Anders Jallai

”AVLOPPSLEDNING – INGEN UBÅT”

Utsnitt av Hanna Harges bild över Baggensfjärden (se hela bilden i inlägget)

 

Dagens Nyheters rubrik igår för tankarna till Sovjet eller Östtyskland under det kalla kriget. En tid då den lilla människan inte skulle bekymra sig om rikets säkerhet. Allt från avloppsrör, minkar, flytbryggor, isflak har framställts som troligare alternativ än vad det verkligen ser ut som; en ubåt!

Det finns självklart stora möjligheter till en naturlig förklaring av observationen. Det skulle kunna var en flytbrygga som flyter i ett isflak. Men de andra alternativen som hittills presenterats är svaga och bygger på att Hanna Harge och hennes tonårssöner fabulerar.

 • Expert på SMHI: ”Sannolikt ett isflak”
 • Rörläggare: ”Det rör sig om avloppsrör som flutit upp”
 • Granne: ”Jag är hundra på att det är en flytbrygga som slitit sig”

Jag säger inget om alla dessa teorier, alla har rätt att spekulera. Men oavsett vad bilden föreställer är samhällsfenomenet intressant. Alla försöker agera räddningsplanka åt det vi absolut inte vill att det ska vara; en främmande ubåt långt inne i Stockholms skärgård. 80-tals nojan är tillbaka! Är vi utsatta för kränkningar från främmande makt? Sverige är inte längre suveränt! Obehagligt och helt verklighetsfrämmande i dagens samhälle.

Om vi antar att det är en ubåt rör det sig troligen om en svensk sådan av Gotlandsklass. Men försvaret har inte bekräftat förekomsten.

Även om den aktuella världsbilden inte motiverar gränsöverträdelser från främmande makt är det ingen omöjlighet. Kom ihåg att vi samarbetade med Nato under 80-talet då vi under största sekretess ställde vår skärgård till förfogande för en rad krigsförberedande övningar.

Jag intervjuade ubåtsvittnet Hanna Harge häromdagen och fick veta att underrättelsetjänsten varit hemma hos hennes familj i tre timmar. Hon och hennes söner utfrågades var för sig. Det vill säga hon fick inte vara närvarande när hennes söner förhördes, en i taget!

De frågade om:

 • ”känslan hon fick”
 • ”strukturen på objektet”
 • ”vilken färg den hade”
 • ”hur stor den var”
 • ”hur fort den rörde sig i vattnet”

Männen kommenterade dessutom bilderna med:

”det är de bästa bilderna på en ubåtsobservation vi sett.”

Summa summarum, SSI officerarna (eller vilka de nu var) gick noggrant tillväga. Och, efter tre timmars förhör, precis innan de lämnade huset i Saltsjöbaden, viftade de med hemliga dokument framför Hanna och tillade:

”Vi kan inte tvinga någon men vi skulle uppskatta om det här förblir hemligt.”

Med en underton vars allvar det inte gick att ta miste på.

Känns inte tillvägagångssättet väl grundligt för en ”flytbrygga”? Hade det varit under det kalla kriget hade de förstås konfiskerat hennes bilder och beordrat henne till tystnad, men idag är verkligheten en annan …

Det här är bara en i mängden av ubåtsvittnesförhör. Ett annat besynnerligt exempel var när en av mina flygarkollegor i början av 2000-talet såg ett periskop i Nämndöfjärden på bara femton meters håll. Efter att ha rapporterat in iaktagelsen blev han förhörd på ett hotellrum i Stockholms innerstad av två civilklädda personer från underrättelsetjänsten. En som han säger, ”mycket obehaglig upplevelse”. De försökte få honom att erkänna att han sett en stock som flöt i upprätt läge i Nämndöfjärden. Han godtog detta till slut eftersom han förstod att de inte skulle ge sig och han säger sig än idag ha obehag av händelsen.

Varför då detta hysch hysch?
Konstigt är det, men om vi hypotetiskt förutsätter att det rör sig om farkoster av utländsk härkomst beror hemlighetsmakeriet sannolikt på att det inte längre är trovärdigt att skylla på ryssarna. De flesta förståsigpåare anser att det sedan kalla krigets slut numera är Natoubåtar som sporadiskt “hälsar på”. Men uppenbarligen är det fortfarande lika viktigt att samarbetet döljs med hjälp av avloppsrör, flytbryggor, kablar, minkar, turbåtar, isflak etc. Allt för att bibehålla vår skenbara fasad av ett neutralt land. På 80-talet kanske berättigat men idag – kom igen …

Är det inte dags för vår försvarsmakt att uttala sig?
Jag har fått Hanna Harges tillstånd att publicera bilderna och ber er ta del av materialet, såsom hon uppfattade det. Bild1, bild2, bild3 och bild4 (3Mb/bild), oredigerade direkt från hennes digitala systemkamera (Canon EOS550D, standardzoom 55mm vilket motsvarar 88mm i 35mm fullformat, tack pf).
För att åskådliggöra farkostens rörelse genom vattnet har vi gjort en högupplöst panoramabild med en gemensam referenspunkt i hopptornets ena ben. Uträkningen är ungefärlig.

Klicka för högupplöst: Panoramabild skapad från bild 3 och 4 där kamerans metadata (Canon EOS550D) visar att bild 3 är tagen 07:06 och bild 4 är tagen 07:21, 2011-04-13. Vid antagande att avståndet till farkosten är 600 meter ger det en fart på cirka 2 knop.

Hannas vittnesmål:
“Det är något stort som rör sig under vattnet. Ett matt svart metalliknande objekt strax över vattenytan färdas från vänster till höger över Baggensfjärden.”

Förutsättningar:
De ser objektet i ca 15 minuter och hon tar fyra bilder som tillsammans dokumenterar föremålets fart genom vattnet. Objektet som av alla tre uppfattades som en ubåt rör sig med ca 3 knops fart och ger tydliga svallvågor. Ungefär en meter av tornet sticker upp och hon uppfattar hela objektet som varandes ca 100 meter långt.

 

Döm själva, är det en brygga eller avloppsrör som DN vill göra gällande …

 

Astute klass - längd 97m, djupgående 10m


 

Kilo klass - längd 70m, djupgående 6.5m

 


Svensk ubåt Gotlandsklass – längd 60m, djupgående 5.6m

46 Comments

 1. Thomas skriver:

  Ang. Avloppsrör.
  Sammanfattning
  Mindre sannolikt.

  Kortfattat om avloppsrör (vattenledning eller tryckavloppsledning vanligtvis av material polyeten som är/varit förankrad med vikter enligt inlägget). Inte sannolikt, visserliggen händer det att del ledningar kommer upp, reser sig beroende på att luft kommit in i ledningen alt. att ledningen gått hål i och/eller att den varit för dåligt förankrad (för få betongvikter, och/eller att någon/några lossnat).

  Men ledningen kan inte förflytta med 4 knops fart, framför allt inte i längdriktningen!

  Möjligen kommer den att röra sig i vid blåst eller strömt vatten i vind-, resp. strömriktningen.
  Den är dessutom fast båda ändar till del som fortfarande inte har luft och ligger kvar.
  Det som är markerat på översta bilden av någon med "baggen_sub_ top" stämmer inte med utseendet av betongviktet vilka är relativt smala, om flera skulle sitta fast men glidit beroende på lyftkraft skulle maxvikten vara vid markeringen och den sålunda ha mest belastning och ligga lägst i vattnet.

  1. Anders Jallai skriver:

   Tack ska du ha Thomas! Håller med, avloppsrör går bort eftersom vi vet genom bilderna att objektet rört sig en bra bit över fjärden. AJ

 2. Mikael skriver:

  Oerhört intressant, men har en fråga till dig Anders. Som det känns på bilden är föremålet avlångt och längst fram sticker en liten låda upp – som ett torn. Men det känns ju inte proportionsmässigt som ett ubåtstorn, och om det nu var det så är det alldeles för långt fram – eller? Hur ser du på tornet eller avsaknaden av detta…

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, i ubåtstesen så är det toppen på tornet vi ser. Det är en meter över vattenytan och ca 8-10 meter långt. Blir ganska ungefärligt. Det andra vi ser är inte ubåten utan svallvågor och strömmande vatten. Proportionerna stämmer ganska väl med Kiloubåten på bilden underst. Men även på en Gotland-ubåt. Men den analysen förutsätter att vittnena gjort en korrekt avståndsbedömning. Jag tycker att de borde kunna göra det eftersom de bor på platsen och har bra tidigare referenser. Ex båtar som gått ute på fjärden under åren och som de vet storleken på. De gjorde bedömningen att det strömmande vattnet/svallvågsformen var ca 100m långt.
   Om det är ex en flytbrygga, måste objektet ligga närmare än vad vittnena angivit. AJ

  2. Kjell-Arne skriver:

   Funderar i dina banor Mikael. Borde inte tornet finnas mer mot den troliga mitten och är det inte ett välbekant faktum att ögat kan luras avseende hastighet och storlek. Anders,du torde med din erfarenhet kunna bedöma om det verkligen kan vara en U båt bara genom att titta på bilden

   1. Anders Jallai skriver:

    Hej Kjell-Arne. Jag liksom Emil Svensson och Ola Tunander, tyckte oss se en ubåt på bilden vid ett första påseende. Det var första intrycket. Dessutom talade jag med vittnet som sa sig ha sett något matt svart och metalliskt röra sig över fjärden. Vittnet var bergsäker på att det rörde sig om en ubåt.
    Men nu när jag haft några dagar på mig att analysera bilden och vittnesmålet, är jag mer osäker och det kan faktiskt vara ett svart/mörkt föremål på eller fastfryst i ett isflak som vi misstar för ubåt. Anledningen är att vi lyckades få farm fler bilder, dessutom med tidsdata som vid en analys, visade att objektet rört sig betydligt långsammare än vad vittnena (3st) uppgav. De sa 3-4 knop men det rör sig betydligt långsammare; 1-2 knop bedömt. Därför ökar sannolikheten för isflak, även om det är ett ovanligt snabbt isflak. Och visst är det förbannat likt toppen på ett ubåtstorn. Men fenomenet med alla olika teorier som genast dök upp, är otroligt intressant! Eller hur? AJ

  3. Rickard Olsson skriver:

   Det ser ut som om endast en mindre del av tornets överdel sticker upp över ytan. Resten av den mörka skepnaden är då alltså undanträngt vatten, inte själva ubåtens skrov.

 3. Labrat skriver:

  Att gå in till observationsplatsen med en stor ubåt känns otroligt korkat, är det ens möjligt?

  Under andra hälften av 90-talet då jag tjänstgjorde på Kustjägarna inträffade annars ett par incidenter med säkra ubåtsobservationer ute i skärgården i Stockholm. Observationer gjordes även i havet utanför dåvarande KA5 i Härnösand under ungefär samma tidsperiod, allt tystades ner.

  Jag undrar hur många liknande incidenter som jag stött på som har tystats ner genom åren.

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, nej korkat är det inte. Speciellt inte om det rör sig om en svensk ubåt. Det gäller att tänja på envelopen och ju längre in i skärgården man kommer desto bättre att gömma sig och även spana som det ofta rör sig om. Att en utländsk ubåt skulle gå in i Baggensfjärden är däremot mer tveksamt eftersom det är en stor risk att upptäckas i inloppet där tornet kommer att stick upp några meter. Det gäller även i mörker eftersom det bor folk nära vattnet där.
   I Karlskrona 1981 gick U137 långt in i skärgården och det var också en stor ubåt. Den gick visserligen på grund!!
   Utländska och svenska ubåtar letar efter ”gömställen” inne i skärgården där de kan ligga och trycka fram till en attack som oftast rör sig om antingen med medeldistansrobotar som avskjuts i u-läge eller en attack på en fientlig ubåt eller ytfartyg som sker med torped.
   Intressant med observationerna efter Sovjets fall! Har flera sådana i min databank, bland annat den jag beskriver i inlägget ovan, i Nämndöfjärden. Den ubåten låg just och tryckte på ett känt gömställe vid en djupbrant. AJ

 4. Anon skriver:

  @ Anders

  Har du frågat ögonvittnena om det är svallvågor vi ser på bilden eller om det avlånga mörka fältet följde med det okända objektet? Redan där skulle man ju kunna utesluta/bekräfta teorin om en badbrygga på ett isflak. Jag antar nämligen att dom stod och tittade ett tag och att dom rimligtvis borde ha sett svallvågorna successivt försvinna när objektet rörde sig framåt…

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, nej det har jag inte gjort. Jag utgick nog från det då jag hörde hur säkra vittnena var på att ”något stort rörde sig genom vattnet”. De var bergsäkra på ubåt. AJ

 5. Joha skriver:

  Möjligtvis att det skulle vara en Amerikansk ubåt då dessa har ett mindre torn placerat längre fram till skillnad från de ryska ubåtarna som har torn stora som villor. Möjligtvis en ubåt av Seawolf-klassen på 107 meter?

 6. Bajsgropen skriver:

  Här kan vi se hur elledningen Nacka – Gustavsberg går: http://www.svk.se/Projekt/Samtliga-projekt/stockh

  Finns någon motsvarande bild för avloppsledningar?

  Spontant tycker jag inte att föremålet på bilden liknar vikterna på avloppsledningar – och var är isf de andra? Är det en bit av en ledning/rör som har slitits loss så borde den väl vattenfyllas och sjunka? Om inte – var är övriga vikter och resten av ledningen?

  Isflak/flytbrygga känns inte heller rätt mtp det vi ser av svallvågor, fart och konstanta riktning, isflak – ffa om de har en tyngd på sig – har en tendens att snurra/rotera och inte åka rakt fram i stadig kurs och fart.

  Djuptröskeln in till Baggensfjärden är ca 15 meter. Inte mycket, men duger för lite mindre ubåtar. Sedan kan man ju undra över vad en sådan skulle in där och göra..?

 7. Nisse skriver:

  Det kan inte vara den svenska DGC? (dykgruppbåten)

  1. Anders Jallai skriver:

   Du menar att de är ute med URF:en?

 8. Bajsgropen skriver:

  Nej, den har en helt annan profil.

 9. QvintusRöd skriver:

  Bilderna är något för mycket komprimerade i och med att de är i jpg
  I RAW filen om den finns måste mer okomprimerad bilddata finnas,
  Iaf så framgår det att objektet har rundande hörn, och att det är något symetriskt format med plan/slät ovansida.
  Jag tycker det finns vissa likhetstecken mellan objektet och tornet på en Astute. En Gotland har väl kronmärken på båda sidor och dess borde skymta isf.,
  http://www.youtube.com/watch?v=3DdfpYXyzw8&fe

  Men varför inga tydliager tecken på svallvågor?

 10. LarsW skriver:

  En ubåt utan torn!? Kom igen nu!

 11. Mikael skriver:

  Intressant är att när jag drar i kontrasterna så ser man två små objekt som ser tunna ut och möjligen delar sig lite på toppen som sticker upp från "tornet", ca 1/3-1/4 av dess totala bredd bakåt från högra spetsen. Man kan garanterat missta sig men ändå misstänkt lik uppstickande delar på exempelvis följande bild: http://www.navyphotos.co.uk/astute%20nuc3b.jpg

 12. Mamma Mu skriver:

  Den enda ubåt (aktiva) som jag hittat med längd > 100m och ett litet torn mycket långt fram är denna.
  http://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Vanguard_(S28)

  Lite pinsamt med en kärnvapenbestyckad ubåt på besök i Sverige?

 13. Bajsgropen skriver:

  DEt vore ytterst kaxigt och kanske till och med en smula ogenomtänkt att skicka in 100 meter långa atomdrivna eller atomvapenbestyckade ubåtar i trånga Baggensfjärden, så sådana teorier kan man nog avfärda i en hast. Möjligen kan man i bästa fall uttyda en ~100m lång skugga med något fyrkantigt ovan vattenytan. Jag ser inget vågsvall, vilket borde finnas om det vore en ubåt..

  Men jag kan inte släppa en tanke på att jag nästan *önskar* att det vore en ubåt, om inte annat så allmänheten får se hur totalt nedmonterat Försvaret faktiskt är. UbSkyKomp kanske inte var så dumt ändå..

 14. Mikael skriver:

  Men Bajsgropen, om man rör sig den biten på 15 minuter behöver det nog inte bli något övermäktigt svall. Eller tänker jag fel?

 15. QvintusRöd skriver:

  Har kollat bilderna mer noga och ställt in alla histogram och kontrastkurvor i bilderna. Inget snack om saken att objeket har symetriska former, att ovankanten är rundad och har en avsmalad form. På bild IMG7529 syns antenn liknande kontur i framkanten och i bak kanten.
  Synd att damen inte använt zoomen på sitt objektiv, det hade givit ännu mer information än vad vi nu har att gå på.

  Om det skulle vara en brygga eller annat, så bör ju dessa rimligen finnas någonstans i omgivningen, och det borde ha kommit till kännedom vi det här laget.

 16. pressfotografen skriver:

  Kvinnan har visst använt maximal zoom. 55mm är den längsta brännvidden på Canons standardzoom som sälja i paket med de billigare modeller. Bildvinkeln motsvarar 88 mm med småbildsformatet, alltså ett kort teleobjektiv.

  Jag genom att öka mellantonkontrasten har jag också fått fram att det kan vara antenner på tornet. För mig ser ut som toppen av tornet sticker upp och resten är en våg orsakad av vattenundanträngningen.

  Tyvärr känns ändå bilderna för otydliga för att säga något bestämt för mig som lekman. Men jag antar att marinens experter har tydliga profiler av olika ubåtar att jämföra mot.

  Och efter att ha läst Landförrädaren undrar jag ju om inte Marinen kan ha fått någon som helst annan indikering på intrång.

 17. Jonas_Forsberg skriver:

  Hittat två nya bilder (1 o 2) till alla grymt duktiga bildanalytiker. Iofs väldigt lika 3:an men kanske sensorn fångat någon ny detalj. Dra i histogramreglagen, höj kontrasten och gör en insats för riket 😉

 18. Rickard Olsson skriver:

  Profilen på tornet och placeringen av antennerna tycker jag tyder på t.ex. Virginia, Seawolf, Los Angeles, Kilo, Oscar, Trafalgar eller Gotlandsklass men utesluter i princip t.ex. Akula, nyare Walrus och Whiskey. 🙂

  Förmodligen visar hon del av tornet samt går så sakta som 2-3 knop därför att hennes djupgående är tveksamt för farvattnet och man vill balansera riskerna för grundstötning med risken för upptäckt. En svensk ubåt hade rimligen gått helt och hållet i ytläge, som vanligt.

  Då är ju frågan vad i den där fjärden som var så viktigt och brådskande för främmande makt att man tar risken att ge sig dit och visa upp sig i dagsljus?

 19. Rickard Olsson skriver:

  Förresten borde man, ev genom att komplettera med obs på plats, kunna räkna fram ubåtens avstånd från kameran och då få fram tornets storlek rätt noggrant från bilderna, men jag är lite för seg i kolan just nu för att ge mig på trigonometrin. 🙂

 20. Carl skriver:

  Men var är antennerna?

  1. Rickard Olsson skriver:

   Jag ser två strax bakom mitten av tornet och en i bakkant efter lite bildförbättring. Om du tar upp den sista bilden i full storlek och sakta scrollar den i sidled bör du kunna se någonting röra på sig ovanför tornet redan utan att öka kontrasten, iaf om du har en hyfsad skärm på datorn.

   1. Hans Olsson skriver:

    ser ut som en badstege på en brygga

 21. Mikael skriver:

  Instämmer med Olsson. Om det är antenner har jag dock ingen aning om, och det skulle möjligen kunna vara variationer i havsytan. Dock så känns det, om man jämför med resten av bilden, inte riktigt sannolikt då dessa variationer i sådana fall bildar ett anmärkningsvärt vertikalt och tunt streck.

 22. QvintusRöd skriver:

  Hittar samma antennkonturer på de 2 senaste bilderna. Kan ej finna några likheter med Gotland siluetten, eftersom Gotland har en "keps" i bakkant av tornet. Bilderna visar något annat.

  Fick en stark känsla av att jag sett liknande konturer innan, HIttade det jag sökte på youtube.
  Kanske är jag helt ute och cyklar………..
  http://www.youtube.com/watch?v=TfjYZUiOkUw
  http://www.youtube.com/watch?v=hyzekIXAABY&fe
  http://www.youtube.com/watch?v=eqT-y6G_19U&fe

 23. Anton skriver:

  Om föremålets hastighet är 3 knop så har det på 15 minuter flyttat sig 1390 meter.
  Mellan de öppna vinkelspetsarna, eller de vita vertikala avgränsningarna, i panoramabilden är det alltså ca 1390 meter!
  Hur många föremål ryms mellan de vita vertikala avgränsningarna? Två eller tre? Ryms två är föremålet 695 meter (1390/2) och om tre ryms är det 463 (1390/3) meter långt.

  Hur svårt har bloggaren nu att komma vidare i sin "analys"?

 24. Jonas Forsberg skriver:

  @ Anton:

  Läs panoramabildens undertext. Där står att vid ett förmodat avstånd från stranden på ca 600m har farkosten färdats med knappt två knops fart. Enligt bloggaren minskar det sannolikheten för ubåt (läs på Facebook, Spionen.På.FRA) och vittnet har troligen misstagit sig på tiden mellan bilderna en aning eftersom dess metadata visar på exakt 15 minuter. Bildanalysen blir heller inte helt exakt eftersom panoramabilden är sammansatt av bilder där fotografens vinkel & position varierat en aning, men det ger ändå en fingervisning…

  Ditt resonemang om avstånd mellan föremålen förstår jag inte alls! Det är väl föremålets svallvåg som sträcker sig bakåt från höger till vänster…

 25. Rollern skriver:

  Klart och tydligt en Kilo-ubåt! Antingen är den rysk, polsk(NATO) eller en exportvariant på provtur med rysk besättning. Skulle det vara en polsk ubåt (NATO), utan att försvarsledningen skulle ha känt till detta, är det en storpolitisk skandal. Studerar man sjökortet så är djupet här mellan 19-47 meter. Däremot vid gattet mellan Baggensfjärden och Ägnöfjärden är det bara 9-13 meter djupt vilket kan förklara ubåtens torn. Att "hoppa över tröskeln" var av säkerhet. Inget kan överträffa ett fotografi. Detta är tydligt nog. En eloge till fotografen.

 26. ola skriver:

  gud vad tröttsamt att höra alla dessa låtsasproffsinlägg.. med alla tvärsäkra inlägg hade ni ju allihopa fått fast anställning i Analysgruppen.. asg

  1. Rollern skriver:

   Vad är det som är tröttsamt – att sitta i analysgruppen och hitta på hur en flytbrygga ser ut?

 27. Rollern skriver:

  Det är så klart inga problem för en Kilo att navigera i u-läge på nämnda fjärd. Vad beträffar gattet, så är det inte heller något problem men där måste man "hoppa" och gå upp i "mellanläge" dvs man behöver inte blåsa ut vatten utan endast styra upp. Kilo har ett djupgående i ytläge på ca 7 m. Höjden från köl till tornkam är 16 m och därmed kan man sluta sig till att periskopdjupet är 20-21 m. Man får se upp med "grynnorna" på 19 m.
  Så visst går det att gå i u-läge särskilt som det idag inte finns några störande element i form av svenska ubåtsjaktenheter eller andra försvarsanordningar som inte fins längre och framför allt inte i Baggensfjärden.

 28. ostrogot skriver:

  Jag tror att analysgruppen småningom publicerar att föremålet var en mink därför att om det inte var en svensk ubåt så vore det ju alltför skamligt för politikerna att offentliggöra att det vore något annat än en mink.

 29. HelgeA skriver:

  Ooops vad tyst det blev på alla ubåtskonspiratoriker. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/mystisk-ubat-va

  Men jag är säker på att ni alldeles strax är tillbaka, med stensäkra uttalanden om att Försvarsmaktens utredning är ett skämt, att ingen av er minsann fått se själva badflotten, och att ryssarnas senaste topphemliga undervattenskommando faktiskt har badflottar fast monterade i sina ubåtstorn.

  Lycka till, och glöm inte: Foliehatt på.

 30. Rollern skriver:

  En antiklimax – men varifrån kom denna flytbrygga? Har försvarsledningen ingen ytterligare förklaring än att påstå att det var en brygga. På bilden ser det ut som flytbryggan är 2-3 meter hög och väldigt lik en brygga på en Kiloubåt. Menar de att det var en ubåtsbrygga?
  Finns det annars så höga flytbryggor? Det går väl mäta sig till likheten eller har man bara lättjefullt lämnat problemet åt sidan – det var en flytbrygga?

  1. Aliide skriver:

   Och om det vore en flytbrygga, inte nog med att den borde ha flutit i land, någon borde ha saknat sin brygga och någon sådan har väl inte trätt fram?

 31. Anton skriver:

  Jag är inte förvånad. Man gör det väldigt enkelt för sig att lättjefullt avfärda det som en brygga som slitit sig. Men grejen är då…fram med bilderna på denna "brygga" för den måste ha en tämligen annorlunda form i sin design…och det måste vara något framför den som genererar strömmning och sen ger den ett ordentligt svall också…

 32. Matz Karlsson skriver:

  Ja precis! Varför tog den sån tid innan "bärgningen" av bryggan blev känd?? Eftersom alla media blev oerhört intresserade av iakttagelsen i första stund så verkar det märkligt ifall samma murvlar inte fått tag i de, i grannskapet, som bärgade bryggan…
  Och sen skulle jag vilja veta omfånget på det påstådda isflaket som sköt iväg med bryggan..! För de svallningar som syns på bilderna så måste det ha varit ett isflak med stooor massa! Löljigt stor massa för att vara i Sthlms inre skärgård..

 33. viktor skriver:

  Seriöst, jag har sett exakt samma sak fast 200 m ut från stranden i åhus förra sensommaren. och det föremålet rörde sig väldigt mycket fortare än 2-4 knop. Uppskattningsvis ca 15-25 knop.

 34. Christopher skriver:

  Hur kan du säga att försvaret inte "Bekräftat förekomsten" av Gotlandsklass ubåten, när du dessutom har en Youtubelänk med titeln "HMS Gotland", Finns Gotlandsubåtsklassen eller inte??

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *