Anders Jallai

Det finns inget hål i Estonia!

Estonias bärgade bogport

 

Det spekuleras allt mer yvigt om anledningen till M/S Estonias förlisning, 1994. Några tror på skador under vattenlinjen, andra på sprängda hål som tagit in vatten. Till och med fartygsexperter har börjat spekulera! Samtliga dessa hål-teorier saknar bevis men låter logiska i rätt sammanhang. Jag känner igen tonen i teorierna från tiden då jag forskade efter DC-3:an. Teorierna hade en tendens att bli mer och mer osannolika när inga svar kunde fås. DC-3:an ansågs, av inte bara kvällstidningarna utan även av forskare i ämnet, finnas i en sjö i Baltikum eller i en hangar någonstans i Ryssland. Allt färre trodde att den låg på Östersjöns botten, som ändå var det mest logiska. Men med tiden och med den ökade frustrationen över de uteblivna svaren hade spekulationerna en tendens att fara iväg. Det är alldeles logiskt, för att inte säga mänskligt. Dessvärre är det inte mer rätt för det.

 

Det är svårt att hålla huvudet kallt när man efterforskar saker som har en stark känslomässig aspekt. Exempelvis är det mindre bra att söka rätt på ryska spioner om det finns en underliggande rysskräck. Likväl som det är att skriva om kriget i Irak när det finns ett underliggande USA hat. Etc, etc.

Ni hänger med? Jag är säker på det.

 

DC-3

 

Hur vet jag att det inte finns ett hål i Estonia?

”Ja hur sjutton kan du veta det, Anders!”

För något år sedan fick jag kontakt med en dykare som påstod att han dykt på Estonia. Han har även figurerat i media. Han berättade, när jag frågade honom rakt ut om det per telefon:

 

Har du personligen dykt på Estonia?

 

Han började direkt med att svaja lite på svaret, som blev:

 

På sätt och vis.

 

Jag trodde honom inte. Jag bad om ett möte men han undvek mig, lovade återkomma, slutade svara på telefonsamtal mm. Han var rädd för något? Förmodligen att bli avslöjad av mig, som själv var dykare och arbetat i Försvaret. Jag började istället genom mina kontakter i Försvaret och underrättelsetjänsten, söka upp före detta dykare som kunde tänkas ha varit med om eventuella dykningar på Estonia. Till saken hör att jag varit med om att till viss del utbilda militära dykare i avancerad blandgasdykning. Jag och min dykpartner Johan Candert blev på nittiotalet inbjudna till Marinen av just den anledningen. De ville veta mer om våra på den tiden nya och lite okonventionella dykmetoder.

 

Åter till hålen i Estonia: Mina dykkontakter fick analysera den ovan nämnde dykaren och hans berättelse i detalj. De kom fram till att han förmodligen aldrig dykt på Estonia. De kunde läsa ut det av hans sätt att beskriva dykningarna. Han berättade bl a om ett stort, flera meter brett hål i Estonias för. Mina kontakter kunde berätta att något sådant inte existerade. De hade nämligen själva dykt där. Det finns överhuvudtaget inget hål under Estonias vattenlinje och det har även de tyska dykarna under ledning av journalisten Jutta Rabe kunnat konstatera. Hela botten under vattenlinjen ligger nämligen öppen för inspektion, eftersom fartyget ligger 110-120 grader på sidan, d v s mer upp-och-ned än på sidan. Ändå sprids denna skröna!

 

M/S Estonias nuvarande position på botten

 

 

Med det sagt, menar jag inte att allt är lugn och frid över Estoniafrågan. Med all respekt för er som tror att Estonia sprängdes. Det finns en helt annan anledning att mörklägga förlisningen. Vilket uppenbart gjorts av våra myndigheter och delvis också media. Det finns bevis för att det transporterades hemliga laster på Estonia (källa SVT) men det är inte allt. Jag har talat med personer som varit med om själva smugglingsoperationerna. Dessa skedde i största hemlighet av den svenska underrättelsetjänsten och det gjordes enligt mina uppgiftslämnare i samarbete med , eller rent av på uppdrag av Nato eller populärare sagt: CIA! Dessutom finns det en logisk orsak till Estonias haveri. Den ena versionen med naturens hjälp och den andra med en mänsklig hand, eller finger rättare sagt, som tryckte på en knapp …

 

dykare på Estonia

 

Mer om det tänker jag inte avslöja här och nu. Alla detaljer finns förstås i min nya bok NATOAGENTEN 😉

 

Mycket nöje, Anders Jallai

 

Anm. Natoagenten är den tredje och sista delen av Anders Jallai:s verklighetsnära trilogi om det kalla kriget i Sverige. Utgiven på Lind&CO och Earbooks. De tidigare böckerna är: Spionen på FRA 2010 och Landsförrädaren 2011.

 

Lyssna på kapitel 144, på väg ner i Estonia (uppläsare Reine Brynolfsson):

 

Extramaterial:
Läs dagens artikel i Expressen om efterspelet kring Estonia och att händelsen fortfarande är ouppklarad!

TV4 klipp från Jutta Rabes dykningar på Estonia år 2000

57 Comments

 1. Anders skriver:

  Någon form av läckage måste väl ändå finnas!?
  Ett skrov som är tätt sjunker väl inte?

  Även om det kommer in en massa vatten i fartyget över vattenlinjen, kapsejsar det väl och flyter vidare, fast upp-och-ner i stället om skrovet är tätt?

  Skall det sjunka måste det väl finnas minst ett hål i skrovet någonstans, som släpper ut luften, och ersätter den med vatten……

  Ju större hål, desto snabbare sjunkförlopp……

  Exempelvis Jan Hevelius, som flöt omkring upp-och-ner i sex dagar innan luften försvann så pass att fartyget sjönk.
  http://www.titanicnorden.com/skepp/janh.html

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, det är lite vanskligt för mig att gå in på själva sjunkförloppet. Jag är ingen fartygsexpert på långa vägar. Däremot har jag erfarenheter från haveriutredningar inom flyget. Haveriutredningen JAIC har väl inte svarat helt tillfredsställande på den punkten vilken i sig inte betyder att det måste finnas ett hål under vattenlinjen. Men det finns flera möjligheter för att det ska komma in vatten. Färjan lade sig på sidan och sedan sjönk aktern först. Nu spekulerar jag: Aktern på färjan slog i innan hela vraket var under ytan. Aktern kan därför ha hållit emot själva rotationskrafterna varför hon fastnade i ett sidoläge. Det fanns många fönster i bakre delen av fartyget vilka kan ha slagit sönder när aktern slog i botten etc. Men tror personligen att det finns många icke undersökta scenarier för sjunkföloppet. Det jag vet är att det inte idag finns något hål under vattenlinjen på Estonia. Jag har talat med dykare som inspekterat vraket och det är dykare som jag känner och litar på. Dessutom konstaterade både Rockwaters dykare och Jutta Rabes dykare att det inte fanns något hål under vattenlinjen (se videon i slutet av inlägget). Hela vattenlinje ligger nämligen idag öppen för inspektion eftersom vraket ligger ca 120 grader på sidan. D v s mer upp och ned än på sidan. Du kan läsa om det i dykscenerna i Natoagenten. Jag har försökt att rekonstruera hur vraket ser ut idag i boken. Men som sagt, själva sjunkförloppet är inte jag rätt man att svara på.

 2. Gösta Lund skriver:

  Vattnet har kommit in genom bogen och sedan genom skador över vattenlinjen. Man vet i te exakt var vattnet kom in förutom genom fören. Bra artikel och en fantastik bok Natoagenten!

 3. Sverker skriver:

  Just sjunkförloppet är avgörande. Ett fartyg av denna typ sjunker inte på det sätt, som officiellt påståtts. Hål av något slag under vattenlinjen måste finnas.
  Det behöver inte vara hål i just skrov/botten, det går lika bra att sabotera bottenventilerna, sjökylvattenrörsystemet eller förstöra infästningarna för stabilisatorerna, etc ,etc.
  Är själv sjöbefäl & sjöofficer och har alltså insikter i fartygsstabilitet.
  De som verkligen kan det där med stabilitet är våra kusiner Skeppsbyggarna.
  Här är länk från en svensk skeppsbyggare för den som verkligen vill se teknisk bevisföring av att den officiella förklaringen är rent båg.
  Förutom alla andra indicier, så räcker detta. http://heiwaco.tripod.com/news.htm

  Som kuriosum vart undertecknad tillfrågad att tjänstgöra ombord på isb Ale, som vart utsänd kort tid efter "olyckan" för att bevaka så att ingen skulle "störa gravfriden". Alldrig hänt förr, eller därefter.
  Vacker omskrivning av den verkliga orsaken!
  Mina illusioner om vad vår regering EGENTLIGEN håller på med, är fullständigt & totalt grusade.
  Dags att folk i gemen gör sammalunda.

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, Sverker. Låt mig ge ett exempel från flygvärlden: Gör antagandet att M/S Estonia var en B747 Jumbojet med 550 passagerare. Först hade passagerarna bärgats, de som man fann. Sedan hade svarta lådan bärgats och undersökts för att se vad som faktiskt hände. Efter det hade hela vraket eller åtminstone vitala delar av vraket bärgats för att rekonstruera olycksförloppet. Tyvärr har inget av detta gjorts p g a andra traditioner/metoder inom sjöfarten. Därför kommer vi inte längre än så här. Vi vet att olyckan sannolikt berodde på snabb inträngning av vatten på bildäck, genom att bogporten lossnade. Det är väl beskrivet i haveriutredningen. Vi vet inte varför fartyget sjönk så snabbt eller varför hon inte flöt upp och ned. Det hade vi säkert vetat om vi gjort det jag beskrev ovan. Fel på ventiler, öppna skott, trasiga fönster etc. Vi kan bara gissa detaljerna om vi inte bärgar eller gör en noggrannare dokumentering av vraket. Därför blir det så mycket spekulationer. Den viktigaste frågan, tycker jag är: VARFÖR TILLÄTS INTE EN NOGGRANNARE BESIKTNING AV VRAKET?

  2. fd moderat skriver:

   Bäste Sverker,

   den hemsida du hänvisar till drivs av Anders Björkman – mannen som hävdar att höghus inte kan kollapsa uppifrån – trots hundratusentals liter rinnande flygbränsle. Han menar att WTC sprängdes inifrån och att USA sedan dess har tjänat stora pengar tack vare sprängningen, allt enligt en teori som ingen annan begriper. Han är numera bannad på Flashback. Den som vill få lite insikt i Björkmans teorier kan med fördel studera denna sida: http://sites.google.com/site/wtc7lies/home/anders

  3. Roger skriver:

   När det gäller viking Sally så kan det vara bra att gå tillbaka i tiden för att se vad som hänt under åren då båten var i drift under viking linje.
   Varför göra detta så komplicerat att bara öppna bogvisiret under förd skulle medföra stormskada både på båt och last. Nu säger jag mindre än jag vet. Svaret finns sannolikt hos styrman som sitter på sanningen. Vad kan vara motivet till att man ska ta risken att sänka ett helt fartyg för att behålla sanningen.

 4. Jonas A skriver:

  Skulle inte detta förmodade hålet finnas runt styrbord akter som ligger mot botten och där i tillägg har skottats upp en stor sandhög?
  Att man tror att hålet skulle befinna sig där är väl på grund av vittnesmål om lutning och sjunkförloppet m.m.
  Sandhögen eller snarare bottenslamhögen skall befinna sig där pg.a. de initiala försöken att täcka över vraket.

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, Jonas! Det hålet som Jutta Rabe talat om finns inte. De har hittat en skugga på styrbords sida som kunde tolkas som ett hål men som fartygsexperter avfärdat som skugga. Dessutom låg denna "skugga" ovanför avbärarlisten, d v s ovan vattenytan. Hela botten under avbärarlisten, den tjocka flänsen som sitter precis ovanför vattenytan och som man ser om man tittar ned längs däcksidan på en färja, går att inspektera idag. Men ser det bra på den här videon http://youtu.be/qUcCDqBuvDU
   Där kan du också höra vad fartygsexperterna säger. Det finns däremot ett litet, som det ser ut, sprängt hål på babords sida i fören/bogen. Ungefär där rampen är infäst. Det hålet kan vara spår efter en inträngning i vraket efter haveriet, spekuleras det om bland kunniga som jag talat med. D v s att någon velat göra sig inträde in i vraket för att hämta något. Det finns också sönderskurna räcken vid fören på Estonia som skulle kunna tyda på det. Om du tittar på videon så ser du även ett uppskuret hål på Estonias babordsida vid däck ett. Ytterligare ett tecken på att någon kan ha varit inne i vraket efter att de offieciella dykningarna gjorts. AJ

 5. Dogge skriver:

  Hej Anders. Militärmaterialet som enligt Expressen igår skulle ha smugglats på Estonia. Är inte de väldigt skrymmande? Jag menar att tullarna skulle kanske ha upptäckt det. En miniubåt gömmer man inte så lätt, eller?

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, en bra synpunkt och jag vet inte hur noga tullarna kollade varje långtradare. Gissar att det går att gömma i en annan last eller så chansar man och tar tag i det om/när tullaren mot förmodan hittar lasten eller så gör man upp i förväg med tullverket så som skedde i fallet som Uppdrag Granskning avslöjade. Den tullaren gjorde ju inte som cheferna sa. Han kollade lasten ändå men jag gissar att han var ett undantag. Militären smugglar laster ibland på andra ställen än Frihamnen vet jag och då gör man upp det i förväg eller om det är mycket hemligt, chansar som Ebbe Carlsson och hans gäng ex gjorde med buggningsutrustningen som var upprinnelsen till hela Ebbe Carlssonaffären, om du kommer ihåg. De få gånger som smugglingen avslöjas, beror på misstag i kommunikationen eller en ovanligt nitisk tulltjänsteman med nära till pensionen…
   Angående miniubåten tror jag inte att den transporterades på Estonia. Har för mig att de inte hade råd att köpa den. Men den fanns på önskelistan som det står i Expressenartikeln. Däremot vet jag att en hemlig flygplansradar åkte med. Det har jag fått av en förstahandskälla. AJ

   1. ASUS skriver:

    Varför skulle en statlig myndighet som SSI behöva smuggla något överhuvudtaget? Blandar du inte ihop Bofors vapensmúgglingar med militära inköp nu?

    1. Anders Jallai skriver:

     SSI/KSI utför uppdrag åt olika myndigheter i Sverige, men även åt sina samarbetspartners inom Natoalliansen. SSI kan ha varit inblandade även i Boforssmugglingarna. En av SSI:s uppdragsgivare i Estoniafallet var FMV. Men även andra myndigheter förekommer som FRA mm. Om jag gör en liten jämförelse så var det T-kontoret, en föregångare till SSI som fixade den hemliga amerikanska utrustningen i DC-3:an 1952. Därför var det så hemligt. Det var bara några få som visste om det inom FRA, Flygvapnet och T-kontoret. Tycker att DC-3:an är en ganska tydlig parallell till Estonia. \”Ett uppdrag på främmande makts initiativ – olycka sker – mörkläggning – anhöriga kommer i kläm. AJ

 6. Johan skriver:

  Inte så mycket inlägg i debatten kanske men jag läste för några år sedan Knut Carlqvist bok "Tysta Leken". Han kom ju fram till lite annorlunda slutsatser bland annat genom att låta samtliga överlevande från däck 1 på Estona berätta vad de upplevt.
  En klart läsvärd bok där han diskuterar anledningar till mörkläggning.
  Den kan säkert finnas på något antikvariat eller bortglömd i någon bokhandel.
  Jag vet också att konspirationsteorierna ökar och blir mer märkliga ju längre tiden går utan konkreta svar.
  Inga-Britt Ahlenius kallade ju också JAICs utredning för koncensus och inte sanning.

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej Johan! Har läst Knut Carlqvists bok liksom alla andra böcker om Estonia. Tycker boken är intressant men tycker att den drar för långtgående analyser av vittnenas berättelser. Att man hör en smäll måste ex få följdfrågan: "Tror du att det var en explosion?" etc. Det är många som tolkar utsagan "smällar" som explosioner vilket jag anser är fel. Det förekom smällar med jag liksom haveriutredningen JAIC tolkar dessa som något helt annat än explosioner. Det är relativt komplicerat att intervjua olycksoffer, och kräver en del utbildning vilket ex haveriutredare har. Med risk att bli kölhalad så tycker jag att JAIC haveriutredning är ganska habil. Den förklarar det mesta som förekommit i diskussionerna efteråt. Ex är man tydlig med att fartyget kördes för hårt i det rådande vädret och att det inte var byggt för att möta hög sjö. Man kritiserar befälen bristande utbildning på fartygssystemen ex farthållaren. Jag rekommenderar alla att läsa den. Tror att många som uttalar sig inte har gjort det. Det som saknas i utredningen är en exakt förklaringsmodell till hur fartyget sjönk. Det beror på vad jag svarat tidigare: Att en ordentlig dokumentation/bärgning inte gjordes. Läs haveriutredningen här: http://www.estoniasamlingen.se/content.aspx?idx=6

   1. Anders Jallai skriver:

    Tack! Låt inte mig sveda ryggen din. Men läs gärna boken i sommar. Den är inte så mörk som en del tror. AJ

   2. Johan skriver:

    Jovisst kan man tycka att det dras långtgående slutsatser ibland. Knut Carlqvist är ju trots allt journalist. Men vittensmålen kvarstår ju dock oavsett vilka slutsater författaren drar av dem. Det talas om smällar och vatten underifrån i hytterna under bildäck, när det enligt fysikens lagar borde kommit uppifrån, från bildäck. Vilka slutsater kan man dra av det?
    Jo att haveriutredningen inte är så habil som du anser. Knut Carlkvists viktigaste synpunkt är ju trots allt att utredningen inte är helt okej. Jag tror honom tills motsatsen är bevisad. Med risk för att bli tjatig; Inga-Britt Ahlenius utredde utredningen och kom fram till att den var koncensus och inte sanning.

 7. ASUS skriver:

  MUST har i media uppgett att de transporterade bl.a kommunikationsutrustning ombord på Estonia i bilar veckorna innan fartyget sjönk. men att de inte hade någon frakt ombord den dagen Estonia förolyckades. Vad är det som gör att du trots MUST:s utsaga misstänker att man transporterade hemliga föremål som kan ha förorsakat Estoniaolyckan?

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, ASUS! Låt mig göra klart för det första: jag har inget bevis för att det smugglades vapen/militärteknologi på haverinatten. Däremot är det bevisat av Uppdrag Granskning att det förekom smuggling på Estonia vid ett flertal tillfällen. Därför gjordes en enmansutredning av dessa smugglingar och enmansutredaren kom fram till att det “inte fanns något som bevisade att det smugglades just på haverinatten”. Om du läst mina böcker, vet du vad jag anser om enmansutredningar.
   Jag har gjort en sannolikhetskalkyl med samtliga indata om olyckan och kommit fram till att det sannolikt fanns något ombord, även haverinatten. Det finns mycket som tyder på det, bl a det märkliga att uppdragsgivaren uttryckligen förbjöd dykarna att gå in på bildäck. I samtliga dykuppdrag som jag känner till är det dykledaren som tar sådana beslut med hänsyn till säkerheten. Precis det som dykaren jag talat med också påpekade. “Det fanns något på bildäck som vi inte fick se/eller komma i kontakt med”. Han trodde på något radioaktivt på bildäck.
   Det jag vet är att Estonia användes till omfattande smuggling. Bl a smugglades en radar till ett sovjetiskt stridsflygplan. Det rörde sig om allt från narkotika till utsmugglad krigsmateriel från forna Sovjetunionen. Mina källor berättar det som Expressen återgav i veckan. http://www.expressen.se/nyheter/dokument/nya-mysteriet-om-estonia/
   Men det kan givetvis också ha varit något annat land som smugglade på Estonia. Uppgifter jag har från personer som var med, är att det var Nato i samarbete med svenska underrättelsebyrån SSI/KSI. Estonia var vid tillfället en av få förbindelser förutom flyget som kunde ta större laster ut från Sovjet/Baltikum. Den last som jag tror att det rör sig om, kom från den sovjetiska marinbasen Paldiski i Estland. Du kan läsa mer om det i Natoagenten. AJ

 8. JH75 skriver:

  Anders!
  Har nu läst ut Natoagenten. Bra och spännande precis som det två föregångarna.
  Tycker dock det är lite väl mycket "anti USA" och "anti NATO". Under det kalla kriget så riskerade vi knappast invasion från USA/NATO utan från Sovjetunionen, det är nog de flesta på det klara med. I det läget var ett utbrett samarbete med NATO naturligt, tycker du inte det?
  Sedan är jag lite nyfiken vadds anser om dagens säkerhetspolitiska läge med ett svenskt försvar "under isen" och en gigantisk rysk upprustning. Lider jag av rysskräck? /JH

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, JH! Det har inte varit min mening att vara varken Nato eller ryssvänlig. Jag skriver av mig mina tankar och analyser av det kalla kriget i Sverige. Visst, jag skulle kunnat lägga lite mer krut på att försvara dethemliga Natosamarbetet. Men i de händelser jag tar upp i böckerna är trots allt Nato den som utnyttjat oss naiva svenskar och de gör det än idag. Därför har du inget försvar på Gotland eftersom det inte ligger i Natos intresse. Sverige är en lydig svensk hemlig Natomedlem, vilket självfallet utnyttjas för uppdrag i känsliga områden där Nato inte själva kan delta, och jag vet inte om jag tycker om det. Speciellt inte det hemliga. Vem tror du vi byggde vapenfabriken i Saudi åt? Och varför vågar ingen stå för det idag? AJ

   1. JH75 skriver:

    Hej, Det där fattar jag inte riktigt. Är inte Gotland väldigt viktigt för NATO? Om ryssarna skulle sätta sig på ett försvarslöst Gotland betyder väl det att Baltikum blir mycket svårt att försvara för NATO? Den som sitter på Gotland kan ju stänga av hela Östersjön. Min erfarenhet av militärstrategi är ytterst begränsad men logiskt så borde tvärtemot vad du säger Gotland vara av ganska stort intresse för NATO.
    Kul om du kan utveckla din teori.

    Sedan måste jag uppmana dig att fortsätta skriva böcker om det kalla kriget, hoppas verkligen inte Natoagenten var det sista i från dig!

    //JH

    1. Anders Jallai skriver:

     Om Nato hade bedömt Gotland som viktigt, så hade vi haft ett försvar på Gotland. Du kan vara helt säker på det. Inget sker av en slump. Fronten mot öster ligger inte på Gotland idag. Det har du läst i Natoagenten. Den ligger i Baltikum och det är där resurser samlats. Baltikum har samma roll som Sverige hadeunder det kalla kriget då fronten låg i Östersjön. AJ

     1. steelneck skriver:

      Öland. Det är nog egentligen ganska logiskt att öland inte har något fast försvar. En ö ute i havet kräver en del resurser och logistik för att kunna försvaras och så fort man placerar något viktigt på en plats så ökar en eventuell fiendes intresse för platsen och kan bli det första de inriktar sig på att försöka slå ut, något som dränerar försvarsresurser som kan användas bättre på andra platser, där anläggningar kan vara lättare att försvara rent logistiskt. Teknisk utveckling och geopolitiska förändringar tillsammans med ändrade maktbalanser spelar också in. Island kan tjäna som ett exempel, en till synes tämligen strategiskt placerad ö mitt i nordatlanten..

      Tectonic shift brukar en del nämna det när det svänger rejält geopolitiskt. Det var inte så länge sedan som USA helt abrubt (2006) började stänga sina baser på Island, ett land som i stort sett inte har något eget försvar, alls. 2008 blev de nordiska länderna lite skakade när Olafur Ragnar Grimsson inviterade Ryssland att nyttja den nedlagda basen i Keflavik, bla. mumlade han om att Island behöver nya vänner.. Sedan kom finanskrisen som initialt drabbade Island mycket hårt. Island skrek högt på hjälp, grannarna svarande inte, inte heller EU. Men det gjorde Ryssland. I någons blogg lade jag en kommentar om att rysarna verkar vara på väg att köpa en strategiskt placerad ö i nordatlantten.. Återigen mumlade islänningarna om att de nog behöver nya vänner. För två år sedan nåddes vi av nyheten om ett privat flygvapen som tydligen skall tillåtas operera på Island. ECA Program Ltd, som sysslar med militär träning skall fylla säkerhetsluckan, bla. med 30 stycken Ryska Sukhoi-27 stridsflygplan, något som ett utbildningsföretag inte borde ha råd med, så vem står bakom? Islands höga svansföring kring Wikileaks kanske också kan sättas in i sammanhanget.
      http://rt.com/Politics/2010-08-31/iceland-army-ru

      Island och gotland kan nog på sätt o vis jämföras rent strategiskt, värdet av att försvara ön når inte upp till priset om man placerar viktiga saker där. Nåt sånt.

 9. steelneck skriver:

  Lite off topic, men anknyter till kommentaren av "JH75" som efterlyser din syn på dagens säkerhetspolitiska läge. Jag har nyligt lagt några kommentarer på "Piratpartiets breddningsblogg" gällande försvarspolitik, där jag i runda slängar argumenterar för ett visst återupprättande av vårt gamla "sega-gubben-försvar" och även ett återinförande av värnplikten som jag ser som en sorts säkerhetsventil för när allt annat gått åt helvete (en värnpliktsarme är svår att nyttja till saker som går allt för långt utanför den almänna opinionen, de som tvingats till militärtjänst har i sådana fall lättare att lyssna på mamma än på majoren när det börjar spåra ur, i botten en socialpsykologisk grej). Historiska exempel saknas ju inte heller där militären vägrat peka vapnen inåt. Men med lejda knektar brukar det se annorlunda ut.

  Folk brukar också ha lite svårt att greppa det där om alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Det betyder ju att vi var fria att samarbeta lite hur som.. så länge detta inte ledde till att tvingades välja sida om krig skulle bryta ut. Därav att vi kunnat samarbeta med NATO men inte bli medlem, för som medlem är man inte längre fri om någon annan medlem hamnar i eller startar krig, då måste man stå på dennes sida, NATO-medlemskap stipulerar ju detta.
  http://breddning.piratpartiet.se/2012/05/15/forsv

 10. Flynn skriver:

  Hej Anders,
  Tack för tre bra böcker och att du vågar spekulera kring de känsliga frågorna.
  Har precis avslutat Natoagenten och tycker den belyste frågan på ett intressant sätt, samt skapade trådar för en viss fortsättning. Dock tycker jag den fick ett "plöstligt" slut. Det kändes som att du tvingades avsluta fortare än tänkt – kanske är så i tidspressens tidevarv.

  Det enda jag är lite konfunderad över är varför inte Wallenberg familjen dyker upp i någon av böckerna i alla dessa nätverk som beskrivs. Många andra "familjer" och individer finns med, men det skulle förvåna mig mycket om inte Wallenbergarna finns i dessa kretsar också. Du har väl dina rutiga skäl och randiga orsaker till detta förstås.

  Slutligen, att belysa lite mer kring det "industriella komplexet" kopplat till politiken vore intressant, men det kanske är det som är ämnet för nästa bok?

  "Keep up the good work"

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, Flynn!
   Wallenberg av igår, ex Marcus och även Pieter hade framförallt goda kontakter genom sina många företagsledare. En som förekommer är ju P-G Gyllensköld eller vad han nu hette …

 11. Picko skriver:

  Jallai! Du har skrivit en thriller av högsta internationella klass. Initierad, trovärdig och fruktansvärt spännande. Ville bara säga det.

 12. ASUS skriver:

  Fast det är lite synd att du Anders J. kör med så synlig produktplacering i dina böcker. Det sänker kvaliteten. Assa Abloy och Blå Blom?

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, ASUS. Det finns inga betalda produktplaringar i böckerna. Däremot händer det att jag skriver in saker som jag gillar. Som ex Blå blom. Som info tillverkas inte Blå blom längre. Volvo och BMW skriver jag också ut för att det inte ska bli töntigt. Ex: "Modin hoppade in i sin vita bil av svensk/tysk modell.
   AJ

 13. Chr1lle skriver:

  Hejsan Anders!!!

  Först måste jag säga grymt bra böcker läste precis ut Natoagenten.
  Vet du ifall det finns stay behindgrupper som Barbro eller Arla gryning i dag?
  Du måste fortsätta skriva fler böcker,,,,och är dina böcker översätta till några andra språk?

  / Chr1lle

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej Chrille! Tack ska du ha. Jag tror inte att det finns rena Stay behind grupper längre. Men jag vet inte säkert. Arla Gryning finns i alla fall inte längre. Däremot finns det kanske hemliga operationsgrupper som jobbar åt u-tjänsten, FRA och Säpo. Annars är en trend i världen idag att man lägger ut sådana här "uppdrag" på civila konsultbolag. Det är enklare att både gömma undan och att senare om det behövs – förneka, s k plausible deniability. AJ

 14. Anders Björkman skriver:

  Klart att Estonia sjönk, pga läckage under vattenlinjen, dvs det finns en öppning där som släppte in vatten. Visiret? Det satt kvar hela tiden … som Knut Carlqvist redovisade.

 15. Pär skriver:

  Hej Anders, tänkte kolla om du vet något om en liten notis i Lidingö tidning runt 1985 då följande stod att läsa: sprängmedel hittat runt pelarna på lidingöbron, trothyl med rysk tex på togs bort av behörig personal.,,?.!
  Kommer i håg att jag som tonåring ansåg att det var en märklig liten notis och har därför inte glömt den. Är lite osäker på årtalet men minns det väl. Då min far är gammal kj så diskuterade vi ämnet många ggr då vi är bosatta på ön.
  Har du någon teori, som jag uppfattade det så satt sprängmedlen under vattenlinjen på bropelarna.
  Tack för kanonböcker.
  P

 16. Anders Jallai skriver:

  hej Pär! Har ett svagt minne av det. Min gissning är att det kan röra sig om förberedelser till sabotage i ett Arla Gryningsläge. Det kan alltså röra sig om Stay Behinds verksamhet. Den Ryska handelsdelegationen låg/ligger på Lidingö med många anställda KGB/GRU. Även flera andra ambassader ligger på ön. Det finns fömodligen ett behov av att kunna skära av ön. Lidingöbron är den enda anslutningen till ön. Men det här är spekulationer. AJ

 17. Sigge J-son skriver:

  Intressant sida, AJ.
  Du säger:
  "Det finns överhuvudtaget inget hål under Estonias vattenlinje …… Hela botten under vattenlinjen ligger nämligen öppen för inspektion……."
  .
  Ett inte helt korrekt påstående!
  Du glömmer bordläggningen på styrbords sida, under vattenlinjen — från avbärarlisten ner till bottenplåtarna. Dessa plåtar ligger helt oåtkomliga för inspektion. DET är en mkt stor yta.
  Jag påstår INTE att där finns hål i skrovet — bara att den ytan är oåtkomlig för inspektion och att där då KAN finnas ngt ännu ej upptäckt.

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, ledsen för sent svar. Kommentarer på äldre inlägg kan försvinna ibland.
   Hela botten ligger öppen för inspektion eftersom färjan ligger med 110-120 graders lutning. D v s nästan upp och ned. Försvarets dykare har inspekterat vraket och det är de jag talat med men också Jutta Rabes dykare har inspekterat botten. Ingen fann något hål. Sedan vet jag att Rabe ville få en sandhög att bli till ett hål…
   Se gärna på de här bilderna för att få en uppfattning om färjans läge på botten idag. Följ länk http://www.itdemokrati.nu/msestonia/page6_files/i

 18. Gunnar Hellström skriver:

  Hur förklarar du :
  1. bucklan i visiret?
  2.Vittnen som haft hytter under bildäck, som säger att de vaknat av att vatten forsat in nedifrån?
  3. Sjunkförloppet med aktern före ?
  4. Den stängda bilrampen?
  5. De bortförda besättningsmedlemmarna?
  m.m.

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, Gunnar! Samma här: sent svar. Se ovan.
   Jag har gått igenom samtliga fakta som du beskriver och många andra fakta/myter. Tyvärr är en hel del info som presenteras kring Estonia rena myter men jag är van vid det. Som du vet har jag lång erfarenhet av liknande händelser som Palmemordet och DC-3:an, Wennerström mm.
   Om vi tar din första punkt som ett exempel, så har jag tittat på det och själv funderat i tankar om en kollision av något slag. Skadan är nämligen djup i visiret. Det som löste problemet var att det finns en färgavskrapning i skadan som är samma som Estonias bottenfärg. Därför tror jag att visiret ev hängt löst i ena gångjärnet och sedan slagit i fartygets "kniv" i fören/bogen. En vass metallbit som sitter längst fram på fartyget och är till för att skära sönder is på vintrarna. Det är en mycket mer logisk förklaring än "kollision med ubåt ex". AJ

   PS. Angående den stängda rampen, förklarar jag det i boken Natoagenten. Jag tror att någon/något, förmodligen en mindre ubåt tryckt igen rampen med våld efter haveriet. För att förhindra dykare/plundrare att komma in på bildäck. Kanske för att dölja en hemlig/farlig last. Därför de trasiga räckena som hittats senare.

 19. Undrande skriver:

  Hej!
  Jag har alltid varit väldigt intresserad av Estonias förlisning och läst mkt böcker och artiklar om detta. För något år sedan läste jag boken Protokollet.
  Vet du om det stämmer att det gjordes en inspektion av fartyget samma dag som det sjönk och att de kom fram till att fartyget var sjöodugligt? Var man så nära att stoppa fartyget från att avgå på olycksnatten men fick släppa iväg fartyget p.g.a att upprätthålla goda handelskontakter?

  Vet du om det även stämmer att man tätade bogvisiret med madrasser o dylikt flera månader innan förlisningen för att det läckte in så mkt vatten på bildäck? Enligt boken så ska lotsar från landsort (har jag för mig) hoppat ombord på Estonia och bevittnat mkt vatten på bildäck vid mer än ett tillfälle.

  Dina böcker är verkligen bra! Hoppas det kommer flera böcker även om din triollogi är avslutad.

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, det stämmer att Estonia inspekterades i Tallinn innan avgång men "felen" var inte av sådan art att de måste åtgärdas omedelbart var bedömningen. Ungefär som om du får en anmärkning på bilbesiktningen. Du har ex 30 dagar på dig att åtgärda felet. Samma system finns inom flyget. Hade felet varit mycket allvarligt, hade fartyget inte släppts iväg enligt regelverket. Därmed inte sagt att Estonia var i sjödugligt skick. Bogrampen hade bevisligen skador och som du säger, rampen tätades med trasor och dylikt. Men man ska komma ihåg att det tyska varvet som konstruerade och byggde Estonia, "mycket gärna vill" att Estonia skulle ha varit dåligt underhållet. Då tas ansvaret ifrån dem. Har många exempel på liknande agerande inom flyget där tillverkarna ofta vill svära sig fria och lägga skulden på flygbolagen eller piloterna. I det här fallet är min bedömning, att olyckan skedde p g a en kombination av dålig konstruktion – dåligt underhåll – bristande utbildning av personal. Bogen var inte konstruerad att gå i så hög sjö som förekommer mitt ute på Östersjön. Fartyget var dåligt underhållet och besättningen hade missar i utbildningen (ex kunskap om motorer och farthållaren). Olyckor sker just av sådana här kombinerade omständigheter och det gäller att dra lärdom av det även om det är en klen tröst för de anhöriga och de omkomna. AJ

   1. Undersökare skriver:

    Estonia fick egentligen inte gå så långt ut på öppet hav eftersom konstruktionen saknade ett vattentätt skott innanför bogporten, vilket avbeställdes av Viking Line när Estonia skulle levereras. Fartyget byggdes för en helt annan trafik, där har du rätt, men den som sedan klantade sig var Finska motsvarigheten till Sjöfartsverket. Man gav nämligen Estonia ett certifikat som inte hindrade trafik någonstans, på pappret var fartyget byggt för att segla överallt i världen. Därmed torde skulden ligga på finska sjöfartsverket och inte på varvet, då varvet byggt ett fartyg på beställning av Viking för en helt annan sorts trafik, någonting inte heller Estline kunde veta då Wasa King (som hon hette innan övertagandet) seglade på öppet hav på sin dåvarande rutt.

 20. Anders Björkman skriver:

  Hur förklarar du att av Vinnova 2006 utsedda experter, Chalmers/SSPA/Strathclyde och HSVA/Harburg, som skulle beskriva Estonias sjunkförlopp pà skattebetalarnas bekostnad, dvs hur flytkraften försvann, alla sa 2008 att Estonia kapsejsade, pga vatten pà bildäcket (enligt JAIC), och sedan flöt upp och ned, enligt Arkimedes princip pà instängd luft i det oskadade skrovet och annan flytkraft … men sedan sjönk när luft pyste ut ur det oskadade skrovet … utan hàl/läckage eller vad man skall kalla det. Det kan ju inte stämma – http://heiwaco.tripod.com/chalmers.htm !

 21. Undersökare skriver:

  Det finns en mycket enkel förklaring till var vattnet under bildäck kom ifrån. Estonia fick stabilisatorer monterade på varv 1993. Dessa hade tidigare haft problem med läckage och var naturligtvis utfällda (enl. oberoende vittnen M Hillerström och P Thiger) den aktuella natten. Stabilisatorernas placering gör att ett läckage skulle släppt in vatten på däck 0, vilket i övrigt stämmer med hålteorin. Ingen dykare har väl reagerat på stabilisatorerna, eftersom dessa förväntas sitta på Estonias vrak. Detta i kombination med ett bogvisir som satt löst och släppte in vatten gjorde att Estonia vattenfylldes från två håll. I kombination med detta beslöt man på bryggan att gå ned från vinden och lägga sidan mot vinden, vilket gjorde saken än värre.

  Gällande bogvisiret så vet vi att det satt på plats vid 1-tiden (Estnisk tid) när vaktmatros Silver Linde satte sin kommunikationsradio på laddning efter sin rond. enligt JAICs rapport ser man inte bogvisiret från bryggan, detta är felaktigt då det finns en lampa i en mast på visiret som var tänd och alltså det man ser bäst i hela fören. Därmed borde besättningen på bryggan ha noterat exakt när bogvisiret så föll av. Vidare vet vi att porten innanför visiret var stängd när man i maskin märkte vatten som strömmade in på bildäck samt när Estonia hade 90 graders slagsida då två besättningsmän använde rampens baksida för att klättra nedåt. Dessutom är dörrarna från bildäck vattentäta, alltså borde inte vatten kunnat komma in på däck 1 (vilket det gjorde) redan före slagsidan inträdde.

  Slutligen vill jag påpeka tre saker. För det första har Estonias sjunkförlopp mer gemensamt med Costa Concordia (hål i skrovet) än med Herald of free entreprise (öppen bogport).

  För det andra, sprängteorin måste släppas en gång för alla. Vittne M Hillerström befann sig ute på akterdäck hela förloppet och hörde inte något läte som kan beskrivas som en detonation. Ingen annan har heller beskrivit detta. Estonias kapten på resan, A Andreson, beskrivs av den svenska kaptenen A Andersson som inkompetent, inte stresstålig och dessutom skall han ha haft svårighet att skilja på styrbord och babord. Detta pekar alltså mot en olycka med mänsklig inkompetens.

  För det tredje, transporterna som Estonia gjorde där militärt material förekom utgjorde ingen som helst risk. Materialet var inte explosivt, det var kommunikationsutrustning som undersöktes av FRA för den Estniska regeringens räkning. Detta finns det hemlighetsstämplade papper på som ligger hos MUST. Någon mörkläggning har egentligen aldrig förekommit, det är bara taktlöshet och en stolt nation (Estland) som inte ville tappa ansiktet. Estlands dåvarande president L Meri hade omfattande kontakter med JAICs båda ordförande, särskilt den andra, U Laur som var en gammal vän till Meri. Det handlar inte om att dölja någon konspiration, det handlar om en ung nation som inte vill tappa ansiktet. Betänk att det var den första passagerarfärjan med helt estniskt manskap som seglade på Östersjön. Allt handlar om prestige. Roligare än så är det inte.

 22. Anders Jallai skriver:

  Hej, och tack för din kommentar. Vill gärna kommentera några av dina teorier:
  1. Silver Linde var tyvärr inget trovärdigt vittne. Det vet vi idag men det visste inte JAIC (Haveriutredningen). Han blev några år senare dömd till fängelse för narkotikabrott då han smugglat narkotika på sitt nya jobb (efter M/S Estonia) på färjan mellan Estland och Finland. Se artikel i AB:
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10195521

  Istället uppkommer frågan om han samma natt som Estonia förliste smugglade narkotika? Tror åtminstone inte vi ska räkna hans vittnesmål som riktigt angående Estonia. Han kan mycket väl ha struntat i sin rond vilken några har antytt. Han kanske befann sig i baren istället under hela rondtiden? Vem vet? Någon hade sett honom där.

  2. Angående farligt material på Estonia: vi vet inget om vad som smugglades på olycksnatten. Det du refererar till skedde veckorna före olyckan.

  3. Om stabilisatorerna är skadade eller borta så får vi reda på det vid en inspektion och HD-filmning av skrovet.

  AJ

  1. Undersökare skriver:

   Kommentar:

   1. Jag känner Lindes bakgrund. Däremot får man väga in två saker. För det första att han inte har anledning att ljuga om den saken. För det andra konstateras till och med i JAICs utredning att lampan syns från bryggan, alltså borde befälen på bryggan ha full koll på exakt när man tappar visiret.

   Att han befann sig på bryggan vid rondens slut vet vi, även om man maskar så rapporterar man in när man skall, särskilt om man seglar med en kapten som fått sin utbildning av Sovjet. Däremot kan ifrågasättas om han var på bildäck eller inte.

   Vill du ha en tråd att nysta på så finns en. Såg en lista över fordon som befann sig ombord skriven på estniska. Silver Linde stod angiven som förare av en röd Volvo. Enligt bilregistret var detta en Volvo 850 GLT av årsmodell 1992, en bil som ny kostade runt 200 000 kronor, dessutom var den svenskregistrerad. Så har du lust skall du nog nysta vidare på Linde, han har nog en hel del fuffens för sig redan den natten.

   2. Om, jag säger om, det smugglades farligt material på Estonia den aktuella natten så var det i privat regi och utan inblandning av svensk regering. Det är jag i position att jag vet.

   3. Jag tror det är mycket svårt att se ett eventuellt läckage vid stabilisatorerna. Jag tror nämligen båda sitter kvar och ser relativt hela ut, men tog in vatten i en skarv. Det förekom problem med läckage på aktuellt ställe på Estonia vid minst 2 tillfällen tidigare, vilket kan ha påverkat sjunkförloppet negativt. Enligt en person som säger sig ha granskat Rabes dykfilmer skall dock stabilisatorerna vara infällda på vraket (i alla fall den ena), vilket alltså direkt motsäger vittne P Thiger och vittne M Hillerström, som båda har hög trovärdighet. Thiger arbetade dessutom med båtar i yrkeslivet och att han såg en stabilisatorfena på den sidan som låg uppåt när Estonia låg i 90 grader slagsida kan fastställas enkelt. Om den på andra sidan sitter kvar vet jag inte.

 23. Roger Klang skriver:

  Du har fel Anders Jallai.

  MS Estonia – seriös dykundersökning gjord och filmad av ett tyskt dykteam och oberoende teknisk trippelundersökning av material från kanterna av hålet i skrovet på det bevisligen sprängskadade skeppet, av den tyska journalisten Jutta Rabe:
  https://www.youtube.com/watch?v=gPx1bA4Y9XY#t=829

 24. Roger Klang skriver:

  Dessutom så går det inte längre att se ditt TV4 klipp från Jutta Rabes dykningar på Estonia år 2000. Varför?

  1. Anders Jallai skriver:

   Förmodligen för att dykaren i filmen säger att det inte finns något hål under vattenlinjen på Estonia. Filmen försvann från Youtube kort efter att jag publicerade mitt inlägg. MVH.

 25. Roger Klang skriver:

  Men jag såg ju hålet själv i videon jag refererade till ovan, den svenska kustbevakningen var där och försökte förhindra undersökningen så det måste vara rätt båt. Delar från kanterna på bombhålet skars ut för att undersökas av 3 oberoende experter. Det finns minst ett upprivet hål i Estonias skrov som inte borde vara där. Se filmen från den 28 september 2014.

 26. Peter Grafström skriver:

  Det ryktas att Chalmers fick bra betalt av regeringen för att fejka en simulering av förlisningen som stämmer med den officiella förklaringen. Enligt ryktet användes en liten lucka på modellen som kunde fjärrkontrolleras så att luften pyste ut den vägen utan att det framgick vid demonstrationen.
  Låter osannolikt men skulle det vara sant tror jag Estoniatragedin handlar om utpressning mot regeringen för att sätta munkavle på dem för något annat. Tex gällande Palmemordet.

 27. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

 28. I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back in the future. All the best

 29. Journalisten Esten skriver:

  Estonia gick på en mina från kriget, Ilmarinen som är ett finsk pansarskepp ligger endast 15 km ifrån, sänktes av ryska minor.

 30. Magnus Nilsson skriver:

  Hej

  Jag har kollat på bilder från bogvisiret och verkligen granskat dom och jag har kommit fram till ett par punkter som inte stämmer helt med den officiella historien.

  1. skadorna på bogvisirets botten tyder på en kraft som har fått skrovet att tryckas ut.
  2. Fästena till dom olika låsen saknar slitskador.
  3. Bogvisiret visar inga tecken på skador i överkant (mot fartyget till) vilket kan förväntas
  4. rören som lastrampen delvis vilar emot visar på tecken på skador som kommer från fel håll. dvs rören är böjda MOT lastrampen

  Detta är bara min syn på bilder jag har sätt och är inte vetenskapliga mer än att jag jobbar med plåtskador

  källa på bilderna är här https://digitaltmuseum.se/011014884523/fo131237di

  MvH Magnus

 31. Lord Esteban skriver:

  Så Håkan Bergmarks uppgifter till Jutta Rabe i slutet av december 1999 om en trolig explosion på bildäck är alltså rent nys?

  1. Anders Jallai skriver:

   Ja, sannolikt är det så – rent nys.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *