindered and harassed by Soviet forces operating in their rear areas. Some of these units were left to operate as stay-behind or partisan units as the Soviets retreated.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *